Kategorie produktów

Filtry

Moc silnika
Ciśnienie
Napęd
Przepływ

Dysze i strumienice powietrzne - Air Nozzles & Jets

Dysze powietrzne są dostępne w wielu konfiguracjach i wykonaniach materiałowych (aluminium, cynk, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywo PEEK). Starannie zaprojektowane dysze powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza. Dysze powietrzne firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

 

Dysze powietrzne Exair są wykonane z następujących materiałów:

 

 • Stal nierdzewna typu 303 – wysokie temperatury i środowiska korozyjne. Temperatura maks.: 426°C
 • Stal nierdzewna typu 316 – wysokie temperatury, środowiska korozyjne i zużycie mechaniczne. Temperatura maks.: 538°C
 • Mosiądz – ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 204°C
 • Stop cynkowo-aluminiowy – ogólne zastosowania. Temperatura maks.: 121°C
 • Tworzywo PEEK – zastępuje metale w agresywnych środowiskach. Zapewnia odporność chemiczną i jest nieuszkadzający. Temperatura maks.: 160°C

 

Produkty w tym dziale:

Dysze o zużyciu sprężonego powietrza do 622l/min, sile odmuchu 624 gram i poziomie hałasu max. 80 dBA.
Dysze o zużyciu sprężonego powietrza do 13026 l/min i zużycia sprężonego powietrza 10433 gram i poziomie hałasu max. 109 dBA.

Opis i działanie

 
Co to są dysze i strumiennice powietrzne

Starannie zaprojektowane dysze i strumienice powietrzne ograniczają poziomy hałasu i koszty sprężonego powietrza.

Proste rozwiązanie, które ogranicza nadmierne zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu podczas operacji pneumatycznych. Dysze i strumienice firmy EXAIR wytwarzają wyjściowe strumienie powietrza, których objętość jest do 25 razy większa w stosunku do zużywanego sprężonego powietrza, wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii.

Oszczędności sprężonego powietrza, w porównaniu do otwartych rurek miedzianych lub  rur z otworami powszechnie używanych do odmuchiwania mogą wynosić aż 80%. Mniejsze zużycie sprężonego powietrza oznacza mniejszy hałas. Średnie obniżenie poziomu hałasu wynosi 10 dBA. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne spełniają wymagania przepisów OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania.

Dla porównania otwarta rurka miedziana 1/4″ (6mm) zużywa sprężonego powietrza w ilości 1.133 l/min, co odpowiada całej wydajności sprężarki o mocy 10 kM. Roczne koszty energii mogą przekraczać $1.000 na rok. Poziomy hałasu powyżej 100 dBA są powszechnie generowane. Gdy ciśnienie sprężonego powietrza przekracza wartość 2 bar (30 psig), otwarta rurka lub rura z otworami narusza wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia statycznego.

 

Zastosowania:
 • Czyszczenie części
 • Usuwanie wiórów
 • Suszenie części
 • Zdmuchiwanie cieczy
 • Chłodzenie części
 • Transport materiałów
 • Wypychanie części
 • Transport włókien
 • Wspomaganie powietrzem

Zalety:
 • Obniżenie kosztów sprężonego powietrza
 • Średnie obniżenie hałasu o 10 dBA
 • Oszczędność sprężonego powietrza
 • Poprawione działanie operacji odmuchiwania
 • Kompaktowe
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie poziomu hałasu
 • Spełniają wymagania przepisów OSHA w zakresie ciśnienia
 • Usprawnienie produkcji

Dysze i strumiennice powietrzne

Bezpieczne i wydajne użycie sprężonego powietrza

Nieefektywne użycie sprężonego powietrza do zastosowań odmuchiwania może stwarzać problemy z powodu kosztów energii, poziomu hałasu i potencjalnego zagrożenia dla personelu, który jest narażony na działanie powietrza o wysokim ciśnieniu. Otwarte przewody rurowe i rurki miedziane oraz rury z otworami stanowią kilka przykładów powszechnych urządzeń naruszających przepisy. Zużywają one ogromne ilości energii i często generują  poziomy hałasu powyżej 100 dBA.

Ograniczenie kosztów energii

Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów energii jest prawidłowa konserwacja i użycie systemu sprężonego powietrza. Nieszczelności i zanieczyszczone filtry wymagają regularnej konserwacji. Oszczędności energii można również realizować poprzez wymianę przestarzałych silników i elementów sterujących na modele o dużej sprawności, które często spłacają się w krótkim okresie czasu.

Najważniejszym czynnikiem znacznie zwiększającym sprawność jest prawidłowe użytkowanie. Zastosowanie starannie zaprojektowanych produktów takich dysza powietrzna Super może ograniczyć koszty eksploatacyjne, ponieważ zużywa ona jedynie część sprężonego powietrza zużywanego przez typowe urządzenia pneumatyczne. Ponadto, wszystkie z dysz i strumienic powietrznych pokazanych na tej stronie można wielokrotnie włączać i wyłączać z natychmiastowym skutkiem, co oznacza, że sprężone powietrze jest zużywane tylko wówczas gdy jest to konieczne.

Ograniczenie poziomu hałasu

Wysoki poziom hałasu stanowi powszechny problem w wielu zakładach. Hałas generowany przez sprężone powietrze często przekracza wymagania przepisów w zakresie poziomu ekspozycji na hałas, skutkując utratą słuchu u osób pracujących w pobliżu źródła hałasu. Hałaśliwe podmuchy przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig), które generują poziomy hałasu rzędu  100 dBA można ograniczyć do jedynie 74 dBA w przypadku zastosowania dyszy powietrznej Super model 1100. Przy powyższym ciśnieniu, można uzyskać dużą siłę bez dużego hałasu.

Maks. dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wg OHSA*

Godziny na dzień (stały hałas) 8 7 4 3 2 1 0,5
Poziom hałasu [dBa] 90 91 95 97 100 105 110

Wyeliminowanie szkodliwych ciśnień zatkania

Powietrze może być niebezpieczne jeżeli ciśnienie wylotowe otworu, węża lub rury miedzianej będzie wyższe od 2 bar (30 psig). W przypadku gdy otwór zostanie zatkany ręką lub inną częścią ciała, powietrze może się dostać do krwioobiegu przez skórę i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Wszystkie dysze i strumienice powietrzne produkowane przez EXAIR zostały zaprojektowane w sposób bezpieczny. Wszystkie mogą być zasilane sprężonym powietrzem o wyższym ciśnieniu w sposób bezpieczny i spełniają normę OSHA 1910.242(b).

 

 

Jak działają dysze powietrzne

Sprężone powietrze wpływa przez wlot (1) dyszy pierścieniowej do komory pierścieniowej (2). Następnie jest przepuszczane z dużą prędkością przez małą dyszę pierścieniową (3). Główny strumień powietrza przylega do profilu Coandy (4), który kieruje go wzdłuż pochylonej powierzchni dyszy. Pośrodku powstaje obszar niskiego ciśnienia (5) wywołujący przepływ dużej ilości otaczającego powietrza do głównego strumienia powietrza. Strumień powietrza o dużej prędkości wypuszczany z dyszy, przybiera kształt stożkowatego pierścienia powietrza, który przylega do powierzchni materiału przezeń przesuwanego (6), jednolicie oczyszczając całą jego powierzchnię.

Oszczędność czasu i sprężonego powietrza

Zużycie powietrza, siła i poziom hałasu są podane dla każdej dyszy i strumienicy powietrznej pokazanej na naszej stronie.

 

Proszę rozpatrzyć poniższy przykład, w którym dysza powietrzna Mini Super model 1102 zastępuje otwartą rurę o średnicy 1/8″ (3,2 mm). Oszczędności sprężonego powietrza są łatwe do obliczenia i okazują się znaczące. Czas zwrotu zakupu dysz i strumienic powietrznych, w tym filtra i kosztów instalacyjnych, jest liczony w tygodniach, a nie latach jak to ma miejsce w przypadku innego sprzętu obniżającego koszty. Obliczenia wykonano przy założeniu pracy przez 40 godzin w tygodniu, 52 tygodnie w roku.

 

Zużycie sprężonego powietrza przez otwarty przewód rurowy i rurę miedzianą

Ciśnienie

Zużycie powietrza przez urządzenia pneumatyczne domowej roboty

Otwarty przewód rurowy

Otwarta rura miedziana

psig

bar

 

1/4″

5/16″

3/8″

1/8″

1/4″

3/8″

80

5.5

SCFM

33

58

87

70

140

240

l/min

934

1.641

2.462

1.981

3.962

6.792

Przykład:

Istniejącym urządzeniem jest otwarta rura o średnicy 1/8″ (3,2mm) zasilana sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie powietrza zgodnie z powyższą tabelą wynosi 70 SCFM (1.981 l/min).

 

Zastosować dyszę powietrzną Mini Super 1/8 FNPT model 1102 zasilaną również sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,5 bar (80 psig). Zużycie sprężonego powietrza przez dyszę powietrzną Mini Super model 1102 wynosi 10 SCFM (283 l/min). (Aby znaleźć zużycie sprężonego powietrza dla wszystkich naszych dysz i strumienic powietrznych, patrz Szybkie porównanie dysz i strumienic powietrznych.)

 

Zaoszczędzone sprężone powietrze =70 – 10 = 60 SCFM (1.981 – 283 =1.698 l/min)

 

W tym przypadku, praca urządzenia jest ciągła. Jeżeli cykl pracy wynosiłby 20%, wówczas zaoszczędzone sprężone powietrze = 60 x 0,2 = 12 SCFM (1.698 x 0,2 = 340 l/min)

 

Większość dużych zakładów zna swoje koszty za 1000 stóp sześciennych (SCF) sprężonego powietrza (10.000 litrów). Jeżeli nie znasz swojego rzeczywistego kosztu za 1.000 SCF, można zastosować $0,25 (koszt za 10.000 litrów wynosi około $0,089)

 

Zaoszczędzone dolary na godzinę = zaoszczędzone SCFM x 60 minut x koszt/1.000 SCF (zaoszczędzone l/min x 60 min x koszt/10.000 l)

 

= 60 x 60 x 0,25/1.000 (= 1,698 x 60 x.089/10,000)
= $0,90/h
$0,90/h oznacza $36.00/tydzień i
$1.872,00/rok oszczędności z jednej dyszy!

Wideo i pliki

Poniższy film zawiera prezentację produktów i przykłady zastosowania.

Akcesoria

 
Elastyczne regulowane węże

Do zastosowań wymagających częstego przemieszczania dyszy lub strumienicy powietrznej idealnie nadają się elastyczne regulowane węże. Wystarczy tylko zamontować wąż w wymaganym miejscu i zgiąć go, aby odpowiednio wycelować strumień powietrza. Ponieważ wąż „pamięta” nadany mu kształt, nie porusza się ani nie zgina sam.

Elastyczne regulowane węże zachowują kierunek do momentu aż nie zostaną fizycznie przestawione w inne położenie.

Dostępne są dwa typy regulowanych węży wielu długościach. Węże 1/4 MNPT x 1/4 MNPT posiadają złącze z gwintem zewnętrznym 1/4 NPT na obu końcach, natomiast węże 1/4 MNPT x 1/8 FNPT posiadają złącze z gwintem zewnętrznym 1/4 NPT na jednym końcu, a złącze z gwintem wewnętrznym 1/8 NPT na drugim końcu. Regulowane węże są dostępne w długościach 6″, 12″, 18″, 24″, 30″ i 36″ (152, 305, 457, 610, 762 i 914mm).

 

Złącza obrotowe

Złącza obrotowe firmy EXAIR ułatwiają regulowanie położenia dysz i strumienic powietrznych. Złącza obrotowe umożliwiają ruch o 25 stopni od osi środkowej, umożliwiając w sumie ruch o 50 stopni. Modele 9052, 9053, 9068, 9069, 9023 i 9204 są wykonane ze stali nierdzewnej typu 303. Modele 9201, 9202 i 9203 są wykonane ze stali nierdzewnej typu 316.

Złącza obrotowe można dodać do większości dysz powietrznych firmy EXAIR przez dodanie litery “W” numeru modelu.

Przykład: 1122 (2-calowa płaska dysza powietrzna Super) + W (złącze obrotowe) = 1122W.

 

Kup teraz Opis
9201 Złącze obrotowe M4x0.5 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
9202 Złącze obrotowe M5x0.5 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
9203 Złącze obrotowe M6x0.75 x 1/8 MNPT, stal nierdz. typu 316
9052 Złącze obrotowe 1/8 NPT, stal nierdz. typu 303
9053 Złącze obrotowe 1/4 NPT, stal nierdz. typu 303
9068 Złącze obrotowe 3/8 NPT, stal nierdz. typu 303
9069 Złącze obrotowe 1/2 NPT, stal nierdz. typu 303
9023 Złącze obrotowe 3/4 NPT, stal nierdz. typu 303
9204 Złącze obrotowe 1 NPT, stal nierdz. typu 303
Zbuduj swój własny system

Teraz możesz zestawić razem najlepszą kombinację, która pasuje do Twojej operacji odmuchiwania, chłodzenia, suszenia lub czyszczenia. Wybierz dyszę lub strumienicę powietrzną, którą jesteś zainteresowany. Postępując zgodnie z linkiem, wybierz regulowany wąż lub regulowany wąż i podstawę magnetyczną. Następnie możesz wybrać długość i typ, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

 

Dysze powietrzne pokazane powyżej można stosować z następującymi regulowanymi wężami:
Model # Opis
9206 6″ (152mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
9212 12″ (305mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
9218 18″ (457mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
9224 24″ (610mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
9230 30″ (762mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT
9236 36″ (914mm) 1/4 MNPT x 1/4 MNPT

 

(Złącze z gwintem zewn. 1/4 NPT na obu końcach)

 

Podstawy magnetyczne

Podstawy magnetyczne przeznaczone są do zastosowań, w których konieczny jest częsty ruch  dyszy lub strumienicy powietrznej. Silny magnes umożliwia montaż poziomy lub pionowy zapewniający położenie do odmuchiwania dla regulowanego węża. Zastosowano także zawór odcinający do płynnej regulacji siły i przepływu. Dostępne są modele z jednym lub dwoma wylotami.

 

 

Najczęściej zadawane pytania – FAQs

Dysze powietrzne różnią się:

 • rozmiarami,
 • siłą odmuchu,
 • zużyciem sprężonego powietrza,
 • materiałami wykonania

Tak, nasze dysze powietrzne są zaprojektowane tak, aby zachować normę BHP dotyczącą ciśnienia przenikającego przez skórę człowieka, oraz normę dotyczącą poziomu hałasu.

Dysze powietrzne zostały zaprojektowana, aby radykalnie zmniejszać poziom hałasu i koszty sprężonego powietrza, zapewniając jednocześnie doskonałą siłę odmuchu.

Otwarte rurki stanowią poważny problem bezpieczeństwa z punktu widzenia zarówno poziomu hałasu, jak i ciśnienia przenikającego. Dysze powietrzne EXAIR zapewniają radykalnie niższe zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu, przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganych przez normy poziomów ciśnienia przenikającego. Ze względu na znaczne zmniejszenie zużycia powietrza, dysze EXAIR mogą nie zapewniać takiej samej siły przedmuchu jak otwarta rurka, pracując przy tym samym ciśnieniu zasilania. Wiele zastosowań nie wymaga dużej siły odmuchu. Jeśli potrzebna jest większa siła, możemy zaoferować większą dyszę, aby wytworzyć niezbędną siłę, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo.

Aluminium:

 • 1100,
 • 1101,
 • 1102,
 • 1103,
 • 1104,
 • 1105,
 • 1106,
 • 1107,
 • 1112,
 • 1113,
 • 1114,
 • 1115,
 • 1116,
 • 1117,
 • 1118,
 • 1119,
 • 1120,
 • 1121,
 • 1122
 • HP1125.

Stal nierdzewna 316:

 • 1100SS,
 • 1101SS,
 • 1102SS,
 • 1103SS,
 • 1104SS,
 • 1105SS,
 • 1106SS,
 • 1107SS,
 • 1108SS,
 • 1109SS,
 • 1110SS,
 • 1112SS,
 • 1113SS,
 • 1122SS
 • HP1125SS.

Plastik:

 • 1100-PEEK,
 • 1102-PEEK
 • 1110-PEEK

Ogólnie tak. Jednak wiele typowych pistoletów pneumatycznych ma wewnętrzne ograniczenie do mniej niż 2 bar. Te pistolety powietrzne nie będą działać prawidłowo z dyszami EXAIR.  Bezpieczne pistolety powietrzne EXAIR zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności z dyszami “Super”.

 • Aluminium: 121°C
 • Plastik: 160°C
 • Stal nierdzewna 316: 426.67°C
Scroll to Top

Kategorie produktów