Odwadniacze i separatory cyklonowe

Separatory cyklonowe instalowane są przed chłodnicami sprężonego powietrza, za sprężarkami powietrza, przed osuszaczami sprężonego powietrza w celu wstępnego usuwania wilgoci i kondensatu olejowego z systemu pneumatycznego.

Ogólna charakterystyka separatorów skroplin
  • odwadniacze wykonane z aluminium przeznaczone do ciśnienia 16 bar,  20 bar, 50 bar lub 64 bar
  • wykonanie ze stali węglowej o ciśnieniu do 400 bar
  • przyłącza gwintowane do 3", kołnierzowe do DN 350 lub sanitarne
  • przepływ sprężonego powietrza do 14 280 Nm3/h
Zasada działania separatora cyklonowego

Odwadniacze cyklonowe wykorzystują ruch odśrodkowy, aby oddzielić wodę w stanie ciekłym ze sprężonego powietrza. Ruch wirowy sprężonego powietrza wewnątrz separatora powoduje osadzanie się kondensatu na ściankach odwadniacza, gdy kondensat uzyska odpowiednią masę opada do miski w dolnej części separatora, w której jest magazynowana.  Skropliny są usuwane z systemu poprzez automatyczny lub elektroniczny spust kondensatu.

Kondensat z odwadniaczy cyklonowych i filtrów sprężonego powietrza najczęściej jest zanieczyszczony substancjami szkodliwymi i tworzy mieszaninę wody i oleju. W takiej postaci nie wolno odprowadzać go bezpośrednio do ścieków. Oferujemy również separatory kondensatu, które uzdatniają skropliny, umożliwiając odprowadzenie ich do ścieków komunalnych.

Zastosowanie separatorów cyklonowych
  • Oczyszczanie powietrza i odzyskiwanie substancji ze zużytego powietrza i gazów odlotowych
  • Ochrona maszyn i urządzeń przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia
  • Rozdzielanie faz ciekłych podczas reakcji chemiczno-fizycznych
  • Każdy obszar, w którym gaz, powietrze lub para muszą być wolne od ciał stałych i płynnych
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 2850 m3/h, ciśnieniu do 16 bar, przyłącza 3/8" - 3". Wykonane z aluminium.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 2160 m3/h, ciśnieniu do 13 bar, przyłącza 3/8" do 3", wykonane z aluminium
Separator cyklonowy
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 2760 m3/h, ciśnieniu do 20 bar, przyłączach 3/8" - 3". Wykonane z aluminium.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 12550 m3/h, ciśnieniu do 16 bar, przyłącza DN80 - DN350. Wykonane ze stali węglowej lub stali nierdzewnej.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie od 1.760 do 12.550 m3/h, ciśnieniu do 50 bar, przyłącza od DN80 do DN350, wykonane ze stali węglowej
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 14280 m3/h, ciśnieniu do 16 bar, przyłącza DN65 - DN300. Wykonane ze stali węglowej lub stali nierdzewnej.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 2760 m3/h, ciśnieniu do 50 bar, przyłącza 1/2"-3". Wykonane z aluminium.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 720 m3/h, ciśnieniu do 64 bar, przyłącza 3/8"-2". Wykonane z aluminium.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 715 m3/h, ciśnieniu do 400 bar, przyłącza 1/4"-2". Wykonane ze stali węglowej.
Odwadniacze cyklonowe o przepływie do 175 m3/h, ciśnieniu 100, 250, 420 bar, przyłącza 1/4" do 2". Wykonane ze stali nierdzewnej.
Zasada działania typowego separatora cyklonowego

W cyklonie gaz ładowany z zanieczyszczeniami jest wirowany przez rotator, dzięki czemu obraca się z dużą racjonalną prędkością w komorze oddzielającej.
Cząsteczki w gazie obracają się również z dużą prędkością obrotową wokół osi cylindra, narażając się na przyspieszenie promieniowe, które jest często kilka tysięcy razy większe z uwagi na grawitację.
W wyniku tego przyspieszenia cząstki są poddawane gwałtownej sile odśrodkowej. Cząstki są wyrzucane na bok separatora, wślizgują się do zbiornika i osadzają się.
Jeżeli natężenie przepływu wzrośnie, zwiększy się również zdolność oddzielania, a ciśnienie odpowiednio spadnie.
Oczyszczony gaz jest uwalniany z separatora przez rurkę zanurzeniową pośrodku. Zbiornik zbierający jest osłonięty, aby oddzielone cząstki nie mogły zostać zawirowane ani zmiecione.

Budowa typowego separatora cyklonowego

Budowa separatora cyklonowego
Budowa separatora cyklonowego

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl