Wytwarzanie azotu i tlenu

Generator azotu do uzyskania poduszki azotowej w zbiorniku

Generator azotu do zasilania poduszki azotu w zbiornikach magazynowych

Opis aplikacji: Azot jest niezastąpionym gazem do tworzenia poduszek azotowych w zbiornikach magazynowych, zapewniając ochronę przechowywanych substancji przed utlenianiem, kontaminacją i ryzykiem wybuchu. Nasz klient potrzebował odpowiedniej jakości azotu do magazynowania substancji chemicznych w procesie koksowania węgla. Generator azotu okazał się idealnym rozwiązaniem zapewniając produkcję tego gazu na miejscu. W zastawie zamontowana została sprężarka śrubowa, […]

Generator azotu do zasilania poduszki azotu w zbiornikach magazynowych Read More »

Wytwornica azotu do procesu pakowania produktów spożywczych w atmosferze ochronnej MAP

Generator azotu do procesu pakowania w atmosferze ochronnej MAP

Opis aplikacji: Pakowanie w zmodyfikowanej atmosferze (MAP – Modified Atmosphere Packaging) to technika, która polega na zmienianiu składu atmosfery wewnątrz opakowania w celu wydłużenia okresu przydatności produktów spożywczych. Głównym celem jest ograniczenie procesów oksydacyjnych i mikrobiologicznych, które przyspieszają psucie się żywności.  Potrzebny jest czysty azot podawany w sposób stały, m.in dlatego inwestor zdecydował się na

Generator azotu do procesu pakowania w atmosferze ochronnej MAP Read More »

Generator tlenu z kompresorem do hodowli ryb

Generator tlenu do wylęgarni i hodowli ryb

Opis aplikacji: W hodowli ryb tlen odgrywa istotną rolę zapewniając odpowiedni wzrost narybku. Gaz o odpowiedniej czystość musi być podawany do zbiorników wodnych w sposób stały dlatego idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie wytwornicy tlenu i produkcja gazu na miejscu. Z generatorem zainstalowany został kompresor śrubowy, zbiorniki buforowe oraz system filtracji sprężonego powietrza.   Branża przemysłowa: hodowla

Generator tlenu do wylęgarni i hodowli ryb Read More »

Wytwornica azotu do procesu produkcji kabli

Generator azotu do produkcji kabli i światłowodów

Opis aplikacji: Do produkcji światłowodów wykorzystywane są zaawansowane maszyny, a cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany. W tym procesie niezbędny jest czysty azot podawany w sposób ciągły, m.in dlatego inwestor zdecydował się na wytwornicę azotu eliminując konieczność cyklicznego zamawiania, a także przezbrajania butli lub azotu ciekłego. W komplecie do generatora dobrany został system filtracji

Generator azotu do produkcji kabli i światłowodów Read More »

Generator azotu w procesie recyklingu

Opis aplikacji: Procesowi odzysku metali szlachetnych ze zużytych baterii towarzyszy niebezpieczeństwo wybuchu, dlatego azot jako gaz inercyjny stanowi niezbędny element  zabezpieczający proces przed zagrożeniami. W pakiecie zamontowany został kompresor śrubowy oraz system filtracji sprężonego powietrza.    Branża przemysłowa: recykling baterii   Zastosowanie: zasilenie procesu czystym azotem z generatora o ciśnieniu 5 bar   Rozwiązanie: montaż 2

Generator azotu w procesie recyklingu Read More »

Wytwornica azotu w w produkcji kleju i farb

Generator azotu do produkcji farb i lakierów

Opis aplikacji: W procesie produkcji farb azot z generatora znalazł zastosowanie jako gaz obojętny tworzący bezpieczną poduszkę w zbiorniku magazynowym z łatwopalnym surowcem chemicznym. W zestawie znajduje się zbiornik buforowy azotu, filtry sieciowe azotu.    Branża przemysłowa: przemysł chemiczny   Zastosowanie: zasilenie procesu czystym azotem z wytwornicy o ciśnieniu 3 bary   Rozwiązanie: montaż generatora

Generator azotu do produkcji farb i lakierów Read More »

Generator azotu do procesu lutowania selektywnego

Opis aplikacji: Maszyna wytwarzająca układy scalone metodą selektywnego lutowania potrzebuje czystego azotu jako gazu osłonowego. Klient zdecydował się zastąpić azot kupowany w wiązkach wysokociśnieniowych generatorem azotu, aby wyelminować uciążliwe przepinanie butli i zapewnić ciągłość procesu produkcyjnego.   Branża przemysłowa: produkcja elektroniki, automotive   Zastosowanie: zasilenie procesu czystym azotem o ciśnieniu 4 bary   Rozwiązanie: instalacja generatora

Generator azotu do procesu lutowania selektywnego Read More »

Scroll to Top