Dysze rozpylające niekapiące

Zasada działania jest taka sama jak w przypadku dysz rozpylających.

Konstrukcja została wzbogacona o funkcję natychmiastowego odcinania dopływu cieczy po ograniczeniu dopływu sprężonego powietrza.

Niepożądane krople mogą zniszczyć wykończenie produktu na powierzchniach malowanych lub powlekanych. Ponadto, nadmierny przepływ cieczy powoduje straty cennych zasobów takich jak kosztowne powłoki, substancje chemiczne lub woda.

Co to są dysze rozpylające niekapiące

Dysze rozpylające niekapiące EXAIR (zgłoszone do opatentowania) działają w taki sam sposób jak nasze standardowe dysze rozpylające, ale posiadają dodatkową zaletę polegającą na skutecznym zatrzymywaniu przepływu cieczy po odcięciu dopływu sprężonego powietrza. We wszystkich modelach zastosowano konstrukcję ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości i odporności na korozję.

Dysze rozpylające niekapiące EXAIR są dostępne w 3 podstawowych grupach:

Mieszanie wewnętrzne:

Dysze z mieszaniem wewnętrznym mieszają ciecz i wodę wewnątrz nakładki powietrznej i wytwarzają najdrobniejsze rozpylenie. Dysze z mieszaniem wewnętrznym można stosować do cieczy o lepkości do 300 cp. Zarówno wlot powietrza jak i cieczy jest zasilany ciśnieniowo. Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem wewnętrznym przeznaczone są do zastosowań z zasilaniem ciśnieniowym, które nie wymagają niezależnej kontroli powietrza i cieczy.

Mieszanie zewnętrzne:

Dysze z mieszaniem zewnętrznym charakteryzują się największym natężeniem przepływu i umożliwiają niezależną regulację przepływu powietrza i cieczy. Dysze sprawdzają się najlepiej tam, gdzie potrzebny jest precyzyjnie ustalony przepływ cieczy. Dysze z mieszaniem zewnętrznym można stosować do cieczy o lepkości powyżej 300 cp. Zarówno wlot powietrza jak i cieczy jest zasilany ciśnieniowo. Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym przeznaczone są do zastosowań z zasilaniem ciśnieniowym z niezależną kontrolą powietrza i cieczy.

Zasilanie lewarem hydraulicznym:

Dysze zasilane lewarem nie wymagają cieczy pod ciśnieniem i nadają się do zasilania grawitacyjnego cieczą lub do zasilania cieczą za pomocą lewara hydraulicznego z wysokości 91cm. Dysze zasilane lewarem mogą być używane do cieczy o lepkości do 200 cp.

Dlaczego dysze rozpylające niekapiące?

W przypadku rozpylania jakiegokolwiek typu cieczy, przepływ cieczy po zakończeniu rozpylania może być przyczyną dużych problemów.  Dysze rozpylające niekapiące EXAIR są idealne w sytuacji gdy żadne krople po zakończeniu rozpylania nie są dopuszczalne. Po zamknięciu dopływu sprężonego powietrza, dysza niekapiąca skutecznie uszczelnia przepływ cieczy, eliminując możliwość kapania. Dysze mogą być używane w każdej sytuacji, w jakiej używane są nasze standardowe dysze rozpylające, włącznie z zastosowaniami zasilania lewarem hydraulicznym. W odróżnieniu od niektórych producentów, nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnej linii powietrza do sterowania mechanizmem niekapania. To same sprężone powietrze używane do mieszania i rozpylania w różnych strumieniach jest używane do otwierania zaworu umożliwiającego przepływ cieczy. Dzięki powyższemu, dysze nadają się idealnie do pracy z oszczędzającym pieniądze i energię elektronicznym sterownikiem przepływu EFC.

Dysze niekapiące EXAIR nie zmieniają wielkości natężenia przepływu w stosunku do standardowych dysz rozpylających. Można osiągnąć wymagania robocze do 180 cykli na minutę. Wymagane minimalne ciśnienie robocze powietrza wynosi 2,1 bar (30 psig).

 

Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym

Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem wewnętrznym

Dysze rozpylające niekapiące zasilane lewarem

Rozmiar kropel

Jednym z głównych powodów stosowania dysz rozpylających jest drobny rozmiar kropel. Korzyści wynikające z drobnego rozmiaru kropel obejmują równomierne powlekanie i oszczędności cieczy. Dla porównania, średnica dużej kropli deszczu wynosi około 6.000 mikronów. Standardowe dysze wytwarzają krople o średnicy w zakresie od 300 do 4.000 mikronów. Dysze rozpylające EXAIR wytwarzają maleńkie krople o średnicy od 20 do 100 mikronów!

Rozmiar kropel można regulować przez zmianę ciśnienia powietrza lub cieczy. Ogólnie, zwiększenie ciśnienia powietrza lub zmniejszenie ciśnienia cieczy powoduje wytwarzanie mniejszego rozmiaru kropel. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne modele dysz rozpylających i rozmiary kropel przez nie wytwarzane przy wybranych ciśnieniach.

Rozmiar kropel
ModelCiśnienie cieczyCiśnienie powietrzaRozmiar kropel
- µm*
AN1020SS20 psi40 psi71
40 psi65 psi83
ER1020SS5 psi40 psi39
20 psi40 psi57
SR1020SSWysokość lewara 10 cm20 psi25
Wysokość lewara 10 cm40 psi22

*Objętościowa mediana średnicy Dv(50.0) kropel cieczy. 1 µm = 1 mikron = 0,00004".

Wszystkie testy zostały przeprowadzone z wodą.

Kąt strumienia

Kąt strumienia jest kątem trygonometrycznym utworzonym przez szerokość strumienia i odległość, przy jakiej jest on mierzony. Kąt ten może się bardzo różnić w danej grupie dysz rozpylających w zależności od natężenia przepływu i ciśnienia, ale ogólnie będzie się mieścić w poniższych zakresach:

Kąt strumienia
GrupaKąt minimalnyKąt maksymalny
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o wąskokątnym strumieniu okrągłym -
AN1010SS, AN2010SS, itd.
2045
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o szerokokątnym strumieniu okrągłym -
AW1010SS, AW2010SS, itd.
5090
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim - AF1010SS, AF2010SS, itd.50120
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o strumieniu okrągłym - ER1010SS, ER2010SS, itd.2560
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o wąskokątnym strumieniu płaskim - EF1010SS, EF2010SS, itd.3570
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o szerokokątnym strumieniu płaskim - EB1010SS, EB2010SS, itd.50105
Dysza zasilana lewarem o strumieniu okrągłym -
SR1010SS, SR2010SS, itd.
2050
Dysza zasilana lewarem o strumieniu płaskim -
SF1010SS, SF2010SS, itd.
50100

 

W naszej ofercie znajdują się wsporniki montażowe model 901318 do dysz rozpylających.

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl