Zapylone wkłady

Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu

Sprężone powietrze jest często niezbędnym medium wykorzystywanym w procesach produkcyjnych. Zawiera jednak wiele zanieczyszczeń, przez co wymaga oczyszczenia. Skąd biorą się nieczystości w instalacji sprężonego powietrza?

Zaczynając od wlotu powietrza do sprężarki, jego skład wygląda następująco:

zawartość powietrza

 

Dodatkowo, w powietrzu zasysanym przez kompresor znajdują się cząstki stałe (takie jak kurz, pyły, rdza), które są obecne w atmosferze, a także wewnątrz instalacji na skutek jej zużycia, korozji i zachodzących w niej procesów fizyczno-chemicznych. Zawarta w powietrzu woda w stanie gazu lub cieczy ma ogromny wpływ na zużycie i korozję elementów instalacji oraz powstawanie niebezpiecznych bakterii. Olej w formie oparów bądź aerozoli olejowych, przedostaje się do układu ze środków smarnych w sprężarkach olejowych.

W zależności od tego, jakiej jakości powietrza potrzebujemy, zanieczyszczenia na wylocie instalacji będą mniej lub bardziej niepożądane.

Jak przygotować sprężone powietrze do procesów?

Pierwszym krokiem, będzie dobór odpowiedniej sprężarki w zależności od celu stosowania sprężonego powietrza. Do procesów przemysłu farmaceutycznego i medycznego, laboratoriów, przetwórstwa papieru, przemysłu spożywczego i produkcji opakowań najoptymalniejszym rozwiązaniem będą bezolejowe kompresory śrubowe. Ponadto, rozwiązaniem dedykowanym do produkcji butelek PET, a także w przemyśle spożywczym i medycznym będą bezolejowe sprężarki tłokowe.

Następnym krokiem, który zabezpieczy dalszą część instalacji, a w szczególności zbiornik sprężonego powietrza przed szybkim ulegnięciu korozji, jest zastosowanie separatora cyklonowego umiejscowionego za kompresorem. Jego zadaniem jest odseparowanie wody w stanie ciekłym.

 

Wkłady filtracyjne
Wkłady filtracyjne po upływie 12 miesięcy eksploatacji

 

W zależności od wybranego osuszacza, powietrze zanim zostanie osuszone do wymaganego punktu rosy powinno zostać oczyszczone z cząstek stałych i oleju. W procesach produkcyjnych niewymagających wysokiej klasy czystości powietrza, wystarczy podwójna filtracja na poziomie 1 ?m (filtr wstępny) i 0,1 ?m (filtr dokładniejszy). W przypadku osuszacza adsorpcyjnego należy zastosować dokładniejszą filtrację (0,01 ?m), ponieważ olej który mógłby dostać się do niego razem z powietrzem, nieodwracalnie zatkałby kanaliki granulatu adsorpcyjnego. Wymagane będzie także odpylenie powietrza na wyjściu. Do tego celu wystarczy filtr odpylający na poziomie 0,1 ?m.

 

Zapylone wkłady filtracyjne
Zapylone adsorbentem wkłady filtracyjne

 

Tak oczyszczone sprężone powietrze będzie odpowiednie do wykorzystania w procesach produkcyjnych niewymagających najwyższych klas czystości.

 

Filtry sterylne w instalacji
Filtry sterylne

 

W procesach gdzie sprężone powietrze ma kontakt z żywnością, lekami lub w procesie wrażliwym na zawartość oleju zalecamy zastosowanie filtrów sprężonego powietrza z węglem aktywnym, które usuwają zapach i opary oleju. W przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym do usuwania wirusów i bakterii dedykowane są sterylne filtry serii SPF, dzięki którym uzyskamy sterylne sprężone powietrze, przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z produktem końcowym. Jeśli powietrze ma służyć oddychaniu, należy zastosować filtry do oddychania.

Kontakt

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.: +48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl