Ochrona środowiska

Firma Hertz Kompressoren zobowiązała siędo pracy na rzecz ciągłego doskonalenia firmy w aspekcie oddziaływania na środowisko oraz zapobiegania zanieczyszczeniu.

Wierzymy, że jest to oczywiste, że nasze produkty i nasze działania mają możliwie najniższy negatywny wpływ na środowisko. Dążymy do dalszej poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji we wszystkich aspektach naszej działalności, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie naszych produktów.

Naszym celem jest to, aby Hertz Kompressoren plasował się jako lider ochrony środowiskowej. Aby osiągnąć ten cel dążymy do ciągłego doskonalenia, rozwoju technicznego i efektywnego wykorzystania zasobów.

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z naszych głównych priorytetów. Nasze systemy zarządzania i praktyki są akredytowane przez Lloyds Register certyfikatem ISO 14001 dla systemów zarządzania środowiskiem.