Dysze niekapiące z mieszaniem zewnętrznym

Dostępne są poniższe rodzaje strumieni:
Szerokokątny strumień płaski – jest idealny tam, gdzie wymagane jest rozpylenie dużej ilości cieczy na dużej powierzchni np. na przenośniku taśmowym. Dostępne są cztery modele.

Wąskokątny strumień płaski – jest idealny tam, gdzie wymagane jest rozpylenie dużej ilości cieczy na skupionej powierzchni. Dostępne są cztery modele.

Strumień okrągły – jest idealny tam, gdzie wymagane jest rozpylenie dużej ilości cieczy na określonej powierzchni lub w danym miejscu. Dostępnych jest pięć modeli.

Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym o strumieniu okrągłym są idealne tam, gdzie konieczne jest rozpylenie dużej ilości cieczy na określonej powierzchni lub w danym miejscu, ale nie strumieniem płaskim. Zastosowania obejmują traktowanie punktowe części, pokrywanie przedmiotów o nieregularnych kształtach lub pokrywanie pojemnika z częściami ciężką powłoką. Dysze stanowią również doskonały wybór do kontroli intensywnego pyłu i cząsteczek. Ponieważ dysze mają mieszanie zewnętrzne, przepływ powietrza i cieczy można kontrolować w sposób niezależny.

 

Dysze rozpylające niekapiące działają w taki sam sposób jak nasze standardowe dysze rozpylające, ale posiadają dodatkową zaletę polegającą na skutecznym zatrzymywaniu przepływu cieczy po odcięciu dopływu sprężonego powietrza.

Model: ER2010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: ER2020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: ER2030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: ER2040SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: ER2050SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT

Zastosowania:

 • Mycie
 • Płukanie
 • Powlekanie
 • Chłodzenie
 • Hartowanie
 • Moczenie (zwilżanie)
 • Nawilżanie
 • Redukcja zapylenia

Zalety:

 • Nie kapią po zatrzymaniu rozpylania
 • W pełni regulowane
 • Łatwe stosowanie z elektronicznym sterownikiem przepływu
 • Maksymalizują dyspersję cieczy
 • Minimalne zużycie cieczy
 • Cała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
 • Kompaktowe
 • Wszechstronne
 • Wymienne nakładki cieczowe i powietrzne
 • Minimalizują zużycie sprężonego powietrza
 • Rozpylanie na drobne krople

Wymiary

Modele ER2010SS, ER2020SS, ER2030SS, ER2040SS, ER2050SS 1/4 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających niekapiących o strumieniu okrągłym

Temperatura: Dysze rozpylające niekapiące o strumieniu okrągłym są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
ER2010SS 10 0.7 3 0.2 3.0 7.6 4.3 10.9 6.3 16.0 2.7
20 1.4 5 0.3 3.3 8.4 4.5 11.4 6.8 17.3 3.4
40 2.8 10 0.7 3.5 8.9 5.3 13.5 7.5 19.1 4.0
40 2.8 20 1.4 3.5 8.9 5.0 12.7 7.0 17.8 4.3
60 4.1 40 2.8 4.0 10.2 5.5 14.0 8.0 20.3 4.6
ER2020SS 10 0.7 3 0.2 3.8 9.7 5.0 12.7 7.5 19.1 3.0
20 1.4 5 0.3 4.0 10.2 5.8 14.7 7.0 17.8 3.7
40 2.8 10 0.7 4.3 10.9 6.0 15.2 8.3 21.1 4.6
40 2.8 20 1.4 4.5 11.4 6.0 15.2 8.3 21.1 4.6
60 4.1 40 2.8 5.0 12.7 6.5 16.5 8.5 21.6 4.9
ER2030SS 10 0.7 3 0.2 4.3 10.9 6.0 15.2 8.8 22.4 4.0
40 2.8 5 0.3 4.5 11.4 6.5 16.5 8.5 21.6 7.0
40 2.8 10 0.7 4.8 12.2 6.8 17.3 9.0 22.9 7.3
60 4.1 20 1.4 4.5 11.4 6.8 17.3 9.0 22.9 8.8
60 4.1 40 2.8 5.3 13.5 7.0 17.8 9.3 23.6 9.1
ER2040SS 20 1.4 3 0.2 5.8 14.7 7.5 19.1 10.0 25.4 4.6
40 2.8 5 0.3 6.0 15.2 8.0 20.3 10.3 26.2 5.8
60 4.1 10 0.7 6.0 15.2 8.0 20.3 10.5 26.7 7.0
60 4.1 20 1.4 5.5 14.0 7.0 17.8 9.0 22.9 7.3
80 5.5 40 2.8 4.5 11.4 6.5 16.5 9.5 24.1 9.1
ER2050SS 40 2.8 3 0.2 6.5 16.5 8.8 22.4 11.0 27.9 7.0
70 4.8 5 0.3 6.5 16.5 9.0 22.9 10.0 25.4 8.5
80 5.5 10 0.7 6.5 16.5 9.0 22.9 11.0 27.9 9.1
90 6.2 20 1.4 6.0 15.2 8.0 20.3 11.0 27.9 9.8

Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT

Ciśnienie cieczy 3 psi/0,2 bar Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
ER2010SS 5 0.3 3.8 25.5 5 0.3 5.3 25.5 10 0.7 7.2 36.8
10 0.7 3.8 36.8 10 0.7 5.3 36.8 20 1.4 7.2 53.8
20 1.4 3.8 53.8 30 2.1 5.3 68.0 40 2.8 7.2 85.0
40 2.8 3.8 85.0 50 3.4 5.3 99.1 60 4.1 7.2 116
ER2020SS 6 0.4 9.5 25.5 10 0.7 12.1 36.8 10 0.7 16.3 36.8
10 0.7 9.5 36.8 20 1.4 12.1 51.0 20 1.4 16.3 53.8
30 2.1 9.5 68.0 40 2.8 12.1 87.8 40 2.8 16.3 87.8
50 3.4 9.5 102 60 4.1 12.1 116 60 4.1 16.3 116
ER2030SS 10 0.7 16.7 113 10 0.7 20.8 113 15 1.0 28.8 139
20 1.4 16.7 170 20 1.4 20.8 170 30 2.1 28.8 218
40 2.8 16.7 269 40 2.8 20.8 269 50 3.4 28.8 317
50 3.4 16.7 317 60 4.1 20.8 331 70 4.8 28.8 379
ER2040SS 15 1.0 37.9 139 20 1.4 51.1 170 30 2.1 71.2 218
30 2.1 37.9 218 30 2.1 51.1 218 40 2.8 71.2 269
40 2.8 37.9 269 40 2.8 51.1 269 60 4.1 71.2 331
50 3.4 37.9 317 60 4.1 51.1 331 80 5.5 71.2 433
ER2050SS 40 2.8 68.1 396 55 3.8 98.0 510 65 4.5 155 595
50 3.4 68.1 470 65 4.5 98.0 595 70 4.8 155 631
60 4.1 68.1 558 70 4.8 98.0 631 80 5.5 155 716
65 4.5 68.1 595 80 5.5 98.0 716 90 6.2 155 790
Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
ER2010SS 20 1.4 10.2 53.8 20 1.4 14.4 53.8
40 2.8 10.2 85.0 40 2.8 14.4 85.0
60 4.1 10.2 116 60 4.1 14.4 116
90 6.2 10.2 161 90 6.2 14.4 161
ER2020SS 20 1.4 22.3 82.1 40 2.8 28.4 85.0
40 2.8 22.3 87.8 60 4.1 28.4 116
60 4.1 22.3 116 80 5.5 28.4 150
90 6.2 22.3 167 90 6.2 28.4 167
ER2030SS 30 2.1 41.6 218 40 2.8 53.0 269
40 2.8 41.6 269 50 3.4 53.0 317
60 4.1 41.6 331 60 4.1 53.0 331
80 5.5 41.6 433 80 5.5 53.0 433
ER2040SS 40 2.8 104 269 50 3.4 117 317
50 3.4 104 317 60 4.1 117 331
60 4.1 104 331 70 4.8 117 379
80 5.5 104 433 80 5.5 117 433
ER2050SS 80 5.5 227 716
90 6.2 227 790

Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym o wąskokątnym strumieniu płaskim są idealne tam, gdzie wymagane jest rozpylenie dużej ilości cieczy na skupionej powierzchni. Ponieważ dysze mają mieszanie zewnętrzne, przepływ powietrza i cieczy można kontrolować w sposób niezależny. Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym o wąskokątnym strumieniu płaskim są najlepszym wyborem gdy trzeba nałożyć grubą powłokę z gęstej cieczy na wąskim pasie np. linię farby.

 

Dysze rozpylające niekapiące działają w taki sam sposób jak nasze standardowe dysze rozpylające, ale posiadają dodatkową zaletę polegającą na skutecznym zatrzymywaniu przepływu cieczy po odcięciu dopływu sprężonego powietrza.

 

Dysze te są dostępne z wlotem powietrza 1/4 lub 1/2 NPT.

Model: EF2010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EF2020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EF2030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EF2040SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EF6010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT

Wymiary:

Modele EF2010Ss, EF2020SS, EF2030SS, EF2040SS 1/4 NPT
Model EF6010SS 1/2 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających niekapiących o wąskokątnym strumieniu płaskim

Temperatura: Dysze rozpylające niekapiące o wąskokątnym strumieniu płaskim są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
EF2010SS 5 0.3 3 0.2 4.0 10.2 5.8 14.7 9.5 24.1 1.8
25 1.7 5 0.3 5.5 14.0 8.0 20.3 10.0 25.4 3.7
25 1.7 20 1.4 6.5 16.5 9.5 24.1 13.0 33.0 4.0
50 3.4 20 1.4 6.3 16.0 9.3 23.6 12.0 30.5 4.9
75 5.2 40 2.8 6.5 16.5 9.5 24.1 13.0 33.0 5.5
EF2020SS 10 0.7 3 0.2 4.5 11.4 7.0 17.8 11.0 27.9 2.7
30 2.1 5 0.3 6.0 15.2 10.0 25.4 14.0 35.6 4.3
35 2.4 20 1.4 6.5 16.5 11.0 27.9 16.0 40.6 5.2
60 4.1 20 1.4 7.5 19.1 11.5 29.2 18.0 45.7 6.1
75 5.2 40 2.8 7.5 19.1 12.0 30.5 17.0 43.2 6.7
EF2030SS 10 0.7 3 0.2 6.0 15.2 9.0 22.9 12.0 30.5 3.7
35 2.4 5 0.3 6.8 17.3 9.0 22.9 12.0 30.5 6.1
40 2.8 10 0.7 7.0 17.8 10.0 25.4 13.0 33.0 7.0
60 4.1 20 1.4 7.0 17.8 11.0 27.9 14.0 35.6 8.5
75 5.2 40 2.8 7.0 17.8 11.0 27.9 14.0 35.6 9.1
EF2040SS 15 1.0 3 0.2 6.0 15.2 10.0 25.4 14.0 35.6 4.0
30 2.1 3 0.2 6.8 17.3 11.0 27.9 14.0 35.6 5.2
50 3.4 10 0.7 7.5 19.1 12.0 30.5 15.0 38.1 6.7
60 4.1 20 1.4 8.0 20.3 12.0 30.5 16.0 40.6 7.6
80 5.5 40 2.8 7.0 17.8 11.0 27.9 15.0 38.1 8.2

Schemat strumienia powietrza - model 1/2 NPT

Wymiary strumienia - model 1/2 NPT

Wymiary strumienia – model 1/2 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
EF6010SS 35 2.4 3 0.2 15 38 18.5 47 22 56 7.6
50 3.4 5 0.3 15 38 19 48 23 58 9.4
70 4.8 10 0.7 15 38 20 51 25 64 10.1
90 6.2 15 1.0 15 380 20 51 25 64 10.7

Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT

Ciśnienie cieczy 3 psi/0,2 bar Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
EF2010SS 5 0.3 3.8 22.7 10 0.7 5.3 28.3 15 1.0 7.2 36.8
10 0.7 3.8 28.3 20 1.4 5.3 42.5 25 1.7 7.2 51.0
20 1.4 3.8 42.5 30 2.1 5.3 56.6 40 2.8 7.2 70.8
40 2.8 3.8 70.8 50 3.4 5.3 82.1 60 4.1 7.2 96.3
EF2020SS 10 0.7 9.5 28.3 15 1.0 12.1 36.8 20 1.4 16.3 42.5
20 1.4 9.5 42.5 25 1.7 12.1 51.0 30 2.1 16.3 56.6
30 2.1 9.5 56.6 40 2.8 12.1 70.8 50 3.4 16.3 82.1
50 3.4 9.5 82.1 60 4.1 12.1 96.3 70 4.8 16.3 108
EF2030SS 10 0.7 16.7 99.1 20 1.4 20.8 150 25 1.7 28.8 173
20 1.4 16.7 150 30 2.1 20.8 195 35 2.4 28.8 215
30 2.1 16.7 195 40 2.8 20.8 238 50 3.4 28.8 283
50 3.4 16.7 283 60 4.1 20.8 326 70 4.8 28.8 360
EF2040SS 15 1.0 37.9 125 25 1.7 51.1 173 35 2.4 71.2 215
25 1.7 37.9 173 35 2.4 51.1 215 45 3.1 71.2 261
40 2.8 37.9 238 50 3.4 51.1 283 60 4.1 71.2 326
50 3.4 37.9 283 60 4.1 51.1 326 80 5.5 71.2 388
Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
EF2010SS 25 1.7 10.2 51.0 45 3.1 14.4 76.5
40 2.8 10.2 70.8 60 4.1 14.4 96.3
60 4.1 10.2 96.3 75 5.2 14.4 116
90 6.2 10.2 133 95 6.5 14.4 144
EF2020SS 35 2.4 22.3 62.3 50 3.4 28.4 82.1
50 3.4 22.3 82.1 60 4.1 28.4 96.3
70 4.8 22.3 108 80 5.5 28.4 122
90 6.2 22.3 133 100 6.9 28.4 147
EF2030SS 40 2.8 41.6 238 50 3.4 53.0 283
50 3.4 41.6 283 60 4.1 53.0 326
70 4.8 41.6 360 80 5.5 53.0 388
90 6.2 41.6 419 95 6.5 53.0 428
EF2040SS 45 3.1 104 261 55 3.8 117 303
55 3.8 104 303 65 4.5 117 345
70 4.8 104 360 80 5.5 117 388
90 6.2 104 419 100 6.9 117 459

Natężenia przepływu - model 1/2 NPT

Ciśnienie cieczy 3 psi/0,2 bar Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 7 psi/0,5 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
EF6010SS 30 2.1 534 854 40 2.8 704 1037 45 3.1 825 1130
35 2.4 961 45 3.1 1144 55 3.8 1331
40 2.8 1055 55 3.8 1342 60 4.1 1402
45 3.1 1155 60 4.1 1416 70 4.8 1609
Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 15 psi/1,0 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
EF6010SS 55 3.8 999 1314 80 5.5 1147 1586
60 4.1 1409 85 5.9 1699
70 4.8 1496 90 6.2 1739
80 5.5 1691 100 6.9 1914

Dysze rozpylające niekapiące z mieszaniem zewnętrznym o szerokokątnym strumieniu płaskim są idealne tam, gdzie wymagane jest rozpylenie dużej ilości cieczy na dużej powierzchni np. na przenośniku taśmowym. Ponieważ dysze mają mieszanie zewnętrzne, przepływ powietrza i cieczy można kontrolować w sposób niezależny. Powszechnymi zastosowaniami są te, które wymagają umiarkowanego nałożenia cieczy na dużej powierzchni np. chłodzenie lub powlekanie szerokich wstęg. Dysze rozpylające niekapiące działają w taki sam sposób jak nasze standardowe dysze rozpylające, ale posiadają dodatkową zaletę polegającą na skutecznym zatrzymywaniu przepływu cieczy po odcięciu dopływu sprężonego powietrza.

Model: EB2010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EB2020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EB2030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: EB2040SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT

Wymiary

Modele EB2010SS, EB2020SS, EB2030SS, EB2040SS 1/4 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających niekapiących o szerokokątnym strumieniu płaskim

Temperatura: Dysze rozpylające niekapiące o szerokokątnym strumieniu płaskim są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
EB2010SS 10 0.7 5 0.3 8.0 20.3 11.0 27.9 14.0 35.6 2.7
15 1.0 10 0.7 9.0 22.9 12.0 30.5 17.0 43.2 3.4
20 1.4 20 1.4 9.3 23.6 14.0 35.6 19.0 48.3 3.4
25 1.7 30 2.1 11.0 27.9 15.0 38.1 20.0 50.8 4.0
25 1.7 40 2.8 11.0 27.9 15.0 38.1 21.0 53.3 4.3
EB2020SS 8 0.6 5 0.3 11.0 27.9 16.0 40.6 19.0 48.3 2.4
15 1.0 20 1.4 11.0 27.9 16.0 40.6 21.0 53.3 3.4
20 1.4 20 1.4 12.0 30.5 17.0 43.2 22.0 55.9 3.7
25 1.7 30 2.1 13.0 33.0 18.0 45.7 24.0 61.0 3.7
30 2.1 40 2.8 13.0 33.0 19.0 48.3 24.0 61.0 4.3
EB2030SS 15 1.0 3 0.2 11.0 27.9 17.0 43.2 21.0 53.3 4.0
25 1.7 10 0.7 12.0 30.5 18.0 45.7 23.0 58.4 4.9
45 3.1 20 1.4 13.0 33.0 19.0 48.3 24.0 61.0 6.4
60 4.1 30 2.1 14.0 35.6 18.0 45.7 24.0 61.0 7.9
70 4.8 40 2.8 14.0 35.6 18.0 45.7 24.0 61.0 9.1
EB2040SS 30 2.1 5 0.3 13.0 33.0 19.0 48.3 24.0 61.0 5.2
45 3.1 20 1.4 14.0 35.6 20.0 50.8 26.0 66.0 5.8
65 4.5 20 1.4 15.0 38.1 21.0 53.3 27.0 68.6 7.0
80 5.5 20 1.4 15.0 38.1 22.0 55.9 28.0 71.1 7.9
90 6.2 40 2.8 16.0 40.6 22.0 55.9 28.0 71.1 7.9

Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT

Ciśnienie cieczy 3 psi/0,2 bar Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
EB2010SS 5 0.3 3.8 25.5 5 0.3 5.3 25.5 8 0.6 7.2 31.1
8 0.6 3.8 31.1 10 0.7 5.3 36.8 10 0.7 7.2 36.8
10 0.7 3.8 36.8 15 1.0 5.3 48.1 20 1.4 7.2 56.6
15 1.0 3.8 48.1 20 1.4 5.3 56.6 30 2.1 7.2 73.6
EB2020SS 6 0.4 9.5 28.3 6 0.4 12.1 28.3 6 0.4 16.3 28.3
7 0.5 9.5 31.1 8 0.6 12.1 31.1 8 0.6 16.3 31.1
8 0.6 9.5 31.1 9 0.6 12.1 34.0 10 0.7 16.3 36.8
10 0.7 9.5 36.8 10 0.7 12.1 36.8 12 0.8 16.3 42.5
EB2030SS 8 0.6 16.7 96.3 10 0.7 20.8 108 15 1.0 28.8 136
15 1.0 16.7 136 20 1.4 20.8 167 25 1.7 28.8 190
20 1.4 16.7 167 25 1.7 20.8 190 35 2.4 28.8 238
25 1.7 16.7 190 30 2.1 20.8 215 40 2.8 28.8 263
EB2040SS 10 0.7 37.9 108 15 1.0 51.1 136 25 1.7 71.2 190
15 1.0 37.9 136 20 1.4 51.1 167 30 2.1 71.2 215
20 1.4 37.9 167 30 2.1 51.1 215 40 2.8 71.2 263
25 1.7 37.9 190 35 2.4 51.1 238 45 3.1 71.2 286
Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
EB2010SS 10 0.7 10.2 36.8 15 1.0 14.4 48.1
20 1.4 10.2 56.6 20 1.4 14.4 56.6
30 2.1 10.2 73.6 30 2.1 14.4 73.6
35 2.4 10.2 85.0 35 2.4 14.4 85.0
EB2020SS 10 0.7 22.3 36.8 20 1.4 28.4 56.6
12 0.8 22.3 42.5 25 1.7 28.4 65.1
15 1.0 22.3 48.1 30 2.1 28.4 74.0
20 1.4 22.3 56.6 35 2.4 28.4 85.0
EB2030SS 35 2.4 41.6 238 50 3.4 53.0 311
45 3.1 41.6 286 65 4.5 53.0 348
55 3.8 41.6 331 85 5.9 53.0 445
60 4.1 41.6 340 95 6.5 53.0 476
EB2040SS 45 3.1 104 286 75 5.2 117 388
50 3.4 104 311 85 5.9 117 445
70 4.8 104 379 95 6.5 117 476
80 5.5 104 419 100 6.9 117 518
Akcesoria do produktu
brackets
Gwarantują wygodę w instalacji dyszy rozpylającej
Często kupowane razem
Reduktor ciśnienia R114-R138-R112-R121
Materiał wykonania: mosiądz; ciśnienie do 50 bar; odpowiedni do sprężonego powietrza, gazu i cieczy.
Kompaktowe filtry sprężonego powietrza AAF - 16 bar
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach
Scroll to Top

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wąż przegubowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wspornik dla dyszy rozpylającej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz magnetyczną bazę montażową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz złącze przegubowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednie węże montażowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz podkładki

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią kolumnę węglową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni dren kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz ziębniczy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz membranowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz adsorpcyjny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią chłodnicę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią armaturę do noża powietrznego

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz elektroniczny sterownik przepływu powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni przepływomierz sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni zawór nadmiarowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni separator kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni odwadniacz

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtroreduktor

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni generator

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni reduktor ciśnienia

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni tłumik hałasu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtr

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz urządzenie do dejonizacji

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni system chłodzenia szafy sterowniczej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz rurkę wirową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet chłodzący

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz produkty do utrzymania czystości

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz przenośnik pneumatyczny Line Vac

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet pneumatyczny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę rozpylającą

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze powietrzne o dużej mocy
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Wzmacniacz przepływu powietrza do wysokich temperatur
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze i strumienice powietrzne
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz regulowany wzmacniacz przepływu
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wzmacniacz przepływu "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "FULL-FLOW"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Postaraj się wypełnić formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to najszybsze dotarcie do Ciebie z ofertą na, w której dowiesz się o dostępności produktu i cenie

Dobierz produkt - "Nazwa produktu"
Czy potrzebujesz reduktora ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.