Dysze rozpylające

Unikalne dysze ze stali nierdzewnej do wytwarzania mgły rozdrobnionej cieczy poprzez zmieszanie ze sprężonym powietrzem. Dostępnych jest wiele typów strumieni do różnych procesów przemysłowych.

Za pomocą dysz rozpylających EXAIR można powlekać, chłodzić, traktować i malować wiele produktów. Używane z wodą, dysze rozpylające są wydajnym sposobem na równomierne chłodzenie gorących elementów w zautomatyzowanym procesie. Dysze te stanowią również doskonały wybór do redukcji zapylenia. Maksymalna temperatura robocza dla dysz rozpylających wynosi 204°C.

Co to są dysze rozpylające

Dysze rozpylające EXAIR rozpylają ciecze (najczęściej wodę) wieloma rodzajami strumieni do różnych zastosowań. Mieszają ciecz i sprężone powietrze w celu wytworzenia mgły rozdrobnionej cieczy, którą można łatwo sterować, aby spełnić potrzeby zastosowania. We wszystkich modelach zastosowano konstrukcję ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości i odporności na korozję.

Dysze rozpylające EXAIR są dostępne w 3 podstawowych grupach:

Mieszanie wewnętrzne:

Dysze z mieszaniem wewnętrznym mieszają ciecz i powietrze wewnątrz nakładki powietrznej i wytwarzają  najdrobniejsze rozpylenie. Dysze z mieszaniem wewnętrznym można stosować do cieczy o lepkości do 300 cp. Zarówno wlot powietrza jak i cieczy jest zasilany ciśnieniowo.

Mieszanie zewnętrzne:

Dysze z mieszaniem zewnętrznym charakteryzują się największym natężeniem przepływu i umożliwiają niezależną regulację przepływu powietrza i cieczy. Dysze sprawdzają się najlepiej tam, gdzie potrzebny jest precyzyjnie ustalony przepływ cieczy. Dysze z mieszaniem zewnętrznym można stosować do cieczy o lepkości powyżej 300 cp. Zarówno wlot powietrza jak i cieczy jest zasilany ciśnieniowo.

Zasilanie lewarem hydraulicznym:

Dysze zasilane lewarem nie wymagają cieczy pod ciśnieniem i nadają się do zasilania grawitacyjnego cieczą lub do zasilania cieczą za pomocą lewara hydraulicznego z wysokości 91 cm. Dysze zasilane lewarem mogą być używane do cieczy o lepkości do 200 cp.

Poziomy hałasu dla poszczególnych dysz rozpylających nie są podane. Na rzeczywiste poziomy hałasu (które mogą się znacznie różnić) mają wpływ ciecz, ciśnienie, traktowane powierzchnie i otaczające obudowy używane w połączeniu z dyszą rozpylającą jako system.

 

Dysze z mieszaniem zewnętrznym

Dysze z mieszaniem wewnętrznym

Dysze rozpylające zasilane lewarem

Rozmiar kropel

Jednym z głównych powodów stosowania dysz rozpylających jest drobny rozmiar kropel. Korzyści wynikające z drobnego rozmiaru kropel obejmują równomierne powlekanie i oszczędności cieczy. Dla porównania, średnica dużej kropli deszczu wynosi około 6.000 mikronów. Standardowe dysze wytwarzają krople o średnicy w zakresie od 300 do 4.000 mikronów. Dysze rozpylające EXAIR wytwarzają maleńkie krople o średnicy od 20 do 100 mikronów!

Rozmiar kropel można regulować przez zmianę ciśnienia powietrza lub cieczy. Ogólnie, zwiększenie ciśnienia powietrza lub zmniejszenie ciśnienia cieczy powoduje wytwarzanie mniejszego rozmiaru kropel. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne modele dysz rozpylających i rozmiary kropel przez nie wytwarzane przy wybranych ciśnieniach.

Rozmiar kropel
ModelCiśnienie cieczyCiśnienie powietrzaRozmiar kropel
- µm*
AN1020SS20 psi40 psi71
40 psi65 psi83
ER1020SS5 psi40 psi39
20 psi40 psi57
SR1020SSWysokość lewara 10 cm20 psi25
Wysokość lewara 10 cm40 psi22

*Objętościowa mediana średnicy Dv(50.0) kropel cieczy. 1 µm = 1 mikron = 0,00004".

Wszystkie testy zostały przeprowadzone z wodą.

Kąt strumienia

Kąt strumienia jest kątem trygonometrycznym utworzonym przez szerokość strumienia i odległość, przy jakiej jest on mierzony. Kąt ten może się bardzo różnić w danej grupie dysz rozpylających w zależności od natężenia przepływu i ciśnienia, ale ogólnie będzie się mieścić w poniższych zakresach:

Kąt strumienia
GrupaKąt minimalnyKąt maksymalny
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o wąskokątnym strumieniu okrągłym -
AN1010SS, AN2010SS, itd.
2045
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o szerokokątnym strumieniu okrągłym -
AW1010SS, AW2010SS, itd.
5090
Dysza z mieszaniem wewnętrznym o strumieniu płaskim - AF1010SS, AF2010SS, itd.50120
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o strumieniu okrągłym - ER1010SS, ER2010SS, itd.2560
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o wąskokątnym strumieniu płaskim - EF1010SS, EF2010SS, itd.3570
Dysza z mieszaniem zewnętrznym o szerokokątnym strumieniu płaskim - EB1010SS, EB2010SS, itd.50105
Dysza zasilana lewarem o strumieniu okrągłym -
SR1010SS, SR2010SS, itd.
2050
Dysza zasilana lewarem o strumieniu płaskim -
SF1010SS, SF2010SS, itd.
50100

 

 

W naszej ofercie znajdują się wsporniki montażowe model 901318 do dysz rozpylających.

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl