Efektywne technologie

EKO - KIT SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA SPRĘŻAREK HERTZ

OBNIŻAJ SWOJE KOSZTY I ZUŻYCIE ENERGII, ZREDUKUJ SWOJĄ EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA

Prawie 20% zużycia energii elektrycznej w przemyśle przypada na systemy sprężonego powietrza.
Wskaźniki termodynamiczne wskazują, że około 95% tej energii elektrycznej jest tracona do atmosfery
w postaci ciepłego powietrza.
Za pomocą systemów odzysku ciepła Hertz możesz ponownie wykorzystywać ciepło generowane przez
Twój kompresor obniżając w ten sposób swoje zużycie energii oraz redukując emisję dwutlenku węgla.

20% ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZEMYŚLE ZUŻYWANE JEST PRZEZ KOMPRESORY

W dniu dzisiejszym kompresory wykorzystywane są we wszelkich rodzajach aplikacji przemysłowych, poczynając od małych warsztatów do elektrowni, przy czym system sprężonego powietrza stanowi najdroższą i zużywającą najwięcej energii część twojego zakładu. Przykładowo, w Europie 20% energii elektrycznej
użytej w przemyśle zużywane jest przez kompresory, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wynosi to 18%
dając roczne koszty w kwocie 4,5 miliarda dolarów. Wielu użytkowników końcowych przemysłowych systemów
chłodniczych koncentruje się we wzmożonej mierze na znalezieniu sposobu skutecznej poprawy
efektywności kosztowej posiadanej infrastruktury urządzeń. Tacy użytkownicy końcowi, którzy aktywnie poszukują możliwości poprawy efektywności energetycznej swoich operacji za pomocą codziennej konkurencyjności, będą również w sposób jedyny w swoim rodzaju usytuowani w przyszłości dla konkurowania z cenami energii, które z pewnością wzrosną.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA SPRĘŻAREK HERTZ OSZCZĘDZAJĄ 50-90% ENERGII

Prawie 80-93% energii elektrycznej wykorzystywanej przez przemysłowy kompresor powietrza jest przekształcany w ciepło. W wielu przypadkach można za pomocą systemów odzyskiwania ciepła Hertz odzyskać ciepło na poziomie około 50-90% i wykorzystać je do podgrzania powietrza, albo wody.

Wysoko wydajna przewodność systemu odzyskiwania ciepła Hertz umożliwia zredukowanie strat
i uzyskiwanie gorącej wody o temperaturze 70°C


Schemat przepływu ciepła pokazuje, w jaki sposób energia jest rozdzielana przez układ kompresora
i w jaki sposób może być odzyskiwana.

OPIS RYSUNKU:
9% ciepło silnika
4% ciepło resztkowe w sprężonym powietrzu
13% chłodnica sprężonego powietrza
2% ciepło wypromieniowane
94% energii początkowej zostaje usunięte przez medium chłodzące (wodę/powietrze) i udostępnione dla odzysku ciepła.

Odzyskiwanie ciepła można zdefiniować jako zbieranie i wykorzystywanie energii cieplnej,
która normalnie byłaby rozpraszana z systemu do otoczenia.


System chłodzenia absorbuje ciepło z przestrzeni, albo produktów i rozprasza takie ciepło przy wyższym
stanie energii do otoczenia. Systemy odzysku ciepła „znajdują dom” dla tego ciepła, które w innym przypadku stałoby się ciepłem odpadowym. Ze względu na fakt, że w teorii wszystkie przemysłowe systemy chłodzenia oferują możliwość poprawy efektywności, w praktyce istnieje
tylko kilku doskonałych kandydatów – takich jak kompresory śrubowe, które dostarczają wystarczającej
ilości ciepła odpadowego do odzyskiwania nie tylko jako wykonalnego, lecz wysoko rentownego w dłuższej
eksploatacji.

Odzyskiwane ciepło może być wykorzystywane na dwa sposoby.
Ogrzewanie pomieszczeń:
W tej aplikacji podgrzane powietrze użyte zostaje do ogrzewania pomieszczenia za pośrednictwem systemu
przewodów wentylacyjnych. Temperatura wnętrza jest regulowana za pomocą zaworów kontroli temperatury.
Zimą całe, albo tylko część ciepła z powietrza odlotowego używane jest do celów ogrzewniczych,
podczas gdy latem ogrzane powietrze jest wydalane do atmosfery.
Ogrzewanie wody:
Ciepło wyciągane jest z ogrzanego oleju kompresora za pomocą płytowego wymiennika ciepła, w którym
woda przepływa poprzez płyty w zamkniętej obudowie. Tutaj ciepło przenoszone jest z oleju na wodę.

 

 

OPIS RYSUNKU:
1 Kompresor śrubowy
2 Wymiennik ciepła
3 Pompa obiegowa
4 Zbiornik rozprężny dla systemu odzysku ciepła
5 Dodatkowy zbiornik grzewczy
6 Pompa obiegowa przewodu grzewczego
7 Termostat
8 Grzejnik

 

Odzyskiwanie energii odpadowej generowanej przez Twój kompresor oszczędza pieniądze i chroni środowisko!
Wydatki energetyczne stanowią największą pozycję kosztów systemów sprężonego powietrza. Z tego powodu optymalizacja kosztów energetycznych wydaje się być najważniejszym czynnikiem w redukowaniu
kosztów eksploatacyjnych, pociągającym za sobą korzyść lepszego ich dopasowania do wzrastających ciągle kosztów energetycznych i także coraz ostrzejszych ograniczeń z zakresu emisji CO2. Odzyskiwanie
ciepła jest korzystne nie tylko zimą, lecz także w innych porach roku, takich jak wiosna i jesień siła grzewcza jest wymagana w większym, lub mniejszym zakresie przeciętnie przez 2000 godzin w roku.
Dodatkowo do wahającego się zapotrzebowania na siłę grzewczą dla aplikacji ogrzewania przestrzeni itp.,
woda przemysłowa/ procesowa wymaga ogrzewania prawie we wszystkich aplikacjach przez cały rok.

 

Specyfikacja techniczna płytowych wymienników ciepła do odzysku energii stosowanych w sprężarkach śrubowych Hertz Kompressoren.