Generatory i wytwornice tlenu, koncentratory tlenu

Niezawodne generatory tlenu (czystość - 95%), które wyposażone zostały w najwyższej jakości złoże adsorpcyjne. Łatwa instalacja i niskie zużycie energii.

  Oferujemy typoszereg solidnych, niezawodnych i modułowych generatorów tlenu OXYGEN, pracujących w oparciu o technologię Pressure Swing Adsorption (PSA) z wykorzystaniem najwyższej jakości złoża adsorpcyjnego typu sito molekularne.

  Generatory tlenu Sysadvance wytwarzają wysokiej czystości tlen ze sprężonego powietrza, umożliwiając jego ciągłą dostępność w konkurencyjnej cenie, w porównaniu do alternatywnego zasilania z butli lub zbiornika kriogenicznego. Generator tlenu OXYGEN eliminuje wszystkie wady związane z zakupem i kosztem eksploatacji wysokociśnieniowych systemów butli lub zbiorników kriogenicznych, zapewniając stałe źródło tlenu, przy minimalnym zużyciu energii i nieznacznych wymaganiach konserwacyjnych.

  Generator tlenu jest zaprojektowany dla łatwej instalacji wewnątrz każdego obiektu, wymagane są jedynie sieć sprężonego powietrza i podłączenie zasilania elektrycznego. Generatory tlenu wytwarzają tlen o czystości do 95% i mogą być podłączone do zewnętrznego zbiornika buforowego  zapewniając odpowiedni zapas tlenu w zależności od potrzeb produkcyjnych. Modułowa filozofia generatorów tlenu Sysadvance pozwala na instalację wielu równoległych jednostek.

  Korzyści z zastosowania generatora tlenu OXYGEN

  • Zwrot z inwestycji do 2 lat
  • Uniezależnienie od dostawców tlenu oraz zmiany cen rynkowych gazu
  • Wyeliminowanie logistyki i magazynowania butli
  • Modułowość, elastyczność oraz niskie koszty eksploatacji
  • Nie trać więcej czasu i pieniędzy na zakup tlenu, zainwestuj w generator tlenu!

  Opcje generatorów tlenu

  • Dedykowany kompresor powietrza
  • Osuszacz sprężonego powietrza
  • Filtracja sprężonego powietrza
  • Doprężacz powietrza dla ciśnień do 210 bar
  • Pakiet filtrów dla zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Zdalny monitoring GSM-GPRS

  Dlaczego warto wybrać generatory tlenu Sysadvance

  • Jakość złoża CMS (złoże separujące azot): Sysadvance używa tylko najwyższej jakości złoża pochodzącego od dostawców niemieckich lub japońskich. Z tego powodu gwarantujemy 10 lat użytkowania złoża bez znaczącej utraty sprawności. Inni producenci generatorów często stosują złoża, które są znacznie tańsze, lecz po kilku latach nadają się tylko do wymiany ponieważ struktura złoża zamienia się w pył…
  • Kolumny węglowe zabezpieczające złoże CMS (zainstalowane w generatorze - standard w najbardziej popularnych modelach); to cecha wyróżniająca generatory tlenu Sysadvance od konkurencyjnych, ponieważ żaden inny producent nie oferuje w standardzie takiego stopnia zabezpieczenia złoża CMS. Jest to bardzo istote w przypadku usterki na sieci sprężonego powietrza, gdy  olej sprężarkowy dostanie się do generatora, złoże CMS jest zabezpieczone i nie ma konieczności wymiany na nowe. Wszelkie zanieczyszczenia olejowe są zatrzymywane w kolumnie węglowej na wlocie generatora, w razie konieczności wystarczy wymienić węgiel aktywny, który jest ponad trzy krotnie tańszy od złoża CMS. W pozostałych modelach Sysadvance stosowane są zabezpieczające CMS filtry z węglem aktywnym.
  • Analizator pomiaru czystości tlenu: oferowany czujnik, który proponujemy jako opcję, wykonany jest w technologii Cyrkon. Charakteryzuje się wysoką stabilnością pomiaru i długą żywotnością – min. 5 lat bez konieczności kalibracji. Wiele innych firm oferuje czujniki elektrochemiczne, których żywotność wynosi 2 lata oraz wymagana jest kalibracja raz do roku.
  • Czynnik Powietrza: w każdym projekcie dotyczącym wytwarzania tlenu należy zwrócić szczególną uwagę na ilość sprężonego powietrza koniecznego do wyprodukowania 1 mtlenu. Niektóre generatory tlenu na rynku są tańsze w zakupie, lecz ich wymagania co do ilości i jakości sprężonego powietrza na wlocie są bardzo wysokie. Z doświadczenia wiemy, że jedynym istotnym czynnikiem wpływającym na koszty użytkowania generatora to są koszty energii zużytej do wytworzenia sprężonego powietrza (energia w kWh). Niektóre dostępne na rynku generatory tlenu wymagają wyższej jakości sprężonego powietrza, co wymaga zainstalowania m.in. osuszacza adsorpcyjnego. W tym wypadku, należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty z tym związane: zakup osuszacza oraz wysokie koszty utrzymania osuszacza adsorpcyjnego. Każdy osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno zużywa od 10% do 15% czystego wytworzonego powietrza na regenerację (pozbycie się zaabsorbowanej wcześniej wilgoci). A więc sprężarka pracuje także po to, aby zapewnić regenerację osuszacza. Generatory tlenu Sysadvance są zaprojektowane do pracy z osuszaczem ziębniczym, nie wymagającym dodatkowych nakładów finansowych w trakcie eksploatacji.
  • Podzespoły znanych producentów: stosujemy podzespoły tylko renomowanych producentów takich jak: SMC, Asco Numatics, Festo, Omron lub Siemens.
  • Niskie koszty obsługi: raz do roku wymieniamy wkłady filtrów w generatorze. W przypadku dobrej jakości powietrza okres wymiany, w niektórych wypadkach to 2 lata. Zarówno złoże CMS jak i węgiel aktywny są zaprojektowane do długiej pracy bez pogorszenia sprawności. Okres życia złoża CMS oraz węgla aktywnego wynosi 64 000 roboczogodzin (ok. 10 lat).

  Generatory tlenu Sysadvance usuwają azot ze strumienia sprężonego powietrza uzyskując w ten sposób tlen o czystości do 95%. Oddzielenie uzyskuje się przez wtłaczanie sprężonego powietrza przez kolumnę adsorpcyjną zawierającą wysoko selektywne węglowe sito molekularne (CMS), które adsorbuje azot zawarty w powietrzu. W rezultacie otrzymujemy tlen. Gdy całe złoże CMS jest nasycone azotem, kolumna regeneruje się, a druga kolumna rozpoczyna produkcję tlenu. Za pomocą dwóch kolumn z opóźnieniem cyklów faz 180º zapewniony jest ciągły przepływ tlenu. Proces ten jest nazywany technologią PSA (ang. Pressure Swing Adsorption - PSA). Dwie kolumny ze złożem CMS pracują naprzemiennie w cyklach adsorpcja azotu - regeneracja złoża CMS. Otrzymany tlen o czystości do 95% O2, może być magazynowany w zewnętrznym zbiorniku buforowym jako zapas lub opóźnienie produkcji / zużycia w zależności od potrzeb danego zastosowania. Modułowa filozofia generatorów azotu Sysadvance pozwala na instalację wielu równoległych jednostek.

  Zastosowanie

  • Szpitale
  • Laboratoria
  • Technologia Oxyfuel
  • Spawalnictwo, lutownictwo, cięcie stali
  • Farmy rybne
  • Produkcja ozonu
  • Uzdatnianie wody

  W ofercie znajduje się 18 modeli generatorów tlenu. Prosimy o kontakt z naszym doradcą w celu doboru zestawu urządzeń zgodnego z Państwa aplikacją.

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl