Sprężarki śrubowe Hertz Kompressoren z odzyskiem ciepła

Zakończyliśmy realizację dostawy i montażu urządzeń w sprężarkowni dla wiodącego na świecie producenta opakowań VSP w związku z budową nowego zakładu produkcyjnego.

Głównym zadaniem było opracowanie koncepcji sprężarkowni oraz dobór najbardziej efektywnych ekonomicznie urządzeń i rozwiązań w celu obniżenia kosztów energetycznych.

Zakres dostawy obejmował dwie sprężarki powietrza śrubowe Hertz HSC 37 HC stałoobrotowe oraz  jedną sprężarkę śrubową Hertz Frecon 37 PLUS HC z falownikiem.

Każdy kompresor powietrza wyposażony jest w zintegrowany system EKOKIT (płytowy wymiennik ciepła) do odzysku ciepła z oleju sprężarkowego. Około 80-93% energii elektrycznej wykorzystywanej przez sprężarki powietrza jest przekształcany w ciepło. W wielu przypadkach za pomocą systemu EKOKIT można odzyskać ciepło na poziomie około 50-90% i wykorzystać je do podgrzania powietrza, albo wody. Wysoko wydajna przewodność płytowego wymiennika ciepła umożliwia zredukowanie strat energii i uzyskiwanie gorącej wody o temperaturze 70°C.

W celu osuszenia sprężonego powietrza zainstalowano osuszacz adsorpcyjny DTS 65 V/TI uzyskujący ciśnieniowy punkt rosy -40°C. Cykl pracy osuszacza sterowany zależnie od punktu rosy, co wydłuża fazę adsorpcji do 48 godzin.  Regeneracja złoża odbywa się na gorąco bez strat sprężonego powietrza. Zbiorniki osuszacza są zaizolowane termicznie w celu obniżenia strat ciepła.

Ponadto dostawa obejmowała chłodnicę końcową (aftercooler), filtry sprężonego powietrza, elektroniczne oszczędne spusty kondensatu bez strat powietrza, zbiorniki,  a także montaż urządzeń, uruchomienie, szkolenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kontakt

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.: +48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl