URZĄDZENIA OPTYMALIZACYJNE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wycieki sprężonego powietrza oraz niewydajne i niewłaściwie dobrane produkty do odmuchu  (np. dysze sprężonego powietrza) mogą powodować straty na poziomie tysięcy złotych rocznie. Nieprawidłowe zużycie sprężonego powietrza wiąże się z wysokimi kosztami energii elektrycznej, wpływając na zwiększone koszty produkcji w zakładzie.

W tej kategorii znalazły się urządzenia optymalizujące zużycie sprężonego powietrza, które pozwalają na ograniczenie kosztów jego wytworzenia oraz skuteczną analizę miejsc, w których generowane są straty. Produkty z naszej oferty pomogą Państwu zwiększyć wydajność instalacji sprężonego powietrza a co za tym idzie zmniejszyć koszty energii elektrycznej.

 

Sześć kroków do optymalizacji systemu sprężonego powietrza:

 1. Pomiar zużycia sprężonego powietrza i określenie źródeł największych poborów,
 2. Identyfikacja i naprawa przecieków w systemie sprężonego powietrza,
 3. Wymiana nieefektywnych dysz do chłodzenia, odmuchu i suszenia na wydajne produkty,
 4. Otwieranie przepływu sprężonego powietrza tylko wtedy, kiedy jest ono używane,
 5. Użycie zbiorników sprężonego powietrza w pobliżu punktów poboru,
 6. Kontrola ciśnienia sprężonego powietrza poprzez zainstalowanie regulatorów ciśnienia

Oferujemy Państwu pełną gamę sprzętów różnego typu, wykonanych przez renomowane firmy, w tym m.in.

 • Przepływomierze;
 • Mierniki poziomu hałasu;
 • Elektroniczne sterowniki przepływu sprężonego powietrza;
 • Mierniki ciśnieniowego punktu rosy osuszaczy ziębniczych i adsorpcyjnych (zgodnie z ISO 8573);
 • Mierniki punku rosy;
 • Liczniki zużycia sprężonego powietrza i gazów;
 • Instrumenty do wykrywania nieszczelności w instalacjach pneumatycznych;
 • Mobilne stacje pomiarowe;

Oprócz nowoczesnych urządzeń pomiarowych sprężonego powietrza, zapewniamy również fachowe usługi, w tym:

 • Okresowe kalibracje czujników pomiarowych;
 • Montaż zakupionych urządzeń w zakładzie.
Do rur 1/2"-4". Przepływy 2-3398 m3/h
Odczyty zużycia sprężonego powietrza online
Otwiera dopływ sprężonego powietrza, kiedy jest to konieczne. Ogranicza straty sprężonego powietrza.
Przyrząd do identyfikacji wycieków w różnych instalacjach, w tym sprężonego powietrza, gazu itp.
Produkt do pomiaru poziomu dźwięku (dBA) na stanowiskach pracy.
Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl