Zbiorniki sprężonego powietrza, azotu i tlenu. Zbiorniki ciśnieniowe do 40 bar. Zbiorniki wyrównawcze do 16 bar.

Zbiorniki sprężonego powietrza i azotu, a także tlenu do wielu zakresów ciśnień. Możliwe są różne opcje wykonania m.in zbiorniki wyrównawcze ze stali węglowej, zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej, cynkowane ogniowo, malowane wewnątrz farbą alkidową.  W ofercie posiadamy także armaturę do zbiorników: zawory bezpieczeństwa, manometry, spusty kondensatu. Zbiorniki wyrównawcze oraz armatura posiadają certyfikaty dla UDT.


  Co to są zbiorniki na sprężone powietrze?

  Zbiorniki ciśnieniowe są integralną częścią wielu systemów dystrybucji sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest magazynowane pod wysokim ciśnieniem po osuszeniu i przefiltrowaniu, ale przed urządzeniami. Zbiornik wyrównawczy jest ładowany do ciśnienia wyższego niż wymagane przez system, tworząc korzystną różnicę ciśnień, aby uwolnić sprężone powietrze w razie potrzeby.

  Zasadniczo zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza jest jak „bateria”. Przechowuje energię sprężonego powietrza w systemie do wykorzystania w okresach szczytowego zapotrzebowania, aby pomóc utrzymać stabilne ciśnienie. Poprawia to ogólną wydajność systemu sprężonego powietrza i zapobiega spadkowi ciśnienia. Zbiorniki ciśnieniowe mogą być rozmieszczone strategicznie, aby zapewnić źródło medium do zastosowań o dużej objętości sprężonego powietrza. Zamiast przewymiarowania sprężarki powietrza, zbiornik ciśnieniowy może być tak dobrany, aby zapewnić krótkotrwałą objętość powietrza do określonego zastosowania.

  Kiedy stosować więcej niż jeden zbiornik ciśnieniowy?

  Często stosuje się więcej niż jeden zbiornik w systemie spężonego powietrza. Dodatkowy zbiornik wyrównawczy rozszerza zdolność systemu do obsługi procesów o zwiększonym zapotrzebowaniu na powietrze, nawet jeśli znajdują się one daleko od głównej sprężarki. Zbiornik ciśnieniowy najlepiej nadaje się do zastosowań sporadycznych, które nie muszą działać w sposób ciągły. W ten sposób wielkość zbiornika może być odpowiednio dobrana, aby zapewnić objętość powietrza wymaganą na czas trwania procesu, np.  przedmuchu. W tej konfiguracji dana aplikacja nie wpłynie na obciążenie pozostałej części układu sprężonego powietrza.

  Jaka funkcję spełnia zbiornik główny i zbiornik pomocniczy?

  W typowym systemie sprężonego powietrza mamy magazyn pierwotny i zapasowy dla objętości sprężonego powietrza, które jest wytwarzane i przesyłane w całym zakładzie do celów produkcyjnych. Zbiornik powietrza podstawowy to duży zbiornik lub zbiorniki, które znajdują się w pobliżu sprężarek powietrza i sprzętu pomocniczego używanego do chłodzenia i osuszania sprężonego powietrza. Po oczyszczeniu i schłodzeniu sprężonego powietrza, podstawowe zbiorniki magazynowe są środkiem, za pomocą którego różne zapotrzebowania na sprężone powietrze dla całego obiektu można odmierzyć do systemu dystrybucji sprężonego powietrza bez powodowania wielokrotnych zatrzymań i uruchomień sprężarek powietrza i innych urządzeń pomocniczych . Pełnią rolę bufora między sprężarkami powietrza a systemem dystrybucji w zakładzie produkcyjnym.

  Dla porównania zbiornik wtórny składa się ze zbiorników o różnej wielkości, które mogą być umieszczone w „systemie dystrybucji” lub w pobliżu różnych punktów użytkowania sprężonego powietrza. Celem magazynowania powietrza wtórnego jest przeznaczenie do określonego zastosowania końcowego lub zapewnienie dodatkowej pojemności lub magazynowania na końcu linii lub pętli dystrybucyjnej. Zasadniczo łatwiejsze i bardziej wydajne jest, aby sprężone powietrze przedostało się ze zbiornika powietrza wtórnego do aplikacji niż przez dziesiątki metrów rur, aby się tam dostać. Ograniczenia przepływu przez rury mogą spowodować niepotrzebne spadki ciśnienia w systemie.

  Prawidłowo wyposażony zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza zawiera zawór zwrotny utrzymujący ciśnienie i odpowiednią objętość powietrza, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz zawór spustowy do odprowadzania kondensatu.

  Posiadamy w swojej ofercie pełną gamę ciśnieniowych zbiorników wyrównawczych, głównie do sprężonego powietrza i azotu. W komplecie oferujemy armaturę i elementy armatury.

  Zbiorniki wyrównawcze pionowe:
  • pojemności: od 100 l do 20000 l
  • ciśnienia:  od 8,0 bar do 50 bar
  Zbiorniki ciśnieniowe poziome:
  • pojemności: od 700 l do 15000 l
  • ciśnienia:  od 10 bar do 16 bar
  Zbiorniki wyrównawcze poziome do nabudowy agregatów sprężarkowych:
  • pojemności: od 27 l do 700 l
  • ciśnienia:  od 10 bar do 40 bar
  Zbiorniki oczyszczarek strumieniowych:
  • pojemności: od 25 l do 8000 l
  • ciśnienia: 10 bar
  Opcje zbiorników wyrównawczych sprężonego powietrza, azotu
  • Malowanie wewnątrz
  • Malowanie zewnątrz metodą proszkową
  • Malowanie zewnątrz  farbami epoksydowymi
  • Temperatura pracy do minus 40°C
  • Cynkowanie ogniowe

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl