Jak obniżyć zużycie sprężonego powietrza?

Skutecznie wykorzystane sprężone powietrze może być bardziej efektywne niż inne narzędzia bez sprężonego powietrza, które działają na prąd. Często zdarza się jednak, że systemy sprężonego powietrza pracują na maksymalnych obrotach, zużywając znacznie więcej powietrza niż jest to wystarczalne. Jak znaleźć ten złoty środek, gdzie sprężarka nie pracuje tak ciężko, żeby zbudować wysokie ciśnienie bez powodu?

Obniżenie ciśnienia w układzie pneumatycznym spowoduje zmniejszenie poboru mocy sprężarki o około 1% na każde 0,14 bar niższego ciśnienia. Sprawia to również, że wszelkie nieregulowane operacje zmniejszają zużycie o prawie 1% na każdy 0,07 bar obniżenia ciśnienia.

Ponieważ ciśnienie i przepływ są bezpośrednio powiązane, obniżenie dostarczanego ciśnienia powoduje mniejsze zużycie sprężonego powietrza. Zalecamy eksploatację inteligentnych produktów sprężonego powietrza firmy EXAIR przy minimalnym ciśnieniu niezbędnym do uzyskania udanej aplikacji. Jeśli zauważysz pożądany rezultat przy ciśnieniu 4 bar lub nawet mniejszym, nie ma potrzeby uruchamiania pełnego ciśnienia linii. Regulatory ciśnienia to najprostszy i najbardziej niezawodny sposób na obniżenie ciśnienia do dowolnego produktu zasilanego sprężonym powietrzem.

Najoptymalniejszym ciśnieniem, przy którym należy ustawić system, jest poziom, przy którym produkcja może działać wydajnie i skutecznie bez strat. Właściwe ciśnienie zależy od operacji i narzędzi. Dla przykładu, na sprężarce może być ustawione 6,2 do 6,9 bar, ale na maszynie produkcyjnej, gdzie wykonywana jest rzeczywista praca, może być tylko 4,5 do 4,8 bar. W niektórych przypadkach może być nawet niższe z powodu spadków ciśnienia w niewymiarowych rurociągach, filtrach, reduktorach. Celem jest obniżenie ciśnienia wylotowego sprężarki bez wpływu na pracę na końcu linii.

Zawyżona wartość ciśnienia w zakładzie może pomóc w radzeniu sobie z nagłymi wzrostami zapotrzebowania na sprężone powietrze, które od czasu do czasu mogą powodować niskie ciśnienie i wpływać na produkcję. Wyższe ciśnienie działa na zasadzie magazynowania rezerw powietrza w zbiornikach, rurach i innych elementach systemu. Jednak wyższe ciśnienie kosztuje więcej podczas jego produkcji i sprawia, że nie wyregulowane odbiorniki końcowe zużywają więcej powietrza, co jest kosztownym kompromisem.

 

 

Dobrze jest zainstalować reduktory ciśnienia na linii w każdym punkcie użytkowania. Pozwoli to na zredukowanie ciśnienia do minimalnego poziomu jaki jest potrzebny w danym procesie, zapewniając oszczędność sprężonego powietrza i większą efektywność całego systemu.

 

Jak działa reduktor ciśnienia? 

 

 

Reduktory ciśnienia wykorzystują pokrętło, które jest obracane w celu zwiększenia/zmniejszenia napięcia na sprężynie. Sprężyna wywiera nacisk na membranę, która oddziela wewnętrzne ciśnienie powietrza od ciśnienia otoczenia. Zazwyczaj wykonane z elastycznego materiału gumowego, membrany te reagują bardzo szybko na zmiany w dostawie powietrza. Zwiększając lub zmniejszając przepływ powietrza w zależności od obciążenia membrany, ciśnienie za urządzeniem pozostaje w miarę stałe.

Podczas doboru regulatora ciśnienia do danego zastosowania bardzo ważne jest, aby był on odpowiednio dobrany pod względem wielkości, tak aby dostarczał odpowiednią ilość powietrza do urządzeń znajdujących się za nim. W ten sposób minimalizuje się ryzyko wystąpienia spadków ciśnienia wylotowego w stosunku do określonej nastawy spowodowanego wzrostem natężenia przepływu. Spadek ciśnienia występuje, gdy zapotrzebowanie w punkcie poboru przekracza objętość powietrza, którą może dostarczyć regulator.

Mając pewność, że regulator ciśnienia jest przystosowany do dostarczania wystarczającej ilości powietrza, zmniejszone zostaje prawdopodobieństwo wystąpienia spadku ciśnienia.

Jeśli możemy pomóc w doborze rozmiaru regulatora lub masz inne pytania dotyczące tego, jak nasze produkty mogą pomóc zaoszczędzić sprężone powietrze w Twoim systemie, skontaktuj się z nami telefonicznie, poprzez chat na stronie lub mailowo.

Kontakt

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.: +48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl