WYBIERZ DZIAŁ OFERTY
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

P.H.U. Pneuma

tel. (76) 862 30 77
tel./faks (76) 862 08 63
e-mail: biuro@pneuma.pl
Szczytniki nad Kaczawą 17
59-216 Kunice
woj. dolnośląskie
NIP: 6911469354

Osuszacze adsorpcyjne HBP regenerowane na gorąco

Osuszacze adsorpcyjne HBP
Zaawansowany sterownik

Za pomocą osuszaczy adsorpcyjnych HBP można osiągnąć ciśnienie punktu rosy do -70°C. Obszary zastosowania sprężonego powietrza uzyskanego za pomocą osuszaczy adsorpcyjnych to na ogół zewnętrzne instalacje, które są narażone na zamarzanie i aplikacje sprężonego powietrza o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie stopnia suchości, jak powietrze procesowe w przemyśle spożywczym, elektronicznym, farmaceutycznym, chemicznym, powietrze pomiarowe. Osuszacze adsorpcyjne są używane zarówno w celu przygotowania ogólnego systemu sprężonego powietrza jak i peryferyjnie dla indywidualnych aplikacji w zdecentralizowanym procesie, ze względu na ich nieograniczoną skalowalność.

Osuszacze adsorpcyjne bezpośrednio usuwają wilgoć zawartą w sprężonym powietrzu.  Adsorbent zastosowany w osuszaczach tego typu wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki wody całkowicie usuwając wilgoć zawartą w sprężonym powietrzu. W celu zapewnienia pracy ciągłej osuszacze adsorpcyjne zbudowane są z dwóch zbiorników zasypanych złożem adsorpcyjnym, które pracują naprzemiennie w cyklu adsorpcja (pochłanianie wilgoci ze sprężonego powietrza przez adsorbent) i regeneracja złoża (osuszanie adsorbentu).

Osuszacze adsorpcyjne oferują różne warianty sposobu regeneracji złoża adsorpcyjnego. Generalnie rozróżniamy regenerację na zimno poprzez przedmuch czystym sprężonym powietrzem oraz regenerację na gorąco, czyli przedmuch za pomocą powietrza z otoczenia o podwyższonej temperaturze.

Osuszacze adsorpcyjne są przystosowane do pracy ciągłej i są dostępne dla wszystkich zakresów przepływu objętościowego. Zakres ciśnienia pracy wynosi do 16 bar. Wyższe ciśnienia pracy są również dostępne na zapytanie.

Model Przepływ Przepływ Przyłącze
HBP m³/min m³/h
HBP 1000 16.43 1000 2"
HBP 1250 20.53 1250 2 1/2"
HBP 1500 25.00 1500 2 1/2"
HBP 1800 30.00 1800 3"
HBP 2200 36.67 2200 3"
HBP 2700 45.00 2700 DN80
HBP 3200 53.33 3200 DN100
HBP 3600 60.00 3600 DN100
HBP 5000 83.33 5000 DN150
HBP 6300 105.00 6300 DN150
HBP 7200 120.00 7200 DN150
HBP 8800 146.67 8800 DN200
HBP 10800 180.00 10800 DN200
Specyfikacje techniczne mogą ulegać zmianie.
Opcje:


- sterowanie cyklem pracy zależne od punktu rosy
- izolacja termiczna


Parametry obliczeniowe zgodnie z ISO7183

Temperatura na wlocie: 35C

Ciśnienie robocze: 7 bar

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

Maksymalna temperatura robocza: 50oC

Maksymalna temperatura na wlocie: 50oC

Ciśnieniowy punkt rosy: -40oC

Zakres zastosowania
Osuszacze adsorpcyjne typoszeregu HBP skonstruowane są dla osuszania sprężonego powietrza i azotu do ciśnieniowego punktu rosy od -25°C do -70°C (zależnie od konstrukcji), przy ciśnieniach roboczych 4 bar do 11 bar (na żądanieaż do 63 bar).


Funkcja
Celem suszenia sprężonego powietrza, tzn. "adsorpcji", strumień sprężonego powietrza poprowadzony zostaje poprzez zbiornik napełniony środkiem osuszającym - adsorbent. Adsorbent "wyciąga" wilgoć ze sprężonego powietrza i magazynuje ją w konstrukcji osuszacza adsorpcyjnego do chwili nasycenia środka osuszającego wilgocią. Nasycony adsorbent powinien następnie zostać zregenerowany, tzn. wilgoć zmagazynowana
w konstrukcji powinna zostać "usunięta", zanim adsorbent będzie mógł zostać ponownie wykorzystany do
osuszania.
Z tego powodu praca ciągła osuszacza adsorpcyjnego wymaga dwóch zbiorników pracujących naprzemienne. Jeden ze zbiorników używany jest do osuszania sprężonego powietrza (adsorpcji), drugi zaś do regeneracji środka osuszającego. W typoszeregu HBP zostaje zassana pewna ilość powietrza atmosferycznego i podgrzana za pomocą grzałki elektrycznej (zależnie od wymaganego punktu rosy) następnie poprowadzona poprzez zbiornik celem zregenerowania środka osuszającego. Podgrzane powietrze atmosferyczne jest gorące w ten sposób "uwalnia" wilgoć zmagazynowaną w środku osuszającym i usuwa ją poprzez wylot pompy próżniowej do atmosfery (regeneracja termiczna, na gorąco). Jako alternatywę do energii elektrycznej można używać nasyconej pary poprzez zainstalowanie parowego wymiennika ciepła. Jeżeli temperatura pary będzie niewystarczająca, można zastosować kombinowaną grzałkę parową + elektryczną.