Kategorie produktów

Filtry

Moc silnika
Ciśnienie
Napęd
Przepływ

Osuszacze adsorpcyjne

Typowym zastosowaniem osuszacza adsorpcyjnego jest uzdatnianie sprężonego powietrza ze stacji sprężarkowej.

 

W trakcie wstępnego uzdatniania w separatorze cyklonowym i filtrze dokładnym ze sprężonego powietrza można usunąć jedynie krople wody. Po wstępnym uzdatnieniu osuszacz adsorpcyjny usuwa również wodę w postaci pary. W osuszonym powietrzu po osuszaczu pozostaje tylko bardzo niewielka ilość pary wodnej. Ta zawartość resztkowa wilgoci jest mierzona jako punkt rosy w °C.

 

Osuszacz adsorpcyjny pracuje całkowicie automatycznie i jest przeznaczony do pracy ciągłej. Kilka interfejsów komunikacyjnych i dostępny jako opcja układ pomiaru wilgotności umożliwiają bardzo ekonomiczną pracę osuszacza.

 

Dostępne w naszej ofercie osuszacze adsorpcyjne dają możliwość osiągnięcia ciśnienia punktu rosy do -70°C. Dzięki tym urządzeniom otrzymujemy sprężone powietrze o odpowiednich parametrach, które doskonale sprawdza się w:

 

  • różnego rodzaju instalacjach zewnętrznych, szczególnie tych narażonych na zamarzanie,
  • aplikacjach sprężonego powietrza posiadających podwyższone wymagania odnośnie stopnia suchości (np. powietrze procesowe w przemyśle elektronicznym, chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym czy powietrze pomiarowe).

Oferowane Państwu rozwiązania sprawdzają się zarówno w tworzeniu pełnego systemu sprężonego powietrza, a ze względu na nieograniczoną skalowalność można stosować je również peryferyjnie – dla indywidualnych aplikacji w zdecentralizowanych procesach.

 

Różne parametry urządzeń

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo osuszacze adsorpcyjne gotowe do pracy ciągłej i dostępne dla wszystkich zakresów przepływu objętościowego, których zakres ciśnienia pracy wynosi do 350 bar. Możliwe jest również zaopatrzenie się w urządzenie o wyższym ciśnieniu pracy nawet do 500 bar – w tym celu zapraszamy do kontaktu i składania zamówień.

Produkty w tym dziale:

Osuszacze adsorpcyjne ProDry regenerowane na zimno - kompakt
Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza serii ProDry zostały zaprojektowane w celu zapewnienia stałego dopływu suchego i czystego powietrza do punktu odbioru.
Osuszacze ATK
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 3050 m3/h, punkt rosy od -40°C do -70°C.
Osuszacze ATO
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno z kolumną węglową. Przepływ do 1200 m3/h, punkt rosy od -40°C do -70°C.
Osuszacze AT-HP do wysokich ciśnień
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 1380 m3/h, ciśnienie do 450 bar.
Osuszacze ATM/ATT
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno do powietrza medycznego. Przepływ do 732 m3/h.
Osuszacze ATW
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco. Przepływ do 15 000 m3/h, punkt rosy od -20°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne A-DRY
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 200 m3/h, punkt rosy od -25°C do -70°C.
Osuszacze A-DRY TAC
Adsorpcyjne osuszacze powietrza z kolumna węglową. Przepływ do 200 m3/h, punkt rosy do -40°C
Osuszacze A-DRY BI/BM
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno, do powietrza do oddychania i zastosowań medycznych. Przepływ do 200 m3/h, punkt rosy od -25°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne B-DRY
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 1152 m3/h, punkt rosy od -25°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne COM-DRY
Kombinacja osuszacza ziębniczego i adsorpcyjnego, do przepływu od 6 do 6500 m3/h, punkt rosy do -40 °C
Osuszacze F-DRY
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno do ciśnienia do 16bar, ciśnieniowy punkt rosy -40°C, przepływ do 6500 m3
Osuszacze HP-DRY
Osuszacz wysokociśnieniowy regenerowany na zimno. Odpowiedni dla ciśnienia 50, 100, 250, 420 bar, przepływ do 1 600 m3/h, punkt rosy -40 °C
Osuszacze HPR-DRY
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco do ciśnienia do 50 bar, ciśnieniowy punkt rosy do -40 °C. Odpowiedni dla przepływu do 23 400 m3/h
Osuszacze R-DRY BP
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco chłodzone sprężonym powietrzem. Do przepływu od 390 m3/h do 20 220 m3/h, punkt rosy do -40°C
Osuszacze adsorpcyjne R-DRY BVA
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco w próżni powietrzem z otoczenia. Do przepływu do 20 220 m3/h, punkt rosy do -40 °C
Osuszacze adsorpcyjne R-DRY BVL
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco w próżni w obiegu zamkniętym. Przepływ od 390 m3/h do 20 200 m3/h. Punkt rosy -40 °C
Osuszacze RC-DRY
Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco w próżni w obiegu zamkniętym. Odpowiedni dla przepływu do 20 200 m3/h, punkt rosy -20 °C
Modułowe osuszacze adsorpcyjne X-DRY
Modułowe osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Do przepływu od 300 do 1050 m3/h, punkt rosy do -40°C.
Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego

Głównym zadaniem osuszacza adsorpcyjnego jest bezpośrednie usuwanie wilgoci, która znajduje się w sprężonym powietrzu. W urządzeniach tego typu bardzo ważną funkcję pełni adsorbent, który wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki wody, dzięki czemu cała wilgoć zawarta w sprężonym powietrzy zostaje usunięta. Urządzenie zbudowane jest z dwóch zbiorników zasypanych złożem adsorpcyjnym, w związku z czym możliwe jest zachowanie jego nieprzerwanej pracy. Zbiorniki pracują bowiem naprzemiennie w cyklu adsorpcja (pochłaniana jest wilgoć ze sprężonego powietrza) oraz regeneracja złoża (dochodzi do osuszania adsorbentu odpowiedzialnego za usuwanie wilgoci). Osuszacz adsorpcyjny serii ATKN, Pro-Dr, A-Dry i B-DRY regeneracja zachodzi pod wpływem działania czystego sprężonego powietrza, natomiast wilgoć odprowadzana jest na zewnątrz urządzenia za pomocą tłumika wydmuchu.

 

Warto dodać, że w osuszaczach adsorpcyjnych regeneracja złoża odbywa się na dwa sposoby – na zimno (podmuch czystego sprężonego powietrza), a także na gorąco (przedmuch przy wykorzystaniu znajdującego się w otoczeniu powietrza o podwyższonej temperaturze) modele ATW i B-DRY BVA.

Opcjonalne wyposażenie osuszacza adsorpcyjnego

W celu polepszenia pracy osuszacza lub dostosowania go do specyficznych warunków w miejscu pracy dostępne są różne opcje.

Sterowanie punktem rosy

Dzięki sterowaniu w oparciu o punkt rosy sterownik zmienia tryb pracy zbiorników nie po określonym czasie lecz na podstawie aktualnego zapotrzebowania. Sterowanie w oparciu o punkt rosy umożliwia znaczne oszczędności i poprawia wydajność osuszacza.

Zalecamy stosowanie sterowania w oparciu o punkt rosy.

Automatyczne urządzenie rozruchowe (zawór podtrzymania ciśnienia)

Osuszacz adsorpcyjny musi pracować zawsze z odpowiednio wysokim ciśnieniem, aby uniknąć zbyt wysokiej prędkości przepływu sprężonego powietrza. Może to powodować uszkodzenie osuszacza.
Jeśli osuszacz rozpoczyna pracę przy pustej sieci, to jej napełnianie odbywa się przy przepływie sprężonego powietrza przez osuszacz. W celu osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w osuszaczu należy zamknąć ręczny zawór odcinający za osuszaczem i otwierać go bardzo powoli.

 

Jeśli osuszacz będzie często rozpoczynał pracę przy pustej sieci sprężonego powietrza (np. po weekendzie) lub jeśli nie ma pracownika odpowiedzialnego za rozruch osuszacza, zalecane jest zainstalowanie automatycznego urządzenia rozruchowego. Zapewnia ono przez cały czas odpowiednio wysokie ciśnienie w osuszaczu.

Sterowanie pneumatyczne

W niektórych wypadkach w miejscu pracy nie jest dostępne zasilanie elektryczne lub z innych względów zasilanie osuszacza adsorpcyjnego energią elektryczną nie jest wskazane.


Alternatywnie można zamontować w osuszaczu sterowanie pneumatyczne. Wymagane do tego sprężone powietrze jest pobierane z wyjścia osuszacza.

Sterowanie pneumatyczne umożliwia użytkowanie osuszacza w strefach zagrożonych wybuchem w niektórych krajach nie należących do Unii Europejskiej. Według regulacji Unii Europejskiej „ATEX“ konieczne są dodatkowe zmiany. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.

Izolacja termiczna i ogrzewanie

Do pracy w temperaturze otoczenia poniżej +1°C należy chronić przez zamarzaniem podzespoły, w których zbiera się wilgoć. Po ocenie lokalnych warunków pracy oferujemy odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem.

Wersja bezsilikonowa

Sprężone powietrze do prac malarskich musi być wolne od silikonu i innych substancji pogarszających jakość lakierowania.
W tym celu osuszacz adsorpcyjny musi być wykonany z podzespołów i materiałów, które nie zawierają takich substancji lub materiałów dopuszczonych do prac lakierniczych w przemyśle samochodowym.

 

Osuszacz adsorpcyjny jest wytwarzany w normalnych warunkach produkcyjnych przy zachowaniu szczególnej czystości. Dzięki temu uzyskuje się jakość umożliwiającą stosowanie określenia „brak substancji pogarszających jakość lakierowania“.

Certyfikaty
Scroll to Top

Kategorie produktów