Dysze z mieszaniem wewnętrznym

Dostępne są poniższe rodzaje strumieni
Wąskokątny strumień okrągły – doskonałe do rozpylania skupionej mgły cieczy. Mogą nakładać grubą powłokę z bliska lub rozpylać bardzo drobną mgłę nawet na odległość powyżej 9 m! Dostępnych jest sześć modeli.

Szerokokątny strumień okrągły – doskonałe do pokrywania dużej powierzchni. Można je ustawić na lekką mgłę lub intensywne rozpylanie. Dostępnych jest siedem modeli.

Strumień płaski – dobre do pionowych lub poziomych linii montażowych. Wytwarzany przez nie szeroki i cienki strumień wydajnie dozuje drogie ciecze. Dostępnych jest siedem modeli.

Strumień płaski odchylony – dobre do zastosowań, w których liczy się przestrzeń. Strumień płaski jest rozpylany pod kątem prostym do orientacji dyszy, umożliwiając precyzyjne rozpylenie z bliska w wymaganym miejscu. Dostępny jest jeden model.

Strumień o pustym stożku – dobre do zastosowań, w których strumień rozpylania musi być skierowany we wszystkich kierunkach z dala od dyszy. Dysze idealnie sprawdzają się tam, gdzie konieczne jest nałożenie gładkiej, równomiernej powłoki wewnątrz rur lub podobnych przewodów. Dostępne są dwa modele.

Dysze rozpylające z mieszaniem wewnętrznym o wąskokątnym strumieniu okrągłym są doskonałe do rozpylania skupionej mgły cieczy. Ze względu na duże możliwości ich regulacji, mogą nakładać grubą powłokę z bliska lub rozpylać bardzo drobną mgłę nawet na odległość powyżej 9 m! Są często wykorzystywane do precyzyjnego nanoszenia środków smarnych podczas montażu lub znakowania wyrobów poruszających się po linii montażowej. Dysze rozpylające o wąskokątnym strumieniu okrągłym są w stanie doprowadzać większość cieczy spośród naszych dysz rozpylających.

 

Dysze te są dostępne z wlotem powietrza 1/4 lub 1/2 NPT.

Model: AN1010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AN1020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AN1030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AN1040SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AN5010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT
Model: AN5020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT
Modele AN5010SS, AN5020SS 1/2 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających z mieszaniem wewnętrznym o wąskokątnym strumieniu okrągłym

Temperatura: Dysze rozpylające o o wąskokątnym strumieniu okrągłym są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
AN1010SS 12 0.8 10 0.7 2.3 6 3.3 8 5 13 1.8
20 1.4 20 1.4 2.8 7 3.8 10 6 15 2.4
34 2.3 30 2.1 3 8 4.3 11 6.5 17 2.7
42 2.9 40 2.8 3.5 9 4.5 11 6.5 17 3
58 4 60 4.1 4 10 5 13 7 18 3.4
AN1020SS 24 1.7 10 0.7 2.5 6 3.5 9 5.5 14 3.4
38 2.6 20 1.4 2.8 7 4 10 6.5 17 3.7
55 3.8 30 2.1 3 8 4.5 11 6.5 17 4
65 4.5 40 2.8 3.5 9 5 13 7 18 4.3
85 5.9 60 4.1 4 10 5.5 14 7.5 19 5.5
AN1030SS 14 1 10 0.7 2.8 7 4.5 11 6.5 17 3
26 1.8 20 1.4 3.3 8 5 13 7 18 4.9
40 2.8 30 2.1 3.8 10 5.5 14 7 18 5.8
50 3.4 40 2.8 4 10 6 15 8 20 6.7
70 4.8 60 4.1 4 10 6 15 8 20 7.9
AN1040SS 14 1 10 0.7 3 8 4.5 11 6.5 17 5.2
24 1.7 20 1.4 3.5 9 6 15 7.5 19 6.4
34 2.3 30 2.1 4 10 6.5 17 8 20 7.9
44 3 40 2.8 4.5 11 7 18 8.5 22 9.1
64 4.4 60 4.1 5 13 7 18 9 23 10.7

Schemat strumienia powietrza - modele 1/2 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/2 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/2 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
AN5010SS 20 1.4 5 0.3 3.5 8.89 5.75 14.6 8.5 21.6 6.7
36 2.5 15 1.0 9.1
50 3.4 25 1.7 10.4
60 4.1 35 2.4 11.3
AN5020SS 10 0.7 5 0.3 4 10 6 15.2 8.5 22 6.1
32 2.2 25 1.7 5.5 14 7.5 19.1 10 25 8.2
44 3.0 35 2.4 6 15 9 22.9 10.5 27 10.7
64 4.4 55 3.8 6 15 9 22.9 10.5 27 12.8
  Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AN1010SS 10 0.7 5.3 17 18 1.2 6.8 25 24 1.7 8.7 28
12 0.8 4.5 20 22 1.5 6.1 28 32 2.2 7.2 37
14 1 4.2 23 24 1.7 5.7 31 36 2.5 6.1 42
26 1.8 4.9 34 40 2.8 4.9 48
AN1020SS 16 1.1 14 79 28 1.9 19.7 113 40 2.8 22.7 147
20 1.4 9.5 96 36 2.5 10.2 144 48 3.3 14.4 181
24 1.7 5.3 113 40 2.8 6.4 161 55 3.8 7.9 207
28 1.9 2.3 130 44 3 3 181 60 4.1 4.2 229
AN1030SS 12 0.8 29.5 54 20 1.4 48.8 71 30 2.1 57.2 96
14 1 22.7 62 24 1.7 37.1 85 38 2.6 35.6 127
16 1.1 16.7 74 28 1.9 26.5 102 42 2.9 26.5 144
18 1.2 12.5 82 32 2.2 15.5 125 46 3.2 18.9 167
AN1040SS 14 1 23.8 99 20 1.4 90.8 85 28 1.9 125 96
16 1.1 11.4 119 24 1.7 49.2 119 32 2.2 90.8 130
26 1.8 34.1 139 36 2.5 47.3 167
28 1.9 20.8 159 40 2.8 22.7 210
  Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar Ciśnienie cieczy 60 psi/4,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AN1010SS 30 2.1 10.2 34 40 2.8 12.5 42
38 2.6 8.7 42 52 3.6 10.6 54
44 3 7.2 48 62 4.3 8.7 68
48 3.3 6.4 57 70 4.8 7.2 79
AN1020SS 48 3.3 26.5 167 65 4.5 37.5 198
65 4.5 13.6 229 80 5.5 25 244
75 5.2 5.3 277 90 6.2 17 286
80 5.5 3 289 100 6.9 9.1 320
AN1030SS 38 2.6 68.1 116 54 3.7 87.1 150
46 3.2 49.6 144 65 4.5 64.7 190
52 3.6 36.3 170 75 5.2 46.6 227
56 3.9 27.6 187 85 5.9 27.6 272
AN1040SS 32 2.2 176 79 42 2.9 250 76
40 2.8 114 144 50 3.4 204 122
46 3.2 62.5 193 58 4 148 187
50 3.4 39 232 70 4.8 60 289

Natężenia przepływu - modele 1/2 NPT

  Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 15 psi/1,0 bar Ciśnienie cieczy 25 psi/1,7 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AN5010SS 18 1.2 34.1 339.8 28 1.9 102.2 411 38 2.6 195.3 464
20 1.4 26.5 362.5 32 2.2 75.7 459 44 3.0 122.6 552
22 1.5 22.7 385.2 38 2.6 75.7 538 54 3.7 83.3 688
24 1.7 17.0 410.6 42 2.9 47.3 578 60 4.1 68.1 762
AN5020SS 10 0.7 113.6 388.0 18 1.2 372.4 442 26 1.8 601.8 498
12 0.8 70.4 458.8 20 1.4 277.1 507 32 2.2 374.7 671
22 1.5 240.7 575 36 2.5 283.9 810
24 1.7 199.8 640 40 2.8 218.0 935
  Ciśnienie cieczy 35 psi/2,4 bar Ciśnienie cieczy 55 psi/3,8 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AN5010SS 48 3.3 286 521
60 4.1 139 716
72 5.0 82 878
78 5.4 64 954
AN5020SS 36 2.5 693 566 54 3.7 874.3 736
42 2.9 477 739 60 4.1 635.9 946
46 3.2 363 878 72 5.0 287.7 1337
52 3.6 269 1068 76 5.2 204.4 1453

Dysze rozpylające o szerokokątnym strumieniu okrągłym są doskonałe do pokrywania dużej powierzchni. Można je ustawić na lekką mgłę lub intensywne rozpylanie. Są powszechnie stosowane do redukcji zapylenia, nawilżania i chłodzenia produktów, ludzi lub żywego inwentarza na dużej powierzchni. Dysze te są również idealne do nakładania powłoki na części zapakowane w dużych pojemnikach np. rozpylanie mgły olejowej do kontenera wypełnionego stalą wytłaczaną w celu zapobiegnięcia utlenianiu podczas transportu.

 

Model: AW1010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AW1020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AW1030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AW1040SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AW5010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT
Model: AW5020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT
Model: AW5030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT

Wymiary

Modele AW1010SS, AW1020SS, AW1030SS, AW1040SS 1/4 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających z mieszaniem wewnętrznym o szerokokątnym strumieniu okrągłym

Temperatura: Dysze rozpylające o szerokokątnym strumieniu okrągłym są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
AW1010SS 10 0.7 10 0.7 7 18 9 23 14 36 1.5
20 1.4 20 1.4 9 23 11 28 15 38 1.8
34 2.3 30 2.1 10 25 12 30 16 41 2.4
42 2.9 40 2.8 10 25 12 30 16 41 2.7
60 4.1 60 4.1 10 25 12 30 16 41 3.7
AW1020SS 12 0.8 10 0.7 10 25 13 33 17 43 2.7
24 1.7 20 1.4 11 28 13 33 18 46 3.4
34 2.3 30 2.1 11 28 13 33 18 46 3.7
46 3.2 40 2.8 11 28 14 36 18 46 4.3
60 4.1 60 4.1 11 28 14 36 19 48 4.9
AW1030SS 12 0.8 10 0.7 10 25 13 33 18 46 2.7
22 1.5 20 1.4 11 28 13 33 18 46 3.4
34 2.3 30 2.1 11 28 14 36 18 46 4
46 3.2 40 2.8 11 28 14 36 19 48 4.6
65 4.5 60 4.1 11 28 14 36 20 51 5.8
AW1040SS 28 1.9 10 0.7 10 25 14 36 16 41 4.9
46 3.2 20 1.4 11 28 14 36 18 46 5.5
60 4.1 30 2.1 12 30 16 41 21 53 6.4
75 5.2 40 2.8 12 30 16 41 22 56 7.3
90 6.2 60 4.1 12 30 16 41 23 58 7.6

Schemat strumienia powietrza - modele 1/2 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/2 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/2 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
AW5010SS 30 2.1 25 1.7 12.5 31.8 18 46 26 66 5.5
40 2.8 35 2.4 13 33.0 19 48 26 66 6.1
60 4.1 55 3.8 14 35.6 19 48 26.5 67 6.7
AW5020SS 12 0.8 5 0.3 15 38.1 19.5 50 25 64 6.7
46 3.2 25 1.7 16 40.6 20 51 25 64 10.7
60 4.1 35 2.4 15 38.1 18 46 22 56 12.2
80 5.5 55 3.8 13 33.0 17 43 20.5 52 13.7
AW5030SS 10 0.7 5 0.3 16 40.6 21 53 31 79 6.1
20 1.4 15 1.0 16 40.6 20.5 52 27 69 6.7
44 3.0 35 2.4 13 33.0 17 43 22 56 10.7
64 4.4 55 3.8 13.5 34.3 17 43 22 56 13.4

Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT

  Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
Ciśn. pow.
l/h l/min Ciśn. pow.
Ciśn. pow.
l/h l/min Ciśn. pow.
Ciśn. pow.
l/h l/min
AW1010SS 8 0.6 6.8 8 14 1 9.1 11 22 1.5 10.2 14
10 0.7 6.1 11 18 1.2 7.9 14 30 2.1 8.7 20
12 0.8 5.7 11 22 1.5 7.2 17 36 2.5 7.2 23
14 1 4.9 14 26 1.8 6.1 20 40 2.8 6.1 25
AW1020SS 12 0.8 10.6 48 22 1.5 15.1 65 30 2.1 20.4 71
14 1 6.1 57 24 1.7 11.7 71 34 2.3 14.4 91
26 1.8 7.6 82 38 2.6 6.8 113
40 2.8 3.4 127
AW1030SS 10 0.7 25.7 31 20 1.4 32.2 42 30 2.1 34.1 57
12 0.8 17 40 22 1.5 22.7 54 34 2.3 22 79
14 1 8.3 54 24 1.7 17 65 38 2.6 9.1 108
26 1.8 9.8 76 40 2.8 5.3 122
AW1040SS 24 1.7 22.7 153 38 2.6 35.2 218 48 3.3 58.7 238
28 1.9 15.1 173 44 3 20.8 258 56 3.9 34.1 300
30 2.1 9.5 190 48 3.3 13.2 283 62 4.3 22.7 343
32 2.2 7.6 207 52 3.6 7.2 306 70 4.8 10.6 379
  Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar Ciśnienie cieczy 60 psi/4,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AW1010SS 30 2.1 11.4 20 44 3 13.2 25
38 2.6 9.8 23 55 3.8 11.7 31
46 3.2 7.9 28 65 4.5 9.5 37
50 3.4 7.2 31 75 5.2 7.9 42
AW1020SS 38 2.6 24.2 82 54 3.7 32.2 99
44 3 16.7 110 58 4 26.5 116
48 3.3 9.8 130 65 4.5 20.4 147
52 3.6 3.8 153 75 5.2 6.4 201
AW1030SS 40 2.8 37.9 74 56 3.9 56.8 82
44 3 26.5 96 60 4.1 45.4 99
48 3.3 14 119 70 4.8 18.9 159
52 3.6 5.7 147 80 5.5 3 218
AW1040SS 60 4.1 73.1 292 85 5.9 91 391
70 4.8 45.4 362 90 6.2 80.6 430
80 5.5 24.6 416 95 6.6 70 467
90 6.2 10.6 487 100 6.9 59.8 490

Natężenia przepływu - modele 1/2 NPT

  Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 15 psi/1,0 bar Ciśnienie cieczy 25 psi/1,7 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AW5010SS 28 1.9 125 215
30 2.1 77 283
AW5020SS 10 0.69 121 340 26 1.8 64 617 40 2.8 229 847
12 0.83 77 411 30 2.1 109 725 44 3.0 154 949
14 0.97 50 459 32 2.2 79 784 48 3.3 100 1082
34 2.3 59 838 50 3.4 77 1107
AW5030SS 10 0.69 118 362 18 1.2 424 413 26 1.8 681 481
12 0.83 70 429 20 1.4 329 467 30 2.1 522 583
22 1.5 273 524 36 2.5 316 756
24 1.7 227 578 40 2.8 232 878
  Ciśnienie cieczy 35 psi/2,4 bar Ciśnienie cieczy 55 psi/3,8 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AW5010SS 40 2.8 109 312 58 4.0 250 331
42 2.9 68 377 60 4.1 185 379
62 4.3 136 476
AW5020SS 54 3.7 265 1059 75 5.2 435 1291
58 4.0 186 1167 80 5.5 356 1422
62 4.3 136 1266
65 4.5 102 1328
AW5030SS 36 2.5 795 600 54 3.7 999 799
40 2.8 670 708 62 4.3 818 1020
48 3.3 386 920 70 4.8 568 1201
52 3.6 311 1039 76 5.2 420 1362

Dysze rozpylające z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim odchylonym przeznaczone są do zastosowań, w których liczy się przestrzeń. Strumień płaski jest rozpylany pod kątem prostym do orientacji dyszy, umożliwiając precyzyjne rozpylenie z bliska w wymaganym miejscu.

Wymiary

Specyfikacje dysz rozpylających z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim odchylonym

Temperatura: Dysze rozpylające o strumieniu płaskim odchylonym są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - model 1/4 NPT

Wymiary strumienia - model 1/4 NPT

Wymiary strumienia – model 1/4 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
AD1010SS 12 0.8 10 0.7 9 23 14 36 16 41 91
22 1.5 20 1.4 11 28 13 33 16 41 107
34 2.3 30 2.1 8 20 12 30 16 41 114
46 3.2 40 2.8 9 23 12 30 15 38 122
70 4.8 60 4.1 12 30 15 38 18 46 107

Natężenia przepływu - model 1/4 NPT

  Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AD1010SS 6 0.4 11.5 41 14 1.0 15.1 66 22 1.5 17.6 90
8 0.6 10.1 50 18 1.2 12.4 82 26 1.8 15.4 105
10 0.7 8.3 59 20 1.4 11.0 91 30 2.1 12.9 122
12 0.8 6.9 69 22 1.5 8.9 101 34 2.3 10.4 140
  Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar Ciśnienie cieczy 60 psi/4,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AD1010SS 26 1.8 21.4 98 38 2.6 26.0 133
32 2.2 18.6 121 54 3.7 20.1 188
38 2.6 15.7 144 62 4.3 17.3 221
46 3.2 10.3 180 70 4.8 11.9 258

Dysze rozpylające z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim zostały zaprojektowane z myślą o wydajności. Szczególnie zalecane do pionowych lub poziomych linii montażowych, ich szeroki i cienki strumień wydajnie dozuje drogie i wcześniej kłopotliwe ciecze. Ich wylot można regulować na bardzo lekką powłokę lub ciężką powłokę, niezależnie od stosowanej cieczy. Niezależnie od tego czy nakładają farbę na wiszącą blachę czy używają mgły wodnej do chłodzenia zwoju laminatu, dysze rozpylające o strumieniu płaskim pokrywają szeroką płaską powierzchnię. Są idealne do produktów poruszających się na przenośniku.

 

Dysze te są dostępne z wlotem powietrza 1/4 lub 1/2 NPT.

Model: AF1010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AF1020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AF1030SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AF1040SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AF1050SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AF5010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT
Model: AF5020SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT

Wymiary

Modele AF1010SS, AF1020SS, AF1030SS, AF1040SS, AF1050SS 1/4 NPT
Modele AF5010SS, AF5020SS 1/2 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim

Temperatura: Dysze rozpylające o strumieniu płaskim są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Szerokość Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
AF1010SS 16 1.1 10 0.7 9 23 12 30 15 38 1.5
30 2.1 20 1.4 11 28 13 33 17 43 1.8
40 2.8 30 2.1 12 30 14 36 20 51 1.8
50 3.4 40 2.8 14 36 16 41 22 56 2.1
85 5.9 60 4.1 14 36 17 43 23 58 2.1
AF1020SS 16 1.1 10 0.7 11 28 14 36 19 48 1.5
30 2.1 20 1.4 14 36 17 43 21 53 1.8
42 2.9 30 2.1 14 36 18 46 23 58 1.8
50 3.4 40 2.8 16 41 19 48 26 66 2.1
80 5.5 60 4.1 16 41 21 53 29 74 2.4
AF1030SS 20 1.4 10 0.7 11 28 14 36 19 48 3
32 2.2 20 1.4 15 38 17 43 23 58 3.4
42 2.9 30 2.1 16 41 21 53 29 74 3.7
54 3.7 40 2.8 19 48 25 64 33 84 4.3
75 5.2 60 4.1 20 51 26 66 35 89 4.6
AF1040SS 16 1.1 10 0.7 14 36 18 46 24 61 3
32 2.2 20 1.4 15 38 19 48 27 69 3.7
46 3.2 30 2.1 17 43 23 58 30 76 4
56 3.9 40 2.8 20 51 25 64 34 86 4.6
85 5.9 60 4.1 21 53 27 69 36 91 4.6
AF1050SS 14 1 10 0.7 14 36 18 46 23 58 3
26 1.8 20 1.4 15 38 19 48 24 61 4
38 2.6 30 2.1 16 41 20 51 25 64 4.9
48 3.3 40 2.8 17 43 20 51 27 69 5.5
70 4.8 60 4.1 17 43 21 53 29 74 5.8

Schemat strumienia powietrza - modele 1/2 NPT

Wymiary strumienia - modele 1/2 NPT

Wymiary strumienia – modele 1/2 NPT
Model Ciśnienie Szerokość Maks.
głębokość
m
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
A B C
cal cm cal cm cal cm
AF5010SS 201.4100.725643486451144.3
402.8201.428713691461175.5
503.4251.729743897481226.7
704.8402.8328142107511308.2
AF5020SS 100.750.32153276936914.0
201.4151.0348642107521324.6
443.0352.4399947119641635.8
644.4553.84010250127681736.1

Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT

Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AF1010SS 10 0.7 6.1 20 18 1.2 7.9 28 28 1.9 9.1 40
14 1 5.3 25 26 1.8 6.4 37 40 2.8 6.8 51
18 1.2 4.2 31 34 2.3 4.5 48 48 3.3 5.3 59
22 1.5 3 37 40 2.8 3 54 55 3.8 3.8 68
AF1020SS 12 0.8 9.1 20 20 1.4 12.9 25 30 2.1 14.8 34
16 1.1 6.8 25 28 1.9 9.1 34 38 2.6 11 42
18 1.2 5.7 28 32 2.2 6.8 42 46 3.2 7.6 54
20 1.4 4.9 31 36 2.5 5.3 48 50 3.4 6.1 59
AF1030SS 16 1.1 17 57 28 1.9 22.7 79 38 2.6 26.5 99
20 1.4 12.5 68 32 2.2 18.9 88 42 2.9 24.2 108
24 1.7 9.1 76 34 2.3 17 93 46 3.2 20.8 116
28 1.9 5.7 88 36 2.5 14.8 99 48 3.3 19.3 125
AF1040SS 12 0.8 30.7 40 22 1.5 45.4 54 34 2.3 49.6 76
16 1.1 22.3 51 30 2.1 26.9 76 42 2.9 33.7 96
18 1.2 18.9 57 34 2.3 21.2 88 48 3.3 23.8 116
22 1.5 12.5 68 38 2.6 15.5 99 52 3.6 18.9 127
AF1050SS 14 1 33.3 85 26 1.8 43.5 122 34 2.3 78.7 130
16 1.1 20.1 105 28 1.9 29.5 139 36 2.5 64.3 139
40 2.8 34.1 173
42 2.9 23.8 198
  Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar Ciśnienie cieczy 60 psi/4,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AF1010SS 38 2.6 9.8 48 55 3.8 12.1 62
50 3.4 7.6 59 75 5.2 8.7 85
60 4.1 6.1 71 90 6.2 6.1 102
70 4.8 4.5 85 100 6.9 4.9 116
AF1020SS 38 2.6 17.4 40 65 4.5 17.8 62
50 3.4 12.1 54 75 5.2 14 74
60 4.1 8.3 65 85 5.9 10.6 85
70 4.8 5.3 79 95 6.6 7.9 102
AF1030SS 46 3.2 32.2 113 65 4.5 41.6 150
52 3.6 28.4 127 70 4.8 37.9 161
58 4 23.8 139 80 5.5 30.3 181
60 4.1 22.7 147 90 6.2 24.2 204
AF1040SS 46 3.2 54.1 96 65 4.5 69.3 127
54 3.7 39 116 80 5.5 45 167
60 4.1 29.9 136 90 6.2 32.2 193
70 4.8 17.4 164 100 6.9 22.7 224
AF1050SS 42 2.9 114 136 58 4 159 156
46 3.2 77.6 173 65 4.5 114 193
50 3.4 51.1 207 70 4.8 79.5 246
54 3.7 28.4 238 80 5.5 32.2 317

Natężenia przepływu - modele 1/2 NPT

  Ciśnienie cieczy 5 psi/0,3 bar Ciśnienie cieczy 15 psi/1,0 bar Ciśnienie cieczy 25 psi/1,7 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AF5010SS 28 1.9 127 663 44 3.0 145 918
30 2.1 95 716 48 3.3 136 1025
34 2.3 48 813 50 3.4 68 1076
36 2.5 44 884 60 4.1 13 1303
AF5020SS 10 0.69 68 510 18 1.2 332 442 26 1.8 568 507
12 0.83 23 170 20 1.4 236 521 30 2.1 375 632
22 1.5 173 583 36 2.5 191 847
24 1.7 116 660 40 2.8 100 997
  Ciśnienie cieczy 35 psi/2,4 bar Ciśnienie cieczy 55 psi/3,8 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AF5010SS 58 4.0 175 1141
62 4.3 132 1232
65 4.5 95 1303
70 4.8 61 1408
AF5020SS 36 2.5 670 632 54 3.7 874 830
40 2.8 500 753 60 4.1 704 1008
46 3.2 291 974 68 4.7 409 1257
52 3.6 145 1175 76 5.2 250 1505

Dysze rozpylające z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu o pustym stożku przeznaczone są do zastosowań, w których strumień rozpylania musi być skierowany we wszystkich kierunkach z dala od dyszy. Dysze idealnie sprawdzają się tam, gdzie konieczne jest nałożenie gładkiej, równomiernej powłoki wewnątrz rur lub podobnych przewodów. Doskonale przydają się w sytuacjach, gdy potrzeba wytworzyć mgłę na dużej powierzchni np. w celu ograniczenia zapylenia, nawilżenia i chłodzenia.

Model: AT1010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/4 NPT
Model: AT5010SS
Materiał: Stal nierdzewna typu 303
Wlot: 1/2 NPT

Zastosowania:

 • Mycie
 • Płukanie
 • Powlekanie
 • Chłodzenie
 • Hartowanie
 • Moczenie (zwilżanie)
 • Nawilżanie
 • Redukcja zapylenia

Zalety:

 • W pełni regulowane
 • Maksymalizują dyspersję cieczy
 • Minimalne zużycie cieczy
 • Cała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
 • Kompaktowe
 • Wszechstronne
 • Wymienne nakładki cieczowe i powietrzne
 • Minimalizują zużycie sprężonego powietrza
 • Rozpylanie na drobne krople
 • Dostępne z wlotem powietrza 1/4 lub 1/2 NPT

Wymiary

Model AT1010SS 1/4 NPT
Model AT5010SS 1/2 NPT

Specyfikacje dysz rozpylających z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu o pustym stożku

Temperatura: Dysze rozpylające o strumieniu o pustym stożku są przeznaczone na temperatury do 204°C.

Schemat strumienia powietrza - model 1/4 NPT

Wymiary strumienia - model 1/4 NPT

Wymiary strumienia – model 1/4 NPT
Model Ciśnienie Średnica
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
cal cm
AT1010SS 20 1.4 10 0.7 36 91
34 2.3 20 1.4 39 99
50 3.4 30 2.1 44 112
60 4.1 40 2.8 49 124
85 5.9 60 4.1 53 135

Schemat strumienia powietrza - model 1/2 NPT

Wymiary strumienia - model 1/2 NPT

Wymiary strumienia – model 1/2 NPT
Model Ciśnienie Średnica
Powietrze
psi/bar
Ciecz
psi/bar
cal cm
AT5010SS 16 1.1 10 0.7 56 142
42 2.9 30 2.1 112 284
56 3.9 40 2.8 144 366
80 5.5 60 4.1 156 396

Natężenia przepływu - model 1/4 NPT

  Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AT1010SS 20 1.4 16.8 121 34 2.3 27.5 182 50 3.4 30.6 251
24 1.7 9.7 150 38 2.6 19.6 206 56 3.9 20.3 285
26 1.8 7.5 162 42 2.9 13.5 231 60 4.1 15.7 303
28 1.9 5.9 176 48 3.3 7.8 264 70 4.8 7.4 356
  Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AT1010SS 20 1.4 16.8 121 34 2.3 27.5 182 50 3.4 30.6 251
24 1.7 9.7 150 38 2.6 19.6 206 56 3.9 20.3 285
26 1.8 7.5 162 42 2.9 13.5 231 60 4.1 15.7 303
28 1.9 5.9 176 48 3.3 7.8 264 70 4.8 7.4 356

Natężenia przepływu - model 1/2 NPT

  Ciśnienie cieczy 10 psi/0,7 bar Ciśnienie cieczy 20 psi/1,4 bar Ciśnienie cieczy 30 psi/2,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AT5010SS 14 1.0 204 388 24 1.7 379 490 36 2.5 431 671
16 1.1 127 462 28 1.9 250 617 40 2.8 314 793
18 1.2 64 524 32 2.2 123 756 46 3.2 145 980
20 1.4 41 566 36 2.5 45 872 50 3.4 55 1107
                         
  Ciśnienie cieczy 40 psi/2,8 bar Ciśnienie cieczy 60 psi/4,1 bar
Model Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min Ciśn. pow.
psi/bar
l/h l/min
AT5010SS 48 3.3 500 838 72 5.0 568 1175
54 3.7 322 1025 76 5.2 454 1291
60 4.1 159 1209 78 5.4 409 1357
66 4.6 59 1413 82 5.7 318 1458
brackets
Gwarantują wygodę w instalacji dyszy rozpylającej
Reduktor ciśnienia R114-R138-R112-R121
Materiał wykonania: mosiądz; ciśnienie do 50 bar; odpowiedni do sprężonego powietrza, gazu i cieczy.
Kompaktowe filtry sprężonego powietrza AAF - 16 bar
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach
Scroll to Top

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wąż przegubowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wspornik dla dyszy rozpylającej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz magnetyczną bazę montażową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz złącze przegubowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednie węże montażowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz podkładki

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią kolumnę węglową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni dren kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz ziębniczy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz membranowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz adsorpcyjny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią chłodnicę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią armaturę do noża powietrznego

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz elektroniczny sterownik przepływu powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni przepływomierz sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni zawór nadmiarowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni separator kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni odwadniacz

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtroreduktor

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni generator

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni reduktor ciśnienia

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni tłumik hałasu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtr

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz urządzenie do dejonizacji

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni system chłodzenia szafy sterowniczej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz rurkę wirową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet chłodzący

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz produkty do utrzymania czystości

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz przenośnik pneumatyczny Line Vac

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet pneumatyczny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę rozpylającą

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze powietrzne o dużej mocy
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Wzmacniacz przepływu powietrza do wysokich temperatur
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze i strumienice powietrzne
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz regulowany wzmacniacz przepływu
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wzmacniacz przepływu "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "FULL-FLOW"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "SUPER"