Systemy pistoletów chłodzących Cold Gun

Pistolet chłodzący wytwarza strumień czystego zimnego powietrza o temperaturze niższej o 28°C od temperatury powietrza zasilania. Operacja generuje hałas na poziomie 70 dBA i nie ma części ruchomych podlegających zużyciu. Pistolet chłodzący usuwa ciepło w celu wydłużenia żywotności narzędzi i zwiększenia wydajności operacji obróbkowych w przypadku gdy chłodziwa ciekłe nie mogą być używane.


  Co to jest pistolet chłodzący

  Nowe rozwiązanie starego problemu nagrzewania występującego podczas operacji obróbki na sucho.

  Pistolet chłodzący stanowi również alternatywę dla kosztownych wytwornic mgły olejowej. Eliminuje koszty związane z zakupem i utylizacją cieczy obróbkowych oraz problemy zdrowotne pracowników wynikające z wdychania chłodziwa unoszącego się w powietrzu lub poślizgnięcia się na mokrej podłodze.

  Pistolet chłodzący nie ma regulacji w celu uniknięcia zamarzania podczas użytkowania. Zimny strumień powietrza i spadek temperatury są ustawiane fabrycznie w celu optymalizacji mocy chłodzenia pistoletu.

  Zastosowania:
  • Ostrzenie narzędzi
  • Szlifowanie wierteł i frezów
  • Frezowanie kształtowe
  • Szlifowanie wgłębne i kształtowe
  • Frezowanie
  • Szlifowanie płaszczyzn
  • Wiercenie
  • Szorstkowanie opon
  • Cięcie piłą taśmową
  • Obróbka tworzyw sztucznych

  Szlifowanie narzędzi

  Zimne powietrze eliminuje pęknięcia termiczne węglików spiekanych i przypalanie krawędzi narzędzi podczas operacji szlifowania i ostrzenia. W rezultacie uzyskuje się zwiększoną żywotność narzędzia pomiędzy szlifowaniami.

  Frezowanie i wiercenie

  Frezy jednoostrzowe o średnicy do 460mm są chłodzone za pomocą pistoletu chłodzącego. Rozpraszanie ciepła przy użyciu zimnego powietrza wydłuża żywotność narzędzi, zwiększa prędkości i posuwy oraz poprawia wykończenie.

  Chłodzenie rolki

  Chłodzenie rolki powietrzem o temperaturze -7°C chroni materiał na powierzchni przed pognieceniem, zakleszczeniem lub przerwaniem. Powierzchnia metalowa przenosi zimno na produkt.

  Cięcie laserem

  Zimne powietrze chłodzi część ciętą laserem tak, że można jej dotykać po kilku sekundach. Pistolet chłodzący dużej mocy ma dwa razy większą moc chłodzenia od standardowego pistoletu chłodzącego i dlatego chłodzi część w krótszym czasie.

  Jak działa pistolet chłodzący

  Pistolet chłodzący zawiera rurkę wirową, która zamienia zwykły strumień sprężonego powietrza na dwa strumienie o niskim ciśnieniu, jeden ciepły, a drugi zimny. Ciepły strumień powietrza jest tłumiony i odprowadzany przez wylot ciepłego powietrza. Zimny strumień  powietrza jest tłumiony i odprowadzany przez wąż elastyczny, który kieruje go do miejsca  docelowego. Podstawa magnetyczna zapewnia łatwy montaż i przenoszenie.

  Zasilanie sprężonym powietrzem

  Pistolet chłodzący jest zaprojektowany do stosowania sprężonego powietrza o ciśnieniu 5,5-6,9 bar (80-100 psig). Spadek temperatury i wielkość przepływu ulegają zmniejszeniu jeżeli doprowadzane jest sprężone powietrze o niższym ciśnieniu. Stosowanie czystego i przefiltrowanego powietrza stanowi warunek wstępny pracy pistoletu chłodzącego. Ręczny filtr spustowy, który usuwa skropliny, zanieczyszczenia i inne cząsteczki ze sprężonego powietrza jest dołączony do każdego pistoletu chłodzącego.

  Sterowanie zimnym powietrzem

  Pistolet chłodzący firmy EXAlR zapewnia natychmiastowe zimne powietrze jeżeli doprowadzane jest do niego przefiltrowane sprężone powietrze. Wielokrotne włączanie i wyłączanie jest dobrym sposobem na oszczędzanie powietrza. Do sterowania włączaniem i wyłączaniem, należy zastosować ręczny zawór odcinający model 9012. Aby włączać pistolet chłodzący równocześnie z maszyną, można zastosować elektrozawór model 9020 i okablować go z wyłącznikiem maszyny. Ta metoda jest idealna do ręcznych szlifierek i ostrzałek do wierteł.

  Dobór właściwego modelu

  Systemy pistoletów chłodzących są dostępne z zestawem węża jednopunktowego lub dwupunktowego, jak pokazano na poniższych zdjęciach. Zestaw węża jednopunktowego (dostarczany z pistoletem chłodzącym model 5215 i pistoletem chłodzącym dużej mocy model 5230) jest zalecany do większości operacji wiercenia i szlifowania.

  Frezowanie, cięcie piłą taśmową lub inne operacje, podczas których ciepło jest generowane  na dużej powierzchni, są na ogół najlepiej obsługiwane przez zestaw węża dwupunktowego (dostarczany z pistoletem chłodzącym model 5315 i pistoletem chłodzącym dużej mocy model 5330). System pistoletu chłodzącego z zestawem węża jednopunktowego model 5901 można łatwo przekształcić na system dwupunktowy poprzez zakup zestawu węża dwupunktowego model 5902.

  Wymiary- pistolet chłodzący

  Specyfikacje pistoletu chłodzącego

   

  Specyfikacje pistoletu chłodzącego
  ModelCiśnienieZużycie powietrzaPoziom hałasu
  psigbarl/mindBA
  Pistolet chłodzący 5215, 53151006,942570
  Pistolet chłodzący dużej mocy 5230, 53301006,985082

   

  ANALIZA PRZYPADKU I: Szlifowanie pręta stalowego

  Problem: Producent czołgów szlifuje średnicę zewnętrzną 1-1/4" (32mm) pręta walcowanego na zimno ze stali niskowęglowej. Długość skrawania wynosi 5" (127mm). Głębokość skrawania wynosi 0,001" (,03mm) na przejście (szlif zgrubny) przy użyciu ściernicy z ziarnem 100. Konieczność obróbki części na sucho powoduje trzy problemy - przypalanie części z powodu nagrzewania; częste obciąganie ściernicy tj. co 0,050" (1,3mm) głębokości skrawania i nadmierne obciążenie ściernicy.

  Rozwiązanie: Na szlifierce został zainstalowany system pistoletu chłodzącego model 5215. Głębokość skrawania została zwiększona do 0,008" (0,20mm) bez przypalania części. Obciążenie ściernicy zostało wyeliminowane ze względu na niższe temperatury powierzchniowe i zdolność pistoletu chłodzącego do oczyszczania z suchych pozostałości. Żadne obciąganie ściernicy nie było wymagane podczas całej operacji.

  Komentarz: Operacje działu narzędziowni takie jak ta odnoszą duże korzyści z chłodzenia zimnym powietrzem. Pomyślne zastosowania obejmują szlifowanie narzędzi i frezów, szlifowanie węglików spiekanych i fazowanie. Niski koszt pistoletu chłodzącego uzasadnia zakup dziesięciu systemów w tym przypadku, po jednym do skrzynki narzędziowej każdego operatora.

  System pistoletu chłodzącego model 5215 (jeden wylot zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący, zestaw węża jednopunktowego, dyszę stożkową 3/8" (10mm), dyszę wachlarzową 1-1/4" (32mm) i separator-filtr.

  System pistoletu chłodzącego model 5315 (dwa wyloty zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący, zestaw węża dwupunktowego, 2 dysze stożkowe 1/4" (6mm), 2 dysze wachlarzowe 1" (25mm) i separator-filtr.

  System pistoletu chłodzącego dużej mocy model 5230 (jeden wylot zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący dużej mocy, zestaw węża jednopunktowego, dyszę stożkową 3/8" (10mm),
  dyszę wachlarzową 1-1/4" (32mm) i separator-filtr.

  System pistoletu chłodzącego dużej mocy model 5330 (dwa wyloty zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący dużej mocy, zestaw węża dwupunktowego, 2 dysze stożkowe 1/4" (6mm), 2 dysze wachlarzowe 1" (25mm) i separator-filtr.

  Najczęściej zadawane pytania - FAQs

   

  Jaka jest różnica pomiędzy pistoletem chłodzącym, a regulowaną dyszą chłodzącą?

  Pistolet chłodzący "Cold Gun" to zaprojektowany produkt z rurką wirową, który obejmuje osłonę termiczną, tłumik hałasu i mocowanie magnetyczne, aby ułatwić użytkowanie w zastosowaniach związanych z obróbką skrawaniem. Urządzenie jest wstępnie ustawione na maksymalne chłodzenie.

  Modele 5215 i 5315 będą produkować 1000 Btu /h mocy chłodniczej przy ciśnieniu wejściowym 6,9 bar. Modele 5230 i 5330 będą produkować 2000 Btu /h mocy chłodniczej przy ciśnieniu wejściowym 6,9 bar.

  Regulowana dysza chłodząca jest bardzo podobna pod względem kształtu i funkcji do pistoletu chłodzącego. Jest jednak „regulowana”, ponieważ możliwy do uzyskania spadek temperatury jest zmienny za pomocą zintegrowanego zaworu.  Zużycie sprężonego powietrza przez regulowaną punktową dyszę chłodzącą jest również zmienne za pomocą trzech różnych regulacji natężenia przepływu. Moc chłodzenia regulowanej dyszy chłodzącej może sięgać nawet 2000 Btu /h przy ciśnieniu 6,9 bar.

  Jaka jest różnica pomiędzy pistoletem chłodzącym Cold Gun 5200 a 5300? 

  Modele 5200 i 5300 wykorzystują tę samą rurkę wirową, generując taką samą moc chłodniczą. Jedyną różnicą jest zestaw węży dołączony do każdego modelu. Modele 5215 i 5230 są dostarczane z jednopunktowym wężem chłodzącym. Modele 5315 i 5330 są dostarczane z dwupunktowym wężem, który dostarcza schłodzone powietrze do dwóch punktów zamiast jednego.

  Jaka jest różnica pomiędzy pistoletem chłodzącym Cold Gun i innymi produktami do chłodzenia miejscowego, a rurką wirową Vortex?

   

  Rurka wirowa Vortex jest podstawowym elementem we wszystkich produktach EXAIR, które generują zimny przepływ powietrza. Rurka wirowa jest dostępna w 3 różnych rozmiarach i zapewnia szeroki zakres wydajności chłodzenia. Wszystkie modele pokazane w katalogu mają zawór regulacyjny na gorącym końcu, który może zmieniać proporcje przepływu gorącego i zimnego powietrza na odpowiednich końcach. Na specjalne zamówienie zawór można zastąpić wstępnie ustawioną kryzą, która zapewni zadaną wielkość spadku / wzrostu temperatury. Rurka wirowa zawiera również serię wkładek zwanych „generatorami”, które oferują szeroki zakres natężeń przepływu dla każdego rozmiaru rurki wirowej. Te generatory dostosowują przepływ do zastosowania.

  Większość produktów do chłodzenia miejscowego (chłodnica szaf sterowniczych, pistolet chłodzący oraz mini dysza chłodząca) mają stałą całkowitą przepustowość. Zawór został zastąpiony wstępnie ustawioną kryzą, która umożliwia rurce Vortex zapewnienie najwyższej dostępnej wydajności chłodzenia. Wyjątkiem jest regulowana dysza chłodząca, w której temperatura jest regulowana, a natężenie przepływu można zmieniać za pomocą wymiennych generatorów. Wszystkie te produkty do wytwarzania zimnego powietrza mają inne cechy, które ułatwiają ich montaż i utrzymują niski poziom hałasu.

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl