URZĄDZENIA OPTYMALIZACYJNE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wycieki sprężonego powietrza oraz niewydajne i niewłaściwie dobrane produkty do odmuchu  (np. dysze sprężonego powietrza) mogą powodować straty na poziomie tysięcy złotych rocznie. Nieprawidłowe zużycie sprężonego powietrza wiąże się z wysokimi kosztami energii elektrycznej, wpływając na zwiększone koszty produkcji w zakładzie.

W tej kategorii znalazły się urządzenia optymalizujące zużycie sprężonego powietrza, które pozwalają na ograniczenie kosztów jego wytworzenia oraz skuteczną analizę miejsc, w których generowane są straty. Produkty z naszej oferty pomogą Państwu zwiększyć wydajność instalacji sprężonego powietrza a co za tym idzie zmniejszyć koszty energii elektrycznej.

 

Sześć kroków do optymalizacji systemu sprężonego powietrza:

 1. Pomiar zużycia sprężonego powietrza i określenie źródeł największych poborów,
 2. Identyfikacja i naprawa przecieków w systemie sprężonego powietrza,
 3. Wymiana nieefektywnych dysz do chłodzenia, odmuchu i suszenia na wydajne produkty,
 4. Otwieranie przepływu sprężonego powietrza tylko wtedy, kiedy jest ono używane,
 5. Użycie zbiorników sprężonego powietrza w pobliżu punktów poboru,
 6. Kontrola ciśnienia sprężonego powietrza poprzez zainstalowanie regulatorów ciśnienia

Oferujemy Państwu pełną gamę sprzętów różnego typu, wykonanych przez renomowane firmy, w tym m.in.

 • Przepływomierze;
 • Mierniki poziomu hałasu;
 • Elektroniczne sterowniki przepływu sprężonego powietrza;
 • Mierniki ciśnieniowego punktu rosy osuszaczy ziębniczych i adsorpcyjnych (zgodnie z ISO 8573);
 • Mierniki punku rosy;
 • Liczniki zużycia sprężonego powietrza i gazów;
 • Instrumenty do wykrywania nieszczelności w instalacjach pneumatycznych;
 • Mobilne stacje pomiarowe;

Oprócz nowoczesnych urządzeń pomiarowych sprężonego powietrza, zapewniamy również fachowe usługi, w tym:

 • Okresowe kalibracje czujników pomiarowych;
 • Montaż zakupionych urządzeń w zakładzie.
Do rur 1/2"-4". Przepływy 2-3398 m3/h
Odczyty zużycia sprężonego powietrza online
Otwiera dopływ sprężonego powietrza, kiedy jest to konieczne. Ogranicza straty sprężonego powietrza.
Przyrząd do identyfikacji wycieków w różnych instalacjach, w tym sprężonego powietrza, gazu itp.
Produkt do pomiaru poziomu dźwięku (dBA) na stanowiskach pracy.
Innowacyjne instalacje sprężonego powietrza (instalacje pneumatyczne) dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
Zbiorniki sprężonego powietrza oraz elementy armatury z dokumentacją dla UDT.
Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl