Sterowanie nadmuchem na taśmie produkcyjnej

Jeśli masz podobne zastosowanie i chciałbyś dowiedzieć się więcej,

zadzwoń 501 642 025 lub napisz biuro@pneuma.pl

Sterowanie nadmuchem na taśmie produkcyjnej

$3.393 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy odmuchiwaniu zbiorników

 

Firma która regeneruje duże zbiorniki ciśnieniowe przepuszcza zbiorniki przez piec, aby opalić starą farbę. Tylko jeden zbiornik na raz może być obrabiany. Pojedynczy zbiornik jest ładowany na przenośnik i system jest włączany. Przenośnik zaczyna się poruszać i szereg noży powietrznych “Super” używanych do odmuchu na wyjściu pieca jest włączanych. Przy ciśnieniu 80 psig, cztery noże powietrzne “Super” zużywają 348 SCFM (9.848 l/min) sprężonego powietrza. Odmuch pracuje przez 5 minut oczekując na przejście pierwszego zbiornika przez piec i zbliżenie się do strumienia powietrza (straty sprężonego powietrza wynoszą 1.740 SCF/49.242 l).

Przejście przez strumień powietrza zajmuje jedną minutę. Po zakończeniu odmuchu, przenośnik zatrzymuje się i powietrze jest wyłączane. Zbiornik obdarty z powłoki jest zdejmowany z przenośnika i kolejny zbiornik jest ładowany na drugim końcu. Zazwyczaj obrabianych jest 30 zbiorników ciśnieniowych na dzień, pięć dni w tygodniu.

 

Stara metoda:

Wykonanie procesu zajmuje 6 minut.
6 minut x 348 SCFM = 2.088 SCFM (59.090 l)
2.088 SCF x 30 zbiorników = 62.640 SCF (1.772.712 l)

 

Przed instalacją sterownika EFC:

Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).

62.640 SCF/1.000 = 62,64 x $0,25 = $15,66 koszt sprężonego powietrza na dzień.

 

Nowa metoda:

Sterownik EFC został zainstalowany w celu wyłączenia dopływu sprężonego powietrza na 5 minut gdy nie ma żadnego zbiornika (dopływ powietrza włączony przez jedną minutę).
1 minuta X 348 SCFM = 348 SCF x 30 zbiorników = 10.440 SCF (295.452 l)

 

Po zainstalowaniu sterownika EFC:

10.440 SCF/1.000 = 10,44 x $0,25 = $2,61 koszt sprężonego powietrza na dzień
$15,66 (stary koszt sprężonego powietrza) – $2,61 (nowy koszt sprężonego powietrza) =
$13,05 oszczędności na dzień x 5 dni w tygodniu =
$65,25 oszczędności na tydzień x 52 tygodnie w roku =
$3.393 oszczędności na rok.

 

Zegar został ustawiony na „zwłoka wł/wył” po wykryciu zbiorników. Najlepsze miejsce na zamontowanie czujnika było na wyjściu pieca, które jest oddalone o 1 minutę od stacji odmuchu. Po rozpoczęciu wychodzenia zbiornika z pieca, rozpoczyna się sekwencja czasowa i włącza się dopływ sprężonego powietrza gdy zbiornik dociera do stacji odmuchu. Czas trwania odmuchu został ustawiony na jedną minutę.

Zastosowania

Najpopularniejsze produkty dla tego zastosowania

Otwiera dopływ sprężonego powietrza, kiedy jest to konieczne. Znacząco ogranicza zużycie sprężonego powietrza.
Scroll to Top