Optymalizacja

Sterowanie przepływem sprężonego powietrza na linii produkcyjnej

$2.045,22 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy odmuchiwaniu wyświetlaczy płaskich   Producent wyświetlaczy płaskich pracuje na 3 zmiany. Cykl produkcji jednego w pełni złożonego wyświetlacza zajmuje 40 sekund. Przed pakowaniem, producent stosuje nóż powietrzny jonizujący “Super” 305mm zasilany powietrzem o ciśnieniu 40 psig do odmuchu wyświetlacza w celu usunięcia ładunków elektrostatycznych, pyłu, zanieczyszczeń i […]

Sterowanie przepływem sprężonego powietrza na linii produkcyjnej Read More »

Wykrywanie nieszczelności w instalacjach powietrznych

W zakładzie, w którym występują wysokie poziomy hałasu, bardzo trudno jest zlokalizować nieszczelności wyłącznie na słuch. Większość hałasów zakładowych mieści się w normalnym zakresie słyszalnym ludzkiego słuchu, natomiast powietrze uciekające z małego otworu ma właściwości ultradźwiękowe. Wykrywacz można ustawić na odfiltrowanie hałasu tła za pomocą  trzech ustawień czułości X1, X10 i X100 łącznie z przełącznikiem

Wykrywanie nieszczelności w instalacjach powietrznych Read More »

Sterowanie nadmuchem na taśmie produkcyjnej

Sterowanie nadmuchem na taśmie produkcyjnej

$3.393 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy odmuchiwaniu zbiorników   Firma która regeneruje duże zbiorniki ciśnieniowe przepuszcza zbiorniki przez piec, aby opalić starą farbę. Tylko jeden zbiornik na raz może być obrabiany. Pojedynczy zbiornik jest ładowany na przenośnik i system jest włączany. Przenośnik zaczyna się poruszać i szereg noży powietrznych “Super” używanych do odmuchu

Sterowanie nadmuchem na taśmie produkcyjnej Read More »

Scroll to Top