Dysze powietrzne o dużej mocy

Duże dysze powietrzne "Super" zostały zaprojektowane w celu dostarczenia największej siły odmuchu, dzięki aerodynamicznej konstrukcji, która kieruje strumień powietrza w pojedynczy punkt zbieżności. Poziom hałasu jest niski, a zużycie sprężonego powietrza ograniczone do minimum przy jednoczesnym wciąganiu dużych ilości powietrza z otoczenia. Sprężone powietrze jest wypuszczane przez otwory rozmieszczone w rowkach, które się nie zatykają.


  Co to są dysze i strumienice powietrzne

  Starannie zaprojektowane dysze i strumienice powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza.

  Proste rozwiązanie, które ogranicza nadmierne zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu podczas operacji pneumatycznych. Dysze i strumienice firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

  Oszczędności sprężonego powietrza, w porównaniu do otwartych rurek miedzianych lub  rur z otworami powszechnie używanych do odmuchiwania mogą wynosić aż 80%. Mniejsze zużycie sprężonego powietrza oznacza mniejszy hałas. Średnie obniżenie poziomu hałasu wynosi 10 dBA. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne spełniają wymagania przepisów OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania.

  Dla porównania otwarta rurka miedziana 1/4" (6mm) zużywa sprężonego powietrza w ilości 1.133 l/min, co odpowiada całej wydajności sprężarki o mocy 10 kM. Roczne koszty energii mogą przekraczać $1.000 na rok. Poziomy hałasu powyżej 100 dBA są powszechnie generowane. Gdy ciśnienie sprężonego powietrza przekracza wartość 2 bar (30 psig), otwarta rurka lub rura z otworami narusza wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia statycznego.

  Zastosowania:
  • Czyszczenie części
  • Usuwanie wiórów
  • Suszenie części
  • Zdmuchiwanie cieczy
  • Chłodzenie części
  • Transport materiałów
  • Wypychanie części
  • Transport włókien
  • Wspomaganie powietrzem
  Zalety:
  • Obniżenie kosztów sprężonego powietrza
  • Średnie obniżenie hałasu o 10 dBA
  • Oszczędność sprężonego powietrza
  • Poprawione działanie operacji odmuchiwania
  • Kompaktowe
  • Poprawa bezpieczeństwa
  • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie poziomu hałasu
  • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia
  • Usprawnienie produkcji
  Dysze i strumienice powietrzne

  Bezpieczne i wydajne użycie sprężonego powietrza

  Nieefektywne użycie sprężonego powietrza do zastosowań odmuchiwania może stwarzać problemy z powodu kosztów energii, poziomu hałasu i potencjalnego zagrożenia dla personelu, który jest narażony na działanie powietrza o wysokim ciśnieniu. Otwarte przewody rurowe i rurki miedziane oraz rury z otworami stanowią kilka przykładów powszechnych urządzeń naruszających przepisy. Zużywają one ogromne ilości energii i często generują  poziomy hałasu powyżej 100 dBA.

  Ograniczenie kosztów energii

  Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów energii jest prawidłowa konserwacja i użycie systemu sprężonego powietrza. Nieszczelności i zanieczyszczone filtry wymagają regularnej konserwacji. Oszczędności energii można również realizować poprzez wymianę przestarzałych silników i elementów sterujących na modele o dużej sprawności, które często spłacają się w krótkim okresie czasu.

  Najważniejszym czynnikiem znacznie zwiększającym sprawność jest prawidłowe użytkowanie. Zastosowanie starannie zaprojektowanych produktów takich dysza powietrzna Super może ograniczyć koszty eksploatacyjne, ponieważ zużywa ona jedynie część sprężonego powietrza zużywanego przez typowe urządzenia pneumatyczne. Ponadto, wszystkie z dysz i strumienic powietrznych pokazanych na tej stronie można wielokrotnie włączać i wyłączać z natychmiastowym skutkiem, co oznacza, że sprężone powietrze jest zużywane tylko wówczas gdy jest to konieczne.

  Ograniczenie poziomu hałasu

  Wysoki poziom hałasu stanowi powszechny problem w wielu zakładach. Hałas generowany przez sprężone powietrze często przekracza wymagania przepisów w zakresie poziomu ekspozycji na hałas, skutkując utratą słuchu u osób pracujących w pobliżu źródła hałasu. Hałaśliwe podmuchy przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig), które generują poziomy hałasu rzędu  100 dBA można ograniczyć do jedynie 74 dBA w przypadku zastosowania dyszy powietrznej Super model 1100. Przy powyższym ciśnieniu, można uzyskać dużą siłę bez dużego hałasu.

  Maks. dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wg OHSA*

  Maks. dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wg OHSA*
  Godziny na dzień (stały hałas)8743210,5
  Poziom hałasu [dBa]90919597100105110

   

  Wyeliminowanie szkodliwych ciśnień zatkania

  Powietrze może być niebezpieczne jeżeli ciśnienie wylotowe otworu, węża lub rury miedzianej będzie wyższe od 2 bar (30 psig). W przypadku gdy otwór zostanie zatkany ręką lub inną częścią ciała, powietrze może się dostać do krwioobiegu przez skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne produkowane przez EXAIR zostały zaprojektowane w sposób bezpieczny. Wszystkie mogą być zasilane sprężonym powietrzem o wyższym ciśnieniu w sposób bezpieczny i spełniają normę OSHA 1910.242(b).

  Jak działają dysze powietrzne

  Dysze powietrzne wykorzystują efekt Coandy lub małe dysze kierunkowe do wzmocnienia strumienia sprężonego powietrza co najmniej 25 razy. Jak pokazano powyżej, sprężone powietrze (czarne strzałki) jest wyrzucane przez szereg dysz na zewnętrznym obwodzie. Podczas ruchu powietrza wzdłuż zewnętrznej ścianki dyszy, otaczające powietrze (niebieskie strzałki) jest wciągane do głównego strumienia. Wytworzony strumień jest strumieniem o dużej objętości i dużej prędkości zużywającym małe ilości sprężonego powietrza. Powietrze jest zawsze wyrzucane i dlatego może być bezpiecznie usunięte, znacznie poniżej wymagań przepisów OSHA w zakresie ciśnienia zatkania, jeżeli koniec dyszy zostanie zatkany.

  Oszczędności pieniędzy i sprężonego powietrza

  Zużycie powietrza, siła i poziom hałasu są podane dla każdej dyszy i strumienicy powietrznej pokazanej na naszej stronie.

  Proszę rozpatrzyć poniższy przykład, w którym dysza powietrzna Mini Super model 1102 zastępuje otwartą rurę o średnicy 1/8" (3,2 mm). Oszczędności sprężonego powietrza są łatwe do obliczenia i okazują się znaczące. Czas zwrotu zakupu dysz i strumienic powietrznych, w tym filtra i kosztów instalacyjnych, jest liczony w tygodniach, a nie latach jak to ma miejsce w przypadku innego sprzętu obniżającego koszty. Obliczenia wykonano przy założeniu pracy przez 40 godzin w tygodniu, 52 tygodnie w roku.

  Zużycie sprężonego powietrza przez otwarty przewód rurowy i rurę miedzianą
  CiśnienieZużycie powietrza przez urządzenia pneumatyczne domowej roboty
  Otwarty przewód rurowyOtwarta rura miedziana
  psigbar1/4"5/16"3/8"1/8"1/4"3/8"
  805.5SCFM33588770140240
  l/min9341.6412.4621.9813.9626.792

   

  Przykład:
  Istniejącym urządzeniem jest otwarta rura o średnicy 1/8" (3,2mm) zasilana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie powietrza zgodnie z powyższą tabelą wynosi 70 SCFM (1.981 l/min).

  Zastosować dyszę powietrzną Mini Super 1/8 FNPT model 1102 zasilaną również sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie sprężonego powietrza przez dyszę powietrzną Mini Super model 1102 wynosi 10 SCFM (283 l/min). (Aby znaleźć zużycie sprężonego powietrza dla wszystkich naszych dysz i strumienic powietrznych, patrz Szybkie porównanie dysz i strumienic powietrznych.)

  Zaoszczędzone sprężone powietrze =70 - 10 = 60 SCFM (1.981 - 283 =1.698 l/min)

  W tym przypadku, praca urządzenia jest ciągła. Jeżeli cykl pracy wynosiłby 20%, wówczas zaoszczędzone sprężone powietrze = 60 x 0,2 = 12 SCFM (1.698 x 0,2 = 340 l/min)

  Większość dużych zakładów zna swoje koszty za 1000 stóp sześciennych (SCF) sprężonego powietrza (10.000 litrów). Jeżeli nie znasz swojego rzeczywistego kosztu za 1.000 SCF, można zastosować $0,25 (koszt za 10.000 litrów wynosi około $0,089)

  Zaoszczędzone dolary na godzinę = zaoszczędzone SCFM x 60 minut x koszt/1.000 SCF (zaoszczędzone l/min x 60 min x koszt/10.000 l)

  = 60 x 60 x 0,25/1.000 (= 1,698 x 60 x.089/10,000)
  = $0,90/h
  $0,90/h oznacza $36.00/tydzień i
  $1.872,00/rok oszczędności z jednej dyszy!

  Wykonania materiałowe

  Dysze powietrzne są dostępne w wielu konfiguracjach i wykonaniach materiałowych (aluminium, cynk, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywo PEEK). Starannie zaprojektowane dysze powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza. Dysze powietrzne firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii. Wiele zakładów energetycznych oferuje obecnie atrakcyjne rabaty dla zakładów, które przechodzą na stosowanie dysz powietrznych Super.

  • Stal nierdzewna typu 303 - wysokie temperatury i środowiska korozyjne. Temperatura maks.: 426°C
  • Stal nierdzewna typu 316 - wysokie temperatury, środowiska korozyjne i zużycie mechaniczne. Temperatura maks.: 538°C
  • Mosiądz - ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 204°C
  • Stop cynkowo-aluminiowy - ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 121°C
  • Tworzywo PEEK - zastępuje metale w agresywnych środowiskach. Zapewnia odporność chemiczną i jest nieuszkadzający. Temperatura maks.: 160°C

  Rodzaje dysz powietrznych

  Szybkie porównanie dysz i strumienic powietrznych o standardowej sile ( wg. zużycia sprężonego powietrza)

  Dane techniczne

  Dysze powietrzne o dużej mocy

  Strumienice powietrzne

  ANALIZA PRZYPADKU I: Suszenie przed malowaniem części profilowanych rolkowo

  Problem: Części profilowane rolkowo są często malowane po wyprodukowaniu. Jeżeli smar nakładany podczas formowania nie zostanie całkowicie usunięty, farba nie przylgnie prawidłowo. Duży producent rur stosował otwarte dysze 1/4" do usuwania smaru. Zużycie powietrza wynosiło 1700 l/min, a poziom hałasu przekraczał 90 dBA. Ponadto, punktowy strumień wytwarzany przez te dysze nie zapewniał odpowiedniego pokrycia powietrzem. Wynik: łuszcząca się farba, duży wskaźnik wybraków i skargi klientów.

  Rozwiązanie: Do końców otwartych dysz zostały zamocowane dysze powietrzne model 1001. Szerszy, rozchodzący się strumień powietrza dostarczany przez te dysze osuszał części całkowicie, eliminując wybraki i skargi klientów. W wyniku obniżenia kosztów sprężonego powietrza, instalacja dysz spłaciła się w ciągu trzech tygodni. Poziom hałasu został obniżony o 9 dBA.

  Komentarz: Poza dyszami powietrznymi, w walcowniach i formierkach rolkowych stosuje się noże powietrzne do suszenia taśmy przed formowaniem. Dysze pierścieniowe wytwarzające strumień powietrza w kształcie pierścienia do otoczenia powierzchni produktu i rurki wirowe do chłodzenia zgrzewów. Pełne informacje na temat produktów firmy EXAIR rozwiązujących te i inne problemy można znaleźć w innym miejscu w tym katalogu online.

  ANALIZA PRZYPADKU II: Czyszczenie blachy stalowej

  Problem: Blacha stalowa ocynkowana musi być oczyszczana z cząsteczek cynku podczas końcowej operacji walcowania. Rozdzielacz powietrza, składający się z 42 otwartych króćców 1/8", został zainstalowany w poprzek blachy, odmuchując ją sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Chociaż ten układ zapewniał wytwarzanie zadowalającego produktu końcowego, zarówno poziom hałasu (99 dBA) jak i zużycie sprężonego powietrza były zbyt wysokie do przyjęcia.

  Rozwiązanie: W istniejących króćcach zostały zainstalowane strumienice powietrzne o dużej prędkości model 6013. Zużycie sprężonego powietrza zostało ograniczone o około  30%, a poziom hałasu został ograniczony do 90 dBA - 300% obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego!!!

  Komentarz: Jeżeli poszukujesz istotnych możliwości obniżenia kosztów produkcji, jest szansa, że instalacja sprężonego powietrza jest dobrym miejscem na rozpoczęcie tych poszukiwań. Energia stanowi znaczący czynnik kosztów w większości zakładów, a sprężone powietrze jest często u góry tej listy. Nadmierne zużycie sprężonego powietrza można wyeliminować na wiele sposobów:

  • Zatkanie nieszczelności
  • Naprawa lub wymiana uszkodzonych zaworów i filtrów
  • Włączanie i wyłączanie sprężonego powietrza jeżeli to możliwe
  • Wymiana hałaśliwych i zużywających za dużo energii otwartych strumieni powietrza na ciche, energooszczędne strumienice powietrzne

   

  Elastyczne regulowane węże

  Do zastosowań wymagających częstego przemieszczania dyszy lub strumienicy powietrznej idealnie nadają się elastyczne regulowane węże. Wystarczy tylko zamontować wąż w wymaganym miejscu i zgiąć go, aby odpowiednio wycelować strumień powietrza. Ponieważ wąż „pamięta” nadany mu kształt, nie porusza się ani nie zgina sam.

  Elastyczne regulowane węże zachowują kierunek do momentu aż nie zostaną fizycznie przestawione w inne położenie.

  Dostępne są dwa typy regulowanych węży wielu długościach. Węże 1/4 MNPT x 1/4 MNPT posiadają złącze z gwintem zewnętrznym 1/4 NPT na obu końcach, natomiast węże 1/4 MNPT x 1/8 FNPT posiadają złącze z gwintem zewnętrznym 1/4 NPT na jednym końcu, a złącze z gwintem wewnętrznym 1/8 NPT na drugim końcu. Regulowane węże są dostępne w długościach 6", 12", 18", 24", 30" i 36" (152, 305, 457, 610, 762 i 914mm).

  Złącza obrotowe

  Złącza obrotowe firmy EXAIR ułatwiają regulowanie położenia dysz i strumienic powietrznych. Złącza obrotowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni. Modele 9052, 9053, 9068, 9069, 9023 i 9204 są wykonane ze stali nierdzewnej typu 303. Modele 9201, 9202 i 9203 są wykonane ze stali nierdzewnej typu 316.

  Złącza obrotowe można dodać do większości dysz powietrznych firmy EXAIR przez dodanie litery "W" numeru modelu.

  Przykład: 1122 (2-calowa płaska dysza powietrzna Super) + W (złącze obrotowe) = 1122W.

  Kup terazOpis
  9201Złącze obrotowe M4x0.5 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
  9202Złącze obrotowe M5x0.5 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
  9203Złącze obrotowe M6x0.75 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
  9052Złącze obrotowe 1/8 NPT, stal nierdz. typu 303
  9053Złącze obrotowe 1/4 NPT, stal nierdz. typu 303
  9068Złącze obrotowe 3/8 NPT, stal nierdz. typu 303
  9069Złącze obrotowe 1/2 NPT, stal nierdz. typu 303
  9023Złącze obrotowe 3/4 NPT, stal nierdz. typu 303
  9204Złącze obrotowe 1 NPT, stal nierdz. typu 303

   

  Zbuduj swój własny system

  Teraz możesz zestawić razem najlepszą kombinację, która pasuje do Twojej operacji odmuchiwania, chłodzenia, suszenia lub czyszczenia. Wybierz dyszę lub strumienicę powietrzną, którą jesteś zainteresowany. Postępując zgodnie z linkiem, wybierz regulowany wąż lub regulowany wąż i podstawę magnetyczną. Następnie możesz wybrać długość i typ, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

  Dysze powietrzne pokazane powyżej można stosować z następującymi regulowanymi wężami:
  Model #Opis
  92066" (152mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
  921212" (305mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
  921818" (457mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
  922424" (610mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
  923030" (762mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
  923636" (914mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT

  (Złącze z gwintem zewn. 1/4 NPT na obu końcach)

   

  Podstawy magnetyczne

  Podstawy magnetyczne przeznaczone są do zastosowań, w których konieczny jest częsty ruch  dyszy lub strumienicy powietrznej. Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.

  Porównanie dysz powietrznych o dużej mocy
  ModelMateriałOpisWlotZużycie powietrza przy 5,5 bar (80 psig)SiłaPoziom hałasu
  l/minuncjagramdBA
  HP1126Stop cynkowo-aluminiowy1-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy1/8 FNPT4951†45482
  HP1126SSStal nierdzewna typu 3161-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy1/8 FNPT4951†45482
  HP1002MosiądzDysza powietrzna Safety o dużej mocy1/4 FNPT9061,8*81687
  HP1002SSStal nierdzewna typu 303Dysza powietrzna Safety o dużej mocy1/4 FNPT9061,8*81687
  1104Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super3/8 FNPT9911,9*86282
  1104SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super3/8 FNPT9911,9*86282
  1104-PEEKTworzywo PEEKDuża dysza powietrzna Super3/8 FNPT9911,9*86282
  1105Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super3/8 MNPT9911,9*86282
  1105SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super3/8 MNPT9911,9*86282
  HP1125Stop cynkowo-aluminiowy2-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy1/4 FNPT1.0392,2†99883
  HP1125SSStal nierdzewna typu 3162-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy1/4 FNPT1.0392,2†99883
  1111-4Stop cynkowo-aluminiowyBlok dysz powietrznych Super3/8 FNPT1.5853,2*1.45182
  1106Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1/2 FNPT1.6993,3*1.49787
  1106SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super1/2 FNPT1.6993,3*1.49787
  1107Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1/2 MNPT1.6993,3*1.49787
  1107SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super1/2 MNPT1.6993,3*1.49787
  1112Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super3/4 FNPT2.5774,5*2.04196
  1112SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super3/4 FNPT2.5774,5*2.04196
  1113Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super3/4 MNPT2.5774,5*2.04196
  1113SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super3/4 MNPT2.5774,5*2.04196
  1111-7Stop cynkowo-aluminiowyBlok dysz powietrznych Super1/2 FNPT2.7735,7*2.58585
  1114Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1 FNPT3.8236,6*3.00599
  1114SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super1 FNPT3.8236,6*3.00599
  1115Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1 MNPT3.8236,6*3.00599
  1115SSStal nierdzewna typu 316Duża dysza powietrzna Super1 MNPT3.8236,6*3.00599
  1111-12Stop cynkowo-aluminiowyBlok dysz powietrznych Super1 FNPT4.7549,8*4.44589
  1116Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1-1/4 FNPT5.3249,4*4.252102
  1117Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1-1/4 MNPT5.3249,4*4.252102
  1118Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1-1/4 FNPT8.49515*6.804106
  1119Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1-1/4 MNPT8.49515*6.804106
  1120Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1-1/4 FNPT13.02623*10.433109
  1121Stop cynkowo-aluminiowyDuża dysza powietrzna Super1-1/4 MNPT13.02623*10.433109

  * Siła mierzona w odległości 305mm od celu

  Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm

  Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig)

  † Siła mierzona w odległości 305mm od celu przy zamontowanej podkładce o grubości 0,64mm

  FNPT= gwint wewnętrzny NPT

  MNPT= gwint zewnętrzny NPT

  Dane techniczne:

  Wymiary - 1-calowa płaska dysza powietrzna "Super" o dużej mocy, modele: HP1126, HP1126SS

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary dysza powietrzna "Safety" o dużej mocy (gwint wewnętrzny 1/4 NPT), modele: HP1002 i HP1002SS

   

  Schemat przepływu powietrza

  Wymiary - 2-calowa płaska dysza powietrzna "Super" o dużej mocy, modele: HP1125 i HP1125SS

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1104, 1104SS, 1104-PEEK

  Schemat przepływu powietrza

   

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1105, 1105SS

   

  Schemat przepływu powietrza

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1106, 1106SS

   

  Schemat przepływu powietrza

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1107, 1107SS

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1112, 1112SS

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1113, 1113SS

  Schemat przepływu powietrza

   

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1114, 1114SS

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", modele: 1115, 1115SS

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1116

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1117

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1118

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1119

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1120

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - Duże dysze powietrzne "Super", model: 1121

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - bloki dysz powietrznych "Super",  model 1111-4

   

  Schemat przepływu powietrza

  Wymiary - bloki dysz powietrznych "Super",  model 1111-7

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Wymiary - bloki dysz powietrznych "Super",  model 1111-12

   

  Schemat przepływu powietrza

   

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl