Listwa antystatyczna – jonizująca Gen4

Listwa jonizująca ma za zadanie eliminować przywieranie elektrostatyczne. Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych. Listwy antystatyczne EXAIR eliminują ładunki elektrostatyczne na papierze, folii i tworzywach sztucznych, które mogą przyciągać pył i obce materiały, psuć wygląd produktu, powodować rozdarcia lub zakleszczenia oraz porażenia personelu.

Zasilane elektrycznie listwy jonizujące mają kompaktowe rozmiary, dzięki czemu pasują do ciasnych przestrzeni w maszynach, w których powstają ładunki elektrostatyczne. Duże stężenie jonów dodatnich i ujemnych powoduje szybki zanik ładunków elektrostatycznych i neutralizację każdej powierzchni w odległości 102 mm od listwy.

Unikalna konstrukcja bezporażeniowej listwy antystatycznej zapewnia jeszcze lepszą wydajność i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych. Osadzenie emiterów jonów ze stali nierdzewnej w wytrzymałym tworzywie sztucznym wydłużyło żywotność. Nie ma otworów ani rowków gromadzących zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować zwarcie lub powstanie łuku elektrycznego. Źródło zasilania 5kV zapewnia dużą wydajność, eliminując częste przepalenia towarzyszące prętom 7kV.

Listwa jonizująca Gen4 zawiera przewód zasilający ekranowany o długości 1,5 m z uziemieniem. W zestawie znajduje się kołnierz montażowy ułatwiający instalację. Pozostałe elementy są już złożone. Długości standardowe do 2743mm są dostępne z magazynu, a długości specjalne do 3,02m są dostępne na specjalne zamówienie. Do pracy listwy jonizującej wymagany jest zasilacz (5kV) EXAIR model 7960 lub 7961.

Możliwości usuwania ładunków elektrostatycznych można znacznie poprawić przez podłączenie noża powietrznego “Super” do listwy antystatycznej (patrz Nóż powietrzny jonizujący “Super”). Nóż powietrzny jonizujący “Super” pcha naprzód jony neutralizujące ładunki elektrostatyczne na duży obszar, co jest idealne dla zastosowań z dużymi prędkościami i dużymi ładunkami. Doprowadzenie powietrza może również usuwać pył i czyścić powierzchnię produktu.

Zastosowania listwy jonizującej:
 • Etykietowanie
 • Wykonywanie worków – formowanie i napełnianie
 • Neutralizacja folii termokurczliwej
 • Prasy arkuszowe i wstęg papieru
 • Opakowania
 • Maszyny przetwarzające papier
 • Neutralizacja operacji cięcia
 • Tkaniny
 • Sitodruk
Zasada działania listwy jonizujacej Gen4

 

Zasada działania listwy jonizującej – antystatycznej

Przewód zasilający ekranowany (1) doprowadza napięcie z zasilacza 5 kVrms do każdego ze sprzężonych pojemnościowo emiterów ze stali nierdzewnej (2) listwy antystatycznej. Żyła uziemiająca (3) podłączona do listwy stanowi ścieżkę wyładowania z emiterów do kanału listwy (4). Wyładowanie na każdym emiterze ładuje cząsteczki gazów znajdujących się w powietrzu, wytwarzając chmurę jonów naładowanych dodatnio i ujemnie (5). Jeżeli powierzchnia materiału ma ładunek ujemny, będzie przyciągała jony dodatnie z listwy jonizującej i w ten sposób zostanie zneutralizowana. Jeżeli powierzchnia materiału ma ładunek dodatni, będzie przyciągała jony ujemne i w ten sposób zostanie także zneutralizowana. Potencjał napięciowy każdego emitera jest wystarczająco wysoki by jonizować otaczające powietrze bez powodowania wyładowania w przypadku dotknięcia emitera.

Zalety listw antystatycznych Gen4:
 • Tanie
 • Szybkie usuwanie ładunków elektrostatycznych
 • Kompaktowe
 • Skuteczne z odległości do 102mm
 • Bezporażeniowe, nieradioaktywne
 • Wytrzymała konstrukcja do środowisk przemysłowych
 • Łatwy montaż, wyposażone w kołnierz montażowy
 • Małe wymagania w zakresie konserwacji
 • Całkowicie zmontowane
 • Ciche – 69 dBA w przypadku większości zastosowań
 • Minimalne zużycie sprężonego powietrza
 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 40:1
 • Jednolity strumień powietrza na całej długości
 • Łatwy montaż – przy użyciu uniwersalnego systemu montażowego noża powietrznego lub wlotów sprężonego powietrza na każdym końcu i na spodzie
 • Kompaktowe, wytrzymałe i łatwe w montażu
 • Wpuszczane śruby i nakrętki dla zapewnienia łatwego montażu
Wymiary listwy jonizującej Gen4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Wymiary listwy jonizującej – antystatycznej

Specyfikacje listew antystatycznych:
Długość  Listwa antystatyczna – nr katalogowy
3″ (76mm) 8003
6″ (152mm) 8006
9″ (229mm) 8009
12″ (305mm) 8012
18″ (457mm) 8018
24″ (610mm) 8024
30″ (762mm) 8030
36″ (914mm) 8036
42″ (1067mm) 8042
48″ (1219mm) 8048
54″ (1372mm) 8054
60″ (1524mm) 8060
72″ (1829mm) 8072
84″ (2134mm) 8084
96″ (2438mm) 8096
108″ (2743mm) 80108

Dostępne są listwy jonizujące o długościach specjalnych do 120″ (3048 mm). W zestawie znajduje się przewód zasilający ekranowany o długości 1,5 m z uziemieniem i złącze bagnetowe.

Do pracy wymagany jest zasilacz 5kV. Model 7960z 2 wyjściami lub model 7961 z 4 wyjściami. Zasilacze są wyposażone w przewód zasilający o długości 1,8 m, podświetlany wyłącznik zasilania i wyjścia napięciowe.

Wymagania elektryczne

Zagrożenie elektryczne:

 • Listwy antystatyczne są bezporażeniowe (prąd zwarcia poniżej 40 mikroamperów).
 • Nie używać w pobliżu materiałów lub gazów palnych!

Materiały konstrukcyjne:

 • Kanał listwy jonizującej: aluminium
 • Części z tworzywa sztucznego: klasa palności HB wg normy UL 94
 • Emitery: stal nierdzewna
 • Maksymalna temperatura otoczenia: 74°C
Dane techniczne listwy antystatycznej Gen4:
Parametry listwy jonizującejj Gen4
  Odległość od naładowanej powierzchni
13 mm 25 mm 51mm    76mm  102mm
Rozpraszanie jonów 5kV* (sekundy) 0,1 0,14    0,29        0,53      09,6

* Badana listwa jonizująca model 7006 152 mm

Zasilacze do dejonizatorów Gen4
Zasilacze z funkcją wyboru napięcia 230 lub 115 VAC, modele z dwoma lub czterema wyjściami.
Noże powietrzne “Super”
Największy współczynnik wzmocnienia 40:1, przy najniższym zużyciu sprężonego powietrza. Dostępne długości do 2743mm.
Odmuch sprężonym powietrzem
Współczynnik wzmocnienia 30:1, zużycie sprężonego powietrza na niskim poziomie. Dostępne długości do 1219mm.
Scroll to Top

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wąż przegubowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wspornik dla dyszy rozpylającej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz magnetyczną bazę montażową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz złącze przegubowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednie węże montażowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz podkładki

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią kolumnę węglową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni dren kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz ziębniczy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz membranowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz adsorpcyjny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią chłodnicę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią armaturę do noża powietrznego

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz elektroniczny sterownik przepływu powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni przepływomierz sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni zawór nadmiarowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni separator kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni odwadniacz

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtroreduktor

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni generator

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni reduktor ciśnienia

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni tłumik hałasu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtr

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz urządzenie do dejonizacji

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni system chłodzenia szafy sterowniczej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz rurkę wirową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet chłodzący

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz produkty do utrzymania czystości

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz przenośnik pneumatyczny Line Vac

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet pneumatyczny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę rozpylającą

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze powietrzne o dużej mocy
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Wzmacniacz przepływu powietrza do wysokich temperatur
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze i strumienice powietrzne
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz regulowany wzmacniacz przepływu
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wzmacniacz przepływu "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "FULL-FLOW"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Postaraj się wypełnić formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to najszybsze dotarcie do Ciebie z ofertą na, w której dowiesz się o dostępności produktu i cenie

Dobierz produkt - "Nazwa produktu"
Czy potrzebujesz reduktora ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.