Wykrywanie nieszczelności w instalacjach powietrznych

Jeśli masz podobne zastosowanie i chciałbyś dowiedzieć się więcej,

zadzwoń 501 642 025 lub napisz biuro@pneuma.pl

W zakładzie, w którym występują wysokie poziomy hałasu, bardzo trudno jest zlokalizować nieszczelności wyłącznie na słuch. Większość hałasów zakładowych mieści się w normalnym zakresie słyszalnym ludzkiego słuchu, natomiast powietrze uciekające z małego otworu ma właściwości ultradźwiękowe. Wykrywacz można ustawić na odfiltrowanie hałasu tła za pomocą  trzech ustawień czułości X1, X10 i X100 łącznie z przełącznikiem tarczowym „wł/wył” do bardzo czułej regulacji.

 

Sondę paraboliczną lub przedłużkę rurową (pokazane poniżej) można również podłączyć do wykrywacza, aby zamaskować intensywny hałas tła. Wykrywacz wykrywa jedynie ultradźwięki, które są generowane.

 

Ultradźwięki rozchodzą się kierunkowo i są najgłośniejsze u źródła. Zawirowania wytworzone przez powietrze wydostające się przez mały otwór generują ultradźwięki. Ten emitowany dźwięk nazywany jest „białym szumem” i występuje gdy powietrze przemieszcza się ze strefy wysokiego ciśnienia np. rury lub zbiornika i ucieka do strefy niskiego ciśnienia takiego jak pomieszczenie.

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności przekształca przepływ turbulentny na częstotliwość, która jest słyszalna przy użyciu słuchawek. W miarę zbliżania się wykrywacza do nieszczelności, coraz więcej diod zapala się na wyświetlaczu w celu potwierdzenia źródła nieszczelności. W niektórych przypadkach, domniemana nieszczelność znajduje się w gorącej strefie i/lub blisko części ruchomych. Przedłużka rurowa i sonda paraboliczna umożliwiają zbadanie tych trudnych lokalizacji z odległości w celu wyodrębnienia nieszczelności.

Załóżmy jedną małą nieszczelność o wielkości odpowiadającej otworowi o średnicy 1,6 mm. Przy ciśnieniu 80 psig, nieszczelność zużywa 108 l/min.

Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).
Wartość zużytego powietrza na godzinę = SCFM zużyte x 60 minut x koszt/1.000 SCF


3,8 x 60 x 0,25/1.000
$0,06 na godzinę
$1,44 przez okres 24 godzin
$10,08 na tydzień
$524,16 na rok

 

Zastosowania

Najpopularniejsze produkty dla tego zastosowania

Detektor nieszczelności – przyrząd do identyfikacji wycieków w instalacjach sprężonego powietrza, układach klimatyzacji, systemach podciśnieniowych itp.
Scroll to Top