Wyjaśnienie niebezpiecznych lokalizacji dla systemów Hazardous Locations Cabinet Cooler: Klasa II, Obszar 1, Grupy E,F, i G

Jeśli masz podobne zastosowanie i chciałbyś dowiedzieć się więcej,

zadzwoń 501 642 025 lub napisz biuro@pneuma.pl

National Electrical Code określa trzy klasyfikacje dla obszarów, które są zdefiniowane jako niebezpieczne. Klasa I dotyczy gazów oraz oparów, klasa II odnosi się do łatwopalnych pyłów, z kolei klasa III określa włókna. Fabryka z dzisiejszego artykułu znajduje się w lokalizacji klasy II.

Lokalizacje klasy II są niebezpieczne ze względu na obecność łatwopalnego pyłu. Pył jest obecny w wystarczającej ilości do spowodowania pożaru lub eksplozji. Fakt, że w otoczeniu występuję nieznaczna ilość łatwopalnego pyłu nie oznacza, że jest to lokalizacja II klasy. Pył jest określany jako łatwopalny materiał, który stanowi rozdrobnioną substancję stałą o gęstości 420 micr lub mniej. Umożliwi to przejście pyłu przez sito nr 40. Podział klasy II (podobnie jak klasy I) na obszary 1 i 2 identyfikuje prawdopodobieństwo zagrożenia wybuchem.

Obszar 1: lokalizacja określana obszar, gdzie pył łatwopalny jest zawieszony w powietrzu lub nagromadzony na powierzchniach w ilości wystarczającej do wywołania zapłonu. Zapłon może być spowodowany awarią sprzętu lub nieprawidłowym jego działaniem w sklasyfikowanym obszarze. Grupy pyłów E i F (zobacz tabela poniżej) są uważane za przewodzące i mogą przeniknąć do urządzeń elektrycznych, takich jak silniki elektryczne, panele sterowania, panele elektryczne itp. I spowodować awarię elektryczną.

Klasa II Obszar 1, Grupy E,F i G

    GRUPA

                RODZAJ PYŁU

PRZYKŁADY

          E

   Przewodzący elektryczność

Sproszkowane metale takie jak aluminium lub magnez
          F                      Węglowy Czarny węgiel, pył węglowy, pył kokosowy
         G                       Rolniczy Ziarno, mąka, cukry, przyprawy i niektóre polimery

 

Grupa E to sproszkowane metale takie jak aluminium i magnez. Oprócz tego, że są bardzo ścierne mogą powodować przegrzanie łożysk jeśli się do nich dostaną. Pyły z grypy E przewodzą także elektryczność, więc jeśli dostana się do obudowy mogą spowodować awarię elektryczną.

GRUPA E

Materiał

Temperatura zapłonu pyłu (OC)

Temperatura zapłonu arkusza (OC)

Aluminium 650 760
Magnez 620 490
Tytan 330 510
Cynk 630 430
Brąz 370 190
Chrom 580 400
Cyna 630 430
Kadm 570 250

 

Grupa F pyły z tej grupy są węglowe, głównym pyłem w tej grupie jest pył węglowy, który ma niższą temperaturę zapłonu niż pyły z grupy E. Grupa F wymaga większej kontroli temperatury na powierzchniach, na których osadza się pył. Pyły z grupy E są półprzewodnikowe, jednak jeśli napięcie wynosi 600 wolt lub mniej nie jest to powszechnie uznawane za czynnik.

GRUPA F

Materiał

Temperatura zapłonu pyłu (OC)

Temperatura zapłonu arkusza (OC)

węgiel 610 180

 

Grupa G zawiera pyły plastiku, w większości chemiczne oraz pyły żywnościowe. Nie przewodzą elektryczności. Wymienione pyły mają najwyższe właściwości termoizolacyjne i niższą temperaturę zapłonu.

GRUPA G

Materiał Temperatura zapłonu pyłu (OC) Temperatura zapłonu pyłu (OC)
luceryna 460 200
kakao 420 200
kawa 410 220
kukurydza 400 250
odtłuszczone mleko 490 200
cukier 350 400
pszenica 480 220
mąka pszenna 380 360
nylon 500 430
polietylen 450 380
poliuretan 550 390
kora 490 280

 

Sprzęt przeznaczony do użytku w wymienionych wcześniej środowiskach ma ocenę o nazwie Kod Temperatury lub ? T-Code?. Jest to temperatura lub zakres temperatur, w których znamionowe urządzenie będzie działać normalnie (także w stanie awaryjnym). Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: oprawa oświetlenia, silniki elektryczne itp. Mogą one stać się wystarczająco gorące, aby spowodować zapłon w zależności od rodzaju pyłu w tym obszarze. Z tego powodu należy sprawdzić ?T-Code? dla każdego urządzenia, które będzie używane w wymienionych środowiskach.

KLASY TEMPERATURY

KLASA TEMPERATURA (OC)
T1 450
T2 300
T3 200
T4 135
T5 100
T6 85

 

Jeśli szukasz fachowej porady na temat Hazardous Location Cabinet Coolers lub bezpiecznych, cichych i wydajnych produktów do sprężonego powietrza zadzwoń do nas.

Scroll to Top