Badania i rozwój

Hertz Kompressoren wdraża nowe technologie, które przekraczają tradycyjne dyscypliny naukowe i konwencjonalne granice rozwiązań przemysłowych w celu rozwoju produktów, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla swoich klientów. Dział rozwoju Hertz Kompressoren tworzy podstawowe elementy, które czynią produkty zarówno pożądane, jak i konkurencyjne.

Nasze działania koncentrują się na produktach i aplikacjach, które są niezawodne, opłacalne w eksploatacji, a także wytwarzają minimalne oddziaływanie na środowisko w całym cyklu ich życia.

Najważniejszy priorytet w działalności działu badań i rozwoju firmy stanowi rozwój krytycznych dla spółki obszarów i  specjalizacji. Hertz Kompressoren współpracuje na bazie długoterminowych umów z instytutami badawczymi, firmami inżynieryjnymi oraz innymi podmiotami w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla dobra społeczeństwa i ochrony środowiska.

Rozwój produktów jest oparty na efektywnym zarządzaniu procesami pracy w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. Te warunki graniczne tworzą rdzeń procesu, dzięki któremu wywarzane są niezawodne i ekonomiczne produkty. Jakość oraz parametry produktów weryfikowane  poprzez symulacje i testy.

Hertz Kompressoren aktywnie rozwija kompatybilność swoich produktów i wspólnych platform technologicznych, jak również projektowanie produktów, które są łatwe w produkcji.