Noże powietrzne

Innowacyjne noże powietrzne służą do szybkiego i prostego odmuchu. Brak części ruchomych eliminuje konieczność serwisowania i konserwacji. To skuteczne rozwiązanie, które jest przy tym bardzo energooszczędne i łatwe w użyciu.

Systemy noży powietrznych firmy EXAIR posiadają małe profile, są produkowane w różnych długościach i można je montować do wielu zastosowań przemysłowych obejmujących przenośniki i wstęgi, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Co to są noże powietrzne

Systemy noży powietrznych wykorzystują sprężone powietrze do zastosowań przemysłowych, które obejmują suszenie, usuwanie nadmiaru oleju i cieczy, zdmuchiwanie pyłu i chłodzenie.

Nóż powietrzny jest skuteczny i wydajny. Laminarny strumień powietrza jest wytwarzany na całej długości noża powietrznego dla zapewnienia przepływu powietrza, który pokrywa całą powierzchnię produktu. . Niezależnie od tego, czy celem jest usunięcie pyłu i zanieczyszczeń, chłodzenie gorących części czy zdmuchiwanie nadmiaru oleju, wody i cieczy, nóż powietrzny jest energooszczędny. Dzięki wciąganiu dużych ilości powietrza z otoczenia, zużywają mniej sprężonego powietrza i mniej energii niż inne produkty pneumatyczne.

Firma EXAIR produkuje systemy noży powietrznych z aluminium, stali nierdzewnej i polifluorku winylidenu (PVDF) do środowisk korozyjnych w zakresie rozmiarów od 7 do 274 cm. Wszystkie nasze noże powietrzne posiadają znak CE.

 

Jak działa nóż powietrzny "Super"

Sprężone powietrze wpływa przez wlot (1) do komory sprężonego powietrza noża powietrznego "Super". Strumień kierowany jest dokładnie do otworu szczelinowego. Gdy główny strumień wydostaje się poprzez cienką dyszę szczelinową (2), przybiera kształt płaskiej powierzchni, która kieruje strumień powietrza w idealnie prostej linii. W ten sposób powstaje jednolita warstwa powietrza przebiegająca przez całą długość noża. Straty prędkości ograniczono do minimum i zwiększono moc noża poprzez wciąganie powietrza z otoczenia (3) do głównego strumienia przy współczynniku wzmocnienia 40:1. Dzięki temu powstaje dobrze ukształtowana warstwa laminarnego strumienia o dużej sile uderzenia i minimalnych  uskokach podmuchu.

 

Jak działa nóż powietrzny Standard i Full-Flow

Sprężone powietrze wpływa przez wlot (1) do komory sprężonego powietrza. Następnie przepływa przez cienką dyszę (2) rozciągającą się na całej długości noża powietrznego "Standard" lub "Full Flow". Ten główny strumień powietrza przykleja się do profilu Coandy (3), który obraca go o 90° i kieruje w dół powierzchni czołowej noża. Główny strumień zaczyna natychmiast wciągać powietrze z otoczenia (4), przy współczynniku wzmocnienia 30:1 dla odległości 152mm.

 

Porównanie sposobów zdmuchiwania

Poniższe porównanie rury z otworami, płaskich dysz powietrznych, dmuchawy i noża powietrznego "Super" dowodzi, że firma EXAIR posiada najlepszy wybór do zdmuchiwania, chłodzenia lub suszenia.

Naszym celem dla każdej opcji zdmuchiwania było użycie jak najmniejszej ilości powietrza  do wykonania zadania (najmniejsza ilość energii i najniższy poziom hałasu). Ciśnienie sprężonego powietrza wymagane dla każdej opcji wynosiło 4,1 bar (60 psig), które zapewniało odpowiednią prędkość do zdmuchiwania wody. Użyta dmuchawa posiadała silnik o mocy 10 KM i była dmuchawą odśrodkową o prędkości 18.000 obr./min. Poniższa tabela stanowi podsumowanie ogólnych parametrów. Ponieważ faktyczna część może mieć inną konfigurację, otwory lub ostre krawędzie, przyjęliśmy pomiary poziomu hałasu w powietrzu atmosferycznym (bez uderzeń w powierzchnię).

Rura z otworami

Ta powszechna opcja zdmuchiwania jest bardzo tania i łatwa do wykonania. Do tego testu, zastosowaliśmy 2 rury z 25 otworami o średnicy 1,6 mm każdy,  rozmieszczonych w odległości co 13 mm. Jak wynika z podanych poniżej wyników testu, rura z otworami jest słabym rozwiązaniem. Początkowy koszt rury z otworami pozostaje w cieniu wysokiego zużycia energii. Otwory mogą się zatykać i poziom hałasu jest nadmierny, co stanowi naruszenie przepisów BHP. Prędkość na całej długości była bardzo nierówna ze skokami ciśnienia powietrza i wieloma martwymi punktami.

Płaskie dysze powietrzne

Jak pokazano poniżej, ta niedroga dysza powietrzna jest najgorszym rozwiązaniem. Dysza jest dostępna w wersji z tworzywa, aluminium i stali nierdzewnej od kilku producentów. Płaska dysza powietrzna zapewnia pewne wciąganie powietrza, ale stwarza takie same problemy jak rura z otworami. Zarówno koszty eksploatacyjne jak i poziom hałasu są wysokie. Niektórzy producenci oferują płaskie dysze powietrzne, w których otwory mogą się zatykać, co skutkuje naruszeniem przepisów BHP. Prędkość była nierówna ze skokami ciśnienia powietrza.

Dmuchawa

Dmuchawa okazała się kosztowną i głośną opcją. Jak podano poniżej cena zakupu jest wysoka. Koszty eksploatacyjne były znacznie niższe od rury z otworami i płaskiej dyszy powietrznej, ale były porównywalne do noża powietrznego "Super" firmy EXAIR. Duża dmuchawa z dwoma wężami o średnicy 3" (76mm) wymaga znacznej przestrzeni montażowej w porównaniu do innych opcji. Poziom hałasu był wysoki (90 dBA). Nie było opcji wyłączania w celu zaoszczędzenia energii jak w przypadku innych opcji zdmuchiwania. Kosztowna konserwacja łożysk i filtra oraz związane z tym przestoje stanowiły także negatywne czynniki.

Nóż powietrzny "Super"

Nóż powietrzny sprostał zadaniu usunięcia wody po jednym przejściu dzięki jednolitemu laminarnemu strumieniowi powietrza. Poziom hałasu był bardzo niski. W przypadku tego produktu zużycie energii było trochę wyższe od dmuchawy, ale może być niższe od dmuchawy jeżeli możliwe jest wielokrotne uruchamianie i wyłączanie. Bezpieczna praca nie stanowi problemu, ponieważ nóż powietrzny "Super" nie może zostać zatkany. Koszty konserwacji są niskie, dlatego że nie posiada części ruchomych podlegających zużyciu.

Porównanie opcji zdmuchiwania

barl/minWymagana moc [KM]Poziom hałasu dBACena zakupuRoczny koszt energii elektrycznej*Średni roczny koszt konserwacjiKoszt za pierwszy rok
Rura z otworami4,14.9243591$ 50$ 4.508$ 920$ 5.478
Płaskie dysze powietrzne4,17.27351102$ 208$ 6.569$ 1.450$ 8.227
Dmuchawa0,2Nie dotyczy1090$ 5.500$ 1.288$ 1.500$ 8.288
Nóż powietrzny Super4,11.5571169$ 550$ 1.417$ 300$ 2.267

*Obliczenia w oparciu o średnie krajowe koszty energii elektrycznej wynoszące 8,3 centa za kWh. Roczny koszt dotyczy pracy przez 40 godzin w tygodniu, 52 tygodnie w roku.

 

Sposób obliczania oszczędności powietrza

Zużycie sprężonego powietrza przez nóż powietrzny Super*

Ciśnienie

sprężonego powietrza

Zużycie  sprężonego powietrza na cal (25mm)

psig

bar

stopa sześcienna/min (SCFM)

l/min

20

1,4

1,1

31

40

2,8

1,7

48

60

4,1

2,3

65

80

5,5

2,9

82

100

6,9

3,5

99*

Przy zamontowanej podkładce o grubości 0,05 mm w badanym nożu powietrznym Super 12" (305mm). Powyższa tabela przedstawia zużycie powietrza przez nóż powietrzny Super na cal (25mm) długości przy różnych ciśnieniach.

 

Określanie zużycia powietrza przez rurę z otworami

 1. Określić rozmiar istniejących otworów i bieżące ciśnienie powietrza. W poniższej tabeli należy znaleźć zużycie powietrza na otwór.
 2. Pomnożyć zużycie powietrza na otwór przez ilość otworów, aby otrzymać całkowite zużycie powietrza.

Rura z otworami

Zużycie sprężonego powietrza przez rurę z otworami

Zużycie powietrza

psig

20

40

60

80

100

bar

1,4

2,8

4,1

5,5

6,9

Otwory o średnicy 1,59mm

SCFM

1,4

2,2

3,0

3,8

4,6

l/min

40

62

85

108

130

Otwory o średnicy 2,38mm

SCFM

3,5

5,4

7,4

9,4

11,5

l/min

99

153

209

266

326

Otwory o średnicy 3,18mm

SCFM

6,4

10,2

14

17,5

21,5

l/min

181

289

396

495

609

Otwory o średnicy 4,76mm

SCFM

14,5

22,9

31

39,5

47,5

l/min

410

648

877

1.118

1.344

Otwory o średnicy 6,35mm

SCFM

25

40

54

69

84

l/min

710

1.132

1.528

1.953

2.363

 

Określanie zużycia powietrza przez nóż powietrzny "Super"

 1. W tabeli u góry należy znaleźć zużycie powietrza na cal (25 mm) długości przy bieżącym ciśnieniu i pomnożyć przez ilość wymaganych cali.

Przykład:

 1. Istniejącą opcją zdmuchiwania jest rura o długości 18 cali (457mm) z 37 otworami o średnicy 1,6 mm każdy rozmieszczonych co 12,7 mm, ciśnienie wynosi 80 psig. Zużycie powietrza zgodnie z tabelą wynosi 3,8 SCFM (108 l/min) na otwór. Całkowite zużycie powietrza wynosi 37 x 3.8 = 140,6 SCFM (3,981 l/min).
 2. Nóż powietrzny Super 18" (457mm) ze standardową szczeliną 0,05 mm i ciśnieniem zasilania 80 psig: Zużycie sprężonego powietrza zgodnie z tabelą wynosi 2,9 SCFM (82 l/min) na cal. Całkowite zużycie sprężonego powietrza wynosi 18 x 2,9 = 52,2 SCFM (1.478 l/min).
 3. Oszczędność sprężonego powietrza = 140,6 SCFM – 52,2 SCFM
  = 88,4 SCFM (2.503 l/min).
 4. Większość dużych zakładów zna swoje koszty sprężonego powietrza. Jeżeli nie znasz swojego rzeczywistego kosztu/1.000 SCF, można zastosować $ 0,25 na 1.000 SCF (28.317 l).
 5. Zaoszczędzone dolary na godzinę = zaoszczędzone SCFM x koszt/1.000 SCF x 60 minut
  = 88.4 x 0,25/1.000 x 60
  = $ 1,33/h
  = $ 53.20 dla 40 godzin w tygodniu
  = $ 2,766,40 oszczędności w roku

Który nóż powietrzny jest najlepszy do Twojego zastosowania

Zastosowania systemów noży powietrznych:

 • Suszenie części po myciu
 • Czyszczenie arkuszy w walcowniach blach
 • Czyszczenie przenośników
 • Chłodzenie części lub podzespołów
 • Suszenie lub czyszczenie wstęgi
 • Segregacja odpadów
 • Odmuchiwanie przed lakierowaniem
 • Otwieranie/napełnianie worków
 • Usuwanie odpadów podczas czynności przetwarzania

 

Firma EXAIR produkuje noże powietrzne "Super", "Standard" i "Full-Flow". Poniższa tabela przedstawia szybkie porównanie trzech typów.

Nóż powietrzny "Super" zapewnia najlepszą wydajność przy współczynniku wzmocnienia powietrza 40:1, co czyni go najbardziej wydajnym nożem. Stanowi on najlepszy wybór do wszystkich zastosowań. Nóż powietrzny "Super" wytwarza laminarny strumień powietrza, który jest jednolity, mocny i cichy. Prędkość jest największa, a zużycie sprężonego powietrza najniższe ze wszystkich trzech noży powietrznych. Wloty sprężonego powietrza znajdują się na każdym końcu i na spodzie. W celu uzyskania większej długości nieprzerwanego przepływu powietrza można zamontować wiele noży powietrznych "Super" jeden obok drugiego.

 • Najlepszy wybór do wszystkich zastosowań
 • Najniższe koszty eksploatacyjne
 • Największa wydajność (oszczędza najwięcej powietrza)
 • Najcichszy
 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 40:1
 • Wloty sprężonego powietrza na każdym końcu i na spodzie
 • Długość przepływu powietrza i całkowita długość są takie same

 

Nóż powietrzny "Standard" zapewnia dobrą wydajność przy współczynniku wzmocnienia powietrza 30:1, ale jest mniej wydajny od noża powietrznego "Super". Stanowi dobry wybór gdy wymagana jest mniej kosztowna alternatywa. Nóż powietrzny "Standard" wytwarza strumień powietrza, który jest również jednolity i mocny. Jest on głośniejszy i zużywa więcej sprężonego powietrza od noża powietrznego "Super". Wloty sprężonego powietrza znajdują się na każdym końcu. Całkowita długość jest o 25mm większa od długości strumienia sprężonego powietrza.

 • Dobry wybór, niższa cena zakupu
 • Najwyższe koszty eksploatacyjne spośród trzech typów noży
 • Dobra prędkość
 • Wyższy poziom hałasu
 • Wloty sprężonego powietrza na każdym końcu
 • Całkowita długość jest o 25mm większa od długości przepływu powietrza

 

Nóż powietrzny "Full-Flow" zapewnia dobrą wydajność przy współczynniku wzmocnienia powietrza 30:1. Nóż powietrzny "Full-Flow" jest najtańszy i stanowi dobry wybór do ograniczonych przestrzeni. Zużycie powietrza i poziom hałasu noża "Full-Flow" mają wartości pośrednie w stosunku do wartości noża "Super" i "Standard". Wloty sprężonego powietrza znajdują się z tyłu. Dostępne są wloty na każdym końcu o małym dodatkowym obciążeniu, ale nie są one zalecane do zastosowań wymagających jednolitego przepływu na całej długości.

 • Dobry wybór, niższa cena zakupu
 • Wyższe koszty eksploatacyjne od noża "Super"
 • Najmniejszy rozmiar
 • Długość przepływu powietrza i całkowita długość są takie same

 

Systemy noży powietrznych do przemysłowego zdmuchiwania

Nóż powietrzny "Super" jest idealny do zdmuchiwania  wiórów, zanieczyszczeń lub wody z części, wstęg lub przenośników. Zapewnia on jednolity strumień powietrza, który ma taką samą siłę na całej długości. Nie ma żadnych martwych punktów, co oznacza, że wszystkie powierzchnie są suche lub wyczyszczone.  Nóż powietrzny "Super" jest dostępny w wersji z aluminium, stali nierdzewnej lub PVDF dla środowisk korozyjnych i wysokich temperatur.

 

Systemy noży powietrznych do suszenia

Laminarny strumień powietrza z noża powietrznego "Super" jest idealny do usuwania cieczy przed pakowaniem, malowaniem, etykietowaniem, oznaczaniem kodem kreskowym i montażem. Powszechne zastosowania obejmują suszenie części, stali walcowanej, płytek drukowanych, wstęg, butelek, puszek itd. Prędkość jest łatwo regulowana w zakresie od „powiewu” do „silnego podmuchu” za pomocą regulatora ciśnienia.

 

Systemy noży powietrznych do chłodzenia

Można wytworzyć strumień powietrza o dużej objętości w bardzo ograniczonej przestrzeni dzięki kompaktowemu rozmiarowi noża powietrznego "Super". Przepływ i siłę można łatwo kontrolować za pomocą regulatora ciśnienia, pozwalając na szybkie lub stopniowe chłodzenie. Można zainstalować podkładki zwiększające szczelinę powietrzną urządzenia jeżeli wymagana jest dodatkowa duża prędkość.

 

Systemy noży powietrznych otwierają, unoszą i oddzielają

Jednolity strumień powietrza wydostaje się z noża powietrznego "Super" w doskonale prostej linii (nie załamuje się). Jest on idealny do otwierania worków, torebek, unoszenia wstęgi i oddzielania środowisk.

 

Porównanie noży powietrznych

Zużycie powietrza

Prędkość

Gram siła/cal

Poziom hałasu

Współczynnik

wzmocnienia

l/min

m/s

dBA

Nóż powietrzny "Super" 6-calowy

492

57,9

71

69

40:1

Nóż powietrzny "Standard" 6-calowy

577

55,9

77

83

30:1

Nóż powietrzny "Full-Flow" 6-calowy

526

50,8

65

80

30:1

Prędkość i siła mierzone w odległości 152mm od celu.
Poziom hałasu mierzony w odległości 914mm.
Wszystkie pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu 5,5 bar (80 psig).

 

 

Wykonania materiałowe noży powietrznych

Wiele długości dostępnych z magazynu w czterech wykonaniach materiałowych

Noże powietrzne "Super" firmy EXAIR są dostępne z magazynu w wielu długościach i czterech wykonaniach materiałowych. Siła, przepływ i schemat przepływu powietrza pozostają takie same dla każdej konstrukcji.

 

Aluminium

Aluminiowy nóż powietrzny "Super" nadaje się do wielu środowisk, w których nie występuje korozja lub zanieczyszczenie. Konstrukcja z aluminium lotniczego z podkładką z tworzywa jest bardzo trwała do ogólnych zastosowań. Śruby ze stali nierdzewnej są używane do wyeliminowania korozji w wilgotnych lokalizacjach. Wytrzymuje temperatury do 82°C.

 

Stal nierdzewna typu 303

Jest to najpowszechniejszy gatunek stali nierdzewnej. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i najlepiej nadaje się do umiarkowanie korozyjnych środowisk. Wytrzymuje temperatury do 427°C.

 

Stal nierdzewna typu 316

Niektóre zastosowania wymagają lepszej odporności na korozję od stali nierdzewnej typu 303. Stal nierdzewna typu 316 oferuje doskonałą odporność na korozję, lepsze właściwości wytrzymałościowe i jest odporna na korozję wżerową. Powyższe czynniki są ważne dla producentów wyrobów spożywczych, farmaceutycznych i chirurgicznych, które wymagają zminimalizowania zanieczyszczenia przez metal. Wytrzymuje temperatury do 427°C.

 

PVDF (polifluorekwinylidenu)

Nóż powietrzny "Super" dostępny jest również w wersji z PVDF. Tworzywo PVDF charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością i odpornością na promienie UV, substancje chemiczne nieorganiczne, rozpuszczalniki, ozon, warunki atmosferyczne, grzyby, węglowodory chlorowane, kwasy o silnym działaniu korozyjnym, słabe zasady i sole. W nożu powietrznym "Super" z PVDF stosuje się podkładki z PTFE, korki do rur ze stali nierdzewnej typ 316 oraz śruby ze stopu Hastelloy® C-276 odporne na agresywne środowiska. Nóż powietrzny "Super" z PVDF nadaje się do procesów produkcyjnych, które obejmują powlekanie galwaniczne, ogniwa słoneczne, akumulatory litowo-jonowe, przesyłanie kwasów i żrących chemikaliów, solankę, odzysk rozpuszczalników, półprzewodniki i urządzenia medyczne. Wytrzymuje temperatury do 135°C.

 

Nóż powietrzny "Super"

Tani nóż powietrzny "Super" znacznie obniża zużycie sprężonego powietrza i poziom hałasu w porównaniu do innych opcji pneumatycznych. Zapewnia on jednolity laminarny strumień powietrza o dużej prędkości na całej długości. Zużycie sprężonego powietrza stanowi 1/3 zużycia typowych opcji pneumatycznych.

Po wymianie hałaśliwych urządzeń pneumatycznych na kompaktowy nóż powietrzny słyszalny jest jedynie szmer. Nawet przy dużych ciśnieniach rzędu 5,5 bar (80 psig), poziom hałasu jest zadziwiająco niski i wynosi 69 dBA dla większości zastosowań!

Firma EXAIR zwiększyła długość długich noży powietrznych "Super" do 108″ (2743mm) oraz produkuje teraz wszystkie noże w wersji o długości 60″ (1524mm) i większej o konstrukcji jednoczęściowej. Nowa jednoczęściowa konstrukcja zapewnia jednolity strumień powietrza i eliminuje łączenie wielu krótkich noży powietrznych razem. Długie noże powietrzne "Super" zostały zwycięzcą w konkursie „Produkt Roku” Magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

 

Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza całkowitą wysokość o 1/2 cala i sprawia, że lepiej nadaje się do ograniczonych przestrzeni. Noże powietrzne Super wytwarzają laminarny strumień powietrza do zdmuchiwania, suszenia lub chłodzenia szerokich powierzchni o szerokości do 108″ (2743mm). Są idealne do użycia do szerokich części, wstęg i przenośników.

Współczynniki wzmocnienia powietrza (powietrze wciągnięte do sprężonego powietrza) wynoszą 40:1. Spełnia wymagania przepisów OSHA w zakresie maksymalnego ciśnienia zatkania i hałasu.

Zużycie energii jest porównywalne do dmuchawy, ale bez kosztownej konserwacji lub przestojów (brak części ruchomych podlegających zużyciu). Dostępnych jest wiele rozmiarów w wykonaniu z aluminium, stali nierdzewnej lub PVDF. Zastosowania obejmują zdmuchiwanie cieczy, wiórów i zanieczyszczeń z części i przenośników, chłodzenie gorących części i tworzenie kurtyny powietrza.

 

Zalety noży powietrznych "Super":

 • Ciche - 69 dBA w przypadku większości zastosowań
 • Minimalne zużycie sprężonego powietrza
 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 40:1
 • Jednolity strumień powietrza na całej długości
 • Łatwy montaż - przy użyciu uniwersalnego systemu montażowego noża powietrznego lub wlotów sprężonego powietrza na każdym końcu i na spodzie
 • Kompaktowe, wytrzymałe i łatwe w montażu
 • Wpuszczane śruby i nakrętki dla zapewnienia łatwego montażu
 • Śruby ze stali nierdzewnej we wszystkich modelach
 • Brak części ruchomych - bezobsługowe
 • Zmienna siła i przepływ powietrza
 • Dostępne specjalne długości
 • Nieograniczone długości systemów noży
 • Standardowe długości do 108" (2743mm) w wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej, w tym typu 316, (stal nierdzewna do wysokich temperatur do 427°C, przemysłu spożywczego i środowisk korozyjnych) i z PVDF o długości do 54" (1372mm) o najwyższej odporności na korozję.

 

Rodzaje specjalnych noży powietrznych "Super":

 • zakrzywione
 • z tworzywa PCV
 • płaskie
 • dwustronne
 • z dodatkowymi otworami montażowymi

 

Wymiary – aluminiowy nóż powietrzny:

Wymiary - nóż powietrzny "Super" ze stali nierdzewnej typu 303 i 316:

Wymiary - nóż powietrzny "Super" z PVDF:

 

Specyfikacje noży powietrznych "Super"

Nóż powietrzny "Super" jest dostępny z magazynu w standardowych długościach: 3", 6", 9", 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 72", 84", 96" i 108" (76, 152, 229, 305, 457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1829, 2134, 2438 i 2743 mm) w wykonaniu z aluminium, stali nierdzewnej typu 303 i 316.

W wykonaniu z PVDF jest dostępny z magazynu w standardowych długościach 3", 6", 9", 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" i 54" (76, 152, 229, 305, 457, 610, 762, 914, 1067, 1219 i 1372 mm).

Firma EXAIR oferuje długie noże powietrze "Super" o długości 60" (1524 mm), 72" (1829 mm), 84" (2134mm), 96" (2438mm) i 108" (2743mm) w postaci jednoczęściowej konstrukcji. Jednoczęściowa konstrukcja zapewnia jednolity strumień powietrza i eliminuje konieczność łączenia wielu krótkich noży powietrznych razem. Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza całkowitą wysokość o 1/2 cala i sprawia, że lepiej nadaje się do ograniczonych przestrzeni.

Dostępne są specjalne długości i nieograniczone długości systemów noży. Dowolną ilość noży powietrznych "Super" można zamontować w poprzek danej powierzchni.

 

Wloty sprężonego powietrza

Nóż powietrzny "Super" posiada wloty sprężonego powietrza na każdym końcu i na spodzie. Noże 24"-47" wyposażone są w 2 wloty znajdujące się po przeciwnych końcach noża. Noże 48"-59" wyposażone są w 2 wloty znajdujące się po przeciwnych końcach plus 1 wlot w pobliżu środka, na spodzie noża. Noże 60"-83" wyposażone są w 2 wloty znajdujące się po przeciwnych końcach oraz 2 wloty, równo rozmieszczone na spodzie noża. Noże 84" i dłuższe wyposażone są w 2 wloty znajdujące się po przeciwnych końcach oraz 3 wloty, równo rozmieszczone na spodzie noża.

Schemat przepływu powietrza noża powietrznego "Super":

 

Nóż powietrzny Standard

Jaki jest nóż powietrzny "Standard"?

Cichy i energooszczędny sposób czyszczenia, suszenia lub chłodzenia części, wstęg lub przenośników. Nóż powietrzny "Standard" wykorzystuje efekt Coandy (przyleganie gazu lub płynu do powierzchni ściany) w celu wytworzenia ruchu powietrza w jego otoczeniu. Wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii, nóż powietrzny "Standard" zasysa duże ilości otaczającego powietrza w celu wytworzenia  strumienia powietrza o dużej objętości i dużej prędkości do zdmuchiwania.

 

Dlaczego nóż powietrzny "Standard"?

Współczynnik wzmocnienia (wciąganie powietrza z otoczenia do sprężonego powietrza) dla noża powietrznego Standard wynosi 30:1, (dla porównania jego wartość wynosi jedynie 3:1 w przypadku rury z otworami lub szczelinami). Oszczędności powietrza rzędu od 40% do 90% są możliwe po zmianie tych  urządzeń pneumatycznych własnej roboty. Czas zwrotu inwestycji jest normalnie liczony w tygodniach, a nie miesiącach czy latach. Nóż powietrzny "Standard" znacznie ogranicza uskok podmuchu przez stopniowe wprowadzanie wciągniętego powietrza do wypuszczanego sprężonego powietrza.

 

Poziom hałasu obniża się zazwyczaj o połowę. Rezultatem jest strumień powietrza o dużej prędkości i dużej objętości o zmniejszonym poziomie hałasu i zużyciu powietrza.

 

Całkowita długość noża jest o 1" (25mm) większa od długości strumienia powietrza. Nóż powietrzny Standard jest dostępny w wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej.

Rura z otworami lub otwarte strumienie, w przeciwieństwie do noża powietrznego, zapewniają  minimalne wzmocnienie powietrza. Generują one również niedopuszczalnie wysokie poziomy hałasu.

 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 30:1
 • Brak części ruchomych podlegających zużyciu
 • Wloty sprężonego powietrza po obu końcach
 • Dostępne noże powietrzne Standard o specjalnych długościach

 

Zalety noża powietrznego "Standard":

 • Redukcja hałasu do 10 dBA
 • Zmniejszone zużycie powietrza
 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 30:1
 • Wykonania z aluminium lub stali nierdzewnej
 • Zmienna siła i przepływ
 • Długości standardowe do 48 cali (1219mm)
 • Nieograniczone długości systemów noży
 • Brak części ruchomych
 • Wloty sprężonego powietrza po obu końcach
 • Kompaktowy, wytrzymały i łatwy w instalacji

 

Wymiary - aluminiowy nóż powietrzny "Standard":

Wymiary - nóż powietrzny "Standard" ze stali nierdzewnej:

 

Specyfikacje noży powietrznych "Standard":

Nóż powietrzny "Standard" jest dostępny w dziesięciu standardowych długościach: 3", 6", 9", 12", 18", 24", 30", 36", 42" i 48" (76, 152, 229, 305, 457, 610, 762, 914, 1067 i 1219 mm). Powyższy wymiar dotyczy długości strumienia powietrza. Całkowita długość jest o 1" (25mm) większa. Dostępne są specjalne długości do 48" (1219mm) i nieograniczone długości systemów noży. Dowolną ilość noży powietrznych "Standard" można zamontować w poprzek danej powierzchni.

 

Parametry noża powietrznego Standard
przy zamontowanej podkładce o grubości 0,002" (0,05mm)
Ciśnienie sprężonego
powietrza
Zużycie sprężonego powietrza
na cal (25mm)
Prędkość przy odległości 152mm  od celuPoziom hałasu przy
odległości 914mm
Gram siła na cal (25mm)
przy odległości
152 mm od celu
psigbarl/minm/sdBA
201,43720,36513
402,85729,57431
604,17643,28057
805,59655,98377
1006,9116668694

w przypadku noża powietrznago Standard 12" (305mm)

Uwaga: Wydajności dla długości powyżej 36" będą inne.

 

Schemat przepływu powietrza noża powietrznego "Standard":

 

Nóż powietrzny Full-Flow

Ten tani nóż zapewnia kurtynę powietrza do zdmuchiwania, czyszczenia, suszenia i chłodzenia.

Cichy i energooszczędny sposób czyszczenia, suszenia lub chłodzenia części, wstęg lub przenośników. Nóż powietrzny "Standard" wykorzystuje efekt Coandy (przyleganie gazu lub płynu do powierzchni ściany) w celu wytworzenia ruchu powietrza w jego otoczeniu. Wykorzystując małą ilość sprężonego powietrza jako swoje źródło energii, nóż powietrzny "Full-Flow" zasysa duże ilości otaczającego powietrza w celu wytworzenia  strumienia powietrza o dużej objętości i dużej prędkości do zdmuchiwania.

 

Jaki jest nóż powietrzny Full-Flow?

Nóż powietrzny "Full-Flow" stanowi efektywny sposób czyszczenia, suszenia lub chłodzenia części, wstęg lub przenośników. Wykorzystuje on efekt Coandy w celu wciągnięcia dużych objętości powietrza z otoczenia, wytwarzając strumień powietrza o dużej objętości i dużej prędkości. Nóż powietrzny "Full-Flow" zapewnia strumień powietrza na całej długości noża. Posiada on wloty sprężonego powietrza z tyłu. Dostępne są wloty po obu końcach za małą dodatkową opłatą, ale nie są one zalecane jeżeli wymagany jest jednolity strumień powietrza.

 

Nóż powietrzny Full-Flow jest dostępny w wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej.

 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 30:1
 • Brak części ruchomych podlegających zużyciu
 • Wlot sprężonego powietrza z tyłu
 • Dostępne specjalne długości do 36" (914mm) i nieograniczone długości systemów noży

 

Zalety noży powietrznych "Full-Flow":

 • Długość strumienia powietrza i całkowita długość noża są takie same
 • Obniżenie hałasu o wartość do 10 dBA
 • Zmniejszone zużycie spręzonego powietrza
 • Współczynnik wzmocnienia powietrza 30:1
 • Wykonanie z aluminium lub ze stali nierdzewnej
 • Zmienna siła i przepływ
 • Standardowe długości do 36" (914mm)
 • Nieograniczone długości systemów noży
 • Brak części ruchomych
 • Kompaktowe, wytrzymałe i łatwe w montażu

 

Wymiary - aluminiowy nóż powietrzny "Full-Flow":

 

Specyfikacje noży powietrznych "Full-Flow":

Nóż powietrzny "Full-Flow" jest dostępny w ośmiu standardowych długościach: 3", 6", 9", 12", 18", 24", 30" i 36" (76, 152, 229, 305, 457, 610, 762 i 914mm). Dostępne są specjalne długości do 36" (914mm) i nieograniczone długości systemów noży.

Parametry noża powietrznego Full-Flow*
Ciśnienie sprężonego powietrzaZużycie sprężonego powietrza na cal (25mm)Prędkość przy odległości 152mm od celuPoziom hałasu przy odległości 914mmGram siła na cal (25mm) przy odległości 152mm od celu
psigbarl/minm/sdBA
201,43115,26411
402,85125,47228
604,16838,17645
805,58850,88065
1006,910861,08382

 

Schemat przepływu powietrza noża powietrznego "Full-Flow":

 

 

ANALIZA PRZYPADKU I: Zdmuchiwanie oleju z tulei bloku silnika

Problem: Producent dużych silników instaluje obrobione tuleje cylindrowe w bloku silnika. Po obróbce, tuleje cylindrowe są wkładane do myjki części w celu mycia. Duże ilości oleju do honowania pozostają na tulejach. Były wymagane liczne cykle mycia i częste zmiany zanieczyszczonego roztworu do mycia.

 

Rozwiązanie: Do usuwania oleju zostały zainstalowane 3 noże powietrzne "Super" model 110012 12" (305mm). Nóż powietrzny "Super" znajdujący się nad przenośnikiem zdmuchuje olej z pierścienia rowkowanego u góry tulei. Po chwili, zestaw dwóch noży powietrznych "Super" zainstalowanych pionowo zdmuchuje pozostały olej z boków tulei.

Komentarz: Tempo produkcji uległo znacznemu zwiększeniu przy czyszczeniu części po raz pierwszy bezpośrednio po myjce. Kompaktowy nóż powietrzny "Super" stanowi idealne rozwiązanie, ponieważ wytwarza strumień powietrza o dużej objętości i dużej prędkości. Zapewnia zrównoważony strumień powietrza, który uderza w całą powierzchnię jednakową siłą. Ten sam układ noży powietrznych "Super" jest również idealny do suszenia i czyszczenia innych części o cylindrycznym kształcie takich jak pojemniki do aerozoli, wiaderka, słoiki, puszki farby, butelki itd.

 

ANALIZA PRZYPADKU II: Wychwycenie dymu podczas testu silnika

Problem: Ostatnim krokiem w procesie montażu silnika jest wygrzewanie na stanowisku testowym. Każdy silnik jest podłączany do dynamometru i uruchamiany przez okres jednej do pięciu minut. Olej pozostający po obróbce na głowicy wytwarza dym podczas testu, a okap wentylacyjny nad stanowiskiem ma niewystarczającą wydajność do jego wychwycenia.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny "Super" model 110024 24" (610 mm) został zamontowany po obu stronach stanowiska do badań. Strumień powietrza, wytworzony przez nóż powietrzny "Super", wychwytuje, powstrzymuje i rozpuszcza dym, kierując go do okapu wentylacyjnego. Problem środowiskowy został rozwiązany bez zasłaniania operatorowi pola obserwacji czy też dostępu do stanowiska.

Komentarz: Używanie noża powietrznego "Super" do powstrzymywania i separacji staje się coraz bardziej powszechne. Zaletą przedstawioną tutaj jest zdolność noża powietrznego "Super" do wytwarzania ekranu lub bariery bez zasłaniania. Innymi typowymi zastosowaniami w tym układzie są:

 • Zatrzymywanie ciepła w piecach do utwardzania i suszenia
 • Ochrona pracowników przed ochlapaniem chłodziwem
 • Odizolowanie obiektywów kamer przemysłowych od zanieczyszczeń unoszonych w powietrzu.

 

ANALIZA PRZYPADKU III: Zdmuchiwanie wody na linii do butelkowania

Problem: Butelki wyłaniające się z pasteryzatora są transportowane do stanowiska etykietowania. Przenoszenie wody z butelek stwarzało zagrożenie poślizgnięcia i problem utrzymania porządku. Ponadto, otwarte strumienie powietrza osuszające butelki przed etykieciarką zużywały ponad 4250 l/min sprężonego powietrza. Poziom generowanego hałasu przekraczał 90 dBA.

Rozwiązanie: 2 noże powietrzne "Super" model 110012 12" (305 mm) wytwarzające dwa strumienie powietrza zostały zainstalowane bezpośrednio za pasteryzatorem. Podczas przesuwania się butelek, noże powietrzne "Super" zdmuchują wodę prosto w dół do rynny, eliminując problem przenoszenia wody. Otwarte strumienie powietrza na stanowisku etykietowania zostały również zastąpione przez noże powietrzne "Super", redukując poziom hałasu do 69 dBA i zużycie powietrza o ponad 50%.

Komentarz: Zdolność noży powietrznych "Super" do odmuchiwania butelek za pomocą ciągłego, laminarnego strumienia powietrza stanowiło klucz do sukcesu w tym zastosowaniu. Problem bezpieczeństwa został całkowicie wyeliminowany za sprawą strumienia powietrza kierującego wodę bezpośrednio do rynny zamiast na podłogę. Firma ta zaoszczędziła tak dużo sprężonego powietrza, że mogła wyłączyć sprężarkę pomocniczą, co stanowiło dodatkowy bonus. Czas zwrotu inwestycji po wymianie nieekonomicznych otwartych strumieni powietrza był liczony w tygodniach, a nie miesiącach czy latach.

 

ANALIZA PRZYPADKU IV: Nóż powietrzny "Super" zastępuje chłodzenie wentylatorami

Problem: Producent elektroniki samochodowej miał problem z chłodzeniem komputerów po opuszczeniu fali lutowniczej. Przed ich przemieszczeniem i testowaniem, komputery należało najpierw ochłodzić do temperatury 27°C. Na początku wypróbowano zespół wentylatorów o średnicy 152 mm wzdłuż przenośnika chłodzącego o długości 2,5 m. Zespół składał się z 16 wentylatorów dmuchających z góry na dół i 16 wentylatorów dmuchających z dołu do góry  w odległości 178 mm od powierzchni. Po przemieszczeniu się wzdłuż całej długości przenośnika przy wentylatorach pracujących z pełną mocą (w czasie pięciu minut), temperatura komputerów była nadal za wysoka i wynosiła 42°C. Personel Działu Kontroli Jakości stanął w obliczu niedopuszczalnych zaległości komputerów oczekujących na testowanie.

 

Rozwiązanie: Firma zdemontowała zespoły górnych i dolnych wentylatorów i zastąpiła je 3 nożami powietrznymi "Super" model 110012 12" (305 mm),które zostały równo rozmieszczone wzdłuż sekcji chłodzenia. Każdy nóż powietrzny został tak ustawiony, aby  komputer i radiator otrzymały stały strumień powietrza. Przy przenośniku poruszającym się ze stałą prędkością (0,5 m/min) i nożu powietrznym pracującym przy ciśnieniu jedynie 40 psig, komputery zostały ochłodzone do 27°C w ciągu 90 sekund!

 

Komentarz: Laminarny strumień powietrza noży powietrznych "Super" był kluczem do sukcesu w tym zastosowaniu. Chłodzenie wentylatorami mogło jedynie zapewnić przypadkowe skoki ciśnienia powietrza przy umiarkowanych prędkościach. Jednolity strumień powietrza z noża powietrznego "Super" cicho usuwał ciepło w obrębie pierwszego przenośnika o szerokości 610 mm. Małe zużycie powietrza i kompaktowy rozmiar noża powietrznego "Super" były dodatkowym bonusem.

 

ANALIZA PRZYPADKU V: Strumień powietrza osłaniający soczewkę skanera

Problem: Szkło samochodowe jest hartowane przez poddawanie go serii operacji nagrzewnia i chłodzenia. Skaner na podczerwień utrzymuje jednakową temperaturę na powierzchni szkła  przez wysyłanie sygnałów do sterownika PLC, który automatycznie reguluje prędkość przenośnika i temperaturę pieca. Pył i inne cząsteczki unoszone w powietrzu pokrywały  szafirową soczewkę skanera i powodowały, że generował błędne odczyty temperatury. Efektem tego były setki metrów odpadów szkła.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny "Super" model 110006 6" (152 mm) został zamontowany z jednej strony soczewki w celu skierowania warstwy granicznej powietrza przed nią. Strumień powietrza stworzył niewidzialną barierę, która utrzymywała zanieczyszczenia z dala od powierzchni soczewki. Czas procesu uległ skróceniu i odpady zostały wyeliminowane.

Komentarz: Zdolność do osłaniania soczewki bez wycieraczki lub innej przeszkody było kluczem do sukcesu w tym zastosowaniu. Jednolity strumień powietrza wytwarzany przez nóż powietrzny "Super" sprawia, że jest to idealny sposób do odseparowania jednego środowiska od drugiego. Ten sam układ jest używany do utrzymywania dymu i zanieczyszczeń z dala od laserów i innych soczewek. Podobne zastosowania obejmują uwięzienie oparów w otwartym pojemniku, utrzymywanie ciepła w piecu lub odbijanie mgły olejowej z obrabiarki.

 

ANALIZA PRZYPADKU VI: Wyeliminowanie odpadów z procesu zanurzenia formy w płynnym tworzywie

Problem: Proces zanurzenia formy w płynnym tworzywie jest używany do wykonywania różnych wyrobów począwszy od kolorowych butów poprzez pistolety do dystrybutorów paliwa po uchwyty do szczypiec i innych narzędzi ręcznych. Jeden z formierzy miał duży problem z odpadami w wielu swoich częściach. Podczas wyjmowania formy ze stopionego tworzywa, nadmiar spływał po części i twardniał - tak jak wosk ze świeczki. Gładka powierzchnia ulegała zniszczeniu, co drastycznie obniżało produkcję.

 

Rozwiązanie: Firma zainstalowała 2 noże powietrzne "Super" model 110012 12" (305 mm) do starcia nadmiaru tworzywa z części i zdmuchnięcia go z powrotem do zbiornika. Powierzchnia produktu była całkowicie gładka i wszelkie odpady zostały wyeliminowane.

Komentarz: Nóż powietrzny "Super" był najlepszym wyborem do tego zastosowania. W tym przypadku, producent potrzebował zapewnienia, że strumień powietrza będzie jednolity, aby żadna powierzchnia nie została pominięta. Zrównoważony, laminarny strumień powietrza z noża powietrznego "Super" spełnił te wymagania, w połączeniu ze zmniejszeniem zużycia powietrza i poziomu hałasu.

 

ANALIZA PRZYPADKU VII: Suszenie skrzynek po operacji mycia

Problem: W rozlewni napełnione butelki są wkładane do skrzynek z tworzywa sztucznego w końcowym etapie procesu. Po powrocie pustych skrzynek od różnych sprzedawców detalicznych, skrzynki należy najpierw umyć i zdezynfekować przed ich ponownym użyciem.   Po myciu w myjce, skrzynki opuszczały końcowe płukanie jako ociekające wodą. Butelki umieszczane w mokrych skrzynkach pokrywały się mokrymi plamami i wiele etykiet ulegało zniszczeniu.

 

Rozwiązanie: Firma zainstalowała 3 noże powietrzne "Super" model 110018 18" (457mm) w celu całkowitego otoczenia i odmuchania skrzynek. Każdy nóż powietrzny "Super" został ustawiony pod odpowiednim kątem ze strumieniem powietrza skierowanym na przesuwające się skrzynki i zdmuchującym wodę w dół na podłogę. Skrzynki były osuszane i butelki mogły być do nich natychmiast wkładane.

Komentarz: Noże powietrzne "Super" były najlepszym wyborem do tego zastosowania. Jednolity, laminarny strumień powietrza zapewniał całkowite pokrycie tak, że nie było martwych miejsc podczas odmuchiwania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni skrzynki. Zastosowane mocowanie pozwalało na łatwe przestawienie i regulację noża powietrznego "Super" w zależności od rozmiaru skrzynki. Inne firmy stosują podobny układ noży powietrznych "Super" do odmuchiwania akumulatorów samochodowych, bloków sera, kartonów mleka, wiaderek itd.

 

ANALIZA PRZYPADKU VIII: Strumień powietrza osłaniający soczewkę lasera

Problem: Brudna soczewka może negatywnie wpływać na jakość kamer, czujników i laserów. Dzisiejsze systemy kontroli wizualnej są bardzo dokładnymi narzędziami używanymi do monitorowania wymiarów, temperatury, końcowej jakości, etykietowania itd. Powyższe produkty wymagają czystych soczewek w celu zapewnienia właściwych informacji zwrotnych dla operatorów lub innych maszyn używanych w procesie. Powyższa soczewka lasera stanowi integralną część operacji czyszczenia laserem, w której laser jest używany do usuwania zanieczyszczeń i zapewnienia świeżej powierzchni. Operacja czyszczenia laserem w tym przypadku wytwarzała zanieczyszczenia, które się unosiły i osiadały na soczewce lasera. Zanieczyszczenia na soczewce mogą negatywnie wpływać na jakość czyszczenia laserem lub spalić się na soczewce i spowodować konieczność wymiany soczewki.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny "Super" model 110006 6” (152mm) został zainstalowany tuż nad soczewką lasera w celu wytworzenia strumienia powietrza przed soczewką. Strumień powietrza tworzył niewidoczną barierę, której zanieczyszczenia nie mogły przeniknąć i zapobiegał ich osadzaniu na soczewce. Jakość czyszczenia laserem jest stale dobra i konieczność wymiany soczewki z powodu osadzania zanieczyszczeń została wyeliminowana.

Komentarz: Bariera powietrzna jest powszechnym zastosowaniem dla noża powietrznego "Super" i może tworzyć bezkontaktową „wycieraczkę”, która stanowi niewielką lub żadną przeszkodę. Noże powietrzne są stosowane w podobnych zastosowaniach w celu uniemożliwienia przedostawania się zanieczyszczeń do wielu różnych czujników lub kamer, utrzymania ciepła w piecu lub odbijania mgły olejowej z obrabiarki.

 

ANALIZA PRZYPADKU IX: Ciastkarnia wykonuje czystą przerwę w polewie

Problem: Ciastkarnia miała problem w nakładaniu polewy na ciastka. Podczas przemieszczania się upieczonych ciastek biszkoptowych na przenośniku, ciągła wstęga polewy była nakładana na poszczególne ciastka. Wykonanie czystej przerwy w polewie było prawie niemożliwe. Noże mechaniczne wymagały stałego czyszczenia. Zastosowanie rury z szeregiem otworów powodowało zbyt duże zużycie sprężonego powietrza, było głośne i nie wykonywało czystej przerwy w polewie.

 

Rozwiązanie: Nóż powietrzny "Super" model 110018SS 18" (457mm) ze stali nierdzewnej został zainstalowany w poprzek przenośnika. Fotokomórka użyta do wykrywania przestrzeni między ciastkami włączała sprężone powietrze w dokładnym momencie w celu doprowadzenia jednolitego strumienia powietrza o odpowiedniej prędkości na wstęgę polewy, tworząc ładną i czystą przerwę.

Komentarz: Nóż powietrzny "Super" ze stali nierdzewnej był najlepszym wyborem do tego zastosowania, ponieważ nie było kontaktu z polewą oraz nie było wymagane dodatkowe czyszczenie. Laminarny strumień powietrza z noża powietrznego "Super" ma jednolitą prędkość na całej długości i równo przerywa wstęgę polewy. Nie było to nigdy możliwe przy skokach ciśnienia powietrza z rury z otworami, dysz lub dmuchawy.

 

 

Komplety podkładek 

Sprężone powietrze wydostaje się przez szczelinę, która jest regulowana za pomocą podkładki znajdującej się między pokrywą i korpusem noża powietrznego. Siłę i wielkość przepływu przez nóż powietrzny można łatwo zwiększyć przez dodanie podkładek w celu otwarcia szczeliny. Komplety podkładek do aluminiowych noży powietrznych obejmują podkładkę z tworzywa o grubości 0,001" (0,03mm) w kolorze bursztynowym, 0,003" (0,08mm) w kolorze zielonym i 0,004" (0,10mm) w kolorze jasnobrązowym. Komplety podkładek do noży powietrznych ze stali nierdzewnej obejmują 3 podkładki ze stali nierdzewnej o grubości 0,002" (0,05mm). Komplety podkładek do noży powietrznych Super z PVDF obejmują 3 podkładki z PTFE o grubości 0,002" (0,05mm). Zestawy obejmują komplet podkładek (trzy dodatkowe podkładki).

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego model 9060 jest używany do zapewnienia bezpiecznego, precyzyjnego ustawienia dowolnego noża powietrznego  EXAIR. Nóż powietrzny można szybko i łatwo przesunąć bliżej części, aby poprawić efektywność. System można zamontować od góry lub od spodu większości noży powietrznych  (tj. noży Super, Standard i Full-Flow). Uniwersalny system montażowy noża powietrznego posiada trwałą konstrukcję ze stali nierdzewnej, która nadaje się do wielu zastosowań przemysłowych.

System montażowy można również używać do eliminatorów ładunków elektrostatycznych EXAIR. W przypadku jonizującego noża powietrznego "Super", system można montować od góry. Montaż od dołu jest również możliwy do jonizujących noży powietrznych "Super" o długości co najmniej 18" (457 mm). W przypadku  noża powietrznego "Standard", system można montować od góry do noża o dowolnej długości. Montaż od dołu jest możliwy do  noży powietrznych "Standard" o długości co najmniej 9" (229 mm).

Uniwersalny system montażowy noża powietrznego można odchylić w dowolne położenie i zapewnia maksymalne wyciągnięcie na długość 30" (762 mm). Do zamontowania wymagany jest otwór o średnicy 1/2". Zamiast tego, można przykręcić śrubę bezpośrednio do otworu gwintowanego 1/2". Do dowolnego typu noża o długości 24" (610 mm) do 47" (1194 mm), należy zastosować 2 uniwersalne systemy montażowe noża powietrznego. Do noży o długości 48" (1219 mm) - 71" (1803 mm), należy zastosować 3 systemy montażowe. Do noży o długości 72" (1829 mm) - 95" (2413 mm), należy zastosować 4 systemy montażowe. Do noży o długości 96" (2438 mm) i więcej, należy zastosować 5 systemów montażowych.

Zestawy płytek łączących

Niektóre zastosowania wymagają noża powietrznego, którego długość jest większa od 108" (2743 mm). W takim przypadku dostępne są zestawy płytek łączących do połączenia dwóch noży powietrznych "Super". Zestaw obejmuje dwie sztywne płytki i śruby montażowe. Dolna płytka posiada otwór zapewniający dostęp do dolnego wlotu. Zestaw płytek łączących model 110900 jest dostępny do aluminiowych noży powietrznych "Super" i zawiera dwie płytki aluminiowe i śruby ze stali nierdzewnej. Model 110900SS i model 110900SS-316 do noża powietrznego "Super" ze stali nierdzewnej zawiera dwie płytki ze stali nierdzewnej i śruby ze stali nierdzewnej.

Zestaw hydrauliczny noża powietrznego

Noże powietrzne o długości 24 cali i większej wymagają zasilania sprężonym powietrzem do wielu wlotów. Uniwersalne zestawy hydrauliczne do noża powietrznego eliminują konieczność poszukiwania  odpowiednich kształtek i pozwalają uniknąć za małych wymiarów instalacji sprężonego powietrza. Zestawy zapewniają właściwe rozmiary węży lub rur pneumatycznych z nitrylu/PCV oraz kształtek do połączenia z dolnymi lub końcowymi wlotami sprężonego powietrza dla zapewnienia najlepszej wydajności. Zestaw zawiera również manometr do monitorowania ciśnienia w nożu powietrznym Super, który wskazuje prawidłowe zasilanie sprężonym powietrzem. Zestawy hydrauliczne do aluminiowych noży powietrznych Super obejmują węże z nitrylu/PCV i kształtki z mosiądzu. Zestawy hydrauliczne do noży powietrznych Super ze stali nierdzewnej obejmują docięte na długość rury i kształtki ze stali nierdzewnej typ 316, które nadają się również do noży powietrznych Super z PVDF.

Elektroniczny sterownik przepływu sprężonego powietrza

Ogranicz zużycie sprężonego powietrza podczas operacji zdmuchiwania, suszenia, chłodzenia, transportu i eliminowania ładunków elektrostatycznych!

Znacznie obniża koszty sprężonego powietrza poprzez jego wyłączenie gdy nie ma żadnej części!

EFC jest przyjaznym elektronicznym sterownikiem przepływu sprężonego powietrza, który został zaprojektowany w celu ograniczenia zużycia sprężonego powietrza przy operacjach zdmuchiwania, suszenia, chłodzenia, transportu i eliminowania ładunków elektrostatycznych.

 

Kontakt
close slider

tel.: +48 (76) 862 30 77

tel. kom.:+48 501 642 025

e-mail: biuro@pneuma.pl