Elektroniczny sterownik przepływu powietrza EFC

Umożliwia kontrolowanie zużycia sprężonego powietrza, poprzez otwieranie elektrozaworów tylko wtedy, kiedy odmuch jest konieczny.

Idealane rozwiązanie do instalowania na przenośnikach taśmowych, gdzie często występują wolne przestrzenie pomiędzy elementami przeznaczonymi do odmuchu.


  Co to jest elektroniczny sterownik przepływu ?

  EFC™ jest przyjaznym elektronicznym sterownikiem przepływu sprężonego powietrza, który został zaprojektowany w celu ograniczenia zużycia sprężonego powietrza przy operacjach zdmuchiwania, suszenia, chłodzenia, transportu i eliminowania ładunków elektrostatycznych. Sterownik stanowi połączenie czujnika fotoelektrycznego i sterowania czasowego, które ogranicza zużycie sprężonego powietrza przez jego wyłączanie gdy nie ma żadnej części. Sterowanie czasowe umożliwia łatwe dopasowanie się do wymagań danego zastosowania, zapewniając jednocześnie elastyczność w wykrywaniu odległości. Sterownik posiada również osiem programowalnych trybów włączania i wyłączania.

  Dlaczego elektroniczny sterownik przepływu ?

  W większości firm sprężarka powietrza zużywa więcej energii elektrycznej niż jakiekolwiek inne urządzenie. Jedna prosta operacja, do której wykonania używane jest sprężone powietrze może być przyczyną marnotrawienia dużych pieniędzy na energię elektryczną, jeżeli nie będzie prawidłowo kontrolowana. Sterownik EFC został zaprojektowany w celu poprawienia wydajności przez ograniczenie zużycia sprężonego powietrza, a w rezultacie zmniejszenie jego kosztów. Sterownik włącza dopływ powietrza tylko wówczas gdy obecna jest obsługiwana część i doprowadza jedynie taką ilość powietrza, jak jest potrzebna do zakończenia określonego zadania lub operacji.

  Zastosowania:

  • Odmuchiwanie karoserii,
  • Czyszczenie opakowań,
  • Suszenie części po myciu,
  • Usuwanie pyłu,
  • Usuwanie odpadów,
  • Operacje napełniania,
  • Odpylanie przed lakierowaniem,
  • Usuwanie zanieczyszczeń,
  • Chłodzenie gorących części,
  • Neutralizacja ładunków elektrostatycznych,
  • Czyszczenie formowanych części.

  Zalety:

  • Łatwe podłączenie do zasilania elektrycznego: 100V-240VAC,
  • Stopień ochrony NEMA 4/IP56,
  • Kompaktowy czujnik do montażu w ograniczonych przestrzeniach,
  • Zegar analogowy z ośmioma funkcjami do załączania/wyłączania i sterowania impulsami,
  • Ustawienie czasu od 0,10 s do 120 h,
  • Czujnik odporny na wodę i pył, zapewniający dokładne odczyty,
  • Czujnik o doskonałej odporności na zakłócenia i obciążenia indukcyjne,
  • Czujnik o dużym zasięgu do 1 m.

  Sterownik EFC można łatwo podłączyć do zasilania elektrycznego o napięciu od 100V do 240VAC, co sprawia, że nadaje się do stosowania na całym świecie. Kompaktowy czujnik fotoelektryczny posiada regulację czułości i wykrywa obiekty z odległości do 1m. Czujnik posiada doskonałą odporność na zakłócenia i obciążenia indukcyjne, które są powszechne w środowiskach przemysłowych i daje się łatwo zainstalować w ograniczonych przestrzeniach za pomocą dostarczonego wspornika montażowego. System sterowania zapewnia elastyczność dzięki licznym trybom pracy zaworu i zwłokom czasowym. Obudowa z poliwęglanu nadaje się do użytku w wielu zastosowaniach, włącznie z tymi zlokalizowanymi w mokrych środowiskach.

  Wymiary:

  Specyfikacja:

   

  Wejście zasilające100V-240VAC, 50/60Hz, 0,25-0,45A.
  Wyjście zasilające (do czujnika)24VDC przy 0,65A
  CzujnikWejście 12-24VDC, pobór prądu 30mA
  ZasięgCzujnik odbiciowy (dyfuzyjny) do 1 m
  Stopień ochrony obudowyNEMA 4 / IP66
  Zakres temperatury-25°C do 55°C
  Spełnia wymagania dyrektywy RoHSTak
  Znak CETak

  Przykłady optymalizacji:

  $2.045,22 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy odmuchiwaniu wyświetlaczy płaskich

  Producent wyświetlaczy płaskich pracuje na 3 zmiany. Cykl produkcji jednego w pełni złożonego wyświetlacza zajmuje 40 sekund. Przed pakowaniem, producent stosuje nóż powietrzny jonizujący "Super" 305mm zasilany powietrzem o ciśnieniu 40 psig do odmuchu wyświetlacza w celu usunięcia ładunków elektrostatycznych, pyłu, zanieczyszczeń i resztek tworzywa z jego powierzchni. Sprężone powietrze jest podawane w sposób ciągły. Wyświetlacze są omiatane strumieniem powietrza jedynie przez 10 sekund. Przed pojawieniem się następnego wyświetlacza w położeniu odmuchu mija 30 sekund. Producent wytwarza 675 wyświetlaczy na zmianę (7,5 h), co daje łącznie 2.025 wyświetlaczy wyprodukowanych na dzień.

   

  https://www.pneuma.pl/wp-content/uploads/2019/05/1234-300x200.jpg

  Stara metoda:

  Nóż powietrzny jonizujący "Super" 305mm został zasilony sprężonym powietrzem o ciśnieniu 40 psig do czyszczenia wyświetlaczy. Przy ciśnieniu 40 psig, nóż powietrzny jonizujący "Super" 305mm zużywa 20,4 SCFM (577 l/min).
  Ciągłe odmuchiwanie przez 1.440 minut (24 h) dziennie X 20,4 SCFM = 29.376 SCF (831.341 l) zużytego sprężonego powietrza dziennie.

  Przed instalacją sterownika EFC:

  Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).

  29.376 SCF/1.000= 29,38 X $0,25 = $7,34 koszt sprężonego powietrza na dzień.

  Nowa metoda:

  Sterownik EFC został zainstalowany w celu wyłączenia dopływu sprężonego powietrza na 30 sekund każdego 40 sekundowego cyklu. (Wyłączenie powietrza na 75% cyklu.)

  Po zainstalowaniu sterownika EFC:

  Sterownik EFC wyłącza dopływ sprężonego powietrza na okres trzech 30-minutowych wymian zmian roboczych. Po wykryciu wyświetlacza, zegar włącza dopływ sprężonego powietrza na jedynie 10 sekund każdego 40 sekundowego cyklu (25% czasu cyklu).
  1.440 minut na dzień - 90 minut między zmianami = 1.350 minut pracy na dzień.

  1.350 minut x 25% = 337,5 minut zasilania sprężonym powietrzem na dzień
  337,5 minut x 20,4 SCFM = 6.885 SCF (194.846 l) zużytego sprężonego powietrza dziennie
  6.885 SCF/1.000 = 6,89 x $0,25 = $1,72 koszt sprężonego powietrza na dzień
  $7,34 (stary koszt sprężonego powietrza) - $1,72 (nowy koszt sprężonego powietrza) =
  $5,62 oszczędności na dzień x 7 dni w tygodniu =
  $39,33 oszczędności na tydzień x 52 tygodnie w roku =
  $2.045,22 oszczędności na rok.

  Zegar został ustawiony na „przedział” po wykryciu wyświetlaczy płaskich. Czujnik został zamontowany 25mm przed stacją odmuchu stosującą nóż powietrzny jonizujący. Po wykryciu wyświetlacza płaskiego, czujnik włączał natychmiast dopływ sprężonego powietrza i uruchamiał 10-sekundową sekwencję czasową do zamknięcia zaworu (odcięcia dopływu powietrza). W przypadku zatrzymania przenośnika, dopływ sprężonego powietrza nie był włączany do momentu wykrycia następnego wyświetlacza.

  $5.012,28 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy czyszczeniu zderzaków przed malowaniem

  Producent zderzaków samochodowych zainstalował nóż powietrzny jonizujący "Super" 1524mm w obszarze czyszczenia przed kabiną lakierniczą. Zderzaki wjeżdżają do tego obszaru w takiej samej orientacji, w jakiej są transportowane przed montażem do samochodu, poruszając się z prędkością 3 m na minutę w odstępie 305 mm między sobą. Zderzaki są omiatane strumieniem powietrza przez 10 sekund. Przez 6 sekund nie ma żadnego zderzaka w strumieniu powietrza zjonizowanego. Operacja jest wykonywana 24 godziny na dobę w systemie trzyzmianowym.

  https://www.pneuma.pl/wp-content/uploads/2019/05/123-300x200.jpg

  Nóż powietrzny jonizujący "Super" 1524mm został zasilony sprężonym powietrzem o ciśnieniu 40 psig do czyszczenia zderzaków. Przy ciśnieniu 40 psig, nóż powietrzny jonizujący Super 1524mm zużywa 102 SCFM (2.887 l/min).
  Ciągłe odmuchiwanie przez 1.440 minut (24 h) dziennie x 102 SCFM = 146.880 SCF (4.156.704 l) zużytego sprężonego powietrza dziennie.

  Przed instalacją sterownika EFC:

  Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).

  146.880 SCF/1.000=146,88 x $0,25 = $36.72 koszt sprężonego powietrza na dzień

  Nowa metoda:

  Sterownik EFC został zainstalowany w celu wyłączenia dopływu sprężonego powietrza na 6 sekund gdy nie ma zderzaka – skrócenie cyklu o 37,5%.
  1.440 minut x 37,5% = 540 minut czas wyłączenia na dzień

  Po zainstalowaniu sterownika EFC:

  146.880 SCF X 62,5%  = 91.800 SCF/1.000 = 91,8 x $0,25 =
  $22,95 koszt sprężonego powietrza na dzień
  $36,72 (stary koszt sprężonego powietrza) - $22,95 (nowy koszt sprężonego powietrza) =
  $13,77 oszczędności na dzień x 7 dni w tygodniu =
  $96,39 oszczędności na tydzień x 52 tygodnie w roku =
  $5.012,28 oszczędności na rok.

  Zegar został ustawiony na „przedział” po wykryciu zderzaków. Czujnik został zamontowany w pobliżu noży powietrznych jonizujących Super. Po wykryciu zderzaka, czujnik włączał natychmiast dopływ sprężonego powietrza i uruchamiał 10-sekundową sekwencję czasową do zamknięcia zaworu (odcięcia dopływu powietrza). W przypadku zatrzymania przenośnika, dopływ sprężonego powietrza nie był włączany do momentu wykrycia następnego zderzaka (ponownego załączenia przenośnika).

  $3.393 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy odmuchiwaniu zbiorników

  Firma która regeneruje duże zbiorniki ciśnieniowe przepuszcza zbiorniki przez piec, aby opalić starą farbę. Tylko jeden zbiornik na raz może być obrabiany. Pojedynczy zbiornik jest ładowany na przenośnik i system jest włączany. Przenośnik zaczyna się poruszać i szereg noży powietrznych "Super" używanych do odmuchu na wyjściu pieca jest włączanych. Przy ciśnieniu 80 psig, cztery noże powietrzne "Super" zużywają 348 SCFM (9.848 l/min) sprężonego powietrza. Odmuch pracuje przez 5 minut oczekując na przejście pierwszego zbiornika przez piec i zbliżenie się do strumienia powietrza (straty sprężonego powietrza wynoszą 1.740 SCF/49.242 l).

  https://www.pneuma.pl/wp-content/uploads/2019/05/zbiornik-300x200.jpg

  Przejście przez strumień powietrza zajmuje jedną minutę. Po zakończeniu odmuchu, przenośnik zatrzymuje się i powietrze jest wyłączane. Zbiornik obdarty z powłoki jest zdejmowany z przenośnika i kolejny zbiornik jest ładowany na drugim końcu. Zazwyczaj obrabianych jest 30 zbiorników ciśnieniowych na dzień, pięć dni w tygodniu.

  Stara metoda:

  Wykonanie procesu zajmuje 6 minut.
  6 minut x 348 SCFM = 2.088 SCFM (59.090 l)
  2.088 SCF x 30 zbiorników = 62.640 SCF (1.772.712 l)

  Przed instalacją sterownika EFC:

  Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).

  62.640 SCF/1.000 = 62,64 x $0,25 = $15,66 koszt sprężonego powietrza na dzień.

  Nowa metoda:

  Sterownik EFC został zainstalowany w celu wyłączenia dopływu sprężonego powietrza na 5 minut gdy nie ma żadnego zbiornika (dopływ powietrza włączony przez jedną minutę).
  1 minuta X 348 SCFM = 348 SCF x 30 zbiorników = 10.440 SCF (295.452 l)

  Po zainstalowaniu sterownika EFC:

  10.440 SCF/1.000 = 10,44 x $0,25 = $2,61 koszt sprężonego powietrza na dzień
  $15,66 (stary koszt sprężonego powietrza) - $2,61 (nowy koszt sprężonego powietrza) =
  $13,05 oszczędności na dzień x 5 dni w tygodniu =
  $65,25 oszczędności na tydzień x 52 tygodnie w roku =
  $3.393 oszczędności na rok.

  Zegar został ustawiony na „zwłoka wł/wył” po wykryciu zbiorników. Najlepsze miejsce na zamontowanie czujnika było na wyjściu pieca, które jest oddalone o 1 minutę od stacji odmuchu. Po rozpoczęciu wychodzenia zbiornika z pieca, rozpoczyna się sekwencja czasowa i włącza się dopływ sprężonego powietrza gdy zbiornik dociera do stacji odmuchu. Czas trwania odmuchu został ustawiony na jedną minutę.

  Jak ustawić elektroniczny sterownik przepływu - zobacz film

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl