Usługi

Serwis i naprawa osuszaczy adsorpcyjnych

Nasz program usług serwisowych obejmuje obsługę i naprawy osuszaczy sprężonego powietrza, filtrów sprężonego powietrza, spustów kondensatu, separatorów kondensatu oraz elementów instalacji pneumatycznej.

Oferujemy części i zestawy naprawcze do w/w urządzeń. Zapewniamy dobór najwyższej jakości złoża adsorpcyjnego dostępnego z magazynu w Szczytnikach. Wykonujemy pełne przeglądy i naprawy osuszaczy adsorpcyjnych wraz z wymianą złoża adsorpcyjnego.

Zawieramy umowy serwisowe z rozszerzonym pakietem usług obejmujących całą sprężarkownię.

Kluczowym elementem każdego osuszacza adsorbcyjnego jest adsorbent, który ulega procesowi starzenia się i z czasem traci swoją zdolność osuszania. Żywotność adsorbentu zależy od wielu parametrów pracy i nie można jej dokładnie określić. Żywotność wynosi od 3 do 5 lat. W bardzo dobrych warunkach pracy (np. bezolejowe sprężone powietrze) żywotność może być znacznie dłuższa. Dobrym sposobem określenia jakości adsorbentu jest obserwacja faz pracy osuszacza. Jeśli podczas pracy w trybie „zmiennym“ fazy adsorpcji znacznie się skracają, zalecana jest wymiana adsorbentu. Dobrym rozwiązaniem jest również wymiana adsorbentu podczas innych prac kontrolnych.

 

Kontrola optyczna i kontrola działania osuszacza adsorbcyjnego powinna uwzględniać poniższe czynności:

  • Sprawdzenie z zewnątrz, czy osuszacz nie jest uszkodzony
  • Sprawdzenie parametrów roboczych wlotu sprężonego powietrza (w szczególności ciśnienie i temperaturę)
  • Sprawdzenie, czy poszczególne podzespoły nie wydają odbiegających od normy odgłosów i są szczelne
  • Sprawdzenie komunikatów o usterkach na wyświetlaczu sterownika
  • Sprawdzenie działania spustu kondensatu sprężarki i filtra wstępnego
  • Sprawdzenie punkt rosy

Plan konserwacji typowego osuszacza adsorbcyjnego:

Komponent osuszacza Czynności serwisowe Codzienne Co 1 m-c Co 12 m-cy Co 24 m-ce Co 48 m-cy
Manometr i sterownik Kontrola wizualna i funkcjonalna +
Szafka sterownicza Kontrola zamocowania kabli i zacisków +
Tłumik hałasu Oczyszczanie +
Tłumik hałasu Wymiana +
Element filtra wstępnego i końcowego Wymiana elementu filtra +
Adsorbent Wymiana +
Sita / dyfuzor Oczyścić, wymienić w razie potrzeby +
O-ringi obudowy filtra Wymiana +
Tłoki zaworów przełączania Wymiana +
Zawory elektromagnetyczne Wymiana +
Czujnik ciśnieniowego punktu rosy (jeżeli zainstalowany) Rekalibracja +
 
Scroll to Top