Osuszacze sprężonego powietrza

Przedstawiamy ofertę osuszaczy sprężonego powietrza – ziębniczych, adsorpcyjnych i wysokociśnieniowych oraz złoża adsorpcyjnego do osuszaczy.
Dostępne w naszej ofercie osuszacze są niezbędnym elementem dla długotrwałego i sprawnego funkcjonowania systemów dystrybucji sprężonego powietrza. Zadaniem tych urządzeń jest eliminowanie wody i pary wodnej z powietrza emitowanego przez sprężarkę. Ponieważ w przewodach instalacji temperatura punktu rosy dla powietrza jest wyższa niż w otoczeniu, dochodzi do skraplania pary wodnej. Wilgoć w instalacjach dystrybucji sprężonego powietrza jest niezwykle szkodliwa, ponieważ prowadzi do korozji osprzętu, a w przypadku pracy w niskich temperaturach również do zamarzania przewodów, co przyczynia się do awaryjności całej instalacji.

Dobór odpowiedniego systemu osuszania uzależniony jest od wymaganego punktu rosy, rodzaju procesu i warunków pracy danego systemu. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają wydłużyć żywotność maszyn produkcyjnych, systemu rurowego oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztów związanych z jej regeneracją lub wymianą.

Dostępne w naszej ofercie osuszacze sprężonego powietrza uzyskują ciśnieniowy punkt rosy od +3°C do -70°C.

 

Osuszacze ziębnicze
Osuszacze ziębnicze o punkcie rosy do +3°C do zastosowań przemysłowych
Osuszacz sprężonego powietrza
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno i na gorąco w próżni
Adsorbenty do osuszaczy
Podstawą efektywnego, ekonomicznego i stabilnego procesu osuszania adsorpcyjnego jest wysokiej jakości trwałe złoże adsorpcyjne.
Kolumny adsorpcyjne węglowe - oczyszczają sprężone powietrze z oleju
Jak powstaje wilgoć w sprężonym powietrzu?

Wilgoć w powietrzu jest dla nas istotna i fundamentalna dla naszego życia. Jednak w sprężonym powietrzu wilgoć stanowi "zanieczyszczenie", zwłaszcza gdy kondensuje w rurociągu sprężonego powietrza  w postaci wody lub prowadzi do jej zamarzania i gromadzenia się lodu. Wilgoć zatem musi być odseparowana.

Sprężone powietrze jest powietrzem otoczenia, które jest zasysane i następnie sprężane przez kompresor. W rezultacie, sprężone powietrze zawiera wilgoć z powietrza otoczenia, której ilość zmienia się w zależności od sezonowości i warunków meteorologicznych. Co więcej, w wyniku kompresji sprężone powietrze jest zwykle w 100% nasycone wilgocią na wylocie ze sprężarki (100% wilgotność względna).

Zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu zależy od temperatury. Im wyższa temperatura, tym więcej wilgoci w sprężonym powietrzu. W przypadku gdy, podczas chłodzenia, ilość wilgoci w sprężonym powietrzu jest wyższa niż maksymalna możliwa dla danej temperatury, nadmiar wilgoci skropli się jako woda w stanie ciekłym. Powstaje kondensat w sprężonym powietrzu.

Nasycone wilgocią sprężone powietrze na wylocie sprężarki jest cieplejsze od otaczającego powietrza, następnie zostaje schłodzone w wyniku styczności z zazwyczaj zimniejszymi rurociągami. Różnica temperatur powoduje tworzenie się kondensatu. W przypadku instalacji zewnętrznych (sezonowo niskie temperatury) oraz rodzaju aplikacji, sprężone powietrze zostaje ponownie schłodzone, co powoduje dalsze powstawanie kondensatu, czasami nawet lodu.

Osuszacz sprężonego powietrza usuwa wilgoć i wytwarza suche sprężone powietrze.

Różne rodzaje osuszaczy wytwarzają sprężone powietrze o różnym stopniu suchości. Powszechnie stopień suchości sprężonego powietrza określa się ciśnieniem punktu rosy mierzonym w °C.

Jeżeli temperatura sprężonego powietrza jest wyższa niż ciśnienie punktu rosy, oznacza to, że kondensat nie będzie się tworzyć, sprężone powietrze będzie suche.

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl