Eżektory / Generatory podciśnienia E-Vac

Eżektory zasilane sprężonym powietrzem E-Vac zapewniają natychmiastowy czas reakcji i są najpowszechniej używane do operacji pobierania i odkładania. Te tanie jednostopniowe pompy próżniowe ze zintegrowaną zwężką Venturiego są dostępne w wielu rozmiarach i różnymi przepływami oraz z asortymentem przyssawek nadających się do wielu zastosowań.


  Co to jest generator podciśnienia E-Vac

  Jednostopniowe generatory podciśnienia E-Vac zasilane sprężonym powietrzem są tanim sposobem na wytworzenie próżni do:

  • Pobierania i odkładania
  •   Zaciskania
  •  Podnoszenia
  •   Mocowania
  •  Wyrównania
  • Montażu powierzchniowego

  Konstrukcja generatora podciśnienia E-Vac jest wykonana z aluminium. Wlot podciśnieniowy można łatwo podłączyć do istniejącego orurowania lub węża. Dostępne są trwałe przyssawki winylowe do zastosowań pobierania i odkładania. Dostępne są również opcjonalne tłumiki, które nie blokują maksymalnego wylotu powietrza z generatora E-Vac, dzięki czemu nie obniżają prędkości cyklu.

  Dostępne są 2 typy generatorów E-Vac: liniowe i regulowane. Każda konstrukcja została zaprojektowana do użycia w różnych zastosowaniach. Te jednostopniowe, aluminiowe generatory zapewniają stałą siłę podciśnienia, w odróżnieniu od pomp próżniowych. Pył i małe cząsteczki mogą łatwo przedostawać się przez generator podciśnieniowy. Generatory nie mają części ruchomych, dzięki czemu nie wymagają konserwacji.

  Liniowy generator podciśnienia E-Vac

  Ta seria jednostopniowych, cylindrycznych generatorów podciśnienia ma kompaktową budowę i jest łatwa do montażu w miejscu eksploatacji. Generatory liniowe E-Vac można montować poprzez ich bezpośrednie dokręcenie do instalacji sprężonego powietrza lub za pomocą zacisków montażowych. Każdy model generatora liniowego ma określony poziom podciśnienia i przepływu. Ten typ generatora umożliwia wciąganie pyłu lub niewielkich cząsteczek. Jest 7 modeli przeznaczonych do podnoszenia materiałów porowatych (takich jak tektura). Modele do materiałów porowatych generują poziomy podciśnienia do 71 kPa i przepływ powietrza do 524 l/min. Jest również 7 modeli przeznaczonych do materiałów gładkich (takich jak szkoło), które generują poziomy podciśnienia do 91 kPa i przepływ powietrza do 447 l/min.

  Regulowany generator podciśnienia E-Vac

  Ta seria regulowanych jednostopniowych generatorów podciśnienia E-Vac umożliwia łatwą regulację poprzez proste poluzowanie nakrętki blokującej i obrócenie wylotu w celu  zwiększenia lub zmniejszenia poziomu podciśnienia i przepływu podciśnieniowego. Idealnie nadają się do materiałów porowatych i gładkich o różnej masie. Przepływ podciśnienia można łatwo zwiększyć, gdy urządzenie jest używane do porowatej powierzchni. Ten typ generatora umożliwia wciąganie pyłu i większych cząsteczek bez utraty podciśnienia, dzięki czemu stanowi idealny wybór do pracy z brudnymi, zapylonymi materiałami (takimi jak beton, gips itd.). Są 4 modele z regulowaną siłą podciśnienia do 85 kPa i przepływem powietrza do 2.294 l/min.

  Zastosowania
  • Pobieranie i odkładanie części i sprzętu
  • Otwieranie torebek/opakowań
  • Nakładanie etykiet
  • Wytwarzanie podciśnienia
  • Usuwanie powietrza z form wtryskowych
  • Napełnianie próżniowe
  • Próba szczelności
  • Opróżnianie pojemników
  • Zaciskanie i mocowanie
  • Wyrównanie i podawanie papieru w maszynach drukarskich
  • Pakowanie próżniowe
  • Montaż powierzchniowy
  • Prasa próżniowa do fornirów drewnianych i laminatów
  • Formowanie kartonów
  • Osprzęt podciśnieniowy do robota
  • Pobieranie podciśnieniowe próbek cieczy do badań

  Inne zastosowania dla generatora podciśnienia E-Vac

  Następuje stały rozwój nowych zastosowań generatorów próżniowych E-Vac. Zadania, które były kiedyś wykonywane ręcznie można często wykonywać szybciej i bezpieczniej przy użyciu generatora podciśnienia E-Vac. Jednym z przykładów jest pobieranie próbek ciekłych do badań. Wiele firm, które wytwarzają substancje chemiczne lub ciecze, testuje je pod kątem składu chemicznego lub czystości. Niestety, znaczna część z nich wykonuje to w sposób niebezpieczny i przestarzały pochylając się nad kadziami lub pojemnikami, aby wciągnąć trochę cieczy do pipety lub innego przyrządu do pobierania cieczy. Proces ten można łatwo wykonać za pomocą generatora ciśnienia E-Vac podłączonego do rurki do pobierania cieczy.  Po zanurzeniu rurki w kadzi, zbiorniku lub pojemniku, włączane jest sprężone powietrze, które zasysa określoną objętość cieczy do rurki. Po wyłączeniu sprężonego powietrza, ciecz spływa rurką i można ją dozować do pojemnika lub maszyny w celu wykonania analizy.

  Jak działają  generatory podciśnienia E-Vac

  Liniowy generator podciśnienia

  Sprężone powietrze przepływa przez wlot powietrza (1), a następnie przez dyszę jednokierunkową (2). Kiedy strumień powietrza wydostaje się na zewnątrz, rozszerza się i zwiększa prędkość przed przejściem przez zwężkę Venturiego (3). Wlot podciśnieniowy położony jest stycznie do głównego strumienia powietrza (4) i znajduje się w punkcie ssania między otworem, a zwężką Venturiego. Strumień powietrza zasysany przez wlot podciśnieniowy miesza się ze strumieniem głównym, a następnie wylatuje po przeciwległej stronie (5).

  Regulowany generator podciśnienia E-Vac

  Sprężone powietrze przepływa przez wlot powietrza (1), a następnie przez regulowaną dyszę pierścieniową (2). Kiedy strumień powietrza wydostaje się na zewnątrz, rozszerza się i zwiększa prędkość (3). Powstaje strumień podciśnieniowy powodujący ssanie (4). Strumień powietrza zasysany przez wlot podciśnieniowy miesza się ze strumieniem głównym, a następnie wylatuje po przeciwległej stronie (5).

  Wielkość przepływu powietrza można regulować. Patrząc na wylot, poluzować pierścień blokujący (obracając go w lewo), a następnie obrócić wylot. Aby zwiększyć przepływ, wylot należy obrócić w lewo. Aby zmniejszyć przepływ, wylot należy obrócić w prawo. Zachować ostrożność, aby nie poluzować całkowicie połączenia. Jest punkt, w którym nie będzie można osiągnąć większego przepływu powietrza.

  Wielkość wytworzonego podciśnienia zmienia się w zależności od porowatości podnoszonego ładunku. Generatory dostarczane są z ustawieniem fabrycznym na 51 kPa jeżeli są używane do jednolitych, gładkich powierzchni. Na jednolitych, gładkich powierzchniach można uzyskać maksymalnie 85 kPa, ale wymaga to zwiększenia zużycia sprężonego powietrza i przepływu powietrza.

  Liniowy generator podciśnienia E-Vac

  Regulowane generatory podciśnienia E-Vac

  W jaki sposób zbudować system E-Vac

  Wymiary przyssawek

  Akcesoria wymagane do zbudowania własnego systemu próżniowego

  Firma EXAIR oferuje szeroki asortyment tłumików, przewodów rurowych, zaworów zwrotnych i łączników, które ułatwiają zbudowanie instalacji podciśnieniowej najlepiej dostosowanej do Twojego zastosowania. Poza powyższymi akcesoriami do generatorów podciśnienia E-Vac, są inne pozycje, które mogą być pomocne do przygotowania i sterowania sprężonym powietrzem.

  Podczas używania generatorów podciśnienia E-Vac, istotną rzeczą jest korzystanie ze źródła czystego, suchego sprężonego powietrza, które zapewni ich eksploatacją z największą wydajnością. Filtry z automatycznym spustem kondensatu dla zapewnienia sprężonego powietrza wolnego od zanieczyszczeń i wilgoci oraz filtry do usuwania oleju, które usuwają cząsteczki oleju powszechne w wielu instalacjach sprężonego powietrza.

  Tłumiki

  Dostępne są opcjonalne tłumiki, które nie blokują maksymalnego wylotu powietrza z generatora E-Vac, dzięki czemu nie obniżają prędkości cyklu. Tłumiki standardowe (do użytku tylko z liniowymi generatorami podciśnienia E-Vac) posiadają zamknięty koniec i nadają się do zastosowań, które są wolne od pyłu i zanieczyszczeń.  Tłumik przelotowy jest zalecany do miejsc, w których występują zanieczyszczenia, ponieważ nie gromadzi on zanieczyszczeń, które mogą ograniczyć wydajność. Tłumiki przelotowe zapewniają najlepsze obniżenie poziomu hałasu (do 26 dBA).

  Zawór zwrotny

  Dostępny jest zawór zwrotny podciśnieniowy w celu utrzymania podciśnienia w razie utraty doprowadzania sprężonego powietrza. Jest on zaprojektowany do dużego przepływu, dlatego nie ogranicza przepływu powietrza ani nie zwalnia działania podciśnienia. Maksymalne podciśnienie można nadal osiągnąć bez wpływu na wydajność. Generatory podciśnienia E-Vac, które są używane bez zaworu zwrotnego zwolnią ładunek w razie znaczącego spadku ciśnienia sprężonego powietrza lub przerwy w doprowadzaniu sprężonego powietrza.

   

  Zestawy do regulowanych generatorów E-Vac dają możliwość eksperymentowania z różnymi przyssawkami. Zestawy E-Vac obejmują tłumik, komplet (4) przyssawek (ściśle dobranych do wydajności generatora E-Vac), (2) łączniki proste, (2) kolanka i (1) trójnik, 3 m przewodu rurowego i zacisk montażowy.

  Zestawy E-Vac Deluxe obejmują te same pozycje co zestaw standardowy plus filtr z automatycznym spustem kondensatu do instalacji sprężonego powietrza i regulator ciśnienia  (ze złączką).

  Najczęściej zadawane pytania - FAQs

   

  Czy podczas tworzenia próżni w brudnym środowisku lub na brudnej powierzchni eżektor E-Vac zostanie uszkodzony?

   

  Kontakt

  tel.: +48 (76) 862 30 77

  tel. kom.: +48 501 642 025

  e-mail: biuro@pneuma.pl