Dejonizatory-neutralizacja ładunków elektrostatycznych

 

Rozwiązują problem nadmiernego występowania ładunków elektrostatycznych w procesach etykietowania, pakowania oraz wielu innych.

Zapobiegają zakleszczeniom, rozdarciom, porażeniom i przywieraniu pyłu z odległości do 6,1 m.

W ofercie znajdują się dwa rodzaje dejonizatorów: zasilane sprężonym powietrzem z funkcją czyszczenia, które dejonizują na odległość do 6,1 m oraz takie, które nie maja zasilania sprężonym powietrzem: listwy jonizujące, działające na odległość do 10 cm.

Co to są produkty do neutralizacji ładunków elektrostatycznych Gen4

Eliminatory ładunków elektrostatycznych Gen4 EXAIR neutralizują ładunki elektrostatyczne w różnorodnych procesach przemysłowych. Produkty antystatyczne eliminują przywieranie elektrostatyczne, które powoduje przyciąganie pyłu, zakleszczenia i rozdarcia. Materiały takie jak papier, tworzywa sztuczne i tkaniny normalnie zawierają jednakową ilość ładunków dodatnich i ujemnych tzn. są one w stanie równowagi elektrycznej. Tarcie może zakłócić tą równowagę, powodując, że materiał staje się elektrycznie naładowany. Ten ładunek elektrostatyczny powoduje następujące problemy:

 • Przywieranie pyłu do produktu
 • Przywieranie produktu do samego siebie, rolek, łoża lub ram      maszyny
 • Rozdarcia, zakleszczenia lub zwijanie materiałów
 • Problemy z podawaniem arkuszy
 • Niebezpieczne iskry lub wyładowania

Eliminatory ładunków elektrostatycznych Gen4 EXAIR są zasilanymi elektrycznie, bezporażeniowymi jonizatorami, które doprowadzają dużą ilość jonów dodatnich i ujemnych do powierzchni naładowanego produktu, aby wyeliminować ładunki elektrostatyczne i przywrócić równowagę elektryczną.

Tworzywa sztuczne, papier i tkaniny są izolatorami, które nie rozładowują się po uziemieniu. Użycie uziemionych szczotek lub łańcuchów często ma niewielki wpływ na powyższe powierzchnie, dlatego potrzebne są specjalne eliminatory ładunków elektrostatycznych. Firma EXAIR dostarcza dwa typy eliminatorów ładunków elektrostatycznych; takie które używają i nie używają sprężonego powietrza.

Eliminatory ładunków elektrostatycznych Gen4 EXAIR obejmują:
 • Nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4
 • Nóż powietrzny jonizujący "Standard" Gen4
 • Listwy jonizujące Gen4
 • Dyszę pierścieniową jonizującą "Super" Gen4
 • Działo jonizujące Gen4
 • Strumienicę jonizującą Gen4
 • Jonizator punktowy Gen4

Firma EXAIR oferuje systemy do pełnej kontroli ładunków elektrostatycznych. Jeżeli ładunki elektrostatyczne stanowią problem na ruchomych wstęgach, arkuszach, częściach trójwymiarowych, wytłoczkach lub opakowaniach, firma EXAIR posiada produkt do kontroli ładunków elektrostatycznych pasujący do Twojego zastosowania.

Dejonizatory do kontroli ładunków elektrostatycznych z powietrzem

Połączenie naszych starannie zaprojektowanych produktów powietrznych z jonizatorami daje możliwość szybkiego usunięcia przemysłowych ładunków elektrostatycznych z dużych odległości. Wytworzone laminarne strumienie powietrza umożliwiają zdmuchnięcie zanieczyszczeń i ładunków elektrostatycznych, które je przyciągają. Są one idealne do:

 • kontroli ładunków elektrostatycznych w miejscach trudno dostępnych lub na zasłoniętych powierzchniach,
 • usuwania ładunków elektrostatycznych z produktów poruszających się z duża prędkością,
 • eliminowania elektryczności statycznej z powierzchni silnie naładowanych.

Zużycie sprężonego powietrza i hałas są ograniczone do minimum przy zapewnieniu siły strumienia, którą można regulować w zakresie od „powiewu” do „silnego podmuchu”. Testy dotyczące kontroli ładunków elektrostatycznych pokazują, że jonizatory te ustawione 610 mm od naładowanej powierzchni są tak skuteczne jak pręt jonizujący bez powietrza ustawiony 13 mm od powierzchni.

Nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4 zapewnia najlepszą wydajność ze wszystkich jonizatorów. Wykorzystuje on nóż powietrzny "Super" (wzmocnienie przepływu powietrza 40:1) w celu dostarczenia jednolitego strumienia zjonizowanego powietrza, który usuwa ładunki elektrostatyczne z odległości do 6 m .

Nóż powietrzny jonizujący "Standard" Gen4 wykorzystuje nóż powietrzny "Standard" (wzmocnienie przepływu powietrza 30:1) w celu dostarczenia strumienia zjonizowanego powietrza na powierzchnię. Zużycie powietrza i hałas są trochę większe w porównaniu do noża powietrznego jonizującego Super.

Działo jonizujące Gen4 wykorzystuje wzmacniacz przepływu powietrza "Super" (wzmocnienie przepływu powietrza 22:1), aby zapewnić skupiony, stożkowaty strumień powietrza, który jest w stanie usuwać ładunki elektrostatyczne z odległości do 4,5 m.

Dysza pierścieniowa jonizująca "Super" Gen4 wykorzystuje dyszę pierścieniową do zapewnienia jednolitego zjonizowanego strumienia powietrza w kształcie pierścienia, który łatwo przylega wokół części w celu usunięcia elektryczności statycznej i zanieczyszczeń.

Pistolet jonizujący Gen4 wykorzystuje strumienicę powietrzną o dużej prędkości (wzmocnienie powietrza 5:1) dla zapewnienia wąskiego zjonizowanego strumienia powietrza. Ten ręczny produkt do kontroli ładunków elektrostatycznych charakteryzuje się wytrzymałością do użytku przemysłowego i szybkim usuwaniem elektryczności statycznej.

Strumienica jonizująca Gen4 jest skutecznym jonizatorem punktowym. Ten jonizator, dostępny do stałego montażu lub przy użyciu elastycznego regulowanego węża, jest idealnym sposobem do skupienia zjonizowanego strumienia powietrza, który usuwa ładunki elektrostatyczne w ograniczonych przestrzeniach.

Dejonizatory do kontroli ładunków elektrostatycznych bez powietrza

W niektórych sytuacjach, nawet najmniejsza ilość powietrza może przeszkadzać produktowi. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku lekkich materiałów. Firma EXAIR produkuje dwa typy jonizatorów do tych krytycznych zastosowań.

Listwy jonizujące Gen4 są idealne do kontroli ładunków elektrostatycznych na stosunkowo płaskich materiałach w przypadku których pręt można zamontować w odległości 10 centymetrów od powierzchni produktu.

Jonizator punktowy Gen4 jest skuteczny do neutralizacji punktowej elektryczności statycznej. Kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest idealny do operacji zwijania i cięcia. Można go również zamontować w przewodzie do neutralizacji ładunków elektrostatycznych spowodowanych ruchem powietrza lub materiałów.

Specjalne produkty przemysłowe do kontroli ładunków elektrostatycznych

Firma EXAIR produkuje eliminatory ładunków elektrostatycznych dostosowane do wymagań specjalnych zastosowań. Specjalny jonizator (pokazany z prawej strony) został opracowany dla przemysłu motoryzacyjnego. To połączenie wzmacniacza przepływu powietrza i jonizatora jest używane do suszenia farby emulsyjnej na karoseriach samochodowych przy jednoczesnym eliminowaniu ładunków elektrostatycznych, które mogłyby przyciągać pył lub inne zanieczyszczenia.

Nóż powietrzny jonizujący Super Gen4

Nóż powietrzny jonizujący Standard Gen4

Listwy jonizujące Gen4

Działo jonizujące Gen4

Dysza pierścieniowa jonizująca Super Gen4

Pistolet jonizujący Gen4

Strumienica jonizująca Gen4

Jonizator punktowy Gen4

Zasilacz Gen4

 

 

ANALIZA PRZYPADKU I: Czyszczenie naczyń porcelanowych przed szkliwieniem

Problem: Producent wysokiej jakości porcelanowych naczyń stołowych miał problem z pyłem psującym wykończenie naczyń. Cząsteczki pyłu przyczepiały się do powierzchni naczyń i powodowały niedoskonałości, które znacznie się nasilały po nałożeniu szkliwa. Przed szkliwieniem, podejmowano próby zdmuchnięcia cząsteczek pyłu przy użyciu zwykłych dysz powietrznych, co przyniosło niewielki efekt, jeżeli w ogóle. Była duża ilość braków.

Rozwiązanie: Zainstalowano 3 noże powietrzne jonizujące Super Gen4  w celu otoczenia każdego naczynia, zneutralizowania ładunków elektrostatycznych i usunięcia cząsteczek pyłu. Jakiekolwiek cząsteczki unoszące się w powietrzu były natychmiast zasysane przez instalację odpylającą. Naczynia były całkowicie gładkie w dotyku, bez żadnych wad.

Komentarz: Podobny problem dotykał producentów branży samochodowej. Ładunki elektrostatyczne generowane przez operację czyszczenia karoserii powodują, że karoseria przyciąga błądzące cząsteczki pyłu z podkładu. Po tym jak farba uderzy cząsteczkę pyłu, jest ona doskonale widoczna i psuje doskonałą pracę robota malującego. Nóż powietrzny jonizujący "Super" jest tutaj idealny, ponieważ neutralizuje ładunki elektrostatyczne i zdmuchuje pył (w kierunku instalacji odpylającej). W celu ograniczenia zużycia sprężonego powietrza w powyższych zastosowaniach, zalecamy użycie elektronicznego sterownika przepływu EFC, który automatycznie wyłącza dopływ sprężonego powietrza jeżeli nie ma żadnej części.

 

ANALIZA PRZYPADKU II: Producent perfum i zapachów usuwa pył z opakowań

Problem: Producent perfum i zapachów miał problem z opakowaniami swoich wysokiej jakości perfum. Taśma przenośnika używana do transportu pudełek do zgrzewarki celofanu pocierała o powierzchnię pudełka i wzbudzała na nim ładunki elektryczności statycznej, które czyniły z pudełka „magnes pyłu”. Pył tekturowy i cząsteczki z otoczenia lądowały na pudełkach perfum, które były przepuszczane przez zgrzewarkę celofanu. Uwięziony pył powodował nieatrakcyjny wygląd gotowego opakowania. Firma nie zezwalała na wypuszczanie z zakładu pudełek o nieatrakcyjnym wyglądzie. Próby czyszczenia pudełek przy użyciu zwykłych pistoletów pneumatycznych dawały słabe wyniki.

Rozwiązanie: Firma zainstalowała nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4 przed wejściem pudełka do zgrzewarki. Naładowana powierzchnia była całkowicie neutralizowana za pomocą zjonizowanego strumienia powietrza, a pył i cząsteczki były zdmuchiwane. Pudełka owinięte celofanem były idealnie czyste.

Komentarz: Nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4 firmy EXAIR jest używany do zastosowań podobnych do przedstawionego, w których wygląd ma istotne znaczenie dla sprzedaży produktu. Nóż powietrzny jonizujący "Super" jest powszechnie używany do czyszczenia przed pakowaniem, operacji otwierania i napełniania worków, czyszczenia karoserii samochodowych przed malowaniem, czyszczenia wstęg, jak również eliminowania zakleszczeń, rozdarć oraz bolesnych wyładowań elektrostatycznych.

ANALIZA PRZYPADKU III: Usuwanie pyłu z karoserii samochodowych

Problem: Karoserie samochodowe są malowane podkładem, a następnie szlifowane przed wprowadzeniem do kabiny lakierniczej. Pył z podkładu, przyciągany do karoserii przez ładunki elektrostatyczne, tworzy niedoskonałości, które są wychwytywane i wzmacniane w procesie malowania.

Rozwiązanie: Przejście łukowe uformowane z noży powietrznych jonizujących "Super" Gen4 zostało zainstalowane przed kabiną lakierniczą. Podczas przechodzenia karoserii przez przejście, zjonizowany strumień powietrza o dużej prędkości neutralizuje ładunki elektrostatyczne, aby uwolnić pył i zdmuchnąć go w kierunku instalacji odpylającej.

Komentarz: Nieturbulentny przepływ powietrza sprawia, że ten system czyszczenia działa tak dobrze. Kompaktowy nóż powietrzny jonizujący "Super" posiada zdolność do kierowania większości jonów eliminujących ładunki elektrostatyczne na powierzchnię karoserii. Strumień powietrza można regulować w zakresie od „łagodnego powiewu” do „silnego podmuchu” z możliwością natychmiastowego włączenia/wyłączenia. Jednolity strumień powietrza na całej długości zapewnia, że wszystkie powierzchnie karoserii są neutralizowane i wolne od pyłu. A co najważniejsze, nóż powietrzny jonizujący "Super" jest łagodny dla instalacji sprężonego powietrza i uszu pracowników. Noże zużywają dużo mniej sprężonego powietrza od standardowych urządzeń do odmuchu i generują około 69 dBA w większości zastosowań.

ANALIZA PRZYPADKU IV: Wyeliminowanie słabej jakości druku

Problem: Producent napojów miał problemy z jakością druku atramentowego na niektórych pojemnikach napojów. Elektryczność statyczna na powierzchni przyciągała atrament w inne miejsca na pojemniku, zamiast prosto z głowicy drukarskiej. Wydruk był nieczytelny.

Rozwiązanie: Został zainstalowany nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4 z obu stron pojemnika. Strumień powietrza, wypełniony jonami eliminującymi ładunki elektrostatyczne, otoczył pojemnik i usunął ładunki elektrostatyczne z powierzchni.  Jakość druku była ostra i wyraźna.

Komentarz: We wcześniejszej próbie wyeliminowania problemu z ładunkami elektrostatycznymi, pręty jonizujące bez powietrza okazały się nieskuteczne, ponieważ zjonizowane powietrze nie mogło dosięgnąć powierzchni pojemników trójwymiarowych. Nóż powietrzny jonizujący "Super" za pomocą wyrównanego, laminarnego strumienia powietrza jest w stanie neutralizować ładunki elektrostatyczne na każdej powierzchni, której dotyka. Poza drukiem atramentowym, sitowym, zwojowym i offsetowym, nóż jest idealny do czyszczenia części, usuwania pyłu i eliminowania potencjalnych zagrożeń wyładowań.

ANALIZA PRZYPADKU V: Eliminowanie ładunków elektrostatycznych podczas operacji wytłaczania z rozdmuchem

Problem: Producent butelek plastikowych doświadczał 50% odsetku braków w przypadku każdego obniżenia wilgotności. Ładunki elektrostatyczne wytworzone podczas procesu wytłaczania przyciągały rurkowate kawałki z tworzywa do kolumn maszyny do wytłaczania z rozdmuchem. W rezultacie, wytłaczanie przebiegało niewspółosiowo i wytłaczane butelki miały więcej tworzywa na jednej stronie niż na drugiej.

Rozwiązanie: Producent butelek wyposażył swoje maszyny w nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4. Po wytłoczeniu tworzywa z trzpienia rozdmuchowego, jest ono pokrywane lekkim strumieniem zjonizowanego powietrza. Ładunki elektrostatyczne na tworzywie zostały wyeliminowane i butelki zachowały jednakową grubość. Braki zostały całkowicie wyeliminowane.

Komentarz: Jeżeli ładunki elektrostatyczne obniżają wielkość produkcji i jakość produktów, odpowiedzią na te problemy jest nóż powietrzny jonizujący "Super". Kompaktowa konstrukcja z wlotami sprężonego powietrza z boku i na spodzie ułatwia montaż. Ponieważ zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest minimalne, wyposażenie wszystkich z wielu maszyn do wytłaczania z rozdmuchem w tym zakładzie nie było problemem. Nóż powietrzny jonizujący "Super" stanowi idealny sposób na utrzymanie butelek plastikowych, wstęg, folii termokurczliwych i innych naładowanych powierzchni w stanie czystym i wolnym od ładunków elektrostatycznych.

ANALIZA PRZYPADKU VI: Odmuchiwanie personelu w kabinie lakierniczej

Problem: Utrzymanie rygorystycznej czystości w samochodowej kabinie lakierniczej ma podstawowe znaczenie. Jednakże, zawieszony w powietrzu pył z odzieży pracowników wchodzących do kabiny osiadał na karoserii. Te drobne niedoskonałości nasiliły się po malowaniu, skutkując niedopuszczalnie wysokimi poziomami braków.

Rozwiązanie: Wejście kabiny lakierniczej zostało otoczone szeregiem noży powietrznych jonizujących "Super " Gen4. Ten „prysznic zjonizowanego powietrza” neutralizował ładunki elektrostatyczne na odzieży pracownika i kierował pył do odpowietrznika podłogowego. Zanieczyszczenia kabiny lakierniczej i braki dotyczące wykończenia zostały znacznie ograniczone.

Komentarz: Zdolność zjonizowanego powietrza do dosięgnięcia i dotknięcia pracownika była kluczem do sukcesu w tym zastosowaniu. Nóż powietrzny jonizujący "Super" zużywa niewielką ilość sprężonego powietrza do doprowadzenia strumienia powietrza o dużej objętości z otoczenia na naładowaną powierzchnię. Nóż jest w stanie skutecznie eliminować ładunki elektrostatyczne i przyciągane przez nie zanieczyszczenia z odległości do 6 m.

ANALIZA PRZYPADKU VII: Usunięcie ładunków elektrostatycznych na linii napełniania

Problem: Firma farmaceutyczna napełnia butelki płynem do płukania ust z prędkością 200 butelek na minutę. Tarcie pasa przenośnika i szyn prowadzących generowało ładunki elektrostatyczne na powierzchni butelek, które powodowały dwa problemy. Po pierwsze, elektryczność statyczna wysyłała fałszywe sygnały do enkodera odpowiedzialnego za  monitorowanie przepływu materiału, co powodowało, że enkoder okresowo wyłączał linię. Po drugie, naładowanie powierzchni było tak duże, że płyn z nalewaka maszyny odchylał się na boki od butelki zamiast wpływać prosto do otworu.

Rozwiązanie: Przy wejściu na stół napełniający został zainstalowany nóż powietrzny jonizujący "Super" Gen4. Szybko poruszające się butelki przeszły pod strumieniem zjonizowanego powietrza i ładunki elektrostatyczne na powierzchni zostały całkowicie zneutralizowane. Problem fałszywych sygnałów został wyeliminowany oraz płyn do płukania ust trafiał prawidłowo do butelki.

Komentarz: Elektryczność statyczna może doprowadzić do natychmiastowego zatrzymania produkcji tak jak w tym przypadku! Prędkość operacji napełniania wymagała szybkiego usuwania ładunków elektrostatycznych na dużej powierzchni – sytuacja, w której sam pręt jonizujący mógłby nie wystarczyć. Laminarny strumień powietrza noża powietrznego jonizującego Super dostarcza mnóstwo jonów eliminujących ładunki elektrostatyczne do każdej powierzchni, którą strumień dotyka, czyniąc go idealnym do części o dziwnych kształtach takich jak butelki, torebki lub tacki, jak również płaskie powierzchnie takie jak wstęgi, arkusze lub przenośniki.

 

 

Podkładki:

Można w łatwy sposób zainstalować grubsze podkładki jeżeli wymagana jest dodatkowa duża prędkość.

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego model 9060 jest używany do zapewnienia bezpiecznego, precyzyjnego ustawienia dowolnego noża powietrznego EXAIR. Można go zamontować od góry lub od spodu większości noży powietrznych. Uniwersalny system montażowy noża powietrznego posiada trwałą konstrukcję ze stali nierdzewnej, która nadaje się do wielu zastosowań przemysłowych.

Elektroniczny sterownik przepływu:

EFC jest elektronicznym sterownikiem przepływu, który znacznie redukuje koszty sprężonego powietrza przez jego wyłączanie gdy nie ma żadnej części. Sterownik ogranicza zużycie sprężonego powietrza do operacji czyszczenia, suszenia, chłodzenia, transportowania i eliminowania ładunków elektrostatycznych. Sterownik stanowi połączenie fotokomórki i sterowania czasowego, które ogranicza zużycie sprężonego powietrza przez jego wyłączanie gdy nie ma żadnej części.

Miernik ładunków elektrostatycznych:

Lokalizuje źródło problemów z elektrycznością statyczną!

Cyfrowy miernik ładunku elektrostatycznego model 7905 umożliwia łatwe dokonywanie pomiarów ładunków elektrostatycznych. W większości przypadków, największa odczytana wartość napięcia wskazuje źródło problemów z ładunkami elektrostatycznymi. Czuły miernik wskazuje napięcie na powierzchni i biegunowość przedmiotów do ±20 kV przy pomiarze z odległości 25 mm.

Cyfrowy miernik ładunku elektrostatycznego posiada przycisk „hold” do dokonywania odczytów, wskaźnik niskiego poziomu baterii i automatyczne wyłączanie zasilania.  Przycisk „zero” do wyzerowania przyrządu zapewnia dokładność odczytu na poziomie ±5% podczas pomiaru z odległości 25 mm od naładowanej powierzchni.

Najczęściej zadawane pytania - FAQs

 

Jak wygląda konserwacja w przypadku listw jonizujących?

Posiadam listwę jonizującą, czy mogę dodatkowo zastosować funkcję odmuchu?

Dlaczego dejonizatory nie są odpowiednie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem?

Ładunek elektrostatyczny został usunięty za pomocą dejonizatora, ale wciąż powraca, dlaczego?

Czy mogę odprowadzać zjonizowane powietrze do kanałów?

Ile amper pobiera zasilacz do dejonizatorów?

Dlaczego za pomocą dejonizatorów nie można rozmagnesować metalowych części?

Który z dejonizatorów powinienem wybrać?

Gdzie należy zainstalować dejonizator?

Jakie są dostępne długości noży powietrznych jonizujących Super oraz Standard?

Do czego służy miernik ładunków elektrostatycznych?

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl