Wkłady filtrów sprężonego powietrza HIROSS

Elementy filtracyjne HIROSS (NEW)

STOPIEŃ FILTRACJI Q

Element filtracyjny HIROSS  Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
/ 005 Q OHI 005 Q/P
004 Q 010 Q OHI 010 Q/P
006 Q
007 Q 016 Q OHI 016 Q/P
009 Q
015 Q 022 Q OHI 022 Q/P
020 Q
024 Q 030 Q OHI 030 Q/P
035 Q 045 Q OHI 045 Q/P
060 Q 072 Q OHI 072 Q/P
/ 135 Q OHI 135 Q/P
/ 175 Q OHI 175 Q/P
120 Q 205 Q OHI 205 Q/P
151 Q
/ 250 Q OHI 250 Q/P
/ 300 Q OHI 300 Q/P
/ 370 Q OHI 370 Q/P

STOPIEŃ FILTRACJI P

Element filtracyjny HIROSS  Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
/ 005 P OHI 005 P/M
004 P 010 P OHI 010 P/M
006 P
007 P 016 P OHI 016 P/M
009 P
015 P 022 P OHI 022 P/M
020 P
024 P 030 P OHI 030 P/M
035 P 045 P OHI 045 P/M
060 P 072 P OHI 072 P/M
/ 135 P OHI 135 P/M
/ 175 P OHI 175 P/M
120 P 205 P OHI 205 P/M
151 P
/ 250 P OHI 250 P/M
/ 300 P OHI 300 P/M
/ 370 P OHI 370 P/M

STOPIEŃ FILTRACJI S

Element filtracyjny HIROSS  Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
/ 005 S OHI 005 S/S
004 S 010 S OHI 010 S/S
006 S
007 S 016 S OHI 016 S/S
009 S
015 S 022 S OHI 022 S/S
020 S
024 S 030 S OHI 030 S/S
035 S 045 S OHI 045 S/S
060 S 072 S OHI 072 S/S
/ 135 S OHI 135 S/S
/ 175 S OHI 175 S/S
120 S 205 S OHI 205 S/S
151 S
/ 250 S OHI 250 S/S
/ 300 S OHI 300 S/S
/ 370 S OHI 370 S/S

STOPIEŃ FILTRACJI C

Element filtracyjny HIROSS  Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
/ 005 C OHI 005 C/A
004 C 010 C OHI 010 C/A
006 C
007 C 016 C OHI 016 C/A
009 C
015 C 022 C OHI 022 C/A
020 C
024 C 030 C OHI 030 C/A
035 C 045 C OHI 045 C/A
060 C 072 C OHI 072 C/A
/ 135 C OHI 135 C/A
/ 175 C OHI 175 C/A
120 C 205 C OHI 205 C/A
151 C
/ 250 C OHI 250 C/A
/ 300 C OHI 300 C/A
/ 370 C OHI 370 C/A

Elementy filtracyjne HIROSS (OLD)

STOPIEŃ FILTRACJI Q

Element filtracyjny HIROSS  Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
004 Q 010 Q OHI 004 Q/P
006 Q
007 Q 016 Q OHI 007 Q/P
009 Q
015 Q 022 Q OHI 015 Q/P
020 Q
024 Q 030 Q OHI 024 Q/P
035 Q 045 Q OHI 035 Q/P
060 Q 072 Q OHI 060 Q/P
090 Q / OHI 090 Q/P
110 Q
120 Q 205 Q OHI 120 Q/P
151 Q
150 Q / OHI 150 Q/P
180 Q
200 Q 260 Q OHI 200 Q/P
240 Q / OHI 240 Q/P
280 Q

STOPIEŃ FILTRACJI P

Element filtracyjny HIROSS  Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
004 P 010 P OHI 004 P/M
006 P
007 P 016 P OHI 007 P/M
009 P
015 P 022 P OHI 015 P/M
020 P
024 P 030 P OHI 024 P/M
035 P 045 P OHI 035 P/M
060 P 072 P OHI 060 P/M
090 P / OHI 090 P/M
110 P
120 P 205 P OHI 120 P/M
151 P
150 P / OHI 150 P/M
180 P
200 P 260 P OHI 200 P/M
240 P / OHI 240 P/M
280 P

STOPIEŃ FILTRACJI S

Element filtracyjny HIROSS Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
004 S 010 S OHI 004 S/S
006 S
007 S 016 S OHI 007 S/S
009 S
015 S 022 S OHI 015 S/S
020 S
024 S 030 S OHI 024 S/S
035 S 045 S OHI 035 S/S
060 S 072 S OHI 060 S/S
090 S / OHI 090 S/S
110 S
120 S 205 S OHI 120 S/S
151 S
150 S / OHI 150 S/S
180 S
200 S 260 S OHI 200 S/S
240 S / OHI 240 S/S
280 S

STOPIEŃ FILTRACJI C

Element filtracyjny HIROSS Zamienny wkład filtracyjny
OLD NEW
004 C 010 C OHI 004 C/A
006 C
007 C 016 C OHI 007 C/A
009 C
015 C 022 C OHI 015 C/A
020 C
024 C 030 C OHI 024 C/A
035 C 045 C OHI 035 C/A
060 C 072 C OHI 060 C/A
090 C / OHI 090 C/A
110 C
120 C 205 C OHI 120 C/A
151 C
150 C / OHI 150 C/A
180 C
200 C 260 C OHI 200 C/A
240 C / OHI 240 C/A
280 C
Scroll to Top

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wąż przegubowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wspornik dla dyszy rozpylającej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz magnetyczną bazę montażową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz złącze przegubowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednie węże montażowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz podkładki

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią kolumnę węglową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni dren kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz ziębniczy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz membranowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz adsorpcyjny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią chłodnicę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią armaturę do noża powietrznego

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz elektroniczny sterownik przepływu powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni przepływomierz sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni zawór nadmiarowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni separator kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni odwadniacz

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtroreduktor

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni generator

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni reduktor ciśnienia

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni tłumik hałasu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtr

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz urządzenie do dejonizacji

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni system chłodzenia szafy sterowniczej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz rurkę wirową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet chłodzący

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz produkty do utrzymania czystości

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz przenośnik pneumatyczny Line Vac

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet pneumatyczny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę rozpylającą

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze powietrzne o dużej mocy
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Wzmacniacz przepływu powietrza do wysokich temperatur
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze i strumienice powietrzne
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz regulowany wzmacniacz przepływu
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wzmacniacz przepływu "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "FULL-FLOW"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Postaraj się wypełnić formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to najszybsze dotarcie do Ciebie z ofertą na, w której dowiesz się o dostępności produktu i cenie

Dobierz produkt - "Nazwa produktu"
Czy potrzebujesz reduktora ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.