Kategorie produktów

Osuszacze sprężonego powietrza

Przedstawiamy ofertę osuszaczy sprężonego powietrza – ziębniczych, adsorpcyjnych i wysokociśnieniowych oraz złoża adsorpcyjnego do osuszaczy.
Dostępne w naszej ofercie osuszacze są niezbędnym elementem dla długotrwałego i sprawnego funkcjonowania systemów dystrybucji sprężonego powietrza. Zadaniem tych urządzeń jest eliminowanie wody i pary wodnej z powietrza emitowanego przez sprężarkę. Ponieważ w przewodach instalacji temperatura punktu rosy dla powietrza jest wyższa niż w otoczeniu, dochodzi do skraplania pary wodnej. Wilgoć w instalacjach dystrybucji sprężonego powietrza jest niezwykle szkodliwa, ponieważ prowadzi do korozji osprzętu, a w przypadku pracy w niskich temperaturach również do zamarzania przewodów, co przyczynia się do awaryjności całej instalacji.

 

Dobór odpowiedniego systemu osuszania uzależniony jest od wymaganego punktu rosy, rodzaju procesu i warunków pracy danego systemu. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają wydłużyć żywotność maszyn produkcyjnych, systemu rurowego oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztów związanych z jej regeneracją lub wymianą.

 

Dostępne w naszej ofercie osuszacze sprężonego powietrza uzyskują ciśnieniowy punkt rosy od +3°C do -70°C.

Produkty w tym dziale:

Adsorbent do osuszaczy

Podstawą efektywnego, ekonomicznego i stabilnego procesu osuszania adsorpcyjnego jest wysokiej jakości trwałe złoże adsorpcyjne.

Adsorbent do osuszaczy
Kolumny węglowe

Kolumny adsorpcyjne węglowe – oczyszczają sprężone powietrze z oleju

Kolumny węglowe
Osuszacze membranowe

Kompaktowe osuszacze sprężonego powietrza dla przepływu do 60 m3/h i ciśnienia do 10 bar, ciśnieniowy punkt rosy do -40°C.

Osuszacze membranowe
Osuszacze ziębnicze - chłodnicze

Osuszacze ziębnicze o punkcie rosy do +3°C do zastosowań przemysłowych

Osuszacze ziębnicze - chłodnicze
Osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno i na gorąco w próżni

Osuszacze adsorpcyjne
Jak powstaje wilgoć w sprężonym powietrzu?

Wilgoć w powietrzu jest dla nas istotna i fundamentalna dla naszego życia. Jednak w sprężonym powietrzu wilgoć stanowi “zanieczyszczenie”, zwłaszcza gdy kondensuje w rurociągu sprężonego powietrza  w postaci wody lub prowadzi do jej zamarzania i gromadzenia się lodu. Wilgoć zatem musi być odseparowana.

 

Sprężone powietrze jest powietrzem otoczenia, które jest zasysane i następnie sprężane przez kompresor. W rezultacie, sprężone powietrze zawiera wilgoć z powietrza otoczenia, której ilość zmienia się w zależności od sezonowości i warunków meteorologicznych. Co więcej, w wyniku kompresji sprężone powietrze jest zwykle w 100% nasycone wilgocią na wylocie ze sprężarki (100% wilgotność względna).

 

Zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu zależy od temperatury. Im wyższa temperatura, tym więcej wilgoci w sprężonym powietrzu. W przypadku gdy, podczas chłodzenia, ilość wilgoci w sprężonym powietrzu jest wyższa niż maksymalna możliwa dla danej temperatury, nadmiar wilgoci skropli się jako woda w stanie ciekłym. Powstaje kondensat w sprężonym powietrzu.

 

Nasycone wilgocią sprężone powietrze na wylocie sprężarki jest cieplejsze od otaczającego powietrza, następnie zostaje schłodzone w wyniku styczności z zazwyczaj zimniejszymi rurociągami. Różnica temperatur powoduje tworzenie się kondensatu. W przypadku instalacji zewnętrznych (sezonowo niskie temperatury) oraz rodzaju aplikacji, sprężone powietrze zostaje ponownie schłodzone, co powoduje dalsze powstawanie kondensatu, czasami nawet lodu.

Osuszacz sprężonego powietrza usuwa wilgoć i wytwarza suche sprężone powietrze.

Różne rodzaje osuszaczy wytwarzają sprężone powietrze o różnym stopniu suchości. Powszechnie stopień suchości sprężonego powietrza określa się ciśnieniem punktu rosy mierzonym w °C.

 

Jeżeli temperatura sprężonego powietrza jest wyższa niż ciśnienie punktu rosy, oznacza to, że kondensat nie będzie się tworzyć, sprężone powietrze będzie suche.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ-s

Punkt rosy określa stopień suchości sprężonego powietrza. Oznacza to , że jeśli sprężone powietrze ma np. punkt rosy +3 st. C. a temperatura otoczenia wynosi poniżej 3 st. C, to wilgoć w sprężonym powietrzu zacznie kondensować.

Różnicę stanowi ciśnieniowy punkt rosy. Osuszacze ziębnicze są w stanie osuszyć sprężone powietrze do punktu rosy +3 st. C, natomiast osuszacze adsorpcyjne uzyskują punkt rosy do nawet -70 st. C.

Istnieją dwie metody regeneracji osuszaczy adsorpcyjnych :

Regeneracja na zimno: część czystego, osuszonego sprężonego powietrza jest zawracana do regenerowanej kolumny z adsorbentem w celu osuszenia złoża.

Regeneracja na gorąco: za pomocą np. pompy próżniowej powietrze zasysane jest z otoczenia, następnie podgrzewane i kierowane do kolumny wymagającej regeneracji złoża. Ten sposób regeneracji odbywa się bez strat sprężonego powietrza.

Wilgoć w sprężonym powietrzu stanowi zanieczyszczenie i może powodować korozję lub wpłynąć na żywotność narzędzi pneumatycznych bądź maszyn produkcyjnych. Dlatego zawsze rekomendujemy zastosowanie osuszacza sprężonego powietrza. Typ i rodzaj osuszacza możemy określić na podstawie normy ISO 8573-1:2010 lub dobieramy do konkretnej aplikacji.

Osuszacz adsorpcyjny posiada dwie kolumny, które są wypełnione granulatem – czyli złożem adsorpcyjnym. To właśnie adsorbent odpowiada za pochłanianie wilgoci ze sprężonego powietrza. Wilgotne sprężone powietrze, które przechodzi przez warstwy złoża adsorpcyjnego zostaje osuszone.

Poniżej wyszczególniono informacje, które są niezbędne do doboru:

  • wymagany punkt rosy,
  • przepływ sprężonego powietrza na wylocie,
  • ciśnienie sprężonego powietrza na wlocie
  • przewidywana maksymalna temperatura otoczenia osuszacza
Scroll to Top

Kategorie produktów