Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności - detektor wycieków

Urządzenie umożliwiające lokalizację kosztownych nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza, parowej oraz gazowej w tym przewodów, kształtek, zaworów, siłowników i zbiorników ciśnieniowych.


  Co to jest ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności?

  Ultradźwiękowy wykrywacz wycieków jest ręcznym, wysokiej jakości przyrządem, który lokalizuje kosztowne nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza. Osoba korzystająca z detektora potrzebuje jedynie skierować go w kierunku domniemanej nieszczelności. W przypadku wykrycia wycieku, sygnał dźwiękowy jest słyszalny w słuchawkach oraz zapalają się diody na wyświetlaczu. Badanie różnych złączek, rur, zaworów i kształtek kompletnej instalacji można szybko i skutecznie wykonać z odległości do 6 m.

  Dlaczego ultradźwiękowy detektor nieszczelności?

  Instalacje które nie są konserwowane mogą powodować straty do 30% wydajności sprężarki poprzez nieszczelności, które nie są wykrywane. Sprężanie powietrza jest kosztowną operacją. Eliminowanie strat sprężonego powietrza redukuje całkowite koszty eksploatacyjne. W dużych instalacjach, koszt małego wycieku może być nieznaczny, ale zlokalizowanie i usunięcie wielu małych nieszczelności może dać duże oszczędności energii.

  Co to są ultradźwięki?

  Ultradźwięki są falami dźwiękowymi, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Większość ludzi słyszy częstotliwości w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Dźwięki o częstotliwości od 20 kHz do 100 kHz nie są słyszalne i nazywane są „ultradźwiękami”. Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności model 9061 przekształca ultradźwięki na dźwięki o zakresie częstotliwości słyszalnym przez ludzi. (Częstotliwość dźwięków generowanych przez wykrywacz jest 32 razy niższa od częstotliwości odbieranego dźwięku.) 

  Zalety detektora nieszczelności EXAIR:

  • Wykrywa nieszczelność powietrza pod ciśnieniem z odległości do 6 m
  • Przekształca ultradźwięki w dźwięki o słyszalnej częstotliwości
  • Wyświetlacz LED potwierdza zlokalizowanie nieszczelności
  • Wykrywa nieszczelności w głośnych środowiskach przemysłowych
  • Kontrole czułości zapewniają dokładność wykrywania
  • Odporny na wpływ zanieczyszczeń i wiatru
  • W zestawie akcesoria do wykrywania nieszczelności w trudnodostępnych miejscach
  • Wytrzymała walizka
  • Spełnia normy ASTM

  Zastosowania detektora wycieków:

  • Lokalizuje nieszczelności w instalacjach powietrznych, parowych i gazowych (gazy niepalne), w tym w przewodach, kształtkach, zaworach, siłownikach i zbiornikach ciśnieniowych
  • Wykrywa źródła zużycia łożysk i przekładni
  • Lokalizuje wyładowania łukowe w instalacji elektrycznej
  • Wykrywa nieszczelności w instalacjach chłodzących i klimatycznych
  • Lokalizuje nieszczelności w układach hamulcowych, rurkach, oponach i chłodnicach
  • Wykrywa pęknięcia w poruszających się gumowych paskach klinowych
  • Wykrywa przecieki w systemach podciśnieniowych
  • Kontroluje stan uszczelek silnikowych

  Przykłady optymalizacji:

  W zakładzie, w którym występują wysokie poziomy hałasu, bardzo trudno jest zlokalizować nieszczelności wyłącznie na słuch. Większość hałasów zakładowych mieści się w normalnym zakresie słyszalnym ludzkiego słuchu, natomiast powietrze uciekające z małego otworu ma właściwości ultradźwiękowe. Wykrywacz można ustawić na odfiltrowanie hałasu tła za pomocą  trzech ustawień czułości X1, X10 i X100 łącznie z przełącznikiem tarczowym „wł/wył” do bardzo czułej regulacji.

  https://www.pneuma.pl/wp-content/uploads/2019/05/wykrywacz-300x200.jpg

  Sondę paraboliczną lub przedłużkę rurową (pokazane poniżej) można również podłączyć do wykrywacza, aby zamaskować intensywny hałas tła. Wykrywacz wykrywa jedynie ultradźwięki, które są generowane.

  Ultradźwięki rozchodzą się kierunkowo i są najgłośniejsze u źródła. Zawirowania wytworzone przez powietrze wydostające się przez mały otwór generują ultradźwięki. Ten emitowany dźwięk nazywany jest „białym szumem” i występuje gdy powietrze przemieszcza się ze strefy wysokiego ciśnienia np. rury lub zbiornika i ucieka do strefy niskiego ciśnienia takiego jak pomieszczenie.

  Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności przekształca przepływ turbulentny na częstotliwość, która jest słyszalna przy użyciu słuchawek. W miarę zbliżania się wykrywacza do nieszczelności, coraz więcej diod zapala się na wyświetlaczu w celu potwierdzenia źródła nieszczelności. W niektórych przypadkach, domniemana nieszczelność znajduje się w gorącej strefie i/lub blisko części ruchomych. Przedłużka rurowa i sonda paraboliczna umożliwiają zbadanie tych trudnych lokalizacji z odległości w celu wyodrębnienia nieszczelności.

  Załóżmy jedną małą nieszczelność o wielkości odpowiadającej otworowi o średnicy 1,6 mm. Przy ciśnieniu 80 psig, nieszczelność zużywa 108 l/min.

  Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).
  Wartość zużytego powietrza na godzinę = SCFM zużyte x 60 minut x koszt/1.000 SCF
  = 3,8 x 60 x 0,25/1.000
  = $0,06 na godzinę
  = $1,44 przez okres 24 godzin
  = $10,08 na tydzień
  = $524,16 na rok

  Jak używać detektora nieszczelności EXAIR - zobacz film

  Detektor nieszczelności systemów próżniowych- zobacz film

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl