Sterowanie przepływem sprężonego powietrza na linii produkcyjnej

Jeśli masz podobne zastosowanie i chciałbyś dowiedzieć się więcej,

zadzwoń 501 642 025 lub napisz biuro@pneuma.pl

$2.045,22 rocznych oszczędności w obszarze sprężonego powietrza przy odmuchiwaniu wyświetlaczy płaskich

 

Producent wyświetlaczy płaskich pracuje na 3 zmiany. Cykl produkcji jednego w pełni złożonego wyświetlacza zajmuje 40 sekund. Przed pakowaniem, producent stosuje nóż powietrzny jonizujący “Super” 305mm zasilany powietrzem o ciśnieniu 40 psig do odmuchu wyświetlacza w celu usunięcia ładunków elektrostatycznych, pyłu, zanieczyszczeń i resztek tworzywa z jego powierzchni. Sprężone powietrze jest podawane w sposób ciągły. Wyświetlacze są omiatane strumieniem powietrza jedynie przez 10 sekund. Przed pojawieniem się następnego wyświetlacza w położeniu odmuchu mija 30 sekund. Producent wytwarza 675 wyświetlaczy na zmianę (7,5 h), co daje łącznie 2.025 wyświetlaczy wyprodukowanych na dzień.

 

Stara metoda:

Nóż powietrzny jonizujący “Super” 305mm został zasilony sprężonym powietrzem o ciśnieniu 40 psig do czyszczenia wyświetlaczy. Przy ciśnieniu 40 psig, nóż powietrzny jonizujący “Super” 305mm zużywa 20,4 SCFM (577 l/min).
Ciągłe odmuchiwanie przez 1.440 minut (24 h) dziennie X 20,4 SCFM = 29.376 SCF (831.341 l) zużytego sprężonego powietrza dziennie.

 

Przed instalacją sterownika EFC:

Większość dużych zakładów zna koszty sprężonego powietrza. Jeżeli rzeczywiste koszty nie są znane, należy przyjąć $0,25 za 1.000 SCF (28.329 l).

29.376 SCF/1.000= 29,38 X $0,25 = $7,34 koszt sprężonego powietrza na dzień.

 

 

 

Nowa metoda:

Sterownik EFC został zainstalowany w celu wyłączenia dopływu sprężonego powietrza na 30 sekund każdego 40 sekundowego cyklu. (Wyłączenie powietrza na 75% cyklu.)

Po zainstalowaniu sterownika EFC:

Sterownik EFC wyłącza dopływ sprężonego powietrza na okres trzech 30-minutowych wymian zmian roboczych. Po wykryciu wyświetlacza, zegar włącza dopływ sprężonego powietrza na jedynie 10 sekund każdego 40 sekundowego cyklu (25% czasu cyklu).
1.440 minut na dzień – 90 minut między zmianami = 1.350 minut pracy na dzień.

1.350 minut x 25% = 337,5 minut zasilania sprężonym powietrzem na dzień
337,5 minut x 20,4 SCFM = 6.885 SCF (194.846 l) zużytego sprężonego powietrza dziennie
6.885 SCF/1.000 = 6,89 x $0,25 = $1,72 koszt sprężonego powietrza na dzień
$7,34 (stary koszt sprężonego powietrza) – $1,72 (nowy koszt sprężonego powietrza) =
$5,62 oszczędności na dzień x 7 dni w tygodniu =
$39,33 oszczędności na tydzień x 52 tygodnie w roku =
$2.045,22 oszczędności na rok.

 

Zegar został ustawiony na „przedział” po wykryciu wyświetlaczy płaskich. Czujnik został zamontowany 25mm przed stacją odmuchu stosującą nóż powietrzny jonizujący. Po wykryciu wyświetlacza płaskiego, czujnik włączał natychmiast dopływ sprężonego powietrza i uruchamiał 10-sekundową sekwencję czasową do zamknięcia zaworu (odcięcia dopływu powietrza). W przypadku zatrzymania przenośnika, dopływ sprężonego powietrza nie był włączany do momentu wykrycia następnego wyświetlacza.

Zastosowania

Najpopularniejsze produkty dla tego zastosowania

Otwiera dopływ sprężonego powietrza, kiedy jest to konieczne. Znacząco ogranicza zużycie sprężonego powietrza.
Scroll to Top