Specjalne chłodnice szaf sterowniczych

Firma EXAIR produkuje specjalne chłodnice szaf sterowniczych klasy NEMA 12 (IP54), 4 (IP66) i 4X (IP66) spełniające określone wymagania środowiskowe, jak również zestawy do montażu bocznego przeznaczone do montażu chłodnic na ścianie bocznej obudowy. Podwójne chłodnice szaf sterowniczych, chłodnice szaf sterowniczych do wysokich temperatur, chłodnice szaf sterowniczych do czyszczenia stref niezagrożonych i chłodnice szaf sterowniczych ze stali nierdzewnej typu 316 są dostępne z magazynu.


  Podwójne chłodnice szaf sterowniczych: Są idealne do dużych obudów elektrycznych i dużych obciążeń cieplnych. Dostępne są podwójne chłodnice szaf sterowniczych o następujących mocach chłodniczych: 3.400 BTU/h (857 kcal/h), 4.000 BTU/h (1.007 kcal/h), 4.800 BTU/h (1.209 kcal/h) i 5.600 BTU/h (1.411 kcal/h). Aby uzyskać więcej informacji, proszę się skontaktować z Inżynierem ds. Zastosowań.

  Dostępne są chłodnice szaf sterowniczych do wysokich temperatur otoczenia w zakresie 52° do 93°C . Wewnętrzne komponenty mogą wytrzymać wysokie temperatury (np. w pobliżu pieców, piekarników  itd.). Dostępne są również podwójne chłodnice szaf sterowniczych do wysokich temperatur.

  Chłodnice szaf sterowniczych do czyszczenia stref niezagrożonych są idealne do zanieczyszczonych stref, w których zanieczyszczenia mogą się normalnie przedostawać przez małe otwory lub kanały. W normalnych warunkach, chłodnica szaf sterowniczych do czyszczenia stref niezagrożonych zapewnia małe nadciśnienie w obudowie przez przepływ 28 l/min powietrza przez chłodnicę, gdy elektrozawór znajduje się w pozycji zamkniętej. Jeżeli termostat wykryje wysoką temperaturę, podaje napięcie na elektrozawór w celu doprowadzenia pełnego ciśnienia instalacji do chłodnicy i zapewnienia pełnej mocy chłodniczej. Ciągłe czyszczenie przez chłodnicę szaf sterowniczych do czyszczenia stref niezagrożonych nie dopuszcza do zanieczyszczenia, przegrzania lub zawilgocenia wnętrza obudowy.

  Chłodnice szaf sterowniczych ze stali nierdzewnej typu 316 klasy NEMA 4X są dostępne dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, środowisk agresywnych i korozyjnych oraz innych zastosowań, w których preferowana jest stal nierdzewna typu 316. Dostępne są moce chłodnicze od 650 do 5.600 BTU/h (164 do 1.411 kcal/h).

  Podwójne chłodnice szaf sterowniczych, chłodnice szaf sterowniczych do wysokich temperatur, chłodnice szaf sterowniczych do czyszczenia stref niezagrożonych i chłodnice szaf sterowniczych ze stali nierdzewnej typu 316 są dostępne z magazynu.

  Zestawy do montażu bocznego do chłodnic szaf sterowniczych zapewniają wygodny montaż do ściany bocznej obudowy elektrycznej do zastosowań, w których montaż górny nie jest możliwy ze względu na ograniczoną przestrzeń lub przeszkody nad obudową. Chłodnica szaf sterowniczych chroni wrażliwą elektronikę przed ciepłem, zanieczyszczeniami i wilgocią przy jednoczesnym zapewnieniu obudowie stopnia ochrony NEMA 12/4/4X.

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl