Starannie zaprojektowane dysze i strumienice powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza.

Proste rozwiązanie, które ogranicza nadmierne zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu podczas operacji pneumatycznych. Dysze i strumienice firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

 

Oszczędności sprężonego powietrza, w porównaniu do otwartych rurek miedzianych lub rur z otworami powszechnie używanych do odmuchiwania mogą wynosić aż 80%. Mniejsze zużycie sprężonego powietrza oznacza mniejszy hałas. Średnie obniżenie poziomu hałasu wynosi 10 dBA. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne spełniają wymagania przepisów OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania.

 

Dla porównania otwarta rurka miedziana 1/4″ (6mm) zużywa sprężonego powietrza w ilości 1.133 l/min, co odpowiada całej wydajności sprężarki o mocy 10 kM. Roczne koszty energii mogą przekraczać $1.000 na rok. Poziomy hałasu powyżej 100 dBA są powszechnie generowane. Gdy ciśnienie sprężonego powietrza przekracza wartość 2 bar (30 psig), otwarta rurka lub rura z otworami narusza wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia statycznego.

 

Zastosowania:Starannie zaprojektowane dysze i strumienice powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza.

 

Proste rozwiązanie, które ogranicza nadmierne zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu podczas operacji pneumatycznych. Dysze i strumienice firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

 

Oszczędności sprężonego powietrza, w porównaniu do otwartych rurek miedzianych lub rur z otworami powszechnie używanych do odmuchiwania mogą wynosić aż 80%. Mniejsze zużycie sprężonego powietrza oznacza mniejszy hałas. Średnie obniżenie poziomu hałasu wynosi 10 dBA. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne spełniają wymagania przepisów OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania.

 

Dla porównania otwarta rurka miedziana 1/4″ (6mm) zużywa sprężonego powietrza w ilości 1.133 l/min, co odpowiada całej wydajności sprężarki o mocy 10 kM. Roczne koszty energii mogą przekraczać $1.000 na rok. Poziomy hałasu powyżej 100 dBA są powszechnie generowane. Gdy ciśnienie sprężonego powietrza przekracza wartość 2 bar (30 psig), otwarta rurka lub rura z otworami narusza wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia statycznego.

 

Zastosowania:
 • Czyszczenie części
 • Usuwanie wiórów
 • Suszenie części
 • Zdmuchiwanie cieczy
 • Chłodzenie części
 • Transport materiałów
 • Wypychanie części
 • Transport włókien
 • Wspomaganie powietrzem

Dysze powietrzne wykorzystują efekt Coandy lub małe dysze kierunkowe do wzmocnienia strumienia sprężonego powietrza co najmniej 25 razy. Jak pokazano powyżej, sprężone powietrze (czarne strzałki) jest wyrzucane przez szereg dysz na zewnętrznym obwodzie. Podczas ruchu powietrza wzdłuż zewnętrznej ścianki dyszy, otaczające powietrze (niebieskie strzałki) jest wciągane do głównego strumienia. Wytworzony strumień jest strumieniem o dużej objętości i dużej prędkości zużywającym małe ilości sprężonego powietrza. Powietrze jest zawsze wyrzucane i dlatego może być bezpiecznie usunięte, znacznie poniżej wymagań przepisów OSHA w zakresie ciśnienia zatkania, jeżeli koniec dyszy zostanie zatkany.

 • Obniżenie kosztów sprężonego powietrza
 • Średnie obniżenie hałasu o 10 dBA
 • Oszczędność sprężonego powietrza
 • Poprawione działanie operacji odmuchiwania
 • Kompaktowe
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie poziomu hałasu
 • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia
 • Usprawnienie produkcji

Bezpieczne i wydajne użycie sprężonego powietrza

 

Nieefektywne użycie sprężonego powietrza do zastosowań odmuchiwania może stwarzać problemy z powodu kosztów energii, poziomu hałasu i potencjalnego zagrożenia dla personelu, który jest narażony na działanie powietrza o wysokim ciśnieniu. Otwarte przewody rurowe i rurki miedziane oraz rury z otworami stanowią kilka przykładów powszechnych urządzeń naruszających przepisy. Zużywają one ogromne ilości energii i często generują poziomy hałasu powyżej 100 dBA.

 

Ograniczenie kosztów energii

 

Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów energii jest prawidłowa konserwacja i użycie systemu sprężonego powietrza. Nieszczelności i zanieczyszczone filtry wymagają regularnej konserwacji. Oszczędności energii można również realizować poprzez wymianę przestarzałych silników i elementów sterujących na modele o dużej sprawności, które często spłacają się w krótkim okresie czasu.

 

Najważniejszym czynnikiem znacznie zwiększającym sprawność jest prawidłowe użytkowanie. Zastosowanie starannie zaprojektowanych produktów takich dysza powietrzna Super może ograniczyć koszty eksploatacyjne, ponieważ zużywa ona jedynie część sprężonego powietrza zużywanego przez typowe urządzenia pneumatyczne. Ponadto, wszystkie z dysz i strumienic powietrznych pokazanych na tej stronie można wielokrotnie włączać i wyłączać z natychmiastowym skutkiem, co oznacza, że sprężone powietrze jest zużywane tylko wówczas gdy jest to konieczne.

 

Ograniczenie poziomu hałasu

 

Wysoki poziom hałasu stanowi powszechny problem w wielu zakładach. Hałas generowany przez sprężone powietrze często przekracza wymagania przepisów w zakresie poziomu ekspozycji na hałas, skutkując utratą słuchu u osób pracujących w pobliżu źródła hałasu. Hałaśliwe podmuchy przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig), które generują poziomy hałasu rzędu 100 dBA można ograniczyć do jedynie 74 dBA w przypadku zastosowania dyszy powietrznej Super model 1100. Przy powyższym ciśnieniu, można uzyskać dużą siłę bez dużego hałasu.

 

Maks. dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wg OHSA*

 

 

Godziny na dzień (stały hałas) 8 7 4 3 2 1 0,5
Poziom hałasu [dBa] 90 91 95 97 100 105 110

Wyeliminowanie szkodliwych ciśnień zatkania

 

Powietrze może być niebezpieczne jeżeli ciśnienie wylotowe otworu, węża lub rury miedzianej będzie wyższe od 2 bar (30 psig). W przypadku gdy otwór zostanie zatkany ręką lub inną częścią ciała, powietrze może się dostać do krwioobiegu przez skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne produkowane przez EXAIR zostały zaprojektowane w sposób bezpieczny. Wszystkie mogą być zasilane sprężonym powietrzem o wyższym ciśnieniu w sposób bezpieczny i spełniają normę OSHA 1910.242(b).

Zużycie powietrza, siła i poziom hałasu są podane dla każdej dyszy i strumienicy powietrznej pokazanej na naszej stronie.

 

Proszę rozpatrzyć poniższy przykład, w którym dysza powietrzna Mini Super model 1102 zastępuje otwartą rurę o średnicy 1/8″ (3,2 mm). Oszczędności sprężonego powietrza są łatwe do obliczenia i okazują się znaczące. Czas zwrotu zakupu dysz i strumienic powietrznych, w tym filtra i kosztów instalacyjnych, jest liczony w tygodniach, a nie latach jak to ma miejsce w przypadku innego sprzętu obniżającego koszty. Obliczenia wykonano przy założeniu pracy przez 40 godzin w tygodniu, 52 tygodnie w roku.

 

Zużycie sprężonego powietrza przez otwarty przewód rurowy i rurę miedzianą
Ciśnienie Zużycie powietrza przez urządzenia pneumatyczne domowej roboty
Otwarty przewód rurowy Otwarta rura miedziana
psig bar   1/4″ 5/16″ 3/8″ 1/8″ 1/4″ 3/8″
80 5.5 SCFM 33 58 87 70 140 240
l/min 934 1.641 2.462 1.981 3.962 6.792

Przykład:

Istniejącym urządzeniem jest otwarta rura o średnicy 1/8″ (3,2mm) zasilana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie powietrza zgodnie z powyższą tabelą wynosi 70 SCFM (1.981 l/min).

 

Zastosować dyszę powietrzną Mini Super 1/8 FNPT model 1102 zasilaną również sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie sprężonego powietrza przez dyszę powietrzną Mini Super model 1102 wynosi 10 SCFM (283 l/min). (Aby znaleźć zużycie sprężonego powietrza dla wszystkich naszych dysz i strumienic powietrznych, patrz Szybkie porównanie dysz i strumienic powietrznych.)

 

Zaoszczędzone sprężone powietrze =70 – 10 = 60 SCFM (1.981 – 283 =1.698 l/min)

 

W tym przypadku, praca urządzenia jest ciągła. Jeżeli cykl pracy wynosiłby 20%, wówczas zaoszczędzone sprężone powietrze = 60 x 0,2 = 12 SCFM (1.698 x 0,2 = 340 l/min)

 

Większość dużych zakładów zna swoje koszty za 1000 stóp sześciennych (SCF) sprężonego powietrza (10.000 litrów). Jeżeli nie znasz swojego rzeczywistego kosztu za 1.000 SCF, można zastosować $0,25 (koszt za 10.000 litrów wynosi około $0,089)

 

Zaoszczędzone dolary na godzinę = zaoszczędzone SCFM x 60 minut x koszt/1.000 SCF (zaoszczędzone l/min x 60 min x koszt/10.000 l)

 

= 60 x 60 x 0,25/1.000 (= 1,698 x 60 x.089/10,000)
= $0,90/h
$0,90/h oznacza $36.00/tydzień i
$1.872,00/rok oszczędności z jednej dyszy!

Dysze powietrzne są dostępne w wielu konfiguracjach i wykonaniach materiałowych (aluminium, cynk, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywo PEEK). Starannie zaprojektowane dysze powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza. Dysze powietrzne firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii. Wiele zakładów energetycznych oferuje obecnie atrakcyjne rabaty dla zakładów, które przechodzą na stosowanie dysz powietrznych Super.

 

 • Stal nierdzewna typu 303 – wysokie temperatury i środowiska korozyjne. Temperatura maks.: 426°C
 • Stal nierdzewna typu 316 – wysokie temperatury, środowiska korozyjne i zużycie mechaniczne. Temperatura maks.: 538°C
 • Mosiądz – ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 204°C
 • Stop cynkowo-aluminiowy – ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 121°C
 • Tworzywo PEEK – zastępuje metale w agresywnych środowiskach. Zapewnia odporność chemiczną i jest nieuszkadzający. Temperatura maks.: 160°C
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła Poziom hałasu
        l/min uncja gram dBA

HP1126

Stop cynkowo-aluminiowy 1-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/8 FNPT 495 1† 454 82

HP1126SS

Stal nierdzewna typu 316 1-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/8 FNPT 495 1† 454 82

HP1002

Mosiądz Dysza powietrzna Safety o dużej mocy 1/4 FNPT 906 1,8* 816 87

HP1002SS

Stal nierdzewna typu 303 Dysza powietrzna Safety o dużej mocy 1/4 FNPT 906 1,8* 816 87

1104

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 3/8 FNPT 991 1,9* 862 82

1104SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 3/8 FNPT 991 1,9* 862 82

1104-PEEK

Tworzywo PEEK Duża dysza powietrzna Super 3/8 FNPT 991 1,9* 862 82

1105

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 3/8 MNPT 991 1,9* 862 82

1105SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 3/8 MNPT 991 1,9* 862 82

HP1125

Stop cynkowo-aluminiowy 2-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/4 FNPT 1.039 2,2† 998 83

HP1125SS

Stal nierdzewna typu 316 2-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/4 FNPT 1.039 2,2† 998 83

1111-4

Stop cynkowo-aluminiowy Blok dysz powietrznych Super 3/8 FNPT 1.585 3,2* 1.451 82

1106

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1/2 FNPT 1.699 3,3* 1.497 87

1106SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 1/2 FNPT 1.699 3,3* 1.497 87

1107

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1/2 MNPT 1.699 3,3* 1.497 87

1107SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 1/2 MNPT 1.699 3,3* 1.497 87

1112

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 3/4 FNPT 2.577 4,5* 2.041 96

1112SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 3/4 FNPT 2.577 4,5* 2.041 96

1113

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 3/4 MNPT 2.577 4,5* 2.041 96

1113SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 3/4 MNPT 2.577 4,5* 2.041 96

1111-7

Stop cynkowo-aluminiowy Blok dysz powietrznych Super 1/2 FNPT 2.773 5,7* 2.585 85

1114

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1 FNPT 3.823 6,6* 3.005 99

1114SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 1 FNPT 3.823 6,6* 3.005 99

1115

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1 MNPT 3.823 6,6* 3.005 99

1115SS

Stal nierdzewna typu 316 Duża dysza powietrzna Super 1 MNPT 3.823 6,6* 3.005 99

1111-12

Stop cynkowo-aluminiowy Blok dysz powietrznych Super 1 FNPT 4.754 9,8* 4.445 89

1116

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1-1/4 FNPT 5.324 9,4* 4.252 102

1117

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1-1/4 MNPT 5.324 9,4* 4.252 102

1118

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1-1/4 FNPT 8.495 15* 6.804 106

1119

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1-1/4 MNPT 8.495 15* 6.804 106

1120

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1-1/4 FNPT 13.026 23* 10.433 109

1121

Stop cynkowo-aluminiowy Duża dysza powietrzna Super 1-1/4 MNPT 13.026 23* 10.433 109

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

† Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,64mm

FNPT= gwint wewnętrzny NPT

MNPT= gwint zewnętrzny NPT

 

Wymiary - 1-calowa płaska dysza powietrzna "Super" o dużej mocy, modele: HP1126, HP1126SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary dysza powietrzna "Safety" o dużej mocy (gwint wewnętrzny 1/4 NPT), modele: HP1002 i HP1002SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - 2-calowa płaska dysza powietrzna "Super" o dużej mocy, modele: HP1125 i HP1125SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1104, 1104SS, 1104-PEEK
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1105, 1105SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1106, 1106SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1107, 1107SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1112, 1112SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1113, 1113SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1114, 1114SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1115, 1115SS
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1116
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1117
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1118
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1119
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1120
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1121
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - bloki dysz powietrznych "Super", model 1111-4
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - bloki dysz powietrznych "Super", model 1111-7
Schemat przepływu powietrza
Wymiary - bloki dysz powietrznych "Super", model 1111-12
Schemat przepływu powietrza
 
   
   
   
   
   
   
   
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła Poziom hałasu
        l/min uncja gram dBA

1108SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Atto Super M4 x 0.5 71 2,0* 58

1108-PEEK

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Atto Super M4 x 0.5 71 2,0* 58

1108SS-NPT

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Atto Super 1/8 MNPT 71 2,0* 58

1108-PEEK-NPT

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Atto Super 1/8 MNPT 71 2,0* 58

1109SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Pico Super M5 x 0.5 139 5,0* 68

1109-PEEK

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Pico Super M5 x 0.5 139 5,0* 68

1109SS-NPT

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Pico Super 1/8 MNPT 139 5,0* 68

1109-PEEK-NPT

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Pico Super 1/8 MNPT 139 5,0* 141,7 68

1110SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Nano Super M6 x 0.75 235 8,1* 230 75

1110-PEEK

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Nano Super M6 x 0.75 235 8,1* 230 75

1110SS-NPT

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Nano Super 1/8 MNPT 235 8,1* 230 75

1110-PEEK-NPT

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Nano Super 1/8 MNPT 235 8.1* 230 75

1001

Mosiądz Dysza powietrzna Safety 1/8 FNPT 283 9* 255 78

1102

Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Mini Super 1/8 FNPT 283 9* 255 71

1102-PEEK

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Mini Super 1/8 FNPT 283 9* 255 71

1102SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Mini Super 1/8 FNPT 283 9* 255 71

1103

Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Mini Super 1/8 MNPT 283 9* 255 71

1103SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Mini Super 1/8 MNPT 283 9* 255 71

1126

Stop cynkowo-aluminiowy 1-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/8 FNPT 297 9,8† 278 75

1126SS

Stal nierdzewna typu 316 1-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/8 FNPT 297 9,8† 278 75

1010SS

Stal nierdzewna typu 303 Dysza powietrzna Micro 1/8 MNPT 368 12* 340 80

1009

Aluminium Regulowana dysza powietrzna 1/8 MNPT 368 12** 340 79

1009SS

Stal nierdzewna typu 303 Regulowana dysza powietrzna 1/8 MNPT 368 12** 340 79

1100

Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 396 13* 368 74

1100-PEEK

Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 396 13* 368 74

1100SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 396 13* 368 74

1101

Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1/4 MNPT 396 13* 368 74

1101SS

Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 1/4 MNPT 396 13* 368 74

1002

Mosiądz Dysza powietrzna Safety 1/4 FNPT 481 16* 454 80

1002SS

Stal nierdzewna typu 303 Dysza powietrzna Safety 1/4 FNPT 481 16* 454 80

1003

Mosiądz Dysza powietrzna Safety 3/8 FNPT 509 18* 510 83

6019

Mosiądz Regulowana strumienica powietrzna 1/8 MNPT 509 16*** 454 83

6013

Mosiądz Strumienica powietrzna o dużej prędkości 1/8 MNPT 622 20† 567 82

1122

Stop cynkowo-aluminiowy 2-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 622 22† 624 77

1122SS

Stal nierdzewna typu 316 2-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 622 22† 624 77

Dysza ze wstecznym wydmuchem
Nowe dysze powietrzne ze wstecznym wydmuchem model 1004SS, 1006SS i 1008SS zostały zaprojektowane do czyszczenia wewnętrznych powierzchni rur, przewodów, węży i kanałów. Układ otworów zapewnia silny strumień powietrza w kształcie pierścienia do usuwania chłodziwa, wiórów lub zanieczyszczeń wytwarzanych podczas procesu obróbki. Dysza ta zapobiega wdmuchiwaniu wiórów w głąb rury lub poza koniec rury, co stanowi zagrożenie. Ponieważ strumień powietrza jest skierowany wstecz w stronę operatora, zaleca się używanie środków ochrony indywidualnej.

Widok z tyłu dyszy ze wstecznym wydmuchem.

Widok z przodu dyszy ze wstecznym wydmuchem.

Widok z boku dyszy ze wstecznym wydmuchem.

Wymiary i schemat przepływu dyszy ze wstecznym wydmuchem
Wymiary
Wymiary
Model A B C D
        Płaszczyzny Wlot
1006SS cal 1 0.75 5/8 1/4 NPT
mm 25 19 16
1008SS cal 2 1.5 1 13/32 1 NPT
mm 51 38 36
Specyfikacje
  Zużycie powietrza Poziom hałasu Najlepiej z:
rurami o średnicy wewn.
Model l/min dBA  
1004SS 127 75 1/4″-1″ (6,3mm-25,4mm)
1006SS 622 80 7/8″-4″ (22mm-102mm)
1008SS 1.614 89 2″-16″ (51mm-406mm)

Dodaj rurę przedłużającą

 

Przedłużki zapewniają niezbędny zasięg do wyczyszczenia rury, przewodu rurowego, węża lub kanału. Dostępne o długości do 72”.

 

Rury przedłużające
Model Opis
9492 Rura aluminiowa 6″ (152mm), M4x0.5
9493 Rura aluminiowa 12″ (305mm), M4x0.5
9495 Rura aluminiowa 24″ (610mm), M4x0.5
9497 Rura aluminiowa 36″ (914mm), M4x0.5
9187 Rura aluminiowa 6″ (152mm), 1/4 NPT
9188 Rura aluminiowa 12″ (305mm), 1/4 NPT
9189 Rura aluminiowa 18″ (457mm), 1/4 NPT
9190 Rura aluminiowa 24″ (610mm), 1/4 NPT
9191 Rura aluminiowa 36″ (914mm), 1/4 NPT
9192 Rura aluminiowa 48″ (1219mm), 1/4 NPT
9193 Rura aluminiowa 60″ (1524mm), 1/4 NPT
9194 Rura aluminiowa 72″ (1829mm), 1/4 NPT
900353 Rura aluminiowa 12″ (305mm), 1 NPT
901254 Rura aluminiowa 36″ (914mm), 1 NPT
901259 Rura aluminiowa 72″ (1829mm), 1 NPT

Osłony przeciwwiórowe

Osłona przeciwwiórowa model 901650 jest dostępna do przedłużek M4 x 0. Osłona przeciwwiórowa model 901222 jest dostępna do przedłużek 1/4 NPT. Należy jest stosować w celu ochrony operatorów przed zanieczyszczeniami.

 

Kup Pistolety odmuchowe “Safety” z dyszami ze wstecznym wydmuchem

Dysze powietrzne Super

Nagradzana dysza powietrzna “Super” zapewnia dużą siłę, skoncentrowany strumień powietrza o dużej prędkości do zastosowań odmuchiwania, chłodzenia, suszenia i czyszczenia. Poziom hałasu jest bardzo niski, a zużycie sprężonego powietrza ograniczone do minimum. Sprężone powietrze jest wyrzucane przez otwory zlokalizowane w rowkach, które się nie zatykają.

 

Dostępne są regulowane węże, podstawy magnetyczne i pistolety odmuchowe “Safety” (z opcjonalnymi przedłużkami). Oferowane są bloki dysz powietrznych “Super” i pistolety odmuchowe “Super Blast Safety” do zastosowań wymagających bardzo mocnej siły odmuchiwania.

 

Model Zużycie powietrza przy
5,5 bar (80 psig)
Siła* Poziom hałasu

 

Model 1100
(stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1100SS
(stal nierdzewna) 1/4 NPT

396
l/min
13
uncja
368
gram
74
dBA

Model 1100-PEEK Super Air Nozzle
Model 1100-PEEK
(Plastic) 1/4 NPT
396
l/min
13
uncja
368
gram
74
dBA
Model 1101
(stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1101SS
(stal nierdzewna) 1/4 NPT
396
l/min
13
uncja
368
gram
74
dBA

* Siła mierzona w odległości 305 mm od celu

 

Poziom hałasu mierzony w odległości 914 mm

 

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Starannie zaprojektowane dysze i strumienice powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza

Wymiary – dysza powietrzna “Super”

Wymiary – dysza powietrzna “Super”

Dysza powietrzna “Super” model 1101 i 1101SS

(gwint zewnętrzny 1/4 NPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy
5,5 bar (80 psig)
Siła* Poziom hałasu
l/min uncja gram dBA

1100

Stop cynkowo-aluminiowy Super Air Nozzle 1/4 FNPT 396 13 368 74

1100SS

Stal nierdzewna Super Air Nozzle 1/4 FNPT 396 13 368 74

1100-PEEK

Tworzywo PEEK Super Air Nozzle 1/4 FNPT 396 13 368 74

1101

Stop cynkowo-aluminiowy Super Air Nozzle 1/4 MNPT 396 13 368 74

1101SS

Stal nierdzewna Super Air Nozzle 1/4 MNPT 396 13 368 74

* Siła mierzona w odległości 305 mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914 mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

 

Schemat przepływu powietrza dyszy powietrznej “Super”

 

Model 1100, 1100SS, 1100-PEEK, 1101 i 1101SS

2-calowa płaska dysza powietrzna “Super”

2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” jest bardzo wydajną, unikalną płaską dyszą. W opatentowanej konstrukcji* zastosowano specjalną podkładkę w celu utrzymania podstawowego położenia części składowych. Dokładna ilość powietrza jest wypuszczana przez wąską szczelinę wzdłuż płaskiej powierzchni. W rezultacie uzyskuje się szeroki, silny i laminarny strumień powietrza o dużej prędkości. Zużycie powietrza i hałas są ograniczone do minimum.

Model Zużycie powietrza przy
5,5 bar (80 psig)
Siła* Poziom hałasu

Model 1122
(stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1122SS
(stal nierdzewna) 1/4 NPT

622
l/min
22
uncja
624
gram
77
dBA

* Siła mierzona w odległości 305 mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,38 mm

Poziom hałasu mierzony w odległości 914 mm.

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig).

 

Wymiary – 2-calowa płaska dysza powietrzna “Super”

2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” model 1122 i 1122SS

(gwint wewnętrzny 1/4 NPT)

Szybkie porównanie 2-calowych płaskich dysz powietrznych “Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy
5,5 bar
(80 psig)
Siła* Poziom hałasu
l/min uncja gram dBA
1122 Stop cynkowo-aluminiowy 2-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 622 22 624 77
1122SS Stal nierdzewna 2-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/4 FNPT 622 22 624 77

Poziom hałasu mierzony w odległości 914 mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

* Siła mierzona w odległości 305 mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,38 mm

 

Schemat przepływu powietrza 2-calowej płaskiej dyszy powietrznej “Super”

1-calowa płaska dysza powietrzna “Super”

1-calowa płaska dysza powietrzna “Super” jest bardzo wydajną, unikalną płaską dyszą. W opatentowanej konstrukcji* zastosowano specjalną podkładkę w celu utrzymania podstawowego położenia części składowych. Unikalna konstrukcja tej superwydajnej dyszy czyni ją idealną zarówno do ograniczonych przestrzeni jak i ograniczonych budżetów. Dokładna ilość powietrza jest wypuszczana przez wąską szczelinę wzdłuż płaskiej powierzchni.

Model Zużycie powietrza przy
5,5 bar (80 psig)
Siła* Poziom hałasu

 

Model 1126 1″ Flat Super Air Nozzle

Model 1126
(stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1126SS
(stal nierdzewna) 1/8 NPT

297
l/min
9,8
uncja
278
gram
75
dBA

*Siła mierzona w odległości 305 mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,38 mm

Poziom hałasu mierzony w odległości 914 mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – 1-calowa płaska dysza powietrzna “Super”

1-calowa płaska dysza powietrzna “Super” model 1126 i 1126SS

(gwint wewnętrzny 1/8 NPT)

Szybkie porównanie 1-calowych płaskich dysz powietrznych “Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

1126

Stop cynkowo-aluminiowy 1-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/8 FNPT 297 9,8 278 75

1126SS

Stal nierdzewna 1-calowa płaska dysza powietrzna Super 1/8 FNPT 297 9,8 278 75

Poziom hałasu mierzony w odległości 914 mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

* Siła mierzona w odległości 305 mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,38 mm

 

Schemat przepływu powietrza 1-calowej płaskiej dyszy powietrznej “Super”

Dysze powietrzne “Mini Super”

Dysza powietrzna “Mini Super” zapewnia dużą siłę, skoncentrowany strumień powietrza o dużej prędkości do zastosowań odmuchiwania, chłodzenia, suszenia i czyszczenia. Dysza powietrzna “Mini Super” posiada mniej otworów od dyszy powietrznej “Super”, co skutkuje mniejszym poziomem hałasu, zużyciem sprężonego powietrza i siłą.

 

Model Zużycie powietrza przy
5,5 bar (80 psig)
Siła* Poziom hałasu

Model 1102 (stop cynkowo-aluminiowy)
model 1102SS
(stal nierdzewna) 1/8 NPT

283 l/min 9 uncja 255 gram 71 dBA

Model 1102-PEEK
(tworzywo PEEK) 1/8 NPT

283 l/min 9 uncja 255 gram 71 dBA

Model 1103 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1103SS
(stal nierdzewna) 1/8 NPT

283 l/min 9 uncja 255 gram 71 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

Można łatwo zbudować system, który będzie dostosowany do wymagań Twojego zastosowania. Patrz Zamów Online poniżej, aby zbudować swój własny system z dyszą powietrzną Mini Super i regulowanym wężem lub regulowanym wężem i podstawą magnetyczną.

Wymiary – dysza powietrzna “Mini Super”

Dysza powietrzna Mini Super model 1102, 1102-PEEK i 1102SS

 

(gwint wewnętrzny 1/8 NPT)

Dysza powietrzna Mini Super model 1103 i 1103SS

 

(gwint zewnętrzny 1/8 NPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Mini Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
l/min uncja gram dBA
1102 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Mini Super 1/8 FNPT 283 9 255 71
1102-PEEK Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Mini Super 1/8 FNPT 283 9 255 71
1102SS Stal nierdzewna Dysza powietrzna Mini Super 1/8 FNPT 283 9 255 71
1103 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Mini Super 1/8 MNPT 283 9 255 71
1103SS Stal nierdzewna Dysza powietrzna Mini Super 1/8 MNPT 283 9 255 71

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

 

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

 

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

Schemat przepływu powietrza dyszy powietrznej “Mini Super”

Dysza powietrzna Micro

Dysza powietrzna Micro model 1010SS zapewnia precyzyjne odmuchiwanie za pomocą wąsko skoncentrowanego strumienia powietrza. Dzięki optymalnemu wciąganiu powietrza z otoczenia zapewnia skierowany strumień powietrza o dużej objętości i dużej prędkości. Poziom hałasu i zużycie sprężonego powietrza są niskie. Kompaktowy rozmiar pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja ze stali nierdzewnej jest idealna do wysokich temperatur, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz środowisk korozyjnych.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
Model 1010SS (stal nierdzewna typu 303) 1/8 MNPT 368 l/min 12 uncja 340 gram 80 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – dysza powietrzna “Micro”

Dysza powietrzna “Micro” model 1010SS ze stali nierdzewnej (gwint zewnętrzny 1/8 NPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Micro”
Model Materiał Opis Inlet Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
                                      l/min uncja gram dBA
1010SS Stal nierdzewna Dysza powietrzna Micro 1/8 MNPT 368 12 340 80

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 ps

 

Schemat przepływu powietrza dyszy powietrznej “Micro”

Dysza powietrzna “Nano Super”

Dysza powietrzna “Nano Super” model 1110SS zapewnia mocno skoncentrowany, silny strumień powietrza. Ta dysza o małej średnicy będzie pasować do ograniczonych przestrzeni, dostarczając dużą siłę odmuchu. Całkowita długość wynosi jedynie 0,78″ przy średnicy 0,25″, co pozwala na jej montaż w ograniczonych przestrzeniach. Wąsko skoncentrowany schemat przepływu powietrza jest silny, jego średnica wynosi 1,5″ przy ustawieniu w odległości 6″ od celu.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
Model 1110SS (stal nierdzewna) M6 x 0.75 235 l/min 8,1 uncja 230 gram 75 dBA
Model 1110-PEEK (tworzywo PEEK) M6 x 0.75 235 l/min 8,1 uncja 230 gram 75 dBA
Model 1110SS-NPT (stal nierdzewna) gwint zewnętrzny 1/8 NPT 235 l/min 8,1 uncja 230 gram 75 dBA

Model 1110-PEEK-NPT (tworzywo PEEK) gwint zewnętrzny 1/8 NPT

235 l/min 8,1 uncja 230 gram 75 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – dysza powietrzna “Nano Super”

Model 1110SS 316 ze stali nierdzewnej (M6 x 0.75)
Model 1110-PEEK z tworzywa PEEK (M6 x 0.75)
Model 1110SS-NPT ze stali nierdzewnej typu 316 (1/8 MNPT)
Model 1110-PEEK-NPT z tworzywa PEEK (1/8 MNPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Nano Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
                            l/min uncja gram dBA
1110SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Nano Super M6 x 0.75 235 8,1 230 75
1110-PEEK Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Nano Super M6 x 0.75 235 8,1 230 75
1110SS-NPT Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Nano Super gw. zewn. 1/8 NPT 235 8,1 230 75
1110-PEEK-NPT Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Nano Super gw. zewn. 1/8 NPT 235 8,1 230 75

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza

Dysza powietrzna “Pico Super”

Dysza powietrzna “Pico Super” model 1109SS zapewnia precyzyjne odmuchiwanie za pomocą mocno skoncentrowanego, silnego strumienia powietrza. Ta dysza o małej średnicy będzie pasować do ograniczonych przestrzeni, dostarczając dużą siłę odmuchu. Całkowita długość wynosi jedynie 0,63″ przy średnicy 0,20″, co pozwala na jej montaż w ograniczonych przestrzeniach. Wąsko skoncentrowany schemat przepływu powietrza jest silny, jego średnica wynosi 1,25″ przy ustawieniu w odległości 6″ od celu.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
Model 1109SS (stal nierdzewna typu 316) M5 x 0.5 139 l/min 5,0 uncja 142 gram 68 dBA
Model 1109-PEEK (tworzywo PEEK) M5 x 0.5 139 l/min 5,0 uncja 142 gram 68 dBA
Model 1109SS-NPT (stal nierdzewna typu 316) gwint zewn. 1/8 NPT 139 l/min 5,0 uncja 142 gram 68 dBA
Model 1109-PEEK-NPT (tworzywo PEEK) gwint zewn.1/8 NPT 139 l/min 5,0 uncja 142 gram 68 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

 

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

 

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

Wymiary – dysza powietrzna “Pico Super”

Model 1109SS ze stali nierdzewnej typu 316 (M5 x 0.5)
Model 1109-PEEK z tworzywa PEEK (M5 x 0.5)
Model 1109SS-NPT ze stali nierdzewnej typu 316 (1/8 MNPT)
Model 1109-PEEK-NPT z tworzywa PEEK (1/8 MNPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Pico Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
1109SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Pico Super M5 x 0.5 139 5,0 142 68
1109-PEEK Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Pico Super M5 x 0.5 139 5,0 142 68
1109SS-NPT Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Pico Super gw. zewn. 1/8 NPT 139 5,0 142 68
1109-PEEK-NPT Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Pico Super gw. zewn. 1/8 NPT 139 5,0 142 68

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Dysza powietrzna “Atto Super”

Dysza powietrzna “Atto Super” model 1108SS zapewnia najmniejsze, najprecyzyjniejsze odmuchiwanie za pomocą mocno skoncentrowanego, silnego strumienia powietrza. Ta dysza o małej średnicy będzie pasować do ograniczonych przestrzeni, dostarczając dużą siłę odmuchu. Całkowita długość wynosi jedynie 0,50″ przy średnicy 0,16″, co pozwala na jej montaż w ograniczonych przestrzeniach. Wąsko skoncentrowany schemat przepływu powietrza jest silny, jego średnica wynosi 1,0″ przy ustawieniu w odległości 6″ od celu.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

Model 1108SS (stal nierdzewna typu 316) M4 x 0.5
71 l/min 2,0 uncja 56,7 gram 58 dBA

Model 1108-PEEK (tworzywo PEEK) M4 x 0.5
71 l/min 2,0 uncja 56,7 gram 58 dBA

Model 1108SS-NPT (stal nierdzewna typu 316) gwint zewn. 1/8 NPT
71 l/min 2,0 uncja 56,7 gram 58 dBA

Model 1108-PEEK-NPT (tworzywo PEEK) gwint zewn. 1/8 NPT
71 l/min 2,0 uncja 56,7 gram 58 dBA
Wymiary – dysza powietrzna “Atto Super”

Model 1108SS ze stali nierdzewnej typu 316 (M4 x 0.5)
Model 1108-PEEK z tworzywa PEEK (M4 x 0.5)
Model 1108SS-NPT ze stali nierdzewnej typu (1/8 MNPT)
Model 1108-PEEK-NPT z tworzywa PEEK (1/8 MNPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Atto Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
1108SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Atto Super M4 x 0.5 71 2,0 56,7 58
1108-PEEK Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Atto Super M4 x 0.5 71 2,0 56,7 58
1108SS-NPT Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Atto Super gw. zewn. 1/8 NPT 71 2,0 56,7 58
1108-PEEK-NPT Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Atto Super gw. zewn. 1/8 NPT 71 2,0 56,7 58

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza

Regulowane dysze powietrzne

Regulowane dysze powietrzne zapewniają duże wzmocnienie przepływu powietrza przy jednoczesnym umożliwieniu użytkownikowi regulacji siły i przepływu w zakresie od „powiewu” do „silnego podmuchu”. Mikrometryczne pokrętło, które wskazuje otwarcie szczeliny pozwala wyregulować dyszę zgodnie z wymaganym przepływem i siłą. Na koniec ustawienie można zablokować za pomocą śruby dociskowej. Regulowana dysza powietrzna jest dostępna w wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej. Regulowana dysza powietrzna model 1009SS ze stali nierdzewnej jest idealna do wysokich temperatur, przemysłu spożywczego i środowisk korozyjnych.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
Model 1009 (aluminium)
Model 1009SS (stal nierdzewna) 1/8 MNPT
368 l/min 12 uncja 340 gram 79 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy ustawieniu fabrycznym 0,20mm

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – regulowana dysza powietrzna

Regulowana dysza powietrzna model 1009 i 1009SS

(gwint zewnętrzny 1/8 NPT)

Szybkie porównanie regulowanych dysz powietrznych
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
1009 Aluminium Regulowana dysza powietrzna 1/8 MNPT 368 12 340 79
1009SS Stal nierdzewna Regulowana dysza powietrzna 1/8 MNPT 368 12 340 79

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy ustawieniu fabrycznym 0,20mm

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza regulowanej dyszy powietrznej

Dysze powietrzne “Safety”

Dysze powietrzne “Safety” wykorzystują efekt Coandy do wzmocnienia strumienia sprężonego powietrza co najmniej 25 razy. Sprężone powietrze jest wypuszczane przez cienką szczelinę wokół zewnętrznego pierścienia. Szczelinowa końcówka umożliwia bezpieczny wylot strumienia powietrza o dużej objętości i dużej prędkości z dyszy powietrznej.

Rura

Dysze powietrzne “Safety” są dostępne w najpopularniejszych rozmiarach rur dla zapewnienia łatwej modernizacji istniejących urządzeń do odmuchiwania. Dysza powietrzna “Safety” model 1002SS ze stali nierdzewnej jest idealna do wysokich temperatur, przemysłu spożywczego i środowisk korozyjnych.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

Model 1001 (mosiądz) 1/8 NPT
283 l/min 9 uncja 255 gram 78 dBA

Model 1002 (mosiądz) Model 1002SS (stal nierdzewna) 1/4 NPT
481 l/min 16 uncja 453 gram 80 dBA

Model 1003 (mosiądz) 3/8 NPT
509 l/min 18 uncja 510 gram 83 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – dysza powietrzna “Safety”

Dysza powietrzna “Safety” model 1001 (rura)

(gwint wewnętrzny 1/8 NPT)

Dysza powietrzna “Safety” model 1002 i 1002SS (rura)

(gwint wewnętrzny 1/4 NPT)

Dysza powietrzna “Safety” model 1003 (rura)

(gwint wewnętrzny 3/8 NPT)

Szybkie porównanie dysz powietrznych “Safety”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
l/min uncja gram dBA
1001 Mosiądz Dysza powietrzna Safety 1/8 FNPT 283 9 255 78
1002 Mosiądz Dysza powietrzna Safety 1/4 FNPT 481 16 453 80
1002SS Stal nierdzewna typu 303 Dysza powietrzna Safety 1/4 FNPT 481 16 453 80
1003 Mosiądz Dysza powietrzna Safety 3/8 FNPT 509 18 510 83

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza dyszy powietrznej “Safety” (rura)

Modele 1001, 1002, 1002SS, 1003

Schemat przepływu powietrza dysz powietrznych Safety (rura)
Model   A B C D
1001 cal 1,1 2,1 4,1 6,0
mm 28 53 104 152
1002 cal 1,3 2,3 4,4 6,5
mm 33 58 112 165
1002SS cal 1,3 2,3 4,4 6,5
mm 33 58 112 165
1003 cal 1,3 2,4 4,7 7,0
mm 33 61 119 178
 

Duże dysze powietrzne “Super” zostały zaprojektowane w celu dostarczenia największej siły odmuchu, dzięki aerodynamicznej konstrukcji, która kieruje strumień powietrza w pojedynczy punkt zbieżności. Poziom hałasu jest niski, a zużycie sprężonego powietrza ograniczone do minimum przy jednoczesnym wciąganiu dużych ilości powietrza z otoczenia. Sprężone powietrze jest wypuszczane przez otwory rozmieszczone w rowkach, które się nie zatykają.

 

Dysze powietrzne “Super” 3/4 NPT wytwarzają siłę odmuchu 4,5 funta – powyżej 5 razy więcej od siły zwykłych dysz.

Dysze powietrzne “Super” 1 NPT wytwarzają siłę odnmuchu 6,6 funta – powyżej 8 razy więcej od siły zwykłych dysz.

Dysze powietrzne “Super” 1-1/4 NPT wytwarzają siłę odmuchu 23 funty – prawie 28 razy więcej od siły standardowej dyszy powietrznej “Super”!

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

Model 1104 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1104SS (stal nierdzewna)
Model 1104-PEEK (tworzywo PEEK) 3/8 NPT

991 l/min 1,9 funt 850 gram 82 dBA

Model 1105 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1105SS (stal nierdzewna) 3/8 NPT

991 l/min 1,9 funt 850 gram 82 dBA

Model 1106 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1106SS (stal nierdzewna) 1/2 NPT

1.699 l/min 3,3 funt 1.497 gram 87 dBA

Model 1107 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1107SS (stal nierdzewna) 1/2 NPT

1.699 l/min 3,3 funt 1.497 gram 87 dBA

Model 1112 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1112SS (stal nierdzewna) 3/4 NPT

2.577 l/min 4,5 funt 2.041 gram 96 dBA

Model 1113 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1113SS (stal nierdzewna) 3/4 NPT

2.577 l/min 4,5 funt 2.041 gram 96 dBA

Model 1114 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1114SS (stal nierdzewna) 1 NPT

3.823 l/min 6,6 funt 3.005 gram 99 dBA

Model 1115 (stop cynkowo-aluminiowy)
Model 1115SS (stal nierdzewna) 1 NPT

3.823 l/min 6,6 funt 3.005 gram 99 dBA

Model 1116 (stop cynkowo-aluminiowy) 1-1/4 NPT

5.324 l/min 9,4 funt 4.252 gram 102 dBA

Model 1117 (stop cynkowo-aluminiowy) 1-1/4 NPT

5.324 l/min 9,4 funt 4.252 gram 102 dBA

Model 1118 (stop cynkowo-aluminiowy) 1-1/4 NPT

8.495 l/min 15 funt 6.804 gram 106 dBA

Model 1119 (stop cynkowo-aluminiowy) 1-1/4 NPT

8.495 l/min 15 funt 6,804 gram 106 dBA

Model 1120 (stop cynkowo-aluminiowy) 1-1/4 NPT

13.026 l/min 23 funt 10.433 gram 109 dBA

Model 1121 (stop cynkowo-aluminiowy) 1-1/4 NPT

13.026 l/min 23 funt 10.433 gram 109 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – Duże dysze powietrzne Super

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 3/8 NPT)

 

model 1104, model 1104SS i model 1104-PEEK

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 3/8 NPT)

 

model 1105 i model 1105SS

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 1/2 NPT)

 

model 1106 i model 1106SS

 

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 1/2 NPT)

 

model 1107 i model 1107SS

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 3/4 NPT)

 

model 1112 i model 1112SS

 

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 3/4 NPT)

 

model 1113 i model 1113SS

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 1 NPT)

 

model 1114 i model 1114SS

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 1 NPT)

 

model 1115 i model 1115SS

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 1-1/4 NPT)

 

model 1116

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 1-1/4 NPT)

 

model 1117

 

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 1-1/4 NPT)

 

model 1118

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 1-1/4 NPT)

 

model 1119

Dysza powietrzna Super (gwint wewnętrzny 1-1/4 NPT)

 

model 1120

Dysza powietrzna Super (gwint zewnętrzny 1-1/4 NPT)

 

model 1121

Szybkie porównanie dużych dysz powietrznych “Super”
Model Materiał Opis Inlet Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
1104 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 3/8 FNPT 991 1,9 850 82
1104SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 3/8 FNPT 991 1,9 850 82
1104-PEEK Tworzywo PEEK Dysza powietrzna Super 3/8 FNPT 991 1,9 850 82
1105 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 3/8 MNPT 991 1,9 850 82
1105SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 3/8 MNPT 991 1,9 850 82
1106 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1/2 FNPT 1.699 3,3 1.497 87
1106SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 1/2 FNPT 1.699 3,3 1.497 87
1107 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1/2 MNPT 1.699 3,3 1,497 87
1107SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 1/2 MNPT 1.699 3,3 1.497 87
1112 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 3/4 FNPT 2.577 4,5 2.041 96**
1112SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 3/4 FNPT 2.577 4,5 2.041 96**
1113 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 3/4 MNPT 2.577 4,5 2.041 96**
1113SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 3/4 MNPT 2.577 4,5 2.041 96**
1114 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1 FNPT 3.823 6,6 3.005 99***
1114SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 1 FNPT 3.823 6,6 3.005 99***
1115 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1 MNPT 3.823 6,6 3.005 99***
1115SS Stal nierdzewna typu 316 Dysza powietrzna Super 1 MNPT 3.823 6,6 3.005 99***
1116 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1-1/4 FNPT 5.324 9,4 4.252 102****
1117 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1-1/4 MNPT 5.324 9,4 4.252 102****
1118 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1-1/4 FNPT 8.495 15 6.804 106*****
1119 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1-1/4 MNPT 8.495 15 6.804 106*****
1120 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1-1/4 FNPT 13.026 23 10.433 109*****
1121 Stop cynkowo-aluminiowy Dysza powietrzna Super 1-1/4 MNPT 13.026 23 10.433 109*****

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

**3 godzinna łączna ekspozycja na dzień bez ochrony słuchu wg OSHA

***2 godzinna łączna ekspozycja na dzień bez ochrony słuchu wg OSHA

****1 godzinna łączna ekspozycja na dzień bez ochrony słuchu wg OSHA

 

*****1/2 godzinna łączna ekspozycja na dzień bez ochrony słuchu wg OSHA

FNPT = gwint wewnętrzny NPT

MNPT = gwint wewnętrzny NPT

 

Schematy przepływu powietrza dużych dysz powietrznych “Super”

Model 1104, 1104SS, 1104-PEEK, 1105 i 1105SS

Model 1106, 1106SS, 1107 i 1107SS

Model 1112, 1112SS, 1113 i 1113SS

Model 1114, 1114SS, 1115 i 1115SS

Model 1116 i 1117

Model 1118 i 1119

Model 1120 i 1121

Bloki dysz powietrznych “Super”

Niektóre zastosowania wymagają bardzo dużej siły o obszernym zasięgu. Bloki dysz powietrznych “Super” firmy EXAIR zapewniają niewiarygodnie dużą siłę odmuchu. Bloki dysz powietrznych “Super” są idealne do wypychania części, jak również odmuchiwania, chłodzenia i suszenia.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

Model 1111-4 (stop cynkowo-aluminiowy) 3/8 NPT

1.585 l/min 3,2 funt 1.451 gram 82 dBA

Model 1111-7 (stop cynkowo-aluminiowy) 1/2 NPT

2.773 l/min 5,7 funt 2.585 gram 85 dBA

Model 1111-12 (stop cynkowo-aluminiowy) 1 NPT

4.754 l/min 9,8 funt 4.445 gram 89 dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – bloki dysz powietrznych “Super”

Blok dysz powietrznych “Super” model 1111-4

 

(gwint wewnętrzny 3/8 NPT)

Blok dysz powietrznych “Super” model 1111-7

 

(gwint wewnętrzny 1/2 NPT)

 

Blok dysz powietrznych “Super” model 1111-12

 

(gwint wewnętrzny 1 NPT)

Szybkie porównanie bloków dysz powietrznych “Super”
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
1111-4 Stop cynkowo-aluminiowy Blok dysz powietrznych Super 3/8 FNPT 1.585 3,2 1.451 82
1111-7 Stop cynkowo-aluminiowy Blok dysz powietrznych Super 1/2 FNPT 2.773 5,7 2.585 85
1111-12 Stop cynkowo-aluminiowy Blok dysz powietrznych Super 1 FNPT 4.754 9,8 4.445 89

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Szybkie porównanie bloków dysz powietrznych “Super”Schematy przepływu powietrza bloków dysz powietrznych “Super”

Blok dysz powietrznych Super model 1111-4

Blok dysz powietrznych Super model 1111-7

Blok dysz powietrznych Super model 1111-12

2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy

2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy jest bardzo wydajną, unikalną płaską dyszą. W opatentowanej konstrukcji* zastosowano specjalną podkładkę w celu utrzymania podstawowego położenia części składowych. Dokładna ilość powietrza jest wypuszczana przez wąską szczelinę wzdłuż płaskiej powierzchni. W rezultacie uzyskuje się szeroki, silny i laminarny strumień powietrza o dużej prędkości. Zużycie powietrza i hałas są ograniczone do minimum.

 

Strumień powietrza 2-calowej płaskiej dyszy powietrznej “Super” o dużej mocy nie zatyka się i spełnia normy OSHA 29 CFR – 1910.95(a) i 1910.242(b). 2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy model HP1125 posiada szczelinę powietrzną o szerokości 0,025″ (0,64mm), która jest regulowana za pomocą podkładki ze stali nierdzewnej znajdującej się między pokrywką i korpusem. Gruba podkładka ze stali nierdzewnej tworzy większą szczelinę w celu zwiększenia siły i przepływu powietrza.

 

Model HP1125 posiada konstrukcję ze stopu cynkowo-aluminiowego. Model HP1125SS jest zbudowany z wytrzymałej stali nierdzewnej typu 316 i jest idealny do wysokich temperatur, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz środowisk korozyjnych.

 

Komplet podkładek model HP1132SS jest dostępny do dyszy HP1125 i HP1125SS. Obejmuje on podkładki ze stali nierdzewnej o grubości 0,020″ (0,51mm) i 0,030″ (0,76mm) dostępne z magazynu.

Model Zużycie powietrza przy
5,5 bar (80 psig)
Siła* Poziom hałasu

Model HP1125
(stop cynkowo-aluminiowy)
Model HP1125SS
(stal nierdzewna) 1/4 NPT

1.039
l/min
2,2
funt
1.134
gram
83
dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,64mm

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Wymiary – 2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy

2-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy model HP1125 i HP1125SS 2″

 

(gwint wewnętrzny 1/4 NPT)

Szybkie porównanie 2-calowych płaskich dysz powietrznych “Super” o dużej mocy
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
HP1125 Stop cynkowo-aluminiowy 2-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/4 FNPT 1.039 2,2 1.134 83
HP1125SS Stal nierdzewna 2-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/4 FNPT 1.039 2,2 1.134 83

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu z zamontowaną podkładką o grubości 0,64mm

 

Schemat przepływu powietrza 2-calowej płaskiej dyszy powietrznej “Super” o dużej mocy

1-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy

1-calowa płaska dysza powietrzna “Super” jest bardzo wydajną, unikalną płaską dyszą. W opatentowanej konstrukcji* zastosowano specjalną podkładkę w celu utrzymania podstawowego położenia części składowych. Unikalna konstrukcja tej superwydajnej dyszy czyni ją idealną zarówno do ograniczonych przestrzeni jak i ograniczonych budżetów. Dokładna ilość powietrza jest wypuszczana przez wąską szczelinę wzdłuż płaskiej powierzchni. W rezultacie uzyskuje się szeroki, silny i laminarny strumień powietrza o dużej prędkości. Zużycie powietrza i hałas są ograniczone do minimum.

Model Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

Model HP1126
(stop cynkowo-aluminiowy)
Model HP1126SS
(stal nierdzewna) 1/8 NPT

495 SLPM 1 funt 462 gram 82 dBA
* Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,025″ (0,64mm)

 

Wymiary – 1-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy

 

1-calowa płaska dysza powietrzna “Super” o dużej mocy model HP1126 i HP1126SS 1″

 

(gwint wewnętrzny 1/8 NPT)

Szybkie porównanie 1-calowych płaskich dysz powietrznych “Super” o dużej mocy
  Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
HP1126 Stop cynkowo-aluminiowy 1-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/8 FNPT 495 1 462 82
HP1126SS Stal nierdzewna 1-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy 1/8 FNPT 495 1 462 82

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,64mm

 

Schemat przepływu powietrza 1-calowej płaskiej dyszy powietrznej “Super” o dużej mocy

Dysza powietrzna “Safety” o dużej mocy

Dysza powietrzna “Safety” o dużej mocy zapewnia dużą siłę odmuchu do zastosowań wymagających najwyższej siły i prędkości. Dysza powietrza “Safety” o dużej mocy zużywa więcej sprężonego powietrza od innych dysz powietrznych, ale zużycie to jest niższe w porównaniu do typowych urządzeń do odmuchu zapewniających taką samą siłę. Dysza ta spełnia wymagania przepisów OSHA w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania i hałasu.

  Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu

Model HP1002
(mosiądz)
Model HP1002SS
(stal nierdzewna) 1/4 NPT

906
l/min
1,8
funt
792
gram
87
dBA

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Dysza powietrzna “Safety” o dużej mocy (gwint wewnętrzny 1/4 NPT)
Szybkie porównanie dysz powietrznych “Safety” o dużej mocy
Model Materiał Opis Wlot Zużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig) Siła* Poziom hałasu
HP1002 Mosiądz Dysza powietrzna Safety o dużej mocy 1/4 FNPT 906 1,8 792 87
HP1002SS Stal nierdzewna Dysza powietrzna Safety o dużej mocy 1/4 FNPT 906 1,8 792 87

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza dyszy powietrznej “Safety” o dużej mocy

Strumienice powietrzne wciągają duże ilości wolnego powietrza z otoczenia do głównego strumienia w celu wytworzenia ukierunkowanego strumienia powietrza. Oba typy obejmują strumienicę powietrzną o dużej prędkości zapewniającą dużą siłę do usuwania wiórów, wypychania części i suszenia oraz regulowaną strumienicę powietrzną, w której strumień powietrza można regulować w zakresie od „powiewu” do „silnego podmuchu”.

 

Oba typy spełniają lub przewyższają wymagania przepisów OSHA.

 

Strumienica powietrzna o dużej prędkości model 6013

 

Zapewnia maksymalną siłę dzięki zawężonemu, bezpośredniemu strumieniowi powietrza. Najlepszy wybór do wypychania części, usuwania wiórów i suszenia części.

 

Komplety podkładek: Podkładki można używać do zmiany szczeliny w strumienicy powietrznej model 6013. Zmiana podkładek wpływa na zmianę zużycia sprężonego powietrza, siły, przepływu i wytworzenia podciśnienia. Zamów komplet podkładek do strumienicy powietrznej model 6313.

 

Regulowana strumienica powietrzna model 6019

 

Jest to regulowana wersja strumienicy powietrznej model 6013. Przepływ powietrza i siłę można łatwo regulować za pomocą mikrometrycznego wskaźnika szczeliny.

 

Jak działają strumienice powietrza

Strumienice powietrzne wykorzystują efekt Coandy (przyleganie gazu lub płynu o dużej prędkości do powierzchni ściany) w celu wytworzenia ruchu powietrza w ich otoczeniu. Jak pokazano powyżej, mała ilość sprężonego powietrza (czarne strzałki) jest przepuszczana przez wewnętrzną dyszę pierścieniową powyżej prędkości dźwięku. Wytwarzane jest podciśnienie, wciągające duże ilości powietrza z otoczenia lub wolnego do strumienia (niebieskie strzałki). Zarówno do wylotu jak i wlotu można podłączyć przewody, co umożliwia ustawienie strumienicy w większej odległości. W przypadku zablokowania wylotu, strumień powietrza zawraca z ciśnieniem dużo niższym od wymagań OSHA dotyczących ciśnienia przy zatkanym wylocie.

Strumienice powietrzne o dużej prędkości

Strumienica powietrzna o dużej prędkości model 6013 zapewnia maksymalną siłę dzięki zawężonemu, bezpośredniemu strumieniowi powietrza. Najlepszy wybór do wypychania części, usuwania wiórów i suszenia części.

Wymiary - strumienica powietrzna o dużej prędkości

Strumienica powietrzna o dużej prędkości model 6013 (gwint zewnętrzny 1/8 NPT)

Specyfikacje strumienic powietrznych o dużej prędkości
Parametry strumienic powietrznych o dużej prędkości
    Zużycie powietrza Siła* Poziom hałasu    
Model Rozmiar wlotu l/min uncja gram dBA    
6013 1/8 MNPT 622 20 567 82    

*Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,015″ (0,38mm).

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm.

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza strumienicy powietrznej o dużej prędkości

Regulowana strumienica powietrzna

Regulowana strumienica powietrzna model 6019 jest regulowaną wersją strumienicy powietrznej o dużej prędkości model 6013. Przepływ powietrza i siłę można łatwo regulować za pomocą mikrometrycznego wskaźnika szczeliny.

Wymiary - regulowana strumienica powietrzna

Regulowana strumienica powietrzna model 6019 (gwint zewnętrzny 1/8 NPT)

Specyfikacje regulowanych strumienic powietrznych
Parametry regulowanych strumienic powietrznych
    Zużycie powietrza Siła* Poziom hałasu
Model Rozmiar wlotu l/min uncja gram dBA
6019 1/8 MNPT 509 16 453 83

* Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy ustawieniu fabrycznym 0,006″ (0,15mm).

Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm.

Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

 

Schemat przepływu powietrza regulowanej strumienicy powietrznej

ANALIZA PRZYPADKU I: Suszenie przed malowaniem części profilowanych rolkowo

Problem: Części profilowane rolkowo są często malowane po wyprodukowaniu. Jeżeli smar nakładany podczas formowania nie zostanie całkowicie usunięty, farba nie przylgnie prawidłowo. Duży producent rur stosował otwarte dysze 1/4″ do usuwania smaru. Zużycie powietrza wynosiło 1700 l/min, a poziom hałasu przekraczał 90 dBA. Ponadto, punktowy strumień wytwarzany przez te dysze nie zapewniał odpowiedniego pokrycia powietrzem. Wynik: łuszcząca się farba, duży wskaźnik wybraków i skargi klientów.

Rozwiązanie: Do końców otwartych dysz zostały zamocowane dysze powietrzne model 1001. Szerszy, rozchodzący się strumień powietrza dostarczany przez te dysze osuszał części całkowicie, eliminując wybraki i skargi klientów. W wyniku obniżenia kosztów sprężonego powietrza, instalacja dysz spłaciła się w ciągu trzech tygodni. Poziom hałasu został obniżony o 9 dBA.

 

Komentarz: Poza dyszami powietrznymi, w walcowniach i formierkach rolkowych stosuje się noże powietrzne do suszenia taśmy przed formowaniem. Dysze pierścieniowe wytwarzające strumień powietrza w kształcie pierścienia do otoczenia powierzchni produktu i rurki wirowe do chłodzenia zgrzewów. Pełne informacje na temat produktów firmy EXAIR rozwiązujących te i inne problemy można znaleźć w innym miejscu w tym katalogu online.

ANALIZA PRZYPADKU II: Czyszczenie blachy stalowej

Problem: Blacha stalowa ocynkowana musi być oczyszczana z cząsteczek cynku podczas końcowej operacji walcowania. Rozdzielacz powietrza, składający się z 42 otwartych króćców 1/8″, został zainstalowany w poprzek blachy, odmuchując ją sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Chociaż ten układ zapewniał wytwarzanie zadowalającego produktu końcowego, zarówno poziom hałasu (99 dBA) jak i zużycie sprężonego powietrza były zbyt wysokie do przyjęcia.

Rozwiązanie: W istniejących króćcach zostały zainstalowane strumienice powietrzne o dużej prędkości model 6013. Zużycie sprężonego powietrza zostało ograniczone o około 30%, a poziom hałasu został ograniczony do 90 dBA – 300% obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego!!!

 

Komentarz: Jeżeli poszukujesz istotnych możliwości obniżenia kosztów produkcji, jest szansa, że instalacja sprężonego powietrza jest dobrym miejscem na rozpoczęcie tych poszukiwań. Energia stanowi znaczący czynnik kosztów w większości zakładów, a sprężone powietrze jest często u góry tej listy. Nadmierne zużycie sprężonego powietrza można wyeliminować na wiele sposobów:

 

 • Zatkanie nieszczelności
 • Naprawa lub wymiana uszkodzonych zaworów i filtrów
 • Włączanie i wyłączanie sprężonego powietrza jeżeli to możliwe
 • Wymiana hałaśliwych i zużywających za dużo energii otwartych strumieni powietrza na ciche, energooszczędne strumienice powietrzne
Scroll to Top