Noże powietrzne

Innowacyjne noże powietrzne służą do szybkiego i prostego odmuchu. Brak części ruchomych eliminuje konieczność serwisowania i konserwacji. To skuteczne rozwiązanie, które jest przy tym bardzo energooszczędne i łatwe w użyciu.

Systemy noży powietrznych firmy EXAIR posiadają małe profile, są produkowane w różnych długościach i można je montować do wielu zastosowań przemysłowych obejmujących przenośniki i wstęgi, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Co to są noże powietrzne

Systemy noży powietrznych wykorzystują sprężone powietrze do zastosowań przemysłowych, które obejmują suszenie, usuwanie nadmiaru oleju i cieczy, zdmuchiwanie pyłu i chłodzenie.

Nóż powietrzny jest skuteczny i wydajny. Laminarny strumień powietrza jest wytwarzany na całej długości noża powietrznego dla zapewnienia przepływu powietrza, który pokrywa całą powierzchnię produktu. . Niezależnie od tego, czy celem jest usunięcie pyłu i zanieczyszczeń, chłodzenie gorących części czy zdmuchiwanie nadmiaru oleju, wody i cieczy, nóż powietrzny jest energooszczędny. Dzięki wciąganiu dużych ilości powietrza z otoczenia, zużywają mniej sprężonego powietrza i mniej energii niż inne produkty pneumatyczne.

Firma EXAIR produkuje systemy noży powietrznych z aluminium, stali nierdzewnej i polifluorku winylidenu (PVDF) do środowisk korozyjnych w zakresie rozmiarów od 7 do 274 cm. Wszystkie nasze noże powietrzne posiadają znak CE.

 

Jak działa nóż powietrzny Super

Jak działa nóż powietrzny Standard i Full-Flow

Porównanie sposobów zdmuchiwania

Sposób obliczania oszczędności powietrza

Który nóż powietrzny jest najlepszy do Twojego zastosowania

Wykonania materiałowe noży powietrznych

Nóż powietrzny Super

Nóż powietrzny Standard

Nóż powietrzny Full-Flow

 

ANALIZA PRZYPADKU I: Zdmuchiwanie oleju z tulei bloku silnika

Problem: Producent dużych silników instaluje obrobione tuleje cylindrowe w bloku silnika. Po obróbce, tuleje cylindrowe są wkładane do myjki części w celu mycia. Duże ilości oleju do honowania pozostają na tulejach. Były wymagane liczne cykle mycia i częste zmiany zanieczyszczonego roztworu do mycia.

 

Rozwiązanie: Do usuwania oleju zostały zainstalowane 3 noże powietrzne Super model 110012 12" (305mm). Nóż powietrzny Super znajdujący się nad przenośnikiem zdmuchuje olej z pierścienia rowkowanego u góry tulei. Po chwili, zestaw dwóch noży powietrznych Super zainstalowanych pionowo zdmuchuje pozostały olej z boków tulei.

Komentarz: Tempo produkcji uległo znacznemu zwiększeniu przy czyszczeniu części po raz pierwszy bezpośrednio po myjce. Kompaktowy nóż powietrzny Super stanowi idealne rozwiązanie, ponieważ wytwarza strumień powietrza o dużej objętości i dużej prędkości. Zapewnia zrównoważony strumień powietrza, który uderza w całą powierzchnię jednakową siłą. Ten sam układ noży powietrznych Super jest również idealny do suszenia i czyszczenia innych części o cylindrycznym kształcie takich jak pojemniki do aerozoli, wiaderka, słoiki, puszki farby, butelki itd.

 

ANALIZA PRZYPADKU II: Wychwycenie dymu podczas testu silnika

Problem: Ostatnim krokiem w procesie montażu silnika jest wygrzewanie na stanowisku testowym. Każdy silnik jest podłączany do dynamometru i uruchamiany przez okres jednej do pięciu minut. Olej pozostający po obróbce na głowicy wytwarza dym podczas testu, a okap wentylacyjny nad stanowiskiem ma niewystarczającą wydajność do jego wychwycenia.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny Super model 110024 24" (610mm) został zamontowany po obu stronach stanowiska do badań. Strumień powietrza, wytworzony przez nóż powietrzny Super, wychwytuje, powstrzymuje i rozpuszcza dym, kierując go do okapu wentylacyjnego. Problem środowiskowy został rozwiązany bez zasłaniania operatorowi pola obserwacji czy też dostępu do stanowiska.

Komentarz: Używanie noża powietrznego Super do powstrzymywania i separacji staje się coraz bardziej powszechne. Zaletą przedstawioną tutaj jest zdolność noża powietrznego Super do wytwarzania ekranu lub bariery bez zasłaniania. Innymi typowymi zastosowaniami w tym układzie są:

  • Zatrzymywanie ciepła w piecach do utwardzania i suszenia
  • Ochrona pracowników przed ochlapaniem chłodziwem
  • Odizolowanie obiektywów kamer przemysłowych od zanieczyszczeń unoszonych w powietrzu.

 

ANALIZA PRZYPADKU III: Zdmuchiwanie wody na linii do butelkowania

Problem: Butelki wyłaniające się z pasteryzatora są transportowane do stanowiska etykietowania. Przenoszenie wody z butelek stwarzało zagrożenie poślizgnięcia i problem utrzymania porządku. Ponadto, otwarte strumienie powietrza osuszające butelki przed etykieciarką zużywały ponad 4250 l/min sprężonego powietrza. Poziom generowanego hałasu przekraczał 90 dBA.

Rozwiązanie: 2 noże powietrzne Super model 110012 12" (305mm) wytwarzające dwa strumienie powietrza zostały zainstalowane bezpośrednio za pasteryzatorem. Podczas przesuwania się butelek, noże powietrzne Super zdmuchują wodę prosto w dół do rynny, eliminując problem przenoszenia wody. Otwarte strumienie powietrza na stanowisku etykietowania zostały również zastąpione przez noże powietrzne Super, redukując poziom hałasu do 69 dBA i zużycie powietrza o ponad 50%.

Komentarz: Zdolność noży powietrznych Super do odmuchiwania butelek za pomocą ciągłego, laminarnego strumienia powietrza stanowiło klucz do sukcesu w tym zastosowaniu. Problem bezpieczeństwa został całkowicie wyeliminowany za sprawą strumienia powietrza kierującego wodę bezpośrednio do rynny zamiast na podłogę. Firma ta zaoszczędziła tak dużo sprężonego powietrza, że mogła wyłączyć sprężarkę pomocniczą, co stanowiło dodatkowy bonus. Czas zwrotu inwestycji po wymianie nieekonomicznych otwartych strumieni powietrza był liczony w tygodniach, a nie miesiącach czy latach.

 

ANALIZA PRZYPADKU IV: Nóż powietrzny Super zastępuje chłodzenie wentylatorami

Problem: Producent elektroniki samochodowej miał problem z chłodzeniem komputerów po opuszczeniu fali lutowniczej. Przed ich przemieszczeniem i testowaniem, komputery należało najpierw ochłodzić do temperatury 27°C. Na początku wypróbowano zespół wentylatorów o średnicy 152mm wzdłuż przenośnika chłodzącego o długości 2,5 m. Zespół składał się z 16 wentylatorów dmuchających z góry na dół i 16 wentylatorów dmuchających z dołu do góry  w odległości 178mm od powierzchni. Po przemieszczeniu się wzdłuż całej długości przenośnika przy wentylatorach pracujących z pełną mocą (w czasie pięciu minut), temperatura komputerów była nadal za wysoka i wynosiła 42°C. Personel Działu Kontroli Jakości stanął w obliczu niedopuszczalnych zaległości komputerów oczekujących na testowanie.

 

Rozwiązanie: Firma zdemontowała zespoły górnych i dolnych wentylatorów i zastąpiła je 3 nożami powietrznymi Super model 110012 12" (305mm),które zostały równo rozmieszczone wzdłuż sekcji chłodzenia. Każdy nóż powietrzny został tak ustawiony, aby  komputer i radiator otrzymały stały strumień powietrza. Przy przenośniku poruszającym się ze stałą prędkością (0,5 m/min) i nożu powietrznym pracującym przy ciśnieniu jedynie 40 psig, komputery zostały ochłodzone do 27°C w ciągu 90 sekund!

 

Komentarz: Laminarny strumień powietrza noży powietrznych Super był kluczem do sukcesu w tym zastosowaniu. Chłodzenie wentylatorami mogło jedynie zapewnić przypadkowe skoki ciśnienia powietrza przy umiarkowanych prędkościach. Jednolity strumień powietrza z noża powietrznego Super cicho usuwał ciepło w obrębie pierwszego przenośnika o szerokości 610mm. Małe zużycie powietrza i kompaktowy rozmiar noża powietrznego Super były dodatkowym bonusem.

 

ANALIZA PRZYPADKU V: Strumień powietrza osłaniający soczewkę skanera

Problem: Szkło samochodowe jest hartowane przez poddawanie go serii operacji nagrzewnia i chłodzenia. Skaner na poczerwień utrzymuje jednakową temperaturę na powierzchni szkła  przez wysyłanie sygnałów do sterownika PLC, który automatycznie reguluje prędkość przenośnika i temperaturę pieca. Pył i inne cząsteczki unoszone w powietrzu pokrywały  szafirową soczewkę skanera i powodowały, że generował błędne odczyty temperatury. Efektem tego były setki metrów odpadów szkła.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny Super model 110006 6" (152mm) został zamontowany z jednej strony soczewki w celu skierowania warstwy granicznej powietrza przed nią. Strumień powietrza stworzył niewidzialną barierę, która utrzymywała zanieczyszczenia z dala od powierzchni soczewki. Czas procesu uległ skróceniu i odpady zostały wyeliminowane.

Komentarz: Zdolność do osłaniania soczewki bez wycieraczki lub innej przeszkody było kluczem do sukcesu w tym zastosowaniu. Jednolity strumień powietrza wytwarzany przez nóż powietrzny Super sprawia, że jest to idealny sposób do odseparowania jednego środowiska od drugiego. Ten sam układ jest używany do utrzymywania dymu i zanieczyszczeń z dala od laserów i innych soczewek. Podobne zastosowania obejmują uwięzienie oparów w otwartym pojemniku, utrzymywanie ciepła w piecu lub odbijanie mgły olejowej z obrabiarki.

 

ANALIZA PRZYPADKU VI: Wyeliminowanie odpadów z procesu zanurzenia formy w płynnym tworzywie

Problem: Proces zanurzenia formy w płynnym tworzywie jest używany do wykonywania różnych wyrobów począwszy od kolorowych butów poprzez pistolety do dystrybutorów paliwa po uchwyty do szczypiec i innych narzędzi ręcznych. Jeden z formierzy miał duży problem z odpadami w wielu swoich częściach. Podczas wyjmowania formy ze stopionego tworzywa, nadmiar spływał po części i twardniał - tak jak wosk ze świeczki. Gładka powierzchnia ulegała zniszczeniu, co drastycznie obniżało produkcję.

 

Rozwiązanie: Firma zainstalowała 2 noże powietrzne Super model 110012 12" (305mm) do starcia nadmiaru tworzywa z części i zdmuchnięcia go z powrotem do zbiornika. Powierzchnia produktu była całkowicie gładka i wszelkie odpady zostały wyeliminowane.

Komentarz: Nóż powietrzny Super był najlepszym wyborem do tego zastosowania. W tym przypadku, producent potrzebował zapewnienia, że strumień powietrza będzie jednolity, aby żadna powierzchnia nie została pominięta. Zrównoważony, laminarny strumień powietrza z noża powietrznego Super spełnił te wymagania, w połączeniu ze zmniejszeniem zużycia powietrza i poziomu hałasu.

 

ANALIZA PRZYPADKU VII: Suszenie skrzynek po operacji mycia

Problem: W rozlewni napełnione butelki są wkładane do skrzynek z tworzywa sztucznego w końcowym etapie procesu. Po powrocie pustych skrzynek od różnych sprzedawców detalicznych, skrzynki należy najpierw umyć i zdezynfekować przed ich ponownym użyciem.   Po myciu w myjce, skrzynki opuszczały końcowe płukanie jako ociekające wodą. Butelki umieszczane w mokrych skrzynkach pokrywały się mokrymi plamami i wiele etykiet ulegało zniszczeniu.

 

Rozwiązanie: Firma zainstalowała 3 noże powietrzne Super model 110018 18" (457mm) w celu całkowitego otoczenia i odmuchania skrzynek. Każdy nóż powietrzny Super został ustawiony pod odpowiednim kątem ze strumieniem powietrza skierowanym na przesuwające się skrzynki i zdmuchującym wodę w dół na podłogę. Skrzynki były osuszane i butelki mogły być do nich natychmiast wkładane.

Komentarz: Noże powietrzne Super były najlepszym wyborem do tego zastosowania. Jednolity, laminarny strumień powietrza zapewniał całkowite pokrycie tak, że nie było martwych miejsc podczas odmuchiwania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni skrzynki. Zastosowane mocowanie pozwalało na łatwe przestawienie i regulację noża powietrznego Super w zależności od rozmiaru skrzynki. Inne firmy stosują podobny układ noży powietrznych Super do odmuchiwania akumulatorów samochodowych, bloków sera, kartonów mleka, wiaderek itd.

 

ANALIZA PRZYPADKU VIII: Strumień powietrza osłaniający soczewkę lasera

Problem: Brudna soczewka może negatywnie wpływać na jakość kamer, czujników i laserów. Dzisiejsze systemy kontroli wizualnej są bardzo dokładnymi narzędziami używanymi do monitorowania wymiarów, temperatury, końcowej jakości, etykietowania itd. Powyższe produkty wymagają czystych soczewek w celu zapewnienia właściwych informacji zwrotnych dla operatorów lub innych maszyn używanych w procesie. Powyższa soczewka lasera stanowi integralną część operacji czyszczenia laserem, w której laser jest używany do usuwania zanieczyszczeń i zapewnienia świeżej powierzchni. Operacja czyszczenia laserem w tym przypadku wytwarzała zanieczyszczenia, które się unosiły i osiadały na soczewce lasera. Zanieczyszczenia na soczewce mogą negatywnie wpływać na jakość czyszczenia laserem lub spalić się na soczewce i spowodować konieczność wymiany soczewki.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny Super model 110006 6” (152mm) został zainstalowany tuż nad soczewką lasera w celu wytworzenia strumienia powietrza przed soczewką. Strumień powietrza tworzył niewidoczną barierę, której zanieczyszczenia nie mogły przeniknąć i zapobiegał ich osadzaniu na soczewce. Jakość czyszczenia laserem jest stale dobra i konieczność wymiany soczewki z powodu osadzania zanieczyszczeń została wyeliminowana.

Komentarz: Bariera powietrzna jest powszechnym zastosowaniem dla noża powietrznego Super i może tworzyć bezkontaktową „wycieraczkę”, która stanowi niewielką lub żadną przeszkodę. Noże powietrzne są stosowane w podobnych zastosowaniach w celu uniemożliwienia przedostawania się zanieczyszczeń do wielu różnych czujników lub kamer, utrzymania ciepła w piecu lub odbijania mgły olejowej z obrabiarki.

 

ANALIZA PRZYPADKU IX: Ciastkarnia wykonuje czystą przerwę w polewie

Problem: Ciastkarnia miała problem w nakładaniu polewy na ciastka. Podczas przemieszczania się upieczonych ciastek biszkoptowych na przenośniku, ciągła wstęga polewy była nakładana na poszczególne ciastka. Wykonanie czystej przerwy w polewie było prawie niemożliwe. Noże mechaniczne wymagały stałego czyszczenia. Zastosowanie rury z szeregiem otworów powodowało zbyt duże zużycie sprężonego powietrza, było głośne i nie wykonywało czystej przerwy w polewie.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny Super model 110018SS 18" (457mm) ze stali nierdzewnej został zainstalowany w poprzek przenośnika. Fotokomórka użyta do wykrywania przestrzeni między ciastkami włączała sprężone powietrze w dokładnym momencie w celu doprowadzenia jednolitego strumienia powietrza o odpowiedniej prędkości na wstęgę polewy, tworząc ładną i czystą przerwę.

Komentarz: Nóż powietrzny Super ze stali nierdzewnej był najlepszym wyborem do tego zastosowania, ponieważ nie było kontaktu z polewą oraz nie było wymagane dodatkowe czyszczenie. Laminarny strumień powietrza z noża powietrznego Super ma jednolitą prędkość na całej długości i równo przerywa wstęgę polewy. Nie było to nigdy możliwe przy skokach ciśnienia powietrza z rury z otworami, dysz lub dmuchawy.

 

 

 

Komplety podkładek 

Sprężone powietrze wydostaje się przez szczelinę, która jest regulowana za pomocą podkładki znajdującej się między pokrywką i korpusem noża powietrznego Super. Siłę i wielkość przepływu przez nóż powietrzny Super można łatwo zwiększyć przez dodanie podkładek w celu otwarcia szczeliny. Komplety podkładek do aluminiowych noży powietrznych Super obejmują podkładkę z tworzywa o grubości 0,001" (0,03mm) w kolorze bursztynowym, 0,003" (0,08mm) w kolorze zielonym i 0,004" (0,10mm) w kolorze jasnobrązowym. Komplety podkładek do noży powietrznych Super ze stali nierdzewnej obejmują 3 podkładki ze stali nierdzewnej o grubości 0,002" (0,05mm). Komplety podkładek do noży powietrznych Super z PVDF obejmują 3 podkładki z PTFE o grubości 0,002" (0,05mm). Zestawy obejmują komplet podkładek (trzy dodatkowe podkładki).

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego model 9060 jest używany do zapewnienia bezpiecznego, precyzyjnego ustawienia dowolnego noża powietrznego  EXAIR. Nóż powietrzny można szybko i łatwo przesunąć bliżej części, aby poprawić efektywność. System można zamontować od góry lub od spodu większości noży powietrznych  (tj. noży Super, Standard i Full-Flow). Uniwersalny system montażowy noża powietrznego posiada trwałą konstrukcję ze stali nierdzewnej, która nadaje się do wielu zastosowań przemysłowych.

System montażowy można również używać do eliminatorów ładunków elektrostatycznych EXAIR. W przypadku jonizującego noża powietrznego Super, system można montować od góry. Montaż od dołu jest również możliwy do jonizujących noży powietrznych Super o długości co najmniej 18" (457mm). W przypadku  noża powietrznego Standard, system można montować od góry do noża o dowolnej długości. Montaż od dołu jest możliwy do  noży powietrznych Standard o długości co najmniej 9" (229mm).

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego można odchylić w dowolne położenie i zapewnia maksymalne wyciągnięcie na długość 30" (762mm). Do zamontowania wymagany jest otwór o średnicy 1/2 cala. Zamiast tego, można przykręcić śrubę bezpośrednio do otworu gwintowanego 1/2 cala. Do dowolnego typu noża o długości 24" (610mm) do 47" (1194mm), należy zastosować 2 uniwersalne systemy montażowe noża powietrznego. Do noży o długości 48" (1219mm) - 71" (1803mm), należy zastosować 3 systemy montażowe. Do noży o długości 72" (1829mm) - 95" (2413mm), należy zastosować 4 systemy montażowe. Do noży o długości 96" (2438mm) i więcej, należy zastosować 5 systemów montażowych.

Niektóre zastosowania wymagają noża powietrznego, którego długość jest większa od 108" (2743mm). W takim przypadku dostępne są zestawy płytek łączących do połączenia dwóch noży powietrznych Super. Zestaw obejmuje dwie sztywne płytki i śruby montażowe. Dolna płytka posiada otwór zapewniający dostęp do dolnego wlotu. Zestaw płytek łączących model 110900 jest dostępny do aluminiowych noży powietrznych Super i zawiera dwie płytki aluminiowe i śruby ze stali nierdzewnej. Model 110900SS i model 110900SS-316 do noża powietrznego Super ze stali nierdzewnej zawiera dwie płytki ze stali nierdzewnej i śruby ze stali nierdzewnej.

 

Zestaw hydrauliczny noża powietrznego

Noże powietrzne o długości 24 cali i większej wymagają zasilania sprężonym powietrzem do wielu wlotów. Uniwersalne zestawy hydrauliczne do noża powietrznego eliminują konieczność poszukiwania  odpowiednich kształtek i pozwalają uniknąć za małych wymiarów instalacji sprężonego powietrza. Zestawy zapewniają właściwe rozmiary węży lub rur pneumatycznych z nitrylu/PCV oraz kształtek do połączenia z dolnymi lub końcowymi wlotami sprężonego powietrza dla zapewnienia najlepszej wydajności. Zestaw zawiera również manometr do monitorowania ciśnienia w nożu powietrznym Super, który wskazuje prawidłowe zasilanie sprężonym powietrzem. Zestawy hydrauliczne do aluminiowych noży powietrznych Super obejmują węże z nitrylu/PCV i kształtki z mosiądzu. Zestawy hydrauliczne do noży powietrznych Super ze stali nierdzewnej obejmują docięte na długość rury i kształtki ze stali nierdzewnej typ 316, które nadają się również do noży powietrznych Super z PVDF.

 

Elektroniczny sterownik przepływu sprężonego powietrza

Ogranicz zużycie sprężonego powietrza podczas operacji zdmuchiwania, suszenia, chłodzenia, transportu i eliminowania ładunków elektrostatycznych!

Znacznie obniża koszty sprężonego powietrza poprzez jego wyłączenie gdy nie ma żadnej części!

EFC™ jest przyjaznym elektronicznym sterownikiem przepływu sprężonego powietrza, który został zaprojektowany w celu ograniczenia zużycia sprężonego powietrza przy operacjach zdmuchiwania, suszenia, chłodzenia, transportu i eliminowania ładunków elektrostatycznych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!

 

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl