Jak wybrać odpowiedni spust kondensatu?

W rurociągu pneumatycznym oprócz powietrza znajduje się woda w postaci pary wodnej wraz z mgłą olejową pochodzącą ze środowiska zewnętrznego i cząstkami oleju z samej sprężarki. Aby otrzymać wymaganą jakość sprężonego powietrza, potrzebujemy wyeliminować z niego inne zanieczyszczenia.

 

Kondensat (emulsja substancji płynnych) ma postać płynnej substancji o konsystencji gęstej cieczy. Najczęściej gromadzi się w zbiornikach filtrów sprężonego powietrza i separatorów cyklonowych, zbiornikach ciśnieniowych i zbiornikach osuszaczy chłodniczych oraz najniższych punktach instalacji pneumatycznych. Nieodprowadzony poprawnie kondensat nie tylko zanieczyści np. powierzchnię osuszaną/oczyszczaną sprężonym powietrzem, ale także negatywnie wpłynie na środowisko i pracowników, oraz na działanie i eksploatację elementów pneumatyki.

 

Jeśli borykasz się z którymś z poniższych problemów, powietrze z którego korzystasz wymaga dokładniejszej filtracji oraz wydajniejszego odprowadzenia kondensatu z instalacji pneumatycznej.

 • Zabrudzona/zatłuszczona powierzchnia po odmuchu sprężonym powietrzem
 • Zatkane/niewydajnie pracujące zawory rozdzielające, dysze i pistolety pneumatyczne
 • Szybkie zanieczyszczanie się wkładów filtracyjnych i tłumików hałasu
 • Uszkodzone elementy uszczelniające
 • Korozja powierzchni wewnętrznej instalacji pneumatycznej i zbiorników ciśnieniowych
 • Uszkodzenia osuszaczy
 • Zanieczyszczenie podłóg i innych powierzchni w pobliżu odmuchu / w miejscach dystrybucji systemu sprężonego powietrza
 • Zanieczyszczenie ścieków olejem
 • Uszkodzenia lub błędne wskazania manometrów, przetworników i innych elementów pomiarowych i elektronicznych
 • Nieprzyjemny zapach podczas odmuchu

 

Warto pamiętać o tym, że kondensat nie może być bezpośrednio odprowadzany do kanalizacji.

 

Spusty kondensatu służą do zrzutu kondensatu z filtrów sieciowych, osuszaczy, sprężarek powietrza, zbiorników, separatorów lub chłodnic sprężonego powietrza.

Wyróżniamy 4 rodzaje:

 

 

 

Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepiej sprawdzają się automatyczne i czasowe dreny kondensatu. Nie wymagają pilnowania, aby opróżnić kondensat ręcznie, co skutecznie zapobiega jego przedostaniu się do instalacji pneumatycznej.

Każde uruchomienie spustu kondensatu powoduje spadek ciśnienia w instalacji, co pociąga za sobą konieczność doprężenia powietrza w instalacji przez sprężarkę. W przypadku małej objętości zbiorników filtrów, przy dużej zawartości wody w instalacji, źle dobrany spust kondensatu spowoduje ich szybkie zapełnienie.

 

Dobór odpowiedniego drenu zależy od wielu czynników takich jak:

 • Przepływ sprężonego powietrza
 • Maksymalne ciśnienie
 • Miejsce instalacji drenu kondensatu ? pozwoli oszacować nam ilość kondensatu, który będzie wymagał odprowadzenia, co pomoże wybrać pomiędzy drenem ręcznym, automatycznym lub czasowym.

 

Chętnie pomożemy dobrać odpowiedni dren, w tym celu zapraszamy do kontaktu z nami. Najpopularniejsze dreny wśród naszych klientów posiadamy dostępne z magazynu.

Kontakt

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.: +48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl