Kategorie produktów

Filtry

Moc silnika
Ciśnienie
Napęd
Przepływ

Dejonizatory-neutralizacja ładunków elektrostatycznych

Dejonizatory EXAIR rozwiązują problem nadmiernego występowania ładunków elektrostatycznych w procesach etykietowania, pakowania oraz wielu innych. Zapobiegają zakleszczeniom, rozdarciom, porażeniom i przywieraniu pyłu. W ofercie znajdują się dwa rodzaje dejonizatorów:

 

 • zasilane sprężonym powietrzem z funkcją czyszczenia, które dejonizują na odległość do 6,1 m
 • bez funkcji przedmuchu powietrzem jonizującym: listwy jonizujące, działające na odległość do 10 cm.

Co to są produkty do neutralizacji ładunków elektrostatycznych Gen4

Eliminatory ładunków elektrostatycznych Gen4 EXAIR neutralizują ładunki elektrostatyczne w różnorodnych procesach przemysłowych. Produkty antystatyczne eliminują przywieranie elektrostatyczne, które powoduje przyciąganie pyłu, zakleszczenia i rozdarcia. Materiały takie jak papier, tworzywa sztuczne i tkaniny normalnie zawierają jednakową ilość ładunków dodatnich i ujemnych tzn. są one w stanie równowagi elektrycznej. Tarcie może zakłócić tą równowagę, powodując, że materiał staje się elektrycznie naładowany. Ten ładunek elektrostatyczny powoduje następujące problemy:

 

 • Przywieranie pyłu do produktu
 • Przywieranie produktu do samego siebie, rolek, łoża lub ram maszyny
 • Rozdarcia, zakleszczenia lub zwijanie materiałów
 • Problemy z podawaniem arkuszy
 • Niebezpieczne iskry lub wyładowania

Eliminatory ładunków elektrostatycznych Gen4 EXAIR są zasilanymi elektrycznie, bezporażeniowymi jonizatorami, które doprowadzają dużą ilość jonów dodatnich i ujemnych do powierzchni naładowanego produktu, aby wyeliminować ładunki elektrostatyczne i przywrócić równowagę elektryczną.

Tworzywa sztuczne, papier i tkaniny są izolatorami, które nie rozładowują się po uziemieniu. Użycie uziemionych szczotek lub łańcuchów często ma niewielki wpływ na powyższe powierzchnie, dlatego potrzebne są specjalne eliminatory ładunków elektrostatycznych EXAIR.

 

Eliminatory ładunków elektrostatycznych Gen4 EXAIR obejmują:

 • Noże powietrzne jonizujące “Super” Gen4
 • Noże powietrzne jonizujące “Standard” Gen4
 • Listwy jonizujące – antystatyczne Gen4
 • Dysze pierścieniowe jonizujące “Super” Gen4
 • Działo jonizujące Gen4
 • Strumienicę jonizującą Gen4
 • Jonizator punktowy Gen4

Jeżeli ładunki elektrostatyczne stanowią problem na ruchomych wstęgach, arkuszach, częściach trójwymiarowych, wytłoczkach lub opakowaniach – posiadamy produkt do kontroli ładunków elektrostatycznych pasujący do Twojego zastosowania.

Produkty w tym dziale:

Nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4
Mocny eliminator ładunków elektrostatycznych. Rozproszony, antyporażeniowy strumień zjonizowanego powietrza do czyszczenia przed malowaniem, etykietowaniem i pakowaniem
Nóż powietrzny jonizujący "Standard" Gen4
Efektywny dejonizator do neutralizacji i czyszczenia arkuszy, materiałów i części
Listwa antystatyczna - jonizująca Gen4
Jonizacja bez wykorzystania sprężonego powietrza. Idealna do aplikacji, tam gdzie przestrzeń jest ograniczona i nie wymaga czyszczenia.
Dysza pierścieniowa jonizująca "Super" Gen4
Pierścień jonizujący, który otacza strumieniem powietrza całą część, wymagającą neutralizacji ładunków elektrostatycznych oraz czyszczenia
Działo jonizujące Gen4
Cichy, efektywny, rozproszony i silny strumień powietrza do usuwania ładunków elektrostatycznych i kurzu
Pistolet jonizujący Gen4
Ergonomiczny, lekki dejonizator w postaci pistoletu ręcznego
Powietrzny pistolet jonizujący Intellistat
Lekkie rozwiązanie do eliminacji ładunków statycznych i cząstek stałych we wrażliwych procesach
Strumienica jonizująca Gen4
Oszczędny wariant dejonizatora z opcją stałego lub elastycznego montażu
Jonizator punktowy Gen4
Jonizator bez użycia sprężonego powietrza do powtarzalnych, małych elementów
Zasilacze do dejonizatorów Gen4
Zasilacze z funkcją wyboru napięcia 230 lub 115 VAC, modele z dwoma lub czterema wyjściami.

Rodzaje dejonizatorów

Dejonizatory do kontroli ładunków elektrostatycznych z powietrzem

Połączenie naszych starannie zaprojektowanych produktów powietrznych z jonizatorami daje możliwość szybkiego usunięcia przemysłowych ładunków elektrostatycznych z dużych odległości. Wytworzone laminarne strumienie powietrza umożliwiają zdmuchnięcie zanieczyszczeń i ładunków elektrostatycznych, które je przyciągają. Są one idealne do:

 • kontroli ładunków elektrostatycznych w miejscach trudno dostępnych lub na zasłoniętych powierzchniach,
 • usuwania ładunków elektrostatycznych z produktów poruszających się z duża prędkością,
 • eliminowania elektryczności statycznej z powierzchni silnie naładowanych.

Zużycie sprężonego powietrza i hałas są ograniczone do minimum przy zapewnieniu siły strumienia, którą można regulować w zakresie od „powiewu” do „silnego podmuchu”. Testy dotyczące kontroli ładunków elektrostatycznych pokazują, że jonizatory te ustawione 610 mm od naładowanej powierzchni są tak skuteczne jak pręt jonizujący bez powietrza ustawiony 13 mm od powierzchni.

Nóż powietrzny jonizujący “Super” Gen4 zapewnia najlepszą wydajność ze wszystkich jonizatorów. Wykorzystuje on nóż powietrzny “Super” (wzmocnienie przepływu powietrza 40:1) w celu dostarczenia jednolitego strumienia zjonizowanego powietrza, który usuwa ładunki elektrostatyczne z odległości do 6 m .

Nóż powietrzny jonizujący “Standard” Gen4 wykorzystuje nóż powietrzny “Standard” (wzmocnienie przepływu powietrza 30:1) w celu dostarczenia strumienia zjonizowanego powietrza na powierzchnię. Zużycie powietrza i hałas są trochę większe w porównaniu do noża powietrznego jonizującego Super.

Działo jonizujące Gen4 wykorzystuje wzmacniacz przepływu powietrza “Super” (wzmocnienie przepływu powietrza 22:1), aby zapewnić skupiony, stożkowaty strumień powietrza, który jest w stanie usuwać ładunki elektrostatyczne z odległości do 4,5 m.

Dysza pierścieniowa jonizująca “Super” Gen4 wykorzystuje dyszę pierścieniową do zapewnienia jednolitego zjonizowanego strumienia powietrza w kształcie pierścienia, który łatwo przylega wokół części w celu usunięcia elektryczności statycznej i zanieczyszczeń.

Pistolet jonizujący Gen4 wykorzystuje strumienicę powietrzną o dużej prędkości (wzmocnienie powietrza 5:1) dla zapewnienia wąskiego zjonizowanego strumienia powietrza. Ten ręczny produkt do kontroli ładunków elektrostatycznych charakteryzuje się wytrzymałością do użytku przemysłowego i szybkim usuwaniem elektryczności statycznej.

Strumienica jonizująca Gen4 jest skutecznym jonizatorem punktowym. Ten jonizator, dostępny do stałego montażu lub przy użyciu elastycznego regulowanego węża, jest idealnym sposobem do skupienia zjonizowanego strumienia powietrza, który usuwa ładunki elektrostatyczne w ograniczonych przestrzeniach.

Dejonizatory do kontroli ładunków elektrostatycznych bez powietrza

W niektórych sytuacjach, nawet najmniejsza ilość powietrza może przeszkadzać produktowi. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku lekkich materiałów. Firma EXAIR produkuje dwa typy jonizatorów do tych krytycznych zastosowań.

Listwy jonizujące Gen4 są idealne do kontroli ładunków elektrostatycznych na stosunkowo płaskich materiałach w przypadku których pręt można zamontować w odległości 10 centymetrów od powierzchni produktu.

Jonizator punktowy Gen4 jest skuteczny do neutralizacji punktowej elektryczności statycznej. Kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest idealny do operacji zwijania i cięcia. Można go również zamontować w przewodzie do neutralizacji ładunków elektrostatycznych spowodowanych ruchem powietrza lub materiałów.

Firma EXAIR produkuje eliminatory ładunków elektrostatycznych dostosowane do wymagań specjalnych zastosowań. Specjalny jonizator (pokazany z prawej strony) został opracowany dla przemysłu motoryzacyjnego. To połączenie wzmacniacza przepływu powietrza i jonizatora jest używane do suszenia farby emulsyjnej na karoseriach samochodowych przy jednoczesnym eliminowaniu ładunków elektrostatycznych, które mogłyby przyciągać pył lub inne zanieczyszczenia.

Do czyszczenia punktów emitujących i listwy w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń należy użyć szczotki z miękkim włosiem (dobrze sprawdza się szczoteczka do zębów). Nie należy używać niczego, co spowoduje wygięcie lub zmatowienie punktów emitera. Nie należy używać mydeł ani środków czyszczących w płynie, które pozostawiają przewodzące pozostałości. Mogą zniszczyć skuteczność i żywotność dejonizatora. Prosta operacja czyszczenia przeprowadzana regularnie może wyeliminować potencjalne problemy z wydajnością. Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska, w którym jonizator jest zainstalowany. Zastosowanie w brudnych środowiskach przemysłowych może wymagać codziennego czyszczenia, podczas gdy zastosowanie w pomieszczeniach czystych mogą wymagać czyszczenia tylko raz w miesiącu. Ważne jest, aby ocenić potrzeby konserwacji zależnie od miejsca instalacji jonizatora. Nigdy nie należy czyść jonizatora przy włączonym zasilaniu!

Nóż powietrzny “Super” lub “Standard” można w łatwy sposób zamontować w istniejącej listwie jonizującej. Jeśli znasz długość jonizatora , który aktualnie posiadasz, możemy określić części, których będziesz potrzebować, aby przekształcić listwę jonizującą w nóż powietrzny jonizujący.

W ofercie posiadamy dwie grupy produktów, które nie są przeznaczone do pracy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Są to eliminatory ładunków elektrostatycznych, wykorzystujące technologię wysokiego napięcia w celu wyeliminowania ładunku elektrostatycznego – mogą spowodować iskrę w punktach emitera wysokiego napięcia.

Druga grupę stanowią wszystkie produkty przeznaczone do transportu (przenośniki pneumatycznedwufunkcyjne pompy beczkowe oraz odkurzacze pneumatyczne), ponieważ mogą wytwarzać ładunek elektrostatyczny spowodowany transportowanym materiałem.

Jonizator pokrywa powierzchnię produktu jonami dodatnimi i ujemnymi, dzięki czemu ładunek elektrostatyczny jest całkowicie eliminowany. Jeśli ta część lub materiał w kolejnym etapie ociera się o inną powierzchnię i występuje tarcie, może powstawać nowy ładunek.

Nie zalecamy takiego zastosowania, ze względu na turbulencje powietrza wywołane przewodami i rekombinacją jonów. Jonizatory EXAIR są skuteczne w zastosowaniach, w których obniżona wydajność była akceptowalna.

 • Model 7901 (115 V AC) pobiera 0,2 A
 • Model 7907 (230 V AC) pobiera 0,1 A

Eliminatory ładunków elektrostatycznych nie są przeznaczone do rozmagnesowywania części. Przyciąganie magnetyczne i przyciąganie statyczne to dwa różne zjawiska, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Eliminatory ładunków elektrostatycznych EXAIR działają w celu redukcji ładunków elektrostatycznych, dostarczając dodatnie i ujemne jony na powierzchnię materiału, aby przywrócić całkowity ładunek elektrostatyczny do neutralnego. Przyciąganie magnetyczne jest spowodowane liniami sił tworzonymi przez ustawienie atomów w namagnesowanym materiale.

Dejonizatory z naszej oferty można podzielić na dwie grupy:

 • Eliminatory ładunków elektrostatycznych z wykorzystaniem powietrza są idealne do trudno dostępnych miejsc, zablokowanych powierzchni, produktów poruszających się z dużą prędkością oraz powierzchni o bardzo wysokim ładunku. Jonizatory wspomagane powietrzem obejmują: noże powietrzne, działo jonizującedysze toroidalnąpistolet ręczny oraz strumienice jonizującą.
 • Eliminatory ładunków elektrostatycznych bez wykorzystania powietrza powietrza, idealne są do aplikacji, w których nawet najmniejszy przepływ powietrza może zakłócić proces produkcyjny lub przestrzeń jest bardzo ograniczona. Takie dejonizatory należy zamontować w odległości dwóch do 5 cm od naładowanej powierzchni. Jonizatory bez użycia powietrza obejmują listwę jonizującą i jonizator punktowy.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni produkt do konkretnej aplikacji.

Zazwyczaj najodpowiedniejszym miejscem do zainstalowania dejonizatora jest miejsce przed obszarem procesu, w którym pole statyczne stwarza problemy (rozrywanie, zakleszczanie,  wyładowania – tzw “kopanie” personelu itp.) Czasami zainstalowanie kilku urządzeń do jednej aplikacji może być konieczne ze względu na statyczną regenerację procesu. Jeśli aplikacja dotyczy czyszczenia dejonizator należy umieścić na krótko przed pakowaniem lub wykończeniem.

W ofercie posiadamy również miernik ładunków elektrostatycznych (model 7905) do identyfikowania miejsc w procesie, w których powstają ładunki elektrostatyczne . Urządzenie mierzy polaryzację i wielkość danego pola statycznego.

Dostępne są także długości niestandardowe na specjalne zamówienie.

Miernik ładunków elektrostatycznych model 7905 wskaże napięcie powierzchniowe i polaryzację do ± 20 kV w odstępach 25 mm z dokładnością do 10% pełnej skali. Miernik pomoże wskazać lokalizację problemów z elektrostatyką.

Scroll to Top

Kategorie produktów