Kategorie produktów

Dysze rozpylające i atomizujące ciecz - przemysłowe dysze natryskowe

W ofercie posiadamy trzy podstawowe rodzaje dysz atomizujących: standard, niekapiące (które są wyposażone w opatentowany zawór odcinający dopływ cieczy) oraz dysze bez wykorzystania sprężonego powietrza. We wszystkich modelach zastosowano konstrukcję ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości i odporności na korozję.

 

Co to są dysze rozpylające lub inaczej atomizujące?

Dysze rozpylające EXAIR rozpylają ciecze (najczęściej wodę) wieloma rodzajami strumieni do różnych zastosowań. Mieszają ciecz i sprężone powietrze w celu wytworzenia mgły rozdrobnionej cieczy, którą można łatwo sterować, aby spełnić potrzeby zastosowania.

 

Dla aplikacji, gdzie ciecz zawiera cząstki stałe idealne będą przemysłowe dysze natryskowe (bez mieszania powietrza i cieczy, z dużym otworem przelotowym).

 

Co to są dysze rozpylające niekapiące?

Dysze rozpylające niekapiące EXAIR (zgłoszone do opatentowania) działają w taki sam sposób jak nasze standardowe dysze rozpylające, ale posiadają dodatkową zaletę polegającą na skutecznym zatrzymywaniu przepływu cieczy po odcięciu dopływu sprężonego powietrza.

 

Co to są przemysłowe dysze natryskowe?

Przemysłowe dysze natryskowe rozpylają ciecz bez konieczności zasilania sprężonym powietrzem. Są idealne do prostych aplikacji przemysłowych, w których dokładna kontrola przepływu cieczy i rozmiaru kropel nie jest wymagana. Świetnie radzą sobie z rozpylaniem cieczy zawierającej cząstki stałe lub będącej zawiesiną.

 

Produkty w tym dziale:

Dysze rozpylające- Liquid Nozzles

Uniwersalne dysze zasilane sprężonym powietrzem oraz cieczą podawaną pod ciśnieniem lub grawitacyjie

Dysze rozpylające- Liquid Nozzles
Dysze rozpylające niekapiące- No Drip Atomizing Spray Nozzles

Opatentowany zawór odcinający ciecz ogranicza straty cennego medium chroniąc materiał przed nieporządanymi kroplami

Dysze rozpylające niekapiące- No Drip Atomizing Spray Nozzles
Przemysłowe dysze natryskowe FullStream

Dysze rozpylające ciecz bez wykorzystania sprężonego powietrza o dużym przepływie cieczy

Przemysłowe dysze natryskowe FullStream
Dysze atomizujące EXAIR są dostępne w czterech podstawowych grupach:

Mieszanie wewnętrzne:

Dysze z mieszaniem wewnętrznym mieszają ciecz i wodę wewnątrz nakładki powietrznej i wytwarzają najdrobniejsze rozpylenie. Dysze z mieszaniem wewnętrznym można stosować do cieczy o lepkości do 300 cp. Zarówno wlot powietrza jak i cieczy jest zasilany ciśnieniowo. Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem wewnętrznym przeznaczone są do zastosowań z zasilaniem ciśnieniowym, które nie wymagają niezależnej kontroli powietrza i cieczy.

Mieszanie zewnętrzne:

Dysze z mieszaniem zewnętrznym charakteryzują się największym natężeniem przepływu i umożliwiają niezależną regulację przepływu powietrza i cieczy. Dysze sprawdzają się najlepiej tam, gdzie potrzebny jest precyzyjnie ustalony przepływ cieczy. Dysze z mieszaniem zewnętrznym można stosować do cieczy o lepkości powyżej 300 cp. Zarówno wlot powietrza jak i cieczy jest zasilany ciśnieniowo. Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym przeznaczone są do zastosowań z zasilaniem ciśnieniowym z niezależną kontrolą powietrza i cieczy.

Zasilanie lewarem hydraulicznym:

Dysze zasilane lewarem nie wymagają cieczy pod ciśnieniem i nadają się do zasilania grawitacyjnego cieczą lub do zasilania cieczą za pomocą lewara hydraulicznego z wysokości 91 cm. Dysze zasilane lewarem mogą być używane do cieczy o lepkości do 200 cp.

Poziomy hałasu dla poszczególnych dysz rozpylających nie są podane. Na rzeczywiste poziomy hałasu (które mogą się znacznie różnić) mają wpływ ciecz, ciśnienie, traktowane powierzchnie i otaczające obudowy używane w połączeniu z dyszą rozpylającą jako system.

Dysze natryskowe:

Przemysłowe dysze natryskowe nie wymagają zasilania sprężonym powietrzem. Ciecz jest podawana pod ciśnieniem a rozpylenie następuje w komorze wirowej. Rozmiar kropel, jaki można uzyskać to średnie lub duże.  Za pomocą dysz z tej kategorii nie można uzyskać precyzyjnej kontroli przepływu cieczy oraz rozmiaru kropel.

Dlaczego wybrać dysze rozpylające niekapiące?

W przypadku rozpylania jakiegokolwiek typu cieczy, przepływ cieczy po zakończeniu rozpylania może być przyczyną dużych problemów.  Dysze rozpylające niekapiące EXAIR są idealne w sytuacji, gdy żadne krople po zakończeniu rozpylania nie są dopuszczalne. Po zamknięciu dopływu sprężonego powietrza, dysza niekapiąca skutecznie uszczelnia przepływ cieczy, eliminując możliwość kapania. Dysze mogą być używane w każdej sytuacji, w jakiej używane są nasze standardowe dysze rozpylające, włącznie z zastosowaniami zasilania lewarem hydraulicznym. W odróżnieniu od niektórych producentów, nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnej linii powietrza do sterowania mechanizmem niekapania. To same sprężone powietrze używane do mieszania i rozpylania w różnych strumieniach jest używane do otwierania zaworu umożliwiającego przepływ cieczy. Dzięki powyższemu, dysze nadają się idealnie do pracy z oszczędzającym pieniądze i energię elektronicznym sterownikiem przepływu EFC.

Dysze niekapiące EXAIR nie zmieniają wielkości natężenia przepływu w stosunku do standardowych dysz rozpylających. Można osiągnąć wymagania robocze do 180 cykli na minutę. Wymagane minimalne ciśnienie robocze powietrza wynosi 2,1 bar (30 psig).

Rozmiar kropel

Jednym z głównych powodów stosowania dysz rozpylających jest drobny rozmiar kropel. Korzyści wynikające z drobnego rozmiaru kropel obejmują równomierne powlekanie i oszczędności cieczy. Dla porównania, średnica dużej kropli deszczu wynosi około 6.000 mikronów. Standardowe dysze wytwarzają krople o średnicy w zakresie od 300 do 4.000 mikronów. Dysze rozpylające EXAIR wytwarzają maleńkie krople o średnicy od 20 do 100 mikronów!

Rozmiar kropel można regulować przez zmianę ciśnienia powietrza lub cieczy. Ogólnie, zwiększenie ciśnienia powietrza lub zmniejszenie ciśnienia cieczy powoduje wytwarzanie mniejszego rozmiaru kropel. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne modele dysz rozpylających i rozmiary kropel przez nie wytwarzane przy wybranych ciśnieniach.

Rozmiar kropel
Model Ciśnienie cieczy Ciśnienie powietrza Rozmiar kropel
– µm*
AN1020SS 20 psi 40 psi 71
40 psi 65 psi 83
ER1020SS 5 psi 40 psi 39
20 psi 40 psi 57
SR1020SS Wysokość lewara 10 cm 20 psi 25
Wysokość lewara 10 cm 40 psi 22

*Objętościowa mediana średnicy Dv(50.0) kropel cieczy. 1 µm = 1 mikron = 0,00004″.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone z wodą.

 

Kąt strumienia

Kąt strumienia jest kątem trygonometrycznym utworzonym przez szerokość strumienia i odległość, przy jakiej jest on mierzony. Kąt ten może się bardzo różnić w danej grupie dysz rozpylających w zależności od natężenia przepływu i ciśnienia, ale ogólnie będzie się mieścić w poniższych zakresach:

Kąt strumienia
Grupa Kąt minimalny Kąt maksymalny
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o wąskokątnym strumieniu okrągłym –
AN1010SS, AN2010SS, itd.
20 45
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o szerokokątnym strumieniu okrągłym –
AW1010SS, AW2010SS, itd.
50 90
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim – AF1010SS, AF2010SS, itd. 50 120
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o strumieniu okrągłym – ER1010SS, ER2010SS, itd. 25 60
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o wąskokątnym strumieniu płaskim – EF1010SS, EF2010SS, itd. 35 70
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o szerokokątnym strumieniu płaskim – EB1010SS, EB2010SS, itd. 50 105
Dysza zasilana lewarem o strumieniu okrągłym –
SR1010SS, SR2010SS, itd.
20 50
Dysza zasilana lewarem o strumieniu płaskim –
SF1010SS, SF2010SS, itd.
50 100
Dysze rozpylające EXAIR – zobacz film

Najczęściej zadawane pytania – FAQs

Dysze rozpylające są fabrycznie ustawione w pozycji całkowicie otwartej. Aby zmniejszyć lub zatrzymać przepływ, należy obrócić trzpień w prawo. Proszę uważać, aby nie dokręcić zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie trzpienia lub zatyczki płynu. Po całkowitym zamknięciu 3-4 obroty przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nastąpi całkowite otwarcie przepływu.

Opublikowane dane dotyczące wydajności uzyskano, testując dysze atomizujące zwykłą wodą. Lepkość płynu określi, który typ dyszy atomizującej będzie najlepszy do konkretnej aplikacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy w doborze.

  • Dysza rozpylająca z mieszaniem wewnętrznym – 300 centypuazów
  • Dysza rozpylająca zasilana z syfonu – 200 centypuazów
  • Dysza rozpylająca z mieszaniem zewnętrznym – 800 centypuazów

Dysze atomizujące zasilane przez syfon mogą sięgać do 91 cm. W przypadku pobierania z pojemnika oznacza to, że dno pojemnika powinno znajdować się nie niżej niż 91 cm do dyszy rozpylającej.

Nasadka cieczy i nasadka powietrzna są oznakowane nr identyfikacyjnymi. Skontaktuj się z nami, dzięki połączeniu dwóch numerów będziemy w stanie wskazać posiadaną dyszę .

Maksymalna temperatura pracy wynosi 204° C

Scroll to Top

Kategorie produktów