Filtracja chłodziwa w obrabiarce CNC

Jeśli masz podobne zastosowanie i chciałbyś dowiedzieć się więcej,

zadzwoń 501 642 025 lub napisz biuro@pneuma.pl

Filtr chłodziwa do obrabiarki CNC

Problem: Pewna firma zajmująca się obróbką metali  zauważyła spadek wydajności pracy oraz wzrost zużycia narzędzi wraz ze wzrostem zanieczyszczenia w używanym chłodziwie. Części stałe gromadzą się i gromadzą, a przepływ chłodziwa używany do chłodzenia części i oprzyrządowania staje się ograniczony. Niektóre układy chłodzenia pod wysokim ciśnieniem włączają alarm dźwiękowy i nagle wyłączają maszynę, gdy wystąpi niski przepływ chłodziwa. Skutkuje to przestojami w celu rozwiązania problemu i skasowania alarmu. Inaczej jest w przypadku mniej zaawansowanych maszyn, w których może dojść do natychmiastowego uszkodzenia, jeśli operator nie zauważy braku chłodziwa. Regularne kontrolowanie czystości chłodziwa może szybko wyeliminować ten bardzo kosztowny problem.

 

Rozwiązanie: Firma zdecydowała się zainstalować beczkowy filtr chłodziwa, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z chłodziwa, tym samym  przedłużając jego żywotność. System przy pomocy sprężonego powietrza zasysa przepracowane chłodziwo gdy jest ustawiony w pozycji “napełnianie”. Następnie przy pomocy worka filtrującego jest ono filtrowane. Kolejnym krokiem jest odwrócenie zaworu w pozycję “opróżnianie” i odpompowanie już czystego chłodziwa z powrotem do zbiornika w maszynie. 

Filtr chłodziwa do obrabiarki CNC

Co udało się uzyskać:

  1. Poprawiona jakość obróbki: Usunięcie zanieczyszczeń z chłodziwa przyczyniło się do poprawy jakości obróbki, eliminując problemy związane z zaciekaniem się narzędzi i powstawaniem niepożądanych defektów na obrabianych częściach.

  2. Zwiększona wydajność narzędzi: Dzięki czystemu chłodziwu narzędzia miały dłuższą żywotność, co przekładało się na mniejsze koszty związane z ich wymianą oraz na ciągłość procesu produkcyjnego.

  3. Poprawa warunków pracy: Usunięcie toksycznych zanieczyszczeń z chłodziwa poprawiło warunki pracy dla pracowników, zmniejszając ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych z nimi związanych.

 

Podsumowanie: Dzięki zastosowaniu beczkowego filtra chłodziwa nasz klient osiągnął znaczące korzyści w postaci poprawy jakości obróbki, zwiększenia żywotności narzędzi. Inwestycja w filtr przyniosła zwrot w postaci oszczędności kosztów i zwiększonej efektywności produkcji. Klient nie musi już korzystać z usług zewnętrznej firmy, która do tej pory przyjeżdżała filtrować chłodziwo. 

 
 
 
 

Zastosowania

Najpopularniejsze produkty dla tego zastosowania

hlctrfamily_howrks_559w
Urządzenie do filracji chłodziwa z obiabiarek, maszyn CNC itp. Odpowiednie wszędzie tam, gdzie konieczne jest oddzielenie cząstek stałych od cieczy.
Scroll to Top