Systemy pistoletów chłodzących Cold Gun

Pistolet chłodzący wytwarza strumień czystego zimnego powietrza o temperaturze niższej o 28°C od temperatury powietrza zasilania. Operacja generuje hałas na poziomie 70 dBA i nie ma części ruchomych podlegających zużyciu. Pistolet chłodzący usuwa ciepło w celu wydłużenia żywotności narzędzi i zwiększenia wydajności operacji obróbkowych w przypadku gdy chłodziwa ciekłe nie mogą być używane.

Co to jest pistolet chłodzący

Nowe rozwiązanie starego problemu nagrzewania występującego podczas operacji obróbki na sucho.

Pistolet chłodzący stanowi również alternatywę dla kosztownych wytwornic mgły olejowej. Eliminuje koszty związane z zakupem i utylizacją cieczy obróbkowych oraz problemy zdrowotne pracowników wynikające z wdychania chłodziwa unoszącego się w powietrzu lub poślizgnięcia się na mokrej podłodze.

Pistolet chłodzący nie ma regulacji w celu uniknięcia zamarzania podczas użytkowania. Zimny strumień powietrza i spadek temperatury są ustawiane fabrycznie w celu optymalizacji mocy chłodzenia pistoletu.

Zastosowania:
  • Ostrzenie narzędzi
  • Szlifowanie wierteł i frezów
  • Frezowanie kształtowe
  • Szlifowanie wgłębne i kształtowe
  • Frezowanie
  • Szlifowanie płaszczyzn
  • Wiercenie
  • Szorstkowanie opon
  • Cięcie piłą taśmową
  • Obróbka tworzyw sztucznych

Szlifowanie narzędzi

Zimne powietrze eliminuje pęknięcia termiczne węglików spiekanych i przypalanie krawędzi narzędzi podczas operacji szlifowania i ostrzenia. W rezultacie uzyskuje się zwiększoną żywotność narzędzia pomiędzy szlifowaniami.

Frezowanie i wiercenie

Frezy jednoostrzowe o średnicy do 460mm są chłodzone za pomocą pistoletu chłodzącego. Rozpraszanie ciepła przy użyciu zimnego powietrza wydłuża żywotność narzędzi, zwiększa prędkości i posuwy oraz poprawia wykończenie.

Chłodzenie rolki

Chłodzenie rolki powietrzem o temperaturze -7°C chroni materiał na powierzchni przed pognieceniem, zakleszczeniem lub przerwaniem. Powierzchnia metalowa przenosi zimno na produkt.

Cięcie laserem

Zimne powietrze chłodzi część ciętą laserem tak, że można jej dotykać po kilku sekundach. Pistolet chłodzący dużej mocy ma dwa razy większą moc chłodzenia od standardowego pistoletu chłodzącego i dlatego chłodzi część w krótszym czasie.

Jak działa pistolet chłodzący

Pistolet chłodzący zawiera rurkę wirową, która zamienia zwykły strumień sprężonego powietrza na dwa strumienie o niskim ciśnieniu, jeden ciepły, a drugi zimny. Ciepły strumień powietrza jest tłumiony i odprowadzany przez wylot ciepłego powietrza. Zimny strumień  powietrza jest tłumiony i odprowadzany przez wąż elastyczny, który kieruje go do miejsca  docelowego. Podstawa magnetyczna zapewnia łatwy montaż i przenoszenie.

 

 

Zasilanie sprężonym powietrzem

Pistolet chłodzący jest zaprojektowany do stosowania sprężonego powietrza o ciśnieniu 5,5-6,9 bar (80-100 psig). Spadek temperatury i wielkość przepływu ulegają zmniejszeniu jeżeli doprowadzane jest sprężone powietrze o niższym ciśnieniu. Stosowanie czystego i przefiltrowanego powietrza stanowi warunek wstępny pracy pistoletu chłodzącego. Ręczny filtr spustowy, który usuwa skropliny, zanieczyszczenia i inne cząsteczki ze sprężonego powietrza jest dołączony do każdego pistoletu chłodzącego.

Sterowanie zimnym powietrzem

Pistolet chłodzący firmy EXAlR zapewnia natychmiastowe zimne powietrze jeżeli doprowadzane jest do niego przefiltrowane sprężone powietrze. Wielokrotne włączanie i wyłączanie jest dobrym sposobem na oszczędzanie powietrza. Do sterowania włączaniem i wyłączaniem, należy zastosować ręczny zawór odcinający model 9012. Aby włączać pistolet chłodzący równocześnie z maszyną, można zastosować elektrozawór model 9020 i okablować go z wyłącznikiem maszyny. Ta metoda jest idealna do ręcznych szlifierek i ostrzałek do wierteł.

Dobór właściwego modelu

Systemy pistoletów chłodzących są dostępne z zestawem węża jednopunktowego lub dwupunktowego, jak pokazano na poniższych zdjęciach. Zestaw węża jednopunktowego (dostarczany z pistoletem chłodzącym model 5215 i pistoletem chłodzącym dużej mocy model 5230) jest zalecany do większości operacji wiercenia i szlifowania.

Frezowanie, cięcie piłą taśmową lub inne operacje, podczas których ciepło jest generowane  na dużej powierzchni, są na ogół najlepiej obsługiwane przez zestaw węża dwupunktowego (dostarczany z pistoletem chłodzącym model 5315 i pistoletem chłodzącym dużej mocy model 5330). System pistoletu chłodzącego z zestawem węża jednopunktowego model 5901 można łatwo przekształcić na system dwupunktowy poprzez zakup zestawu węża dwupunktowego model 5902.

Wymiary- pistolet chłodzący

 

Specyfikacje pistoletu chłodzącego
Specyfikacje pistoletu chłodzącego
Model Ciśnienie Zużycie powietrza Poziom hałasu
  psig bar l/min dBA
Pistolet chłodzący 5215, 5315 100 6,9 425 70
Pistolet chłodzący dużej mocy 5230, 5330 100 6,9 850 82

System pistoletu chłodzącego model 5215 (jeden wylot zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący, zestaw węża jednopunktowego, dyszę stożkową 3/8″ (10mm), dyszę wachlarzową 1-1/4″ (32mm) i separator-filtr.

 

 

System pistoletu chłodzącego model 5315 (dwa wyloty zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący, zestaw węża dwupunktowego, 2 dysze stożkowe 1/4″ (6mm), 2 dysze wachlarzowe 1″ (25mm) i separator-filtr.

 

 

 

 

System pistoletu chłodzącego dużej mocy model 5230 (jeden wylot zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący dużej mocy, zestaw węża jednopunktowego, dyszę stożkową 3/8″ (10mm),
dyszę wachlarzową 1-1/4″ (32mm) i separator-filtr.

 

 

System pistoletu chłodzącego dużej mocy model 5330 (dwa wyloty zimnego powietrza): obejmuje pistolet chłodzący dużej mocy, zestaw węża dwupunktowego, 2 dysze stożkowe 1/4″ (6mm), 2 dysze wachlarzowe 1″ (25mm) i separator-filtr.

 

Pistolet chłodzący "Cold Gun" to zaprojektowany produkt z rurką wirową, który obejmuje osłonę termiczną, tłumik hałasu i mocowanie magnetyczne, aby ułatwić użytkowanie w zastosowaniach związanych z obróbką skrawaniem. Urządzenie jest wstępnie ustawione na maksymalne chłodzenie.

Modele 5215 i 5315 będą produkować 1000 Btu /h mocy chłodniczej przy ciśnieniu wejściowym 6,9 bar. Modele 5230 i 5330 będą produkować 2000 Btu /h mocy chłodniczej przy ciśnieniu wejściowym 6,9 bar.

Regulowana dysza chłodząca jest bardzo podobna pod względem kształtu i funkcji do pistoletu chłodzącego. Jest jednak „regulowana”, ponieważ możliwy do uzyskania spadek temperatury jest zmienny za pomocą zintegrowanego zaworu.  Zużycie sprężonego powietrza przez regulowaną punktową dyszę chłodzącą jest również zmienne za pomocą trzech różnych regulacji natężenia przepływu. Moc chłodzenia regulowanej dyszy chłodzącej może sięgać nawet 2000 Btu /h przy ciśnieniu 6,9 bar.

Modele 5200 i 5300 wykorzystują tę samą rurkę wirową, generując taką samą moc chłodniczą. Jedyną różnicą jest zestaw węży dołączony do każdego modelu. Modele 5215 i 5230 są dostarczane z jednopunktowym wężem chłodzącym. Modele 5315 i 5330 są dostarczane z dwupunktowym wężem, który dostarcza schłodzone powietrze do dwóch punktów zamiast jednego.

Rurka wirowa Vortex jest podstawowym elementem we wszystkich produktach EXAIR, które generują zimny przepływ powietrza. Rurka wirowa jest dostępna w 3 różnych rozmiarach i zapewnia szeroki zakres wydajności chłodzenia. Wszystkie modele pokazane w katalogu mają zawór regulacyjny na gorącym końcu, który może zmieniać proporcje przepływu gorącego i zimnego powietrza na odpowiednich końcach. Na specjalne zamówienie zawór można zastąpić wstępnie ustawioną kryzą, która zapewni zadaną wielkość spadku / wzrostu temperatury. Rurka wirowa zawiera również serię wkładek zwanych „generatorami”, które oferują szeroki zakres natężeń przepływu dla każdego rozmiaru rurki wirowej. Te generatory dostosowują przepływ do zastosowania.

Większość produktów do chłodzenia miejscowego (chłodnica szaf sterowniczych, pistolet chłodzący oraz mini dysza chłodząca) mają stałą całkowitą przepustowość. Zawór został zastąpiony wstępnie ustawioną kryzą, która umożliwia rurce Vortex zapewnienie najwyższej dostępnej wydajności chłodzenia. Wyjątkiem jest regulowana dysza chłodząca, w której temperatura jest regulowana, a natężenie przepływu można zmieniać za pomocą wymiennych generatorów. Wszystkie te produkty do wytwarzania zimnego powietrza mają inne cechy, które ułatwiają ich montaż i utrzymują niski poziom hałasu.

hose_dual
Nastawne węże segmentowe ułatwiają operacje precyzyjnego chłodzenia oraz odmuchu
Reduktor ciśnienia R114-R138-R112-R121
Materiał wykonania: mosiądz; ciśnienie do 50 bar; odpowiedni do sprężonego powietrza, gazu i cieczy.
Kompaktowe filtry sprężonego powietrza AAF - 16 bar
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach
Rurki wirowe Vortex
Rurki wirowe są niedrogim, niezawodnym i niewymagającym konserwacji rozwiązaniem szeregu problemów przemysłowych związanych z chłodzeniem miejscowym.
Scroll to Top

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wąż przegubowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wspornik dla dyszy rozpylającej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz magnetyczną bazę montażową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz złącze przegubowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednie węże montażowe

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz podkładki

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią kolumnę węglową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni dren kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz ziębniczy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz membranowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni osuszacz adsorpcyjny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią chłodnicę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią armaturę do noża powietrznego

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz elektroniczny sterownik przepływu powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni przepływomierz sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni zawór nadmiarowy

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni separator kondensatu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni odwadniacz

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni produkt

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtroreduktor

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiednią sprężarkę

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni generator

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni reduktor ciśnienia

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni tłumik hałasu

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni filtr

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz urządzenie do dejonizacji

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz odpowiedni system chłodzenia szafy sterowniczej

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz rurkę wirową

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet chłodzący

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz produkty do utrzymania czystości

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz przenośnik pneumatyczny Line Vac

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz pistolet pneumatyczny

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę rozpylającą

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze powietrzne o dużej mocy
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Wzmacniacz przepływu powietrza do wysokich temperatur
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Dysze i strumienice powietrzne
Czy potrzebujesz magnetyczną bazę montażową?
Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.
Czy potrzebujesz złącza przegubowe do dysz?
Złącza przegubowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni.

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz regulowany wzmacniacz przepływu
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz wzmacniacz przepływu "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz dyszę pierścieniową "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "FULL-FLOW"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "SUPER"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Wypełnij formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to szybkie przygotowanie oferty.

Dobierz Nóż Powietrzny "STANDARD"
Czy potrzebujesz reduktor ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.
Czy potrzebujesz filtr sprężonego powietrza?
W celu zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem, korozją I zabrudzeniami zalecamy montaż dodatkowego filtra sprężonego powietrza tuż przed miejscem zainstalowania produktu do aplikacji sprężonego powietrza, który odfiltruje pozostałości mgły olejowej oraz wody w instalacji sprężonego powietrza

Postaraj się wypełnić formularz możliwie szczegółowo. Umożliwi nam to najszybsze dotarcie do Ciebie z ofertą na, w której dowiesz się o dostępności produktu i cenie

Dobierz produkt - "Nazwa produktu"
Czy potrzebujesz reduktora ciśnienia?
Umożliwi łatwą regulację ciśnienia roboczego, co pozwoli na prawidłową pracę produktu do aplikacji sprężonego powietrza bez zużywania jego nadmiernej ilości. Obniżenie ciśnienia powietrza ze 100 PSIG do 80 PSIG zmniejsza zużycie powietrza o prawie 20%, oraz zmniejsza wymaganą moc wejściową o 10%. W zestawie znajduje się manometr.