Dysze rozpylające do dużych przepływów i cieczy o dużej lepkości

Dysze atomizujące firmy EXAIR służą do rozpylania płynów w szerokiej gamie różnych rodzajów kształtu strumienia. Wykorzystują niewielką ilość sprężonego powietrza, które miesza się z dostarczaną cieczą, tworząc delikatną mgiełkę zatomizowanej cieczy. EXAIR produkuje dysze rozpylające w (3) różnych odmianach: mieszanie wewnętrzne, mieszanie zewnętrzne i zasilanie syfonowe. Dysze syfonowe mają zastosowanie w procesach, w których ciecz nie może być pod ciśnieniem, posiadają zdolność zasysania cieczy do 1 m lub zasilania grawitacyjnego. Dysze z mieszaniem wewnętrznym zapewniają najlepszą atomizację i są idealne do cieczy o lepkości poniżej 300 cP. W tym wpisie skupimy się tylko na dyszach z mieszaniem zewnętrznym.

We wszystkich dyszach rozpylających z mieszaniem zewnętrznym objętość cieczy można łatwo regulować za pomocą trzpienia zaworu dyszy lub regulując ciśnienie cieczy na wlocie (jedyna możliwość w przypadku dyszy niekapiącej). Zwiększenie ciśnienia cieczy spowoduje zwiększenie szybkości przepływu cieczy. Dysze z mieszaniem zewnętrznym charakteryzują się najwyższym natężeniem przepływu i mogą być stosowane z cieczami o lepkości większej niż 300 cP. Ponieważ powietrze i ciecz mieszają się tuż za dyszą, gęstsze ciecze mają mniejsze szanse na zatkanie dyszy. Zarówno strumień cieczy, jak i strumień powietrza będą stykać się ze sobą na zewnątrz pokrywy powietrza i cieczy. Sprężone powietrze rozbija ciecz na bardzo małe cząstki, co pozwala na zużycie znacznie mniejszej ilości cieczy niż w przypadku dyszy rozpylającej niezasilanej sprężonym powietrzem.

 

 

Dzięki temu dysze tego typu są bardzo skuteczne w zastosowaniach, w których wykorzystywane są drogie farby, oleje lub inne płyny. Zamiast marnować drogie materiały, dyszę można ustawić tak, aby precyzyjnie dozowała ciecz w sposób jaki wymaga tego proces. Dysza atomizująca z mieszaniem zewnętrznym jest dostępna w konfiguracji standardowej, jak również w opcji niekapiącej. Dysza rozpylająca niekapiąca jest używana w różnych zastosowaniach, w których jakakolwiek ciecz kapiąca z dyszy po odcięciu dopływu powietrza mogłaby spowodować problem. Jest to powszechne w zastosowaniach malarskich, w których kapiąca farba wpływałaby na jakość.

Dysza rozpylająca z mieszaniem zewnętrznym jest dostępna w (3) różnych rozmiarach: 1/8” , 1/4” i 1/2”. Jeśli Twój proces produkcyjny mógłby odnieść korzyści z zastosowania drobno rozpylonego strumienia cieczy skontaktuj się z nami.

Kontakt

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.: +48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl