Dysze i strumienice powietrzne - Air Nozzles & Jets

Dysze powietrzne są dostępne w wielu konfiguracjach i wykonaniach materiałowych (aluminium, cynk, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywo PEEK). Starannie zaprojektowane dysze powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza. Dysze powietrzne firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

Dysze powietrzne Exair są wykonane z następujących materiałów:

 • Stal nierdzewna typu 303 - wysokie temperatury i środowiska korozyjne. Temperatura maks.: 426°C
 • Stal nierdzewna typu 316 - wysokie temperatury, środowiska korozyjne i zużycie mechaniczne. Temperatura maks.: 538°C
 • Mosiądz - ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 204°C
 • Stop cynkowo-aluminiowy - ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 121°C
 • Tworzywo PEEK - zastępuje metale w agresywnych środowiskach. Zapewnia odporność chemiczną i jest nieuszkadzający. Temperatura maks.: 160°C

Dysze o zużyciu sprężonego powietrza do 622l/min, sile odmuchu 624 gram i poziomie hałasu max. 80 dBA.
Dysze o zużyciu sprężonego powietrza do 13026 l/min i zużycia sprężonego powietrza 10433 gram i poziomie hałasu max. 109 dBA.

Co to są dysze i strumienice powietrzne

Starannie zaprojektowane dysze i strumienice powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza.

Proste rozwiązanie, które ogranicza nadmierne zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu podczas operacji pneumatycznych. Dysze i strumienice firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

Oszczędności sprężonego powietrza, w porównaniu do otwartych rurek miedzianych lub  rur z otworami powszechnie używanych do odmuchiwania mogą wynosić aż 80%. Mniejsze zużycie sprężonego powietrza oznacza mniejszy hałas. Średnie obniżenie poziomu hałasu wynosi 10 dBA. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne spełniają wymagania przepisów OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania.

Dla porównania otwarta rurka miedziana 1/4" (6mm) zużywa sprężonego powietrza w ilości 1.133 l/min, co odpowiada całej wydajności sprężarki o mocy 10 kM. Roczne koszty energii mogą przekraczać $1.000 na rok. Poziomy hałasu powyżej 100 dBA są powszechnie generowane. Gdy ciśnienie sprężonego powietrza przekracza wartość 2 bar (30 psig), otwarta rurka lub rura z otworami narusza wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia statycznego.

Zastosowania:
 • Czyszczenie części
 • Usuwanie wiórów
 • Suszenie części
 • Zdmuchiwanie cieczy
 • Chłodzenie części
 • Transport materiałów
 • Wypychanie części
 • Transport włókien
 • Wspomaganie powietrzem
Zalety:
 • Obniżenie kosztów sprężonego powietrza
 • Średnie obniżenie hałasu o 10 dBA
 • Oszczędność sprężonego powietrza
 • Poprawione działanie operacji odmuchiwania
 • Kompaktowe
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie poziomu hałasu
 • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia
 • Usprawnienie produkcji
Dysze i strumienice powietrzne

Bezpieczne i wydajne użycie sprężonego powietrza

Nieefektywne użycie sprężonego powietrza do zastosowań odmuchiwania może stwarzać problemy z powodu kosztów energii, poziomu hałasu i potencjalnego zagrożenia dla personelu, który jest narażony na działanie powietrza o wysokim ciśnieniu. Otwarte przewody rurowe i rurki miedziane oraz rury z otworami stanowią kilka przykładów powszechnych urządzeń naruszających przepisy. Zużywają one ogromne ilości energii i często generują  poziomy hałasu powyżej 100 dBA.

Ograniczenie kosztów energii

Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów energii jest prawidłowa konserwacja i użycie systemu sprężonego powietrza. Nieszczelności i zanieczyszczone filtry wymagają regularnej konserwacji. Oszczędności energii można również realizować poprzez wymianę przestarzałych silników i elementów sterujących na modele o dużej sprawności, które często spłacają się w krótkim okresie czasu.

Najważniejszym czynnikiem znacznie zwiększającym sprawność jest prawidłowe użytkowanie. Zastosowanie starannie zaprojektowanych produktów takich dysza powietrzna Super może ograniczyć koszty eksploatacyjne, ponieważ zużywa ona jedynie część sprężonego powietrza zużywanego przez typowe urządzenia pneumatyczne. Ponadto, wszystkie z dysz i strumienic powietrznych pokazanych na tej stronie można wielokrotnie włączać i wyłączać z natychmiastowym skutkiem, co oznacza, że sprężone powietrze jest zużywane tylko wówczas gdy jest to konieczne.

Ograniczenie poziomu hałasu

Wysoki poziom hałasu stanowi powszechny problem w wielu zakładach. Hałas generowany przez sprężone powietrze często przekracza wymagania przepisów w zakresie poziomu ekspozycji na hałas, skutkując utratą słuchu u osób pracujących w pobliżu źródła hałasu. Hałaśliwe podmuchy przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig), które generują poziomy hałasu rzędu  100 dBA można ograniczyć do jedynie 74 dBA w przypadku zastosowania dyszy powietrznej Super model 1100. Przy powyższym ciśnieniu, można uzyskać dużą siłę bez dużego hałasu.

Maks. dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wg OHSA*

Maks. dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wg OHSA*
Godziny na dzień (stały hałas)8743210,5
Poziom hałasu [dBa]90919597100105110

 

Wyeliminowanie szkodliwych ciśnień zatkania

Powietrze może być niebezpieczne jeżeli ciśnienie wylotowe otworu, węża lub rury miedzianej będzie wyższe od 2 bar (30 psig). W przypadku gdy otwór zostanie zatkany ręką lub inną częścią ciała, powietrze może się dostać do krwioobiegu przez skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne produkowane przez EXAIR zostały zaprojektowane w sposób bezpieczny. Wszystkie mogą być zasilane sprężonym powietrzem o wyższym ciśnieniu w sposób bezpieczny i spełniają normę OSHA 1910.242(b).

Jak działają dysze powietrzne

Dysze powietrzne wykorzystują efekt Coandy lub małe dysze kierunkowe do wzmocnienia strumienia sprężonego powietrza co najmniej 25 razy. Jak pokazano powyżej, sprężone powietrze (czarne strzałki) jest wyrzucane przez szereg dysz na zewnętrznym obwodzie. Podczas ruchu powietrza wzdłuż zewnętrznej ścianki dyszy, otaczające powietrze (niebieskie strzałki) jest wciągane do głównego strumienia. Wytworzony strumień jest strumieniem o dużej objętości i dużej prędkości zużywającym małe ilości sprężonego powietrza. Powietrze jest zawsze wyrzucane i dlatego może być bezpiecznie usunięte, znacznie poniżej wymagań przepisów OSHA w zakresie ciśnienia zatkania, jeżeli koniec dyszy zostanie zatkany.

Oszczędności pieniędzy i sprężonego powietrza

Zużycie powietrza, siła i poziom hałasu są podane dla każdej dyszy i strumienicy powietrznej pokazanej na naszej stronie.

Proszę rozpatrzyć poniższy przykład, w którym dysza powietrzna Mini Super model 1102 zastępuje otwartą rurę o średnicy 1/8" (3,2 mm). Oszczędności sprężonego powietrza są łatwe do obliczenia i okazują się znaczące. Czas zwrotu zakupu dysz i strumienic powietrznych, w tym filtra i kosztów instalacyjnych, jest liczony w tygodniach, a nie latach jak to ma miejsce w przypadku innego sprzętu obniżającego koszty. Obliczenia wykonano przy założeniu pracy przez 40 godzin w tygodniu, 52 tygodnie w roku.

Zużycie sprężonego powietrza przez otwarty przewód rurowy i rurę miedzianą
CiśnienieZużycie powietrza przez urządzenia pneumatyczne domowej roboty
Otwarty przewód rurowyOtwarta rura miedziana
psigbar1/4"5/16"3/8"1/8"1/4"3/8"
805.5SCFM33588770140240
l/min9341.6412.4621.9813.9626.792

 

Przykład:
Istniejącym urządzeniem jest otwarta rura o średnicy 1/8" (3,2mm) zasilana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie powietrza zgodnie z powyższą tabelą wynosi 70 SCFM (1.981 l/min).

Zastosować dyszę powietrzną Mini Super 1/8 FNPT model 1102 zasilaną również sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie sprężonego powietrza przez dyszę powietrzną Mini Super model 1102 wynosi 10 SCFM (283 l/min). (Aby znaleźć zużycie sprężonego powietrza dla wszystkich naszych dysz i strumienic powietrznych, patrz Szybkie porównanie dysz i strumienic powietrznych.)

Zaoszczędzone sprężone powietrze =70 - 10 = 60 SCFM (1.981 - 283 =1.698 l/min)

W tym przypadku, praca urządzenia jest ciągła. Jeżeli cykl pracy wynosiłby 20%, wówczas zaoszczędzone sprężone powietrze = 60 x 0,2 = 12 SCFM (1.698 x 0,2 = 340 l/min)

Większość dużych zakładów zna swoje koszty za 1000 stóp sześciennych (SCF) sprężonego powietrza (10.000 litrów). Jeżeli nie znasz swojego rzeczywistego kosztu za 1.000 SCF, można zastosować $0,25 (koszt za 10.000 litrów wynosi około $0,089)

Zaoszczędzone dolary na godzinę = zaoszczędzone SCFM x 60 minut x koszt/1.000 SCF (zaoszczędzone l/min x 60 min x koszt/10.000 l)

= 60 x 60 x 0,25/1.000 (= 1,698 x 60 x.089/10,000)
= $0,90/h
$0,90/h oznacza $36.00/tydzień i
$1.872,00/rok oszczędności z jednej dyszy!

ANALIZA PRZYPADKU I: Suszenie przed malowaniem części profilowanych rolkowo

Problem: Części profilowane rolkowo są często malowane po wyprodukowaniu. Jeżeli smar nakładany podczas formowania nie zostanie całkowicie usunięty, farba nie przylgnie prawidłowo. Duży producent rur stosował otwarte dysze 1/4" do usuwania smaru. Zużycie powietrza wynosiło 1700 l/min, a poziom hałasu przekraczał 90 dBA. Ponadto, punktowy strumień wytwarzany przez te dysze nie zapewniał odpowiedniego pokrycia powietrzem. Wynik: łuszcząca się farba, duży wskaźnik wybraków i skargi klientów.

Rozwiązanie: Do końców otwartych dysz zostały zamocowane dysze powietrzne model 1001. Szerszy, rozchodzący się strumień powietrza dostarczany przez te dysze osuszał części całkowicie, eliminując wybraki i skargi klientów. W wyniku obniżenia kosztów sprężonego powietrza, instalacja dysz spłaciła się w ciągu trzech tygodni. Poziom hałasu został obniżony o 9 dBA.

Komentarz: Poza dyszami powietrznymi, w walcowniach i formierkach rolkowych stosuje się noże powietrzne do suszenia taśmy przed formowaniem. Dysze pierścieniowe wytwarzające strumień powietrza w kształcie pierścienia do otoczenia powierzchni produktu i rurki wirowe do chłodzenia zgrzewów. Pełne informacje na temat produktów firmy EXAIR rozwiązujących te i inne problemy można znaleźć w innym miejscu w tym katalogu online.

ANALIZA PRZYPADKU II: Czyszczenie blachy stalowej

Problem: Blacha stalowa ocynkowana musi być oczyszczana z cząsteczek cynku podczas końcowej operacji walcowania. Rozdzielacz powietrza, składający się z 42 otwartych króćców 1/8", został zainstalowany w poprzek blachy, odmuchując ją sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Chociaż ten układ zapewniał wytwarzanie zadowalającego produktu końcowego, zarówno poziom hałasu (99 dBA) jak i zużycie sprężonego powietrza były zbyt wysokie do przyjęcia.

Rozwiązanie: W istniejących króćcach zostały zainstalowane strumienice powietrzne o dużej prędkości model 6013. Zużycie sprężonego powietrza zostało ograniczone o około  30%, a poziom hałasu został ograniczony do 90 dBA - 300% obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego!!!

Komentarz: Jeżeli poszukujesz istotnych możliwości obniżenia kosztów produkcji, jest szansa, że instalacja sprężonego powietrza jest dobrym miejscem na rozpoczęcie tych poszukiwań. Energia stanowi znaczący czynnik kosztów w większości zakładów, a sprężone powietrze jest często u góry tej listy. Nadmierne zużycie sprężonego powietrza można wyeliminować na wiele sposobów:

 • Zatkanie nieszczelności
 • Naprawa lub wymiana uszkodzonych zaworów i filtrów
 • Włączanie i wyłączanie sprężonego powietrza jeżeli to możliwe
 • Wymiana hałaśliwych i zużywających za dużo energii otwartych strumieni powietrza na ciche, energooszczędne strumienice powietrzne

 

Elastyczne regulowane węże

Do zastosowań wymagających częstego przemieszczania dyszy lub strumienicy powietrznej idealnie nadają się elastyczne regulowane węże. Wystarczy tylko zamontować wąż w wymaganym miejscu i zgiąć go, aby odpowiednio wycelować strumień powietrza. Ponieważ wąż „pamięta” nadany mu kształt, nie porusza się ani nie zgina sam.

Elastyczne regulowane węże zachowują kierunek do momentu aż nie zostaną fizycznie przestawione w inne położenie.

Dostępne są dwa typy regulowanych węży wielu długościach. Węże 1/4 MNPT x 1/4 MNPT posiadają złącze z gwintem zewnętrznym 1/4 NPT na obu końcach, natomiast węże 1/4 MNPT x 1/8 FNPT posiadają złącze z gwintem zewnętrznym 1/4 NPT na jednym końcu, a złącze z gwintem wewnętrznym 1/8 NPT na drugim końcu. Regulowane węże są dostępne w długościach 6", 12", 18", 24", 30" i 36" (152, 305, 457, 610, 762 i 914mm).

Złącza obrotowe

Złącza obrotowe firmy EXAIR ułatwiają regulowanie położenia dysz i strumienic powietrznych. Złącza obrotowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni. Modele 9052, 9053, 9068, 9069, 9023 i 9204 są wykonane ze stali nierdzewnej typu 303. Modele 9201, 9202 i 9203 są wykonane ze stali nierdzewnej typu 316.

Złącza obrotowe można dodać do większości dysz powietrznych firmy EXAIR przez dodanie litery "W" numeru modelu.

Przykład: 1122 (2-calowa płaska dysza powietrzna Super) + W (złącze obrotowe) = 1122W.

Kup terazOpis
9201Złącze obrotowe M4x0.5 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
9202Złącze obrotowe M5x0.5 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
9203Złącze obrotowe M6x0.75 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
9052Złącze obrotowe 1/8 NPT, stal nierdz. typu 303
9053Złącze obrotowe 1/4 NPT, stal nierdz. typu 303
9068Złącze obrotowe 3/8 NPT, stal nierdz. typu 303
9069Złącze obrotowe 1/2 NPT, stal nierdz. typu 303
9023Złącze obrotowe 3/4 NPT, stal nierdz. typu 303
9204Złącze obrotowe 1 NPT, stal nierdz. typu 303

 

Zbuduj swój własny system

Teraz możesz zestawić razem najlepszą kombinację, która pasuje do Twojej operacji odmuchiwania, chłodzenia, suszenia lub czyszczenia. Wybierz dyszę lub strumienicę powietrzną, którą jesteś zainteresowany. Postępując zgodnie z linkiem, wybierz regulowany wąż lub regulowany wąż i podstawę magnetyczną. Następnie możesz wybrać długość i typ, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Dysze powietrzne pokazane powyżej można stosować z następującymi regulowanymi wężami:
Model #Opis
92066" (152mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
921212" (305mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
921818" (457mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
922424" (610mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
923030" (762mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
923636" (914mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT

(Złącze z gwintem zewn. 1/4 NPT na obu końcach)

 

Podstawy magnetyczne

Podstawy magnetyczne przeznaczone są do zastosowań, w których konieczny jest częsty ruch  dyszy lub strumienicy powietrznej. Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.

Najczęściej zadawane pytania - FAQs

Czym różnią się od siebie poszczególne dysze powietrzne?

Dysze powietrzne różnią się:

 • rozmiarami,
 • siłą odmuchu,
 • zużyciem sprężonego powietrza,
 • materiałami wykonania

Czy dysze powietrzne są zgodne z przepisami BHP?

Tak, nasze dysze powietrzne są zaprojektowane tak, aby zachować normę BHP dotyczącą ciśnienia przenikającego przez skórę człowieka, oraz normę dotyczącą poziomu hałasu.

Co sprawia, że dysze powietrzne nazywają się Super?

Dysze powietrzne zostały zaprojektowana, aby radykalnie zmniejszać poziom hałasu i koszty sprężonego powietrza, zapewniając jednocześnie doskonałą siłę odmuchu.

Czy dysza powietrzna Super zastąpi otwartą rurkę z taką samą skutecznością?

Otwarte rurki stanowią poważny problem bezpieczeństwa z punktu widzenia zarówno poziomu hałasu, jak i ciśnienia przenikającego. Dysze powietrzne EXAIR zapewniają radykalnie niższe zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu, przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganych przez normy poziomów ciśnienia przenikającego. Ze względu na znaczne zmniejszenie zużycia powietrza, dysze EXAIR mogą nie zapewniać takiej samej siły przedmuchu jak otwarta rurka, pracując przy tym samym ciśnieniu zasilania. Wiele zastosowań nie wymaga dużej siły odmuchu. Jeśli potrzebna jest większa siła, możemy zaoferować większą dyszę, aby wytworzyć niezbędną siłę, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo.

Jaki jest materiał wykonania dysz powietrznych Super?

Aluminium:

 • 1100,
 • 1101,
 • 1102,
 • 1103,
 • 1104,
 • 1105,
 • 1106,
 • 1107,
 • 1112,
 • 1113,
 • 1114,
 • 1115,
 • 1116,
 • 1117,
 • 1118,
 • 1119,
 • 1120,
 • 1121,
 • 1122
 • HP1125.

Stal nierdzewna 316:

 • 1100SS,
 • 1101SS,
 • 1102SS,
 • 1103SS,
 • 1104SS,
 • 1105SS,
 • 1106SS,
 • 1107SS,
 • 1108SS,
 • 1109SS,
 • 1110SS,
 • 1112SS,
 • 1113SS,
 • 1122SS
 • HP1125SS.

Plastik:

 • 1100-PEEK,
 • 1102-PEEK
 • 1110-PEEK

Czy dysze powietrzne "Super" będą pasowały do pistoletów powietrznych, które już posiadamy?

Ogólnie tak. Jednak wiele typowych pistoletów pneumatycznych ma wewnętrzne ograniczenie do mniej niż 2 bar. Te pistolety powietrzne nie będą działać prawidłowo z dyszami EXAIR.  Bezpieczne pistolety powietrzne EXAIR zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności z dyszami "Super".

Jaka jest maksymalna temperatura pracy dysz powietrznych "Super"?

 • Aluminium: 121°C
 • Plastik: 160°C
 • Stal nierdzewna 316: 426.67°C

Kontakt

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.: +48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl