Osuszacze adsorpcyjne

Dostępne w naszej ofercie osuszacze adsorpcyjne dają możliwość osiągnięcia ciśnienia punktu rosy do -70°C. Dzięki tym urządzeniom otrzymujemy sprężone powietrze o odpowiednich parametrach, które doskonale sprawdza się w:

  • różnego rodzaju instalacjach zewnętrznych, szczególnie tych narażonych na zamarzanie,
  • aplikacjach sprężonego powietrza posiadających podwyższone wymagania odnośnie stopnia suchości (np. powietrze procesowe w przemyśle elektronicznym, chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym czy powietrze pomiarowe).

Oferowane Państwu rozwiązania sprawdzają się zarówno w tworzeniu pełnego systemu sprężonego powietrza, a ze względu na nieograniczoną skalowalność można stosować je również peryferyjnie – dla indywidualnych aplikacji w zdecentralizowanych procesach.

Różne parametry urządzeń

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo osuszacze adsorpcyjne gotowe do pracy ciągłej i dostępne dla wszystkich zakresów przepływu objętościowego, których zakres ciśnienia pracy wynosi do 350 bar. Możliwe jest również zaopatrzenie się w urządzenie o wyższym ciśnieniu pracy nawet do 500 bar – w tym celu zapraszamy do kontaktu i składania zamówień.

Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza serii ProDry zostały zaprojektowane w celu zapewnienia stałego dopływu suchego i czystego powietrza do...
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 3050 m3/h, punkt rosy od -40°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno z kolumną węglową. Przepływ do 1200 m3/h, punkt rosy od -40°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 1380 m3/h, ciśnienie do 450 bar.
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno do powietrza medycznego. Przepływ do 732 m3/h.
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco. Przepływ do 15 000 m3/h, punkt rosy od -20°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 200 m3/h, punkt rosy od -25°C do -70°C.
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 1152 m3/h, punkt rosy od -25°C do -70°C.
Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego 

Głównym zadaniem osuszaczy adsorpcyjnych jest bezpośrednie usuwanie wilgoci, która znajduje się w sprężonym powietrzu. W urządzeniach tego typu bardzo ważną funkcję pełni adsorbent, który wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki wody, dzięki czemu cała wilgoć zawarta w sprężonym powietrzy zostaje usunięta. Urządzenie zbudowane jest z dwóch zbiorników zasypanych złożem adsorpcyjnym, w związku z czym możliwe jest zachowanie jego nieprzerwanej pracy. Zbiorniki pracują bowiem naprzemiennie w cyklu adsorpcja (pochłaniana jest wilgoć ze sprężonego powietrza) oraz regeneracja złoża (dochodzi do osuszania adsorbentu odpowiedzialnego za usuwanie wilgoci). W modelach ATKN, Pro-Dr, A-Dry i B-DRY regeneracja zachodzi pod wpływem działania czystego sprężonego powietrza, natomiast wilgoć odprowadzana jest na zewnątrz urządzenia za pomocą tłumika wydmuchu.

Warto dodać, że w osuszaczach adsorpcyjnych regeneracja złoża odbywa się na dwa sposoby – na zimno (podmuch czystego sprężonego powietrza), a także na gorąco (przedmuch przy wykorzystaniu znajdującego się w otoczeniu powietrza o podwyższonej temperaturze) modele ATW i B-DRY BVA.

Opcjonalne wyposażenie osuszaczy

W celu polepszenia pracy osuszacza lub dostosowania go do specyficznych warunków w miejscu pracy dostępne są różne opcje.

Sterowanie punktem rosy

Dzięki sterowaniu w oparciu o punkt rosy sterownik zmienia tryb pracy zbiorników nie po określonym czasie lecz na podstawie aktualnego zapotrzebowania. Sterowanie w oparciu o punkt rosy umożliwia znaczne oszczędności i poprawia wydajność osuszacza.

Zalecamy stosowanie sterowania w oparciu o punkt rosy.

Automatyczne urządzenie rozruchowe (zawór podtrzymania ciśnienia)

Osuszacz musi pracować zawsze z odpowiednio wysokim ciśnieniem, aby uniknąć zbyt wysokiej prędkości przepływu sprężonego powietrza. Może to powodować uszkodzenie osuszacza.
Jeśli osuszacz rozpoczyna pracę przy pustej sieci, to jej napełnianie odbywa się przy przepływie sprężonego powietrza przez osuszacz. W celu osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w osuszaczu należy zamknąć ręczny zawór odcinający za osuszaczem i otwierać go bardzo powoli.

Jeśli osuszacz będzie często rozpoczynał pracę przy pustej sieci sprężonego powietrza (np. po weekendzie) lub jeśli nie ma pracownika odpowiedzialnego za rozruch osuszacza, zalecane jest zainstalowanie automatycznego urządzenia rozruchowego. Zapewnia ono przez cały czas odpowiednio wysokie ciśnienie w osuszaczu.

 

Sterowanie pneumatyczne

W niektórych wypadkach w miejscu pracy nie jest dostępne zasilanie elektryczne lub z innych względów zasilanie osuszacza energią elektryczną nie jest wskazane.
Alternatywnie można zamontować w osuszaczu sterowanie pneumatyczne. Wymagane do tego sprężone powietrze jest pobierane z wyjścia osuszacza.

Sterowanie pneumatyczne umożliwia użytkowanie osuszacza w strefach zagrożonych wybuchem w niektórych krajach nie należących do Unii Europejskiej. Według regulacji Unii Europejskiej „ATEX“ konieczne są dodatkowe zmiany. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.

 

Izolacja termiczna i ogrzewanie

Do pracy w temperaturze otoczenia poniżej +1°C należy chronić przez zamarzaniem podzespoły, w których zbiera się wilgoć. Po ocenie lokalnych warunków pracy oferujemy odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem.

Wersja bezsilikonowa

Sprężone powietrze do prac malarskich musi być wolne od silikonu i innych substancji pogarszających jakość lakierowania.
W tym celu osuszacz musi być wykonany z podzespołów i materiałów, które nie zawierają takich substancji lub materiałów dopuszczonych do prac lakierniczych w przemyśle samochodowym.

Osuszacz jest wytwarzany w normalnych warunkach produkcyjnych przy zachowaniu szczególnej czystości. Dzięki temu uzyskuje się jakość umożliwiającą stosowanie określenia „brak substancji pogarszających jakość lakierowania“.

Certyfikaty 

 

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl